181-200 www.aukcnidum.cz

 2. e-AUKCE   

 
181 182 183 184 185
186 187 188 189 190
191

192

193

194 195
196 197 198 199 200

100

181

 

Pangrác Miroslav (1924-2012)

Plastika "Otvírání studánek"

 

bronz, včetně podstavce. Signováno na podstavci PANGRÁC, datováno 1981. Stojící postava dívky se džbánkem. Mimořádná práce ze sbírky LYRY PRAGENSIS, patří do zlatého fondu české plastiky.

 

Výška 51 cm

 

26 000 Kč

 

 

 

Pangrác Miroslav

sochař, keramik, restaurátor, kreslíř, malíř, studium na SPŠ keramické v Bechyni a na akademii v Praze u Laudy a Pokorného, enormní množství výstav, řada ocenění, zasloužilý umělec

(16.10.1924 Rakovník - 19.6.2012 Rakovník)

 

 
TOP 181-200        

 

 

 

 

 

100

182

 

Malejovský Josef (1914-2003)

Plastika "Zima"

 

bronz, signováno na podstavci, nedatováno, skvělá práce českého moderního sochařství, na trhu vzácné.

 

Výška 47 cm

 

38 000 Kč

 

 

 

Malejovský Josef

Sochař, pedagog, studoval sochařství u profesora K. Dvořáka na UMPRUM v Praze. Od roku 1945 působil jako asistent na VŠUP, později jako pedagog, od 1953 docent, od 1962 řádný profesor. Člen SVU Mánes, zastoupen ve sbírkách Národní galerie v Praze, Galerie hlavního města Praha a jinde.

(19. 4. 1914 Holice - 20. 12. 2003 Trutnov)

 

     
TOP 181-200        

 

 

 

 

 

100

183

 

Marioton Eugéne (1854-1925)

Plastika "Tanec"

 

bronz, kruhový sokl ze zeleného mramoru. Signováno E. MARIOTON, nedatováno, 19/20. století, velmi dobrý stav.

 

Výška plastiky 26,5 cm, celková výška 29 cm, průměr podstavce 14,5 cm

 

15 000 Kč

 

 

   
TOP 181-200        

 

 

 

 

 

 

 

100

184

 

neurčeno

Plastika "Slévač"

 

kovová kompozice na dřevěném černě natřeném podstavci, signováno na plintě - nepřečteno, kolem poloviny minulého století.

 

26 x 26,5 x 16,5 cm

 

3 500 Kč

 

 

     
TOP 181-200        

 

 

 

 

 

 

 

100

185

 

Figurální lampa stolní

 

zinkal, stínidlo z pergamenu. Stojan tvořen postavou andílka stojícího na kouli. Ve vztyčené ruce drží světlo se stínidlem, patka má tři nožky zdobené okřídlenými hlavičkami andílků. Druhá polovina 19. století, drobná poškození.

 

Neumělá oprava ruky andílka, která drží objímku žárovky.

Celková výška 80 cm, průměr stínidla 52 cm

 

9 000 Kč

 

 

Nutná revize elektroinstalace

 

     
TOP 181-200        

 

 

 

 

 

 

 

100

186

 

Aurili Richard (1854-1914)

Plastika "Dívka tančící na květu"

 

cín, značeno Rdo AURILI, kolem roku 1895-1900. Personifikace květů, vrcholné secesní provedení, těžká, masivní. Mimořádně kvalitní sochařská práce.

 

Výška 52 cm, průměr spodní části 30 cm

 

18 000 Kč

 

 

 

Aurili Richard

Aurili Ricardo

Původem italský sochař, který působil až do roku 1890 v Belgii, potom se přestěhoval do Paříže. Tvořil z hlíny, mramoru, bronzu.

 

     
TOP 181-200        

 

 

 

 

 

 

100

187

 

Plastika "Ženský akt"

 

bronz, nesignováno, neznačeno. Druhá polovina minulého století.

 

Výška 49 cm

 

12 000 Kč

 

 

TOP 181-200        

 

 

 

 

 

 

 

100

188

 

Korec Jiří (1925-2004)

Plastika "Ženské torzo"

 

řezba v lipovém dřevě, signováno KOREC, datováno 1971.

 

Výška 68 cm

 

14 000 Kč

 

 

Pochází z kolekce LYRY PRAGENSIS

 

Korec Jiří

Sochař, medailér, studoval na Šperkařské škole v Turnově a na Vysoké uměleckoprůmyslové škole v Praze u Jaroslava Horejce a Bedřicha Stefana, člen ČFVU (Český fond výtvarných umění), navrhoval pomníky, věnoval se komorní plastice, zastoupen v Národní galerii Praha.

(12.2.1925 Turnov - 7.7.2004 Mlázovice)

 

       
TOP 181-200        

 

 

 

 

 

100

189

 

Kobzáň Jan (1901-1959)

Plastika "Zbojník"

 

pálená hlína, nesignováno. Kolem poloviny minulého století. Dle současného majitele by se mělo jednat o práci malíře JANA KOBZÁNĚ. Drobné oklepy.

 

Výška cca 62 cm

 

2 500 Kč

 

 

Pochází ze sbírky otce současného majitele, který byl sběratel a zaměřoval se na Kobzáně.

 

Kobzáň Jan

Spisovatel, grafik, malíř, sběratel, studoval na Akademii v Praze, žák Schüssera, Kysely, Švabinského, pracoval jako reklamní kreslíř firmy Baťa, patří vedle Uprky a B. Jaroňka k nejvýraznějším představitelům osobité výtvarné linie, významný valašský umělec.

(9.7.1901 Liptál, Vsetín - 10.10.1959 Velké Karlovice, Vsetín)

TOP 181-200        

 

 

 

 

 

100

190

 

Stehlík Bohumil (1885-?)

Plastika "Matka u kolébky"

 

pálená hlína, vzadu na plintě signováno B. STEHLÍK, vpředu na plintě text "Nedej zahynouti nám i budoucím Sv. Václave." Oklepy na několika místech, lepený rukáv.

 

Výška 37,5 cm, základna 21,5 x 28 cm

 

950 Kč

 

 

 

Stehlík Bohumil

Sochař, dekorace architektury a monumentální práce. Studia na Uměleckoprůmyslové škole v Praze (Celda Klouček) a Akademii výtvarných umění v Praze (Josef Václav Myslbek).Je uveden v publikaci Keramika z Bechyně, autor Jiří Hořava, 2019.

 

     
TOP 181-200        

 

 

 

 

 

 

100

191

 

Otto August

Figurální váza - žena s ošatkou a hejno hus

 

siderolit, vpředu signováno A. OTTO, datováno 1907, ve dně vtlačeně JM Austria 1804 - firma JOHANN MARESCH. Figurální část přechází mistrně do reliéfu. SECESE. Viditelné výrazné oklepy, restaurátorský zásah (lepená hlava jedné husy).

 

Výška 65 cm

 

6 400 Kč

 

 

 

Otto August

Německý keramik, fotograf a malíř, který působil na Ústecku. Díky trhu jsou stále známé různé sošky a vázy realizované podle jeho návrhů. O obrazu, který namaloval pro dnes již zaniklou poutní kapli Navštívení Panny Marie v Mírkově, se zmínil pan Jan Němec v: Ústecký sborník historický / Ústí nad Labem : Muzeum města Ústí nad Labem - Archiv města Ústí nad Labem.

 

 
TOP 181-200        

 

 

 

 

 

 

100

192

 

Figurální hodiny stolní "U zvoničky"

 

keramika barevně glazovaná, na podstavci nápis Retour a la Maison (návrat domů), vzadu vtlačeně L.B. DEPOSE a N109. Hodiny nefunkční, na keramice oklepy a odpadávající povrchová barevná vrstva, lepený lem sukně a ptáci na stříšce.

 

Výška cca 62 cm

 

1 500 Kč

 

 

   
TOP 181-200        

 

 

 

 

 

 

 

100

193

 

Váza "Šepotání"

 

keramika patinovaná na bronz, vtlačená značka KS BECHYNĚ a číslo 126.

 

Výška 38 cm, průměr horní části cca 17,5 cm.

 

7 000 Kč

 

 

Publikováno v Keramika z Bechyně, Jiří Hořava, 2019, strana 188, modelové číslo 126 "Na široké bázi vázy stojící akty dvou dětí, z horního okraje splývá plastická vegetace. Ceník 1921, 1928 a 1938".

 

       
TOP 181-200        

 

 

 

 

 

 

 

100

194

 

Handzel Augustin (1896-1952)

Plastika "Ležící ženský akt"

 

pálená hlína patinovaná na bronz, dřevěný podstavec, práce AUGUSTINA HANDZELA. Třicátá léta minulého století. Drobná poškození - praskliny na pažích.

 

Plastika 15 x 40 cm, podstavec 5 x 40 x 24 cm

 

9 400 Kč

 

 

 

Handzel Augustin

26.10.1952 Jablunkov

Sochař, studoval v Praze u profesora Drahoňovského, z existenčních důvodů odešel po roce do Vídně, pracoval u firmy Goldscheider, v roce 1920 založil v Ostravě sochařský závod. Pracoval se sádrou, pálenou hlínou, pískovcem, terakotou, bronzem i mramorem. Mezi jeho díla patří reliéfní plastika Pomník Maryčky Magdonové (Staré Hamry, 1933), dva monumentální bronzové reliéfy pro Památník osvobození v Komenského sadech v Ostravě, bronzový reliéfní poloprofil kulturního pracovníka Antonína Vaška (Brno, Rooseveltova ulice, 1947). Plastiky Rodina, Hojnost, Obchod, Průmysl z let 1921-1928 jsou na budově bývalé Union banky v Ostravě, kamenné sochy Horníci a Koksaři z roku 1926 na průčelí Paláce ELEKTRA v Ostravě. Soudíme, že PATŘÍ K NEJLEPŠÍM SOCHAŘŮM OBDOBÍ ART DECO U NÁS I VE SVĚTĚ.

(7.6.1886 Moravská Ostrava - 26.10.1952 Moravská Ostrava (? Jablunkov)

 

       
TOP 181-200        

 

 

 

 

 

100

195

 

Börner Emil Paul (1888-1970)

Busta "Katharine Börner"

 

míšeňská Böttgerova kamenina, MÍŠEŇ. Značeno dvakrát vtlačeně zkříženými meči, textem STAATLICH MEISSEN BÖTTGERSTEINZEUG A1037 43. Autor návrhu EMIL PAUL BÖRNER. První polovina minulého století.

 

Výška 32 cm

 

5 000 Kč

 

 

K oslavě výročí vydala firma MÍŠEŇ několik modelů v původním materiálovém provedení.

 

Börner Emil Paul

Německý malíř, sochař a medailér. V letech 1902-1905 se vyučil malířem porcelánu, poté studoval do r. 1910 uměleckoprůmyslovou školu a akademii v Drážďanech (u R. Müllera a O. Zwintschera). Po návratu z italské studijní cesty byl zaměstnán jako malíř porcelánu v míšeňské manufaktuře. O dva roky později se zde stal také modelérem. Ve 30. letech působil jako ředitel uměleckého oddělení porcelánky. Od roku 1937 byl profesorem na drážďanské Akademie für Kunstgewerbe a později na tamní Kunsthochschule.

 

     
TOP 181-200        

 

 

 

 

 

 

100

196

 

Bouval Maurice (1863-1916)

Busta "Ivy - Dívka s vlasy zdobenými břečťanem"

 

keramika barevně glazovaná, sign. BOUVALL (Maurice), plastická značka Friedrich GOLDSCHEIDER Wien, značka pro období 1900 - 1920, vtlačeně číslo modelu 2108 a čísla 33 67. Vzadu oklep.

 

Výška cca 39,5 cm

 

25 000 Kč

 

 

Publikováno In.: Robert E. Dechant, Filipp Goldscheider, Goldscheider Firmengeschichte und Werkverzeichnis History od the Company and Catalogue of Works, str.348, 557

Nádherná secesní plastika, která bude mít zcela jistě přední místo v jakékoliv sbírce.

   

 

Bouval Maurice

Francouzský sochař období secese. Byl žákem Alexandra Falguičra. Od roku 1880 do první světové války vytvořil velké množství bronzových soch nebo předmětů, včetně lustrů, kandelábrů nebo stolních lamp. Jeho hlavní díla jsou Ophelia, Femme assise, Jeune femme, Le Sommeil, Femme aux pavots, Le Secret et la Pensive. Podílel se na výstavě Universite 1890 v Paříži a byl členem Société des Artistes Français. Jeho socha korunuje věž Casa de la Cultura (dům kultury) v Buenos Aires.

 

TOP 181-200        

 

 

 

 

 

 

100

197

 

Ullmann Robert (1903-1966)

Plastika "Sedící ženský akt"

 

Boettgerův porcelán MÍŠEŇ. Na plintě signováno ROBERT ULLMANN Wien 1939, vespod značeno vyrytými zkříženými meči a vtlačeně Q.238.43 STAATLICH MEISSEN BÖTTGERSTEINZEUG.

 

Výška cca 33 cm

 

24 000 Kč

 

 

 

Ullmann Robert

Sochař, studium na Akademie der bildenden Künste, absolvoval studijní cesty v Německu, Francii, Itálii, Švýcarsku. Vedle soch, např. pískovcových soch dvanácti apoštolů v nadživotní velikosti pro průčelí vídeňského Floridsdorfer Kirche, pamětních desek a dalších sochařských objektů tvořil modely pro porcelánku Augarten.

(18.7.1903 Mönchen-Gladbach, Rheinland - 19.3.1966 Wien)

 

   
TOP 181-200        

 

 

 

 

 

100

198

 

Kokrda Bohumil (1914-?)

Plastika "Sedící dívka s drdolem a náhrdelníkem"

 

keramika barevně glazovaná, signováno KOKRDA, návrh z rohu 1968, originální stříbrná papírová nálepka JIHOKERA.

 

Výška 37,5 cm

 

1 200 Kč

 

 

 

Kokrda Bohumil

Sochař a průmyslový výtvarník, studium na Státní průmyslové škole sochařské a kamenické v Hořicích a na Akademii výtvarných umění Praha u Kafky a Pokorného.

(nar. 25.10.1914 Dolní Libochová, Žďár nad Sázavou)

 

     
TOP 181-200        

 

 

 

 

 

100

199

 

Velký nástolec "Žena s dětmi"

 

porcelán bíle glazovaný, vespod tištěná značka a růžová trojúhelníková nálepka ROYAL DUX, dále vtlačená čísla 10388 54. 70. léta minulého století. V horní části prasklina a výrazné restaurátorské zásahy.

 

Výška 50 cm, horní průměr 40 cm

 

7 000 Kč

 

 

   
TOP 181-200        

 

 

 

 

 

 

 

100

200

 

"Žena s květy" - Stolní zrcadlo s odkládací miskou na šperky

 

porcelán barevně glazovaný. Kruhové zrcadlo je usazeno za hlavou dívky stojící na "břehu jezírka" - odkládací misky. Značeno vtlačenými čísly, SECESNÍ provedení.

 

Výška 37 cm, průměr zrcadlové plochy 18 cm

 

4 900 Kč

 

 

TOP 181-200        

 

 

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE