121-140 www.aukcnidum.cz

 1. e-AUKCE   

 
121 122 123 124 125
126 127 128 129 130
131 132 133 134 135
136 137 138 139 140

100

121

 

nesignováno

"Alegorie léta"

 

kombinovaná technika - barevná výšivka a akvarel, nesignováno, druhá polovina 19. století. Rámováno, pod sklem.

 

64,5 x 49 (73 x 57) cm

 

900 Kč

 

 

 

       

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

 

 

100

122

 

Krkoška

"Zimní den na podhorské vesnici"

 

kombinovaná technika - tuš, akvarel, kvaš, tempera, signováno vpravo dole, signatura čtena KRKOŠKA MI..., datováno 9.7.1964.

 

30,5 x 48,5 (51,5 x 65,5) cm

 

700 Kč

 

 

       

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

 

 

100

123

 

Volf František

"Do vsi, Opava"

 

akvarel, signováno vlevo dole F. VOLF, datováno 1956, pod signaturou číslo 179, vzadu autorské razítko s informacemi o obraze.

 

Výřez 24 x 35 (50 x 60) cm

 

600 Kč

 

 

Volf František (1897-1983)

Malíř, etnograf, spisovatel, pedagog, autodidakt, studoval na FF UKo v Bratislavě, působil jako pedagog, od roku 1942 se věnoval malířské tvorbě. Zapisoval lidové písně, tance, hry, říkanky, které pak vydal spolu s K. Plickou a K. Svolinským ve čtyřech dílech Českého roku.

(1. 2. 1897, Třeboň - 3. 7. 1983, Třeboň)

 

       

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

100

124

 

Röhling Vladislav

"Chrám sv. Mikuláše v zimě"

 

barevný lept, signováno v desce vlevo dole a tužkou vpravo dole RÖHLING, značeno červeným autorovým razítkem. Kvalitní adjustace, zaskleno, sbírkový kus.

 

50,5 x 36 (52,5 x 38) cm

 

800 Kč

 

 

Röhling Vladislav (1878-1949)

Malíř, významný grafik, žák Akademie v Praze u Františka Ženíška, tvořil zejména obrazy z Prahy a dalších významných měst Čech i Slovenska, člen Jednoty výtvarných umělců, vystavoval s JUV, na Zlínských salonech, v roce 1918 se zúčastnil výstavy Čeští výtvarníci Českému srdci pořádané v pražském Obecním domě, v roce 1942 Národ svým výtvarným umělcům III. v Mánesu. Grafiky značil mimo tiskovou plochu razítkem - červeným kruhovým terčíkem s monogramem VR.

(23.5.1878 Praha - 26.3.1949 Praha)

 

       

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

100

125

 

Skula Matěj František

"V zasněženém lese"

 

olej na malířské lepence, signováno vlevo dole M. F. SKULA, nedatováno, kvalitní dobový rám.

 

31 x 36 (41,5 x 46) cm

 

1 200 Kč

 

 

Skula Matěj František (1891-1977)

Malíř krajinář, žák Horváta a Engelmüllera, studijní cesty po Jugoslávii a Slovensku, usadil se na Drahanské Vysočině. Maloval také zátiší, vystavoval doma i v zahraničí.

(24.2.1891 Brno - 17.3.1977 Staré Město)

 

       

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

100

126

 

neurčeno

"Hlava krojované ženy"

 

olej na řídkém plátně lepeném na tvrzené lepence, signováno vpravo dole, datováno 1941.

 

32 x 39,5 (40 x 47,5) cm

 

2 500 Kč

 

 

       

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

 

 

100

127

 

Medr J.

"Ženy při kopání brambor"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole J. MEDR, kolem roku 1935.

 

36,5 x 46,5 (45,5 x 55) cm

 

2 000 Kč

 

 

Kvalitní práce koncipovaná v duchu Milletových Sběraček klásků.

 

       

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

 

 

100

128

 

Balabán Daniel

"Ukřižovaný"

 

olej - tempera, signum a datace patrně pod paspartou. Rámováno, pod sklem.

 

Ve výřezu 48 x 72 (68,5 x 91) cm

 

7 000 Kč

 

 

Balabán Daniel (1957-)

malíř, narozen v Šumperku, studoval na AVU v Praze u profesora F. Jiroudka, od roku 1993 vede ateliér malby na Ostravské univerzitě, jeho díla jsou v majetku mnoha soukromých sbírek doma i v zahraničí, v Lexikonu dlouhý výčet výstav a dlouhý výčet literatury o tomto umělci

 

       

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

 

100

129

 

Balabán Daniel

"Opuštění"

 

olej - tempera, signováno vpravo dole BALABÁN, datováno 1979, vlevo dole uveden rukou psaný název. Adjustováno v paspartě, rámováno, pod sklem.

 

Ve výřezu 56 x 42 (74,5 x 58,5) cm

 

6 000 Kč

 

 

Balabán Daniel (1957-)

malíř, narozen v Šumperku, studoval na AVU v Praze u profesora F. Jiroudka, od roku 1993 vede ateliér malby na Ostravské univerzitě, jeho díla jsou v majetku mnoha soukromých sbírek doma i v zahraničí, v Lexikonu dlouhý výčet výstav a dlouhý výčet literatury o tomto umělci

 

       

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

 

100

130

 

Balabán Daniel

"Tenhle byl také s ním"

 

olej - tempera, signováno vpravo dole BALABÁN, datováno 1979, vlevo dole uveden název. Adjustováno v paspartě, rámováno, pod sklem.

 

36 x 45,5 (57 x 63) cm

 

6 000 Kč

 

 

Balabán Daniel (1957-)

malíř, narozen v Šumperku, studoval na AVU v Praze u profesora F. Jiroudka, od roku 1993 vede ateliér malby na Ostravské univerzitě, jeho díla jsou v majetku mnoha soukromých sbírek doma i v zahraničí, v Lexikonu dlouhý výčet výstav a dlouhý výčet literatury o tomto umělci

 

       

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

 

100

131

 

Balabán Daniel

"Eschatologický Kristus"

 

olej - tempera, signováno vpravo dole BALABÁN, datováno 1978, vlevo dole uveden název. Adjustováno v paspartě, rámováno, pod sklem.

 

48 x 23,5 (66 x 38) cm

 

6 000 Kč

 

 

Balabán Daniel (1957-)

malíř, narozen v Šumperku, studoval na AVU v Praze u profesora F. Jiroudka, od roku 1993 vede ateliér malby na Ostravské univerzitě, jeho díla jsou v majetku mnoha soukromých sbírek doma i v zahraničí, v Lexikonu dlouhý výčet výstav a dlouhý výčet literatury o tomto umělci

       

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

 

100

132

 

Balabán Daniel

"Člověk"

 

olej - tempera, signováno vpravo dole BALABÁN, datováno 1980, vlevo dole uveden název. Adjustováno v paspartě, rámováno, pod sklem.

 

41,5 x 29,5 (60,5 x 45,5) cm

 

5 500 Kč

 

 

Balabán Daniel (1957-)

malíř, narozen v Šumperku, studoval na AVU v Praze u profesora F. Jiroudka, od roku 1993 vede ateliér malby na Ostravské univerzitě, jeho díla jsou v majetku mnoha soukromých sbírek doma i v zahraničí, v Lexikonu dlouhý výčet výstav a dlouhý výčet literatury o tomto umělci

 

       

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

 

100

133

 

Balabán Daniel

"Zmrtvýchvstávání"

 

olej - tempera, signováno vpravo dole BALABÁN, datováno 1978, vlevo dole uveden název. Adjustováno v paspartě, rámováno, pod sklem.

 

Ve výřezu 34 x 25,5 (51 x 40) cm

 

4 500 Kč

 

 

Balabán Daniel (1957-)

malíř, narozen v Šumperku, studoval na AVU v Praze u profesora F. Jiroudka, od roku 1993 vede ateliér malby na Ostravské univerzitě, jeho díla jsou v majetku mnoha soukromých sbírek doma i v zahraničí, v Lexikonu dlouhý výčet výstav a dlouhý výčet literatury o tomto umělci

 

       

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

 

100

134

 

Matejný

"S koňmi u vodní pily pod horami"

 

olej na sololitu, signováno vpravo dole MATEJNÝ, datováno 4.1.1970.

 

40,5 x 54,5 (51 x 65) cm

 

1 500 Kč

 

 

Inzitní umění.

       

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

 

 

100

135

 

neurčeno

"Stojící akt černovlásky"

 

barevná kombinovaná technika, signováno vpravo, datováno 1955, adjustováno v rámu pod sklem.

 

57,5 x 44,5 (64 x 51) cm

 

2 200 Kč

 

 

       

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

 

 

100

136

 

monogramista JR

"Eva - stojící akt rusovlásky s jablkem"

 

olej - tempera na kartonu, signováno špatně čitelným monogramem JR (?), druhá polovina minulého století, zaskleno, prasklé sklo.

 

70 x 55 (83,5 x 68) cm

 

2 400 Kč

 

 

 

       

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

 

 

100

137

 

Krejčí G.

"Široká letní krajina"

 

olej na sololitu, signováno vpravo dole KREJČÍ G., datováno 2001, kvalitní adjustace.

 

40 x 60 (51,5 x 74,5) cm

 

2 000 Kč

 

 

       

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

 

 

100

138

 

Horyl Eduard

"Štramberská Trúba na jaře"

 

olej - tempera na kartonu, signováno vlevo dole HORYL ED., nedatováno. Pravý dolní roh je natržený.

 

64,5 x 55 (74,5 x 65) cm

 

3 600 Kč

 

 

       

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

 

 

100

139

 

Maťka

"Dvojice ve večerním parku"

 

olej na sololitu, signováno vpravo dole MAŤKA, datováno 1957. Při okraji oděrky patrně od rámu.

 

45,5 x 60,5 (56 x 70,5) cm

 

2 800 Kč

 

 

       

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

 

 

100

140

 

Vysocký O.

"Zátiší s košíkem hub"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole O.VYSOCKÝ, datováno 1954.

 

42 x 50 (59,5 x 64) cm

 

1 500 Kč

 

 

       

TOP 121-140

       

 

 

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE