081-100 www.aukcnidum.cz

 1. e-AUKCE   

 
81 82 83 84 85
86 87 88 89 90
91 92 93 94 95
96 97 98 99 100

100

81

 

Krutek Juro

"Kočovníci"

 

olej na překližce, signováno vpravo dole KRUTEK, datace čtena 1937. Jméno autora je i na kovovém štítku připevněném na dřevěném rámu.

 

61 x 70,5 (71,5 x 81,5) cm

 

5 000 Kč

 

 

Krutek Juraj (1904-1981)

Malíř, pedagog, studoval na Učitelském ústavu v Turčianských Teplicích a na UMPRUM v Praze, působil jako středoškolský profesor kreslení, byl propagačním grafikem a malířem města Bratislavy, zabýval se také restaurátorstvím.

(18.4.1904 Kláštor pod Znievom - 16.3.1981 Bratislava)

 

  

 

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

 

100

82

 

Konečný Josef

"Ku konci žní"

 

olej na překližce, signováno vpravo dole J. KONEČNÝ, vzadu Záruční list potvrzující autenticitu obrazu podepsaný autorem s datem 18.III.1944.

 

50 x 70 (61 x 82) cm

 

7 000 Kč

 

 

  

 

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

83

 

Skula Matěj František

"Vesnické stavení"

 

olej na kartonu, signováno vlevo dole M.F. SKULA, vzadu štítek brněnského rámařství. První polovina minulého století, luxusní celek.

 

30,5 x 35 (43,5 x 46) cm

 

2 500 Kč

 

 

Skula Matěj František (1891-1977)

Malíř krajinář, žák Horváta a Engelmüllera, studijní cesty po Jugoslávii a Slovensku, usadil se na Drahanské Vysočině. Maloval také zátiší, vystavoval doma i v zahraničí.

(24.2.1891 Brno - 17.3.1977 Staré Město)

 

  

 

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

 

100

84

 

Procházka V.

"Venkovské stavení"

 

olej na plátně, signováno vlevo dole V. PROCHÁZKA, první polovina minulého století, černý profilovaný rám.

 

46 x 56 (52 x 62) cm

 

5 000 Kč

 

 

Procházka V.

Malíř často nabízen na aukcích. Jeho obraz je zařazen i ve sbírkách Moravské galerie v Brně, nedatovaný, do sbírky byl zařazen v roce 1946.

 

  

   

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

100

85

 

Chmelař František

"Domy za bujnou vegetací"

 

akvarel, nesignováno, vzadu autorův podpis F. CHMELAŘ a špatně čitelný název, šedesátá léta minulého století, paspartováno, rámováno.

 

Ve výřezu 19 x 27 (39 x 47) cm

 

900 Kč

 

 

Pochází ze sbírky brněnské fotografky Amálie Skládankové, zvané Aťa. Paní Aťa Skládanková spolupracovala s řadou výtvarníků na přípravě reklamních materiálů, katalogů, výstav. Díla, která měla ve své sbírce, získala v naprosté většině přímo od autorů.

 

Chmelař František (1921-1999)

malíř, sochař, medailér, studoval na Škole umění Zlíně u R. Wiesnera, R. Gajdoše, V. Hrocha, dále u profesora Kaplického na VŠUP v Praze, od roku 1958 se věnoval pedagogické činnosti, ve své tvorbě se nejvíce věnoval krajinářství, nejčastěji zobrazoval Jeseníky, od roku 1944 se pravidelně účastnil kolektivních výstav jihomoravských a československých výtvarníků, jeho dílo bylo zastoupeno i v řadě zahraničních výstav.

(30.12.1921 Liptál u Vsetína - 15.4.1999 Brno)

  

   

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

 

100

86

 

Doubrava František

"Akty při hře s míčem"

 

tempera na kartonu, signováno vpravo dole F. DOUBRAVA, datováno 1939, paspartováno.

 

Ve výřezu 27,5 x 20 (51 x 41) cm

 

1 500 Kč

 

 

Doubrava František (1901-1976)

Malíř, grafik, ilustrátor, pedagog, studia na soukromé krajinářské škole u Engelmüllera, studia na AVU v Praze u profesora Bukovace a Obrovského, působil jako asistent profesora Hlavici a od roku 1951 jako profesor na České vysoké škole technické v Brně, ilustroval přes čtyřicet knih pro učitelská nakladatelství v Praze, Brně a Olomouci, pravidelně vystavoval na Salonech ve Zlíně, účastnil se svazových a spolkových výstav v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci aj.

(22.3.1901 Litovel - 2.12.1976)

 

  

   

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

 

100

87

 

Hašpicová Helena

"Ráno a kámen"

 

kombinovaná technika - akvarel a kvaš na ručním hrubozrnném papíře, nesignováno, vzadu papírový štítek Díla s oválným razítkem ČFVU a s informacemi o obraze.

 

23 x 25 (38 x 40) cm

 

1 900 Kč

 

 

Hašpicová Helena (1953-)

Hašpicová Hurtová Helena

Malířka, studovala na SUPŠ v Uherském Hradišti u Františka Nikla a na VŠUP u profesora M. Hegara, účastnila se kolektivních výstav malby, volné a užité grafiky.

(nar. 24.8.1953 v Přerově)

 

  

   

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

 

100

88

 

Hammel Pavol

"Oheň v zrkadle"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole PAVOL HAMMEL, vzadu na blind rámu velkým písmem text "Drahokam I" a papírový štítek s informacemi o obraze, kde je uveden název díla "Oheň v zrkadle" a datace 2010.

 

99,5 x 81,5 (104 x 85) cm

 

10 000 Kč

 

 

Hammel Pavol (1948-)

Známý slovenský zpěvák, skladatel, textař, spoluzakladatel bigbeatové skupiny Prúdy, v posledních letech také malíř.

"Pavol Hammel tak, ako ho málokto pozná. Predvádza desiatky výtvarných diel z vlastnej dielne, žiariacich sýtymi, výraznými farbami. „Má to svoj prozaický dôvod. Maľujem v kotolni s rozmermi asi 2x1,5 metra, kde nie je denné svetlo. Mám tam štyridsiatku žiarovku. Tak sa mi vždy zdá, že na obraze je málo farieb. A keď po dvoch týždňoch vynesiem obraz von, sám niekedy omdlievam nad tým, aký je ostrofarebný. A to sa mi páči,“ vraví maliar Pavol Hammel... ...„Pavol Hammel je vynikajúci amatérsky maliar. Jeho expresionizmus a svieže farby vyvolávajú dobrú náladu,“ povedal znalec umenia a konateľ siene Darte Jaroslav Krajňák." (https://www.cas.sk/clanok/353470/maliar-pavol-hammel-a-jeho-uspesne-obrazy-chcete-jeden-do-zbierky-zacnite-setrit/)

17. března se uskutečnila charitativní akce s aukčním prodejem jeho obrazů, výtěžek byl věnován nadaci na výzkum rakoviny.

(nar. 7.12.1948 v Bratislavě)

 

  

 

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

 

100

89

 

Nálepková Jana

"Děvčátko s košíkem ryb"

 

akryl na kartonu, signováno vpravo dole NÁLEPKOVÁ, datováno 2013. Rámováno, paspartováno.

 

Výřez 49 x 38,5 (67 x 57) cm

 

2 800 Kč

 

 

Nálepkova Jana (1986-)

Věnuje se malbě olejem a akvarelem, perokresbě a kresbě. Studovala na Fakultě umění Technické univerzity v Košicích u prof. Jozefa Haščáka. Studium ukončila v roce 2012 s akademickým titulem Mgr. Art.

"Málokto vie, že Jana Nálepková je vnučka z druhého kolena kpt. Jána Nálepku." (www.eantik.sk/dielo/65805/pri-mori/)

(nar. 16.11.1986 Prešov)

 

  

   

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

 

100

90

 

Nálepková Jana

"Děvčátko a žlutá jablíčka"

 

akryl na kartonu, signováno vlevo dole NÁLEPKOVÁ, datováno 2013. Rámováno, paspartováno.

 

Výřez 49 x 39 (64,5 x 54,5) cm

 

2 200 Kč

 

 

Nálepkova Jana (1986-)

Věnuje se malbě olejem a akvarelem, perokresbě a kresbě. Studovala na Fakultě umění Technické univerzity v Košicích u prof. Jozefa Haščáka. Studium ukončila v roce 2012 s akademickým titulem Mgr. Art.

"Málokto vie, že Jana Nálepková je vnučka z druhého kolena kpt. Jána Nálepku." (www.eantik.sk/dielo/65805/pri-mori/)

(nar. 16.11.1986 Prešov)

 

  

   

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

 

100

91

 

Ochrymčuk Leonid

"Velikonoce"

 

kresba uhlem, nesignováno, vzadu autorský štítek se jménem autora LEONID OCHRYMČUK, názvem, použitou technikou a datací 1975.

 

40 x 55 (44 x 59) cm

 

2 500 Kč

 

 

Ochrymčuk Leonid (1929-2005)

Malíř, kreslíř, grafik, narodil se a zemřel v Brně, studoval výtvarnou výchovu u F. Doubravy, B.S. Urbana, E. Miléna a V. Makovského na MU Brno v letech 1948-1953, od roku 1965 vedl Výtvarné studio mladých při Domě umění Brno, od roku 1972 působil pedagogicky jako asistent, docent a posléze jako profesor na Ped. fakultě UJEP Brno, zastoupen ve sbírkách NG v Praze, MG v Brně, AJG v Hluboké nad Vltavou, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Oblastní galerie v Olomouci, GVU v Hodoníně a jinde.

  

   

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

100

92

 

Treuchelová Jindra

"Suché květy ve váze"

 

olej na kartonu, signováno vlevo svisle J. TREUCHELOVÁ, druhá polovina minulého století.

 

40 x 33 (46 x 39) cm

 

1 200 Kč

 

 

Treuchelová Jindra (1931-1985)

Treuchelová Jindřiška

Malířka, studovala na malířské škole a dekorativní malbu v propagaci a architektuře u V. Hrocha na SUPŠ ve Zlíně a Uherském Hradišti a u profesora V. Nechleby a V. Pelce na AVU v Praze, manželka významného moravského malíře Josefa Treuchla, v roce 2001 byla uspořádána posmrtná výstava v Muzeu Fojtsví v Kopřivnici.

(5.11.1931 Praha - 5.5.1985 Kopřivnice)

  

   

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

 

100

93

 

Milén Eduard

"Květinové zátiší"

 

akvarel, signováno ED. MILÉN vpravo dole, kolem poloviny minulého století.

 

67 x 63 (73,5 x 68) cm

 

5 000 Kč

 

 

Milén Eduard (1891-1976)

Müller Eduard - vlastním jménem

malíř, grafik, ilustrátor, scénograf, působil v Brně, v letech 1941 - 1945 profesor na škole umění ve Zlíně, studia na UMPRUM v Praze u Dítěte a Schikanedera, dále na AVU v Praze ve speciální grafické škole u Švabinského, člen KVU Aleš, SČVU, SČUG Hollar, řada výstav a zastoupení v českých a moravských galeriích.

(18.3.1891 Frýdštejn, Jablonec nad Nisou - 19.5.1976 Brno)

 

  

   

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

 

100

94

 

nesignováno

"Portrét šedovlasé dámy s náhrdelníkem"

 

olej na plátně, nesignováno, vzadu na rámu datace 1960.

 

61 x 76 (75 x 87) cm

 

4 500 Kč

 

 

  

   

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

95

 

Kubíček Jánuš

"Průmyslový objekt v krajině"

 

olej na kartonu, signováno vpravo dole KUBÍČEK, datováno 1949, luxusní široký rám.

 

17 x 25,5 (34 x 41) cm

 

3 500 Kč

 

 

Kubíček Jánuš (1921-1993)

Malíř a grafik, fotograf, studia na škole uměleckých řemesel v Brně, dále soukromě u svého otce sochaře Josefa Kubíčka a Jana Trampoty, člen skupin Brno 57, Blok výtvarných umělců země Moravskoslezské.

(5.12.1921 Nové Hrady, Chrudim - 21.5.1993 Brno)

 

  

   

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

 

100

96

 

neurčeno

"Slunce na dvoře pavlačového domu"

 

olej na plátně, signatura nenalezena, kolem roku 1920. Skvělé zachycení světla a stínů, obrazu by prospěla drobná restaurace.

 

42 x 46 (51 x 54,5) cm

 

4 500 Kč

 

 

  

   

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

97

 

Bubeníček Ota

"Chalupa v letní krajině"

 

olej na lepence, signováno O. BUBENÍČEK, nedatováno, vzadu rukou psané potvrzení pravosti a opět podpis Ota Bubeníček.

 

26 x 36 (38 x 48) cm

 

15 000 Kč

 

 

Bubeníček Ota (1871-1962)

Malíř, loutkář, maloval krajiny z Valašska, Tater a Krkonoš, studia na pražské akademii u Mařáka a Slavíčka, dále v Mnichově a Paříži, výstavy v Mnichově, Londýně, Benátkách, Topičově salonu a další, zastoupen v Národní galerii Praha, GHMP, VČG Pardubice, MU Olomouc, AJG Hluboká. Jeden z nejznámějších představitelů Mařákovy krajinářské školy.

(31.10.1871 Uhříněves, Praha - 10.9.1962 Mladá Vožice, Tábor)

 

  

 

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

 

100

98

 

Hermanns Rudolf

"Chlapec s hračkou"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole RUDOLF HERMANNS, datováno 1919, rám od Viktora Brůžka, známého a ceněného rámaře z Prahy.

 

100,5 x 80 (110 x 91) cm

 

8 900 Kč

 

 

Výhodná nabídka i vzhledem k nákladnému uměleckému rámování.

 

  

 

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

99

 

neurčeno

Dvojobraz "Portrét sedící ženy a portrét sedícího muže"

 

akvarel, signováno tužkou vlevo dole na portrétu muže, neurčeno. První polovina minulého století. Oba portréty jsou adjustovány ve společné paspartě a jednoduchém rámku.

 

2x výřez 25 x 18 cm, společný rám 54 x 70 cm

 

5 500 Kč

 

 

Vzadu rukou psaný štítek - zřejmě některým z předcházejících majitelů - s informacemi o obraze. Zde jako autor uveden Hering, autorství nemůžeme potvrdit.

 

  

 

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

100

 

Mucha Alfons

"Dekorativní medailon - Portrét mladého muže v kožichu"

 

kresba sépiovým inkoustem, signum nenalezeno. Vzadu text: Alfons Mucha "Dekorativní medailon" a poškozený papírový štítek s informací o vlastnictví. Luxusní adjustace, kruhová pasparta, mimořádná práce.

 

Průměr výřezu 12,5 cm (26,5 x 26) cm

 

55 000 Kč

 

 

Pochází ze sbírky španělského sběratele umění, kterého československé umění velmi zaujalo během jeho pracovního pobytu v tehdejším Československu v 70-tých a počátkem 80-tých let.

Ke kresbě je přiložena kopie potvrzení od Jiřího Muchy (syna Alfonse Muchy) ze dne 27.9.1981

 

Mucha Alfons (1860-1939)

Malíř secesního období, umělec užitého umění, sochař, fotograf, herec, jedna z nejpozoruhodnějších postav konce devatenáctého a první poloviny dvacátého století, jeho kresby vzbudily pozornost již během studia na gymnáziu v Brně. Umělec, který nebyl přijat ke studiu na pražské Akademii, složitou životní cestou přes práci ve Vídni, studium v Mnichově a Paříži se stal „přes noc“ světoznámým díky zakázce na plakát pro Sarah Bernhardt. Navrhoval známky, bankovky, plakáty, viněty na nejrůznější výrobky - cigarety, sušenky, čokolády, láhve, maloval zástěny i návrhy jídelních menu, navrhoval nádobí, šperky, interiéry. Fotografie, které si pořizoval, sloužily jako předloha k malířské tvorbě, fotodokumentace z cest po předrevoluční Rusi byla podkladem pro Slovanskou epopej.

(24.7.1860 Ivančice – 14.7.1939 Praha)

 

  

   

 

 

TOP 081-100  

   

 

 

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE