161-180 www.aukcnidum.cz

 1. e-AUKCE   

 
161 162 163 164 165
166 167 168 169 170
171 172 173 174 175
176 177 178 179 180

100

161

 

nesignováno

"Horská vila v kvetoucím parku"

 

olej na plátně, signum nenalezeno, na několika místech odlupující se malba.

 

32 x 28,5 (40 x 36) cm

 

1 300 Kč

 

 

Párová k položce č. 162

         
TOP 161-180        

 

 

 

 

 

 

 

100

162

 

nesignováno

"V parku"

 

olej na plátně, signum nenalezeno, na několika místech odlupující se malba.

 

32 x 28,5 (40 x 36,5) cm

 

1 300 Kč

 

 

Párová k položce č. 161

         
TOP 161-180        

 

 

 

 

 

 

 

100

163

 

neurčeno

"Ukrytý Faun"

 

kresba tuší, kolorovaná akvarelem, signováno vpravo dole, neurčeno, datováno 1925, rámováno, paspartováno.

 

Výřez 27,5 x 18 (48 x 37,5) cm.

 

1 800 Kč

 

 

       
TOP 161-180        

 

 

 

 

 

 

 

100

164

 

Chrápek

"Zátiší s chlebem, vejci a šálkem"

 

olej na tvrzené malířské desce, signováno vlevo dole - čteno CHRÁPEK, datováno 1963.

 

29,5 x 37,5 (39 x 47) cm

 

900 Kč

 

 

       
TOP 161-180        

 

 

 

 

 

 

 

100

165

 

Feyfar Zdenko

"Sasanka narcisokvětá v Kotli"

 

černobílá fotografie, II. kopie, práce Zdenko Feyfara. Vzadu autorovo razítko, štítek Díla a razítko Umělecké komise ČFVU s datem 12.5.1986. Adjustováno v paspartě, pod sklem, rámováno textilní páskou.

 

Ve výřezu 38 x 27 (53 x 40) cm

 

3 500 Kč

 

 

Feyfar Zdenko (1913-2001)

Fotograf, pedagog, původně studoval lékařství, po zavření vysokých škol studoval v letech 1940-1943 na Státní grafické škole v Praze, do konce války byl filmovým fotografem. Po válce působil pedagogicky, byl členem SVU Mánes, Bilance, vedle výstav publikoval fotografie knižně, v kalendářích, na pohlednicích, za svou práci získal ocenění.

(2.3.1913 Jilemnice - 3.2.2001 Lomnice nad Popelkou)

       
TOP 161-180        

 

 

 

 

 

100

166

 

neurčeno

"Koupání pod starým stromem"

 

kolorovaná kresba tuší, signováno vpravo dole - nepřečteno, datováno 1945 (?). Kvalitní práce, rámováno, pod sklem.

 

42 x 52 (48 x 58) cm

 

500 Kč

 

 

       
TOP 161-180        

 

 

 

 

 

 

 

100

167

 

Chaloupka Karel

"Lovecké zátiší"

 

olej na lepence, signováno vpravo dole K. CHALOUPKA (Karel), datováno 1951.

 

60 x 36,5 (63 x 40) cm

 

2 500 Kč

 

 

Chaloupka Karel (1889-1969)

Malíř, studoval na akademii v Praze u Nejedlého, Obrovského a Švabinského. Původně vyučený lakýrník a písmomalíř. V oboru podnikal v Náchodě, souběžně maloval obrazy. V relativně vysokém věku byl na základě vykonaných zkoušek přijat do druhého ročníku akademie v Praze. Věnoval se malbě krajiny, později i zátiší a portrétů.

(18.3.1889 Hoděčín, Rychnov nad Kněžnou - 4.6.1969)

 

       
TOP 161-180        

 

 

 

 

 

100

168

 

Vinárková

"Stromy na březích řeky"

 

olej na malířské lepence, signováno vpravo dole VINÁRKOVÁ, druhá polovina minulého století.

 

46 x 57 (59,5 x 71) cm

 

1 700 Kč

 

 

       
TOP 161-180        

 

 

 

 

 

 

 

100

169

 

Stehlík

"Česká krajina s břízami"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole STEHLÍK, nedatováno, kvalitní práce české krajinářské školy.

 

54,5 x 72 (64,5 x 82) cm

 

4 500 Kč

 

 

       
TOP 161-180        

 

 

 

 

 

 

 

100

170

 

Hýžová Jaroslava

"Beskydská zima"

 

kombinovaná technika - tempera, akvarel na malířské lepence, signováno vpravo dole J. HÝŽOVÁ, datováno 1969. Vzadu autorčinou rukou uveden název díla, její podpis a cena 800 Kč. Rámováno, pod sklem, paspartováno.

 

Výřez 29,5 x 41 (53 x 64) cm

 

4 500 Kč

 

 

Hýžová Jaroslava (1915-1992)

Malířka, grafička, ilustrátorka, studium na Sychrově malířské akademii zřízené při spolku Mánes v Praze u Vojtěcha Tittelbacha a Josefa Lieslera, členka SČSVU, žila a tvořila na Valašsku, v letech 1935 - 1942 působila na 22 školách Valašska a Hané, známá a ceněná malířka z Valašského Meziříčí, dlouhý výčet výstav na Moravě. Svými vrstevníky byla nazývaná "Česká Madam Rouault" - přezdívka, kterou si za specifické malířské výrazové prostředky a pracovní zarputilost vysloužila Jaroslava Hýžová již v dobách studia u Tittelbacha.

(21.5.1915 Prostřední Bečva – 4.3.1992 Valašské Meziříčí)

 

       
TOP 161-180        

 

 

 

 

 

100

171

 

Drahoňovský Vladimír

"Trosky ze starých sadů z Ktové pod skalami Apoleny"

 

olej na kartonu, signováno vlevo dole V. DRAHOŇOVSKÝ, pod signaturou ručně psaný určující text, kolem poloviny minulého století.

 

50,5 x 65,5 (66 x 81) cm

 

4 500 Kč

 

 

Ktová - vesnička pod zříceninou hradu Trosky v Českém ráji.

 

Drahoňovský Vladimír (1912-1977)

Architekt, malíř, studoval architekturu na Vysokém učení technickém v Praze a soukromě malířství u Rudolfa Vejrycha, žil a pracoval v Praze, vystavoval na členských výstavách střediska Purkyně.

 

       
TOP 161-180        

 

 

 

 

 

 

100

172

 

nesignováno

"Dívka v módním kloboučku"

 

portrétní malba olejem, signum nenalezeno, kolem roku 1925. V pravé části mimo figuru poškozeno, chybí cca 6 cm čtverečních (je podloženo). I přes poškození jde o výjimečně kvalitní práci.

 

47 x 39 (54 x 45) cm

 

6 500 Kč

 

 

Pochází z výborné sbírky manželů Durčákových z Ostravy

         
TOP 161-180        

 

 

 

 

 

 

 

100

173

 

Jindřich Vl.

"Kytice růží"

 

olej na plátně, signováno vlevo dole VL. JINDŘICH, datováno 1999.

 

50 x 30 (54,5 x 34,5) cm

 

900 Kč

 

 

         
TOP 161-180        

 

 

 

 

 

 

 

100

174

 

Procházka O.

"Zimní krajina"

 

olej na plátně lepeném na kartonu, signováno vlevo dole O. PROCHÁZKA, datace čtena 1934.

 

29,5 x 39 (34,5 x 43,5) cm

 

1 000 Kč

 

 

       
TOP 161-180        

 

 

 

 

 

 

 

100

175

 

Jílek Karel

"Útok tygra na koně s jezdcem"

 

olej na tvrzené malířské desce, signováno vpravo dole K. JÍLEK, datace čtena 1931.

 

58,5 x 44 (70,5 x 56) cm

 

3 500 Kč

 

 

Téma typické pro autora, které autor mistrovsky zpracoval v různých pohybových variantách.

 

Jílek Karel (1896-1983)

Malíř, grafik, ilustrátor, studoval na AVU v Praze u profesora Švabinského, po absolutoriu se usadil v Brně, působil jako učitel figurálního kreslení na ŠUŘ a textilní průmyslovce v Brně

(26.11.1896 Moravičany, okres Šumperk - 19.11.1983 Brno)

 

       
TOP 161-180        

 

 

 

 

 

100

176

 

Drha Josef

"Slunečnice"

 

olej na malířské lepence, signováno vpravo dole J. DRHA, datováno 1972.

 

29 x 70 (41 x 82) cm

 

2 800 Kč

 

 

Drha Josef (1912-2009)

malíř a grafik, studia na Masarykově vyšší lidové univerzitě v Ostravě, dále soukromě u Wünsche a Obšila, člen Moravskoslezských výtvarných umělců, SČSVU, SČVU, SVUT Ostrava, ČFVU, SCA, zastoupen ve sbírkách Národní galerie Praha, Ministerstva kultury, Galerie výtvarného umění v Ostravě atd., dlouhý výčet výstav individuelních i kolektivních, zastoupen mimo jiné v roce 1993 na výstavě Les Peintres Tcheques v Paříži, významný český malíř a přední malíř ostravského regionu.

(3. 3. 1912 Ostrava-Hulváky - 22. 12. 2009 Ostrava)

 

       
TOP 161-180        

 

 

 

 

 

100

177

 

Drha Josef

"Předjaří na kraji vesnice"

 

olej na lepence, signováno vpravo dole J. DRHA, adjustováno v paspartě, rámováno, zaskleno.

 

Ve výřezu 18 x 38 (39 x 55,5) cm

 

1 800 Kč

 

 

Drha Josef (1912-2009)

malíř a grafik, studia na Masarykově vyšší lidové univerzitě v Ostravě, dále soukromě u Wünsche a Obšila, člen Moravskoslezských výtvarných umělců, SČSVU, SČVU, SVUT Ostrava, ČFVU, SCA, zastoupen ve sbírkách Národní galerie Praha, Ministerstva kultury, Galerie výtvarného umění v Ostravě atd., dlouhý výčet výstav individuelních i kolektivních, zastoupen mimo jiné v roce 1993 na výstavě Les Peintres Tcheques v Paříži, významný český malíř a přední malíř ostravského regionu.

(3. 3. 1912 Ostrava-Hulváky - 22. 12. 2009 Ostrava)

 

       
TOP 161-180        

 

 

 

 

 

100

178

 

Martinček K.

"Zábavné stáří"

 

kresba tužkou a uhlem, signováno vpravo dole, čteno K. MARTINČEK, datace nerozpoznána. Široký rám, zaskleno.

 

22 x 31 (34 x 43) cm

 

600 Kč

 

 

       
TOP 161-180        

 

 

 

 

 

 

 

100

179

 

Javůrek Milan

"Hyacinta"

 

olej na sololitu, signováno vpravo dole M. JAVŮREK, nedatováno, vzadu štítek Díla s razítkem ČFVU.

 

48 x 36 (58 x 46) cm

 

2 500 Kč

 

 

Javůrek Milan (1924-1992)

Malíř v Ostravě, základy malířství získal u Jana Obšila a svého otce Cyrila Javůrka, později studoval u Josefa Lubojackého, člen ČFVU. Věnoval se krajinářské tvorbě, maloval především Ostravsko, Valašsko a Jesenicko, maloval i v Jugoslávii, Francii a Baltu, vystavoval se Sdružením výtvarných umělců Jaroněk. O jeho životě a díle vznikl v roce 1987 dokument v Čs. Televizi Ostrava

(8.6.1924 Ostrava - 24.4.1992)

 

     
TOP 161-180        

 

 

 

 

 

100

180

 

neurčeno

"Krajina se skálou a chalupami"

 

olej na lepence, signováno vpravo dole tužkou, nepřečteno, datováno 1951, rámováno, zaskleno.

 

35 x 50 (50 x 65) cm

 

1 500 Kč

 

 

       
TOP 161-180        

 

 

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE