181-200 www.aukcnidum.cz

 1. e-AUKCE   

 
181 182 183 184 185
186 187 188 189 190
191

192

193

194 195
196 197 198 199 200

100

181

 

Bártek Vlastimil

"Jesenické stráně I, II, III"

 

tři oleje na plátně, každý signovaný vpravo dole V. BÁRTEK, na zadní straně každého obrazu autorský štítek s názvem a razítkem ČFVU. Obrazy na sebe navazují a po sestavení vytváří dojem širokoúhlé malby krajiny, rarita.

 

Rozměry i s rámy: dva krajní obrazy 72,5 x 62,5 cm, prostřední 72,5 x 77,5 cm, šířka rámů 0,5 cm

 

3 000 Kč

 

 

Bártek Vlastimil (1941-)

Malíř, autodidakt, studoval soukromě.

(nar. 11.4.1941)

 

   
   
   
TOP 181-200        

 

 

 

 

 

100

182

 

Hořava František

"Hlava dítěte"

 

uhel na kartonu, signováno vpravo dole F. HOŘAVA, datováno 1944. Výborná portrétní práce, původní luxusní rám na několika místech poškozen, na kartonu skvrna od vlhkosti.

 

Ve výřezu 48 x 38 (61,5 x 51) cm

 

1 500 Kč

 

 

Hořava František (1906-1974)

Sochař, malíř, narozen v Opatovicích u Rajhradu, zemřel v Brně, studia na pražské akademii u J. Mařatky, B. Kafky a speciálce pro modelování u O. Gutfreunda, po studiích se dále vzdělával v Paříži u E.A. Bourdella, byl členem KVU Aleš v Brně.

 

       
TOP 181-200        

 

 

 

 

 

 

100

183

 

Javůrek Milan

"Zátiší s ovocem"

 

olej na sololitu, signováno vpravo dole M. JAVŮREK, nedatováno, vzadu štítek Díla a razítko ČFVU, rám, plátěná pasparta, zaskleno.

 

27,5 x 50 (51 x 72,5) cm

 

1 800 Kč

 

 

Javůrek Milan (1924-1992)

Malíř v Ostravě, základy malířství získal u Jana Obšila a svého otce Cyrila Javůrka, později studoval u Josefa Lubojackého, člen ČFVU. Věnoval se krajinářské tvorbě, maloval především Ostravsko, Valašsko a Jesenicko, maloval i v Jugoslávii, Francii a Baltu, vystavoval se Sdružením výtvarných umělců Jaroněk. O jeho životě a díle vznikl v roce 1987 dokument v Čs. Televizi Ostrava

(8.6.1924 Ostrava - 24.4.1992)

 

     
TOP 181-200        

 

 

 

 

 

100

184

 

Gérecz L.

"Kostel a dům nad vodou"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole GÉRECZ L, nedatováno, naivistická práce na úrovni veduty.

 

53,5 x 64,5 (66 x 76,5) cm

 

1 500 Kč

 

 

       
TOP 181-200        

 

 

 

 

 

 

 

100

185

 

Häring Josef

"Z vysokých hor"

 

olej na tvrzené malířské desce, signováno vpravo dole J. HARING, kolem roku 1925, široký kvalitní rám stříbrné barvy, zaskleno.

 

50 x 68 (66 x 86,5) cm

 

6 900 Kč

 

 

Häring (Hajný) Josef (1895-?)

Malíř.

(26. 9. 1895 - ?)

 

       
TOP 181-200        

 

 

 

 

 

100

186

 

Grumlík

"Strniště s panáky"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole GRUMLÍK, nedatováno, široký rám zlaté barvy, výborný celek. Vzadu rukou psaná poznámka 'koupeno 10. července 1926'.

 

51,5 x 69,5 (70,5 x 88) cm

 

2 500 Kč

 

 

       
TOP 181-200        

 

 

 

 

 

 

 

100

187

 

Dostalík J.

"Valášek s píšťalkou"

 

olej na plátně fixovaném na kartonu, signováno vlevo dole J. DOSTALÍK, první polovina minulého století.

 

35 x 39 (51 x 55) cm

 

4 500 Kč

 

 

         
TOP 181-200        

 

 

 

 

 

 

 

100

188

 

Strýhal Otakar

"Z nákupu v Mirošově"

 

olej na kartonu, signováno vpravo dole znakem S., kolem poloviny minulého století. Hluboký profilovaný dřevěný rám.

 

40 x 24 (50 x 33,5) cm

 

1 200 Kč

 

 

Pochází z významné celoživotně budované dvougenerační soukromé sbírky ze Severní Moravy, naprostá většina obrazů z této sbírky byla získána přímo od autorů.

 

Strýhal Otakar (1914-2000)

Malíř, autodidakt, soukromá studia u Vincence Beneše, Ludvíka Kuby a Jana Slavíčka, člen Svazu západočeských výtvarných umělců, uváděn mezi osobnostmi Plzeňského kraje. Malíř brdské krajiny.

(21.10.1914 Plzeň - 2000)

 

       
TOP 181-200        

 

 

 

 

 

100

189

 

Hýžová Jaroslava

"Pohled z Radhoště"

 

kombinovaná technika - olej a tempera na malířské lepence, signováno vpravo dole J. HÝŽOVÁ, datováno 1980, vzadu autorčinou rukou uvedena její adresa, název díla a rozměr obrazu.

 

40 x 70 (50,5 x 70,5) cm

 

6 500 Kč

 

 

Hýžová Jaroslava (1915-1992)

Malířka, grafička, ilustrátorka, studium na Sychrově malířské akademii zřízené při spolku Mánes v Praze u Vojtěcha Tittelbacha a Josefa Lieslera, členka SČSVU, žila a tvořila na Valašsku, v letech 1935 - 1942 působila na 22 školách Valašska a Hané, známá a ceněná malířka z Valašského Meziříčí, dlouhý výčet výstav na Moravě. Svými vrstevníky byla nazývaná "Česká Madam Rouault" - přezdívka, kterou si za specifické malířské výrazové prostředky a pracovní zarputilost vysloužila Jaroslava Hýžová již v dobách studia u Tittelbacha.

(21.5.1915 Prostřední Bečva – 4.3.1992 Valašské Meziříčí)

 

       
TOP 181-200        

 

 

 

 

 

100

190

 

Koníček Oldřich

"Zátiší s karafou a mísou s hrozny"

 

olej na plátně, signováno vlevo dole OLD. KONÍČEK, datováno 1929, široký hnědý dřevěný rám, lehce profilovaný, pod sklem.

 

38,5 x 47 (55 x 62,5) cm

 

16 000 Kč

 

 

Pochází z významné celoživotně budované dvougenerační soukromé sbírky ze Severní Moravy, naprostá většina obrazů z této sbírky byla získána přímo od autorů.

 

Koníček Oldřich (1886-1932)

Malíř, žák pražské Akademii výtvarných umění u Rudolfa Otto von Ottenfelda, v letech 1912-1913 studoval v Paříži, člen SVU Mánes, v roce 1919 maloval v Itálii bojiště ze světové války pro Památník osvobození (41 velkých obrazů), vychází z impresionismu a Matisse, Cézanna a Deraina, pravidelně se účastnil výstav spolku Mánes, vystavoval v Paříži, Curychu, Bernu, Bolzanu, Benátkách, Římě, Vídni, Londýně atd., v roce 1930 vznikla významná série obrazů z Francie, některé jeho obrazy na aukcích v Praze dosáhly několikasettisícových cen, zastoupen ve sbírkách Národní Galerie v Praze, Východočeské galerie v Pardubicích.

(12.10.1886 Kutná Hora - 17.7.1932 Žehuň, Kolín)

 

       
TOP 181-200        

 

 

 

 

 

100

191

 

Herrmann Rostislav

"Zasněná"

 

olej a akryl, signováno vpravo dole HERRMANN, datováno 1992, vzadu štítek Díla, kvalitní adjustace.

 

53 x 41 (68 x 57,5) cm

 

1 900 Kč

 

 

     
TOP 181-200        

 

 

 

 

 

 

 

100

192

 

Herrmann Rostislav

"Naděje"

 

olej na dřevě, signováno vpravo dole HERRMANN, datováno 1992, vzadu štítek Díla, kvalitní adjustace.

 

52 x 40,5 (67 x 53,5) cm

 

1 900 Kč

 

 

     
TOP 181-200        

 

 

 

 

 

 

 

100

193

 

neurčeno

"Zima na kraji lesa"

 

olej na tvrzené malířské desce, signováno vlevo dole, nepřečteno, široký rám.

 

40 x 49 (54 x 63) cm

 

1 500 Kč

 

 

       
TOP 181-200        

 

 

 

 

 

 

 

100

194

 

neurčeno

"Jeřabiny a bílé patníky"

 

olej na lepence, signováno vlevo dole, nepřečteno, první polovina minulého století, široký rám.

 

26,5 x 35 (40 x 48) cm

 

1 500 Kč

 

 

       
TOP 181-200        

 

 

 

 

 

 

 

100

195

 

Šimon Tavík František

"Z orientálního města"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole T. F. ŠIMON, nedatováno, původní rám.

 

38 x 58 (51 x 71,5) cm

 

39 500 Kč

 

 

Šimon Tavík František (1877-1942)

Grafik, kreslíř, malíř, pedagog, člen SVU Mánes, nositel řádu Čestné legie, profesor na několika akademiích, studia na pražské akademii u Pirnera. Tvořil převážně v Paříži, již v roce 1898 se zúčastnil výstavy spolku Mánes v Topičově saloně, v roce 1900 a 1902 kolektivních výstav spolku Nanes ve Vídni a Berlíně a dalších. Zastoupení: Galerie výtvarného umění v Ostravě, Východočeská galerie v Pardubicích, Národní galerie v Praze, Galerie hlavního města Prahy v Praze, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem. Pseudonym Tavík pochází z rodného příjmení jeho matky (Tavíková).

(13.5.1877 Železnice u Jičína - 19.12.1942 Praha)

 

       
TOP 181-200        

 

 

 

 

 

100

196

 

Majer Luděk

"Starý strom na Valašsku"

 

linoryt, signováno vpravo dole v desce L. MAJER, nedatováno, paspartováno, zaskleno, rámováno.

 

Ve výřezu 12 x 9,5 (20 x 21,5) cm

 

400 Kč

 

 

Motiv stromu se vyskytuje v mnoha autorových pracích grafických i malířských, ukázky jsou také ve Valašském deníku, pro který Luděk Majer v rozhovoru uvedl: „Snažím se, aby má tvorba nebyla jen pouhou kopií krajiny. Na to by stačil fotoaparát. Moje obrazy představují jakousi výpověď o Valašsku."

Zdroj: https://valassky.denik.cz/zpravy_region/zemrel-predni-valassky-kumstyr-ludek-majer-20131014.html.

 

Majer Luděk (1925-2013)

Ilustrátor, grafik, malíř. Studoval na Akademii výtvarných umění u Vladimíra Sychry a Jána Želibského, Pracoval jako propagační pracovník, na gymnáziu vyučoval výtvarnou výchovu. Se zaujetím maloval valašskou krajinu, maloval portréty, ilustroval knihy.

(31.12.1925 Solanec pod Soláněm, Hutisko-Solanec - 10.10.2013 Valašské Meziříčí)

         
TOP 181-200        

 

 

 

 

 

100

197

 

Němec Karel

"Útěk do Egypta"

 

černobílý dřevoryt, signováno tužkou vpravo dole K. NĚMEC, dobový rámeček lehce poškozený, zaskleno.

 

30 x 23,5 (31,5 x 25) cm

 

300 Kč

 

 

Němec Karel (1879-1960)

Malíř, grafik, loutkář, ilustrátor, ruský legionář, studium na Kalvodově krajinářské škole u Aloise Kalvody a na Akademii výtvarných umění u Hanuše Schwaigera, znamenitý malíř, grafik a kreslíř, mistr dřevorytu, řada knižních ilustrací, účastnil se výstav SVU Mánes, jehož byl členem.

(25.10.1879 Nové Město na Moravě - 17.6.1960 Nové Město na Moravě)

 

       
TOP 181-200        

 

 

 

 

 

100

198

 

Sedláček Vojtěch

"Vedení koní"

 

barevná litografie, signováno vpravo dole Voj. SEDLÁČEK, kolem roku 1940.

 

24 x 16 (34 x 27,5) cm

 

700 Kč

 

 

Sedláček Vojtěch (1892-1973)

Ilustrátor, malíř a grafik, studia na pražské akademii u Preislera a Švabinského, člen Umělecké besedy, člen skupiny SČUG Hollar, člen Čes. akademie. Malíř polních prací. Za svůj život namaloval velmi málo olejů, převážně tvořil temperou, akvarelem a grafikou.

(9.9.1892 Libčany, Hradec Králové - 3.2.1973 Praha)

 

       
TOP 181-200        

 

 

 

 

 

100

199

 

Frank Will

"Paris - Notre Dame"

 

barevná litografie, signováno vpravo dole FRANK WILL, vlevo dole určeno místo, rámováno, v paspartě, pod sklem.

 

Ve výřezu 18 x 25 (37,5 x 43) cm

 

900 Kč

 

 

Boggs, Frank William (1900-1951)

Frank-Will

Francouzský malíř známý pod pseudonymem Frank-Will. V ARTPRICE je 2655 dostupných záznamů o aukčních prodejích, převážně akvarely. Syn a žák impresionistického malíře Franka Myers Boggse (Frank Myers Boggs, 1855 - 1926, francouzský malíř amerického původu).

 

     
TOP 181-200        

 

 

 

 

 

 

100

200

 

Klápště Jaroslav

"Kalvárie"

 

lept, signováno tužkou vpravo dole KLÁPŠTĚ, datováno 1984, vlevo dole název a číslování 8/30, rámováno, v paspartě, pod sklem.

 

34 x 21 (49 x 34) cm

 

1 500 Kč

 

 

Klápště Jaroslav (1923-1999)

Ilustrátor, grafik, malíř, vynikající žák Františka Tichého a Emila Filly na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, v letech 1942 - 1945 nasazen na nucené práce. Široká škála výstav a zastoupení v našich i zahraničních galeriích.

(7.8.1923 Záhoří, Semily - 23.9.1999 Praha)

 

       
TOP 181-200        

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE