201-220 www.aukcnidum.cz

  2. e-AUKCE   

 
201 202 203 204 205
206 207 208 209 210
211 212 213 214 215
216 217 218 219 220

100

201

 

Šimon Tavík František (1877-1942)

"Portrét mladé Japonky"

 

kresba tužkou, nesignováno, práce F. T. ŠIMONA. List s kresbou fixován na černém podkladu, obojí fixováno na šedém podkladu. Rámováno, pod sklem.

 

List cca 15,5 x 10 (24,5 x 24,5) cm

 

2 000 Kč

 

 

Podobné výtvarné rysy nese Japonská dívka, suchá jehla F.T.Šimona z roku 1928. Grafika je vedena v dodatcích k Seznamu grafických prací Františka Tavíka Šimona zpracovaném Arturem Novákem vedeno pod označením N1928AP1.

 

Šimon Tavík František

Grafik, kreslíř, malíř, pedagog, člen SVU Mánes, nositel řádu Čestné legie, profesor na několika akademiích, studia na pražské akademii u Pirnera. Tvořil převážně v Paříži, již v roce 1898 se zúčastnil výstavy spolku Mánes v Topičově saloně, v roce 1900 a 1902 kolektivních výstav spolku Nanes ve Vídni a Berlíně a dalších. Zastoupení: Galerie výtvarného umění v Ostravě, Východočeská galerie v Pardubicích, Národní galerie v Praze, Galerie hlavního města Prahy v Praze, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem. Pseudonym Tavík pochází z rodného příjmení jeho matky (Tavíková).

(13.5.1877 Železnice u Jičína - 19.12.1942 Praha)

 

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

100

202

 

neurčeno

"Stojící mužský akt"

 

kresba tuší, vpravo dole pod signaturou je uvedeno "v Mnichově". Luxusní adjustace v koženém rámu od světově proslulého rámaře JAROSLAVA OLŠÁKA (1914-1995), paspartováno. Mimo kresbu drobný kaz papíru.

 

Ve výřezu 28,5 x 16,5 (46 x 33) cm

 

3 900 Kč

 

 

Přípis ukazuje na českého autora.

 

 

 

 

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

 

100

203

 

Švengsbír Jiří (1921-1983)

"Koráb, slunce, lyra a labutě"

 

kresba tuší, nesignováno, nedatováno, volný list.

 

33 x 24 cm

 

750 Kč

 

 

Švengsbír Jiří

Švengsbír Jiří Antonín

Grafik, rytec, ilustrátor, malíř, tvůrce ex libris. Vyučil se rytcem a kresličem map, dále studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v grafické speciálce u Antonína Strnadela. Člen Umělecké besedy, SČUG Hollar. Ryl a navrhoval poštovní známky, pracoval pro film, zobrazoval heraldické a domovní znaky. Vystavoval nejen v Praze, ale i v řadě malých měst - Hodonín, Nová Paka, Třebíč a vedle toho v Bruselu, Haagu, Varšavě, v Mexiku, Německu, Francii, Tunisu a v mnoha dalších státech, zastoupen ve sbírkách Národní galerie Praha, Harvard University v USA, Staatliche Galerie Moritzburg v Halle atd. Řada cen a vyznamenání.

(19.4.1921 Praha - 3.3.1983 Praha)

 

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

100

204

 

Bělocvětov Andrej (1923-1997)

"Hlava ženy"

 

kresba tužkou, signováno vlevo dole BĚLOCVĚTOV, nedatováno, výborná adjustace. Fixováno na podložce, rámováno, pod sklem.

 

37 x 23 (56,5 x 41) cm

 

1 300 Kč

 

 

Bělocvětov Andrej

Belotsvetov - Theakston

Malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, původním jménem Belotsvetov - Theakston, studia na ruském gymnáziu v Praze u profesora Musatova, soukromě u Bakulina, po válce na pražské akademii u Vlastimila Rady, člen ČFVU a skupiny Máj, zastoupen v řadě galerií, včetně Národní galerie Praha, Středočeské galerii, GU Karlova Vary, GU Olomouc, řada výstav, představitel českého INFORMELU.

(8.10.1923 Praha - 19.4.1997 Praha)

 

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

100

205

 

Bělocvětov Andrej (1923-1997)

"Hlava"

 

štětcová malba tuší, signováno vpravo dole BĚLOCVĚTOV, datováno 1960, umělecká adjustace. Fixováno na podložce, rámováno, pod sklem.

 

21,5 x 14 (40,5 x 32,5) cm

 

1 500 Kč

 

 

Bělocvětov Andrej

Belotsvetov - Theakston

Malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, původním jménem Belotsvetov - Theakston, studia na ruském gymnáziu v Praze u profesora Musatova, soukromě u Bakulina, po válce na pražské akademii u Vlastimila Rady, člen ČFVU a skupiny Máj, zastoupen v řadě galerií, včetně Národní galerie Praha, Středočeské galerii, GU Karlova Vary, GU Olomouc, řada výstav, představitel českého INFORMELU.

(8.10.1923 Praha - 19.4.1997 Praha)

 

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

100

206

 

Bělocvětov Andrej (1923-1997)

"Ženská hlava v kloboučku"

 

kresba tužkou, modrý pastel, běloba, signováno vpravo nahoře BĚLOCVĚTOV, nedatováno. Typická práce šedesátých let, luxusní umělecká adjustace. Fixováno na podložce, rámováno, pod sklem.

 

30 x 22 (47,5 x 39) cm

 

1 800 Kč

 

 

Bělocvětov Andrej

Belotsvetov - Theakston

Malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, původním jménem Belotsvetov - Theakston, studia na ruském gymnáziu v Praze u profesora Musatova, soukromě u Bakulina, po válce na pražské akademii u Vlastimila Rady, člen ČFVU a skupiny Máj, zastoupen v řadě galerií, včetně Národní galerie Praha, Středočeské galerii, GU Karlova Vary, GU Olomouc, řada výstav, představitel českého INFORMELU.

(8.10.1923 Praha - 19.4.1997 Praha)

 

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

100

207

 

Pitrmann Alois (1911-1986)

"Leoš Janáček"

 

štětcová malba tuší, signováno dole uprostřed PITRMANN, datováno 1975, volný list.

 

33 x 24 cm

 

3 500 Kč

 

 

Pitrmann Alois

Malíř, grafik, historik umění. Studoval na Akademii v Praze u Loukoty a Obrovského, doktor práv, doktor filozofie. Zastoupen v Galerii hlavního města Prahy, AJG v Hluboké, GVU v Karlových Varech, v NG Praha, Státní galerii v Drážďanech, Budapešti a Mnichově, v Královské akademii umění v Kodani, v Musée de I' Art Wallon v Liege, Bibliobecal Nacional v Lisabonu, Tate Gallery v Londýně, Musée des Beaux Arts v Lyonu, Museo del Prado v Madridu, Bibliothégue National v Paříži, Museum voor Schöne v Ostende atd.

(21.8.1911 Louny - 23.5.1986 Praha)

 

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

100

208

 

Pitrmann Alois (1911-1986)

"Praha - Čertovka"

 

akvarel, signováno dole uprostřed PITRMANN, datováno 1980. Rámováno, pod sklem.

 

65 x 44 (69 x 48) cm

 

1 200 Kč

 

 

Pitrmann Alois

Malíř, grafik, historik umění. Studoval na Akademii v Praze u Loukoty a Obrovského, doktor práv, doktor filozofie. Zastoupen v Galerii hlavního města Prahy, AJG v Hluboké, GVU v Karlových Varech, v NG Praha, Státní galerii v Drážďanech, Budapešti a Mnichově,v Královské akademii umění v Kodani, v Musée de I' Art Wallon v Liege, Bibliobecal Nacional v Lisabonu, Tate Gallery v Londýně, Musée des Beaux Arts v Lyonu, Museo del Prado v Madridu, Bibliothégue National v Paříži, Museum voor Schöne v Ostende atd.

(21.8.1911 Louny - 23.5.1986 Praha)

 

   

 

 

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

100

209

 

Bartoňková - Drábková Marie (1908-1993)

"Kostelík na kopci"

 

barevné pastely, signováno vpravo dole DRÁBKOVÁ. Rámováno, pod sklem, paspartováno.

 

Výřez 29,5 x 57 (50 x 75,5) cm

 

1 500 Kč

 

 

Obraz pochází ze soukromé sbírky, jejíž základ položil pan veterinární rada pro Jižní Moravu, dědeček současného majitele.

 

Bartoňková - Drábková Marie

Akademická sochařka, malířka, keramička, studium na UPŠ Praha u Josefa Mařatky a Karla Dvořáka, dále dvousemestrální studium v Paříži na École des Beaux Arts (Akademie výtvarných umění). Členka ČFVU, vystavovala svá sochařská i malířská díla.

(27.10.1908 Olomouc - 11.9.1993 Praha)

 

   

 

 

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

100

210

 

Nesázal Josef (1884-?)

"V horách"

 

akvarel, signováno vlevo dole NESÁZAL (Josef), první polovina minulého století, vzadu dedikace s datem 19. 12. 1931.

 

49 x 36 (67,5 x 53,5) cm.

 

3 500 Kč

 

 

Nesázal Josef

Malíř, studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze, věnoval se krajinomalbě, námětově čerpal i z národopisných motivů Slovácka a Slovenska.

(11.4.1884 Nedašov, Zlín - ?)

 

 

 

 

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

100

211

 

neurčeno

"Zátiší s ovocem a kopretinami"

 

akvarel, signováno vpravo dole, neurčeno, minulé století. Rámováno, pod sklem, paspartováno.

 

Výřez 30 x 42 (55 x 65,5) cm

 

1 500 Kč

 

 

Obraz pochází ze soukromé sbírky, jejíž základ položil pan veterinární rada pro Jižní Moravu, dědeček současného majitele.

 

   

 

 

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

 

100

212

 

Milén Eduard (1891-1976)

"Učitel hry na klavír"

 

štětcová malba tuší a kvaš, signováno vpravo dole E. MILÉN. Levý dolní roh natržený. Rámováno, paspartováno, pod sklem.

 

Výřez 39 x 23 (53 x 36) cm

 

5 000 Kč

 

 

Milén Eduard

Müller Eduard - vlastním jménem

Malíř, grafik, ilustrátor, scénograf, působil v Brně, v letech 1941 - 1945 profesor na škole umění ve Zlíně. Studia na UMPRUM v Praze u Dítěte a Schikanedera, dále na AVU v Praze ve speciální grafické škole u Švabinského. Člen KVU Aleš, SČVU, SČUG Hollar, řada výstav a zastoupení v českých a moravských galeriích.

(18.3.1891 Frýdštejn, Jablonec nad Nisou - 19.5.1976 Brno)

 

   

 

 

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

100

213

 

Krauer Josef (1927-1990)

"Figurální kompozice"

 

tempera, nesignováno, kolem roku 1950, volný list, nerámováno.

 

21 x 17,5 cm

 

1 500 Kč

 

 

Krauer Josef

Malíř, grafik, restaurátor, v letech 1948-1951 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze, maloval kulisy a navrhoval kostýmy pro barrandovské ateliéry, přispíval do časopisu Mladý svět, věnoval se i literatuře a numerologii. Přátelil se s mnoha známými osobnostmi své doby, byl přítelem Jana Zrzavého, Hrabala, Boudníka. Jeho pozůstalost v devadesátých letech vzbudila pozornost a byla rozprodána především do zahraničí, zejména do Švýcarska, jeho práce zakoupily např. Galerie moderního umění v New Yorku, Bruselu, atd. Výstavu "Josef Krauer: Výběr z pozůstalosti" uspořádala galerie VLTAVÍN ve dnech 17.6.2003 - 13.6.2003.

Informace o autorovi jsou uvedeny v publikaci: SAJVERA, Bohuslav. Osobnosti Uhlířskojanovicka. Vyd. 1. Uhlířské Janovice: Město Uhlířské Janovice, 2006, s. 47.

(19.2.1927 Chmeliště, okr. Kutná Hora - 12.2.1990 Praha)

 

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

100

214

 

Krauer Josef (1927-1990)

"Studie tváří"

 

kresba tuší, nesignováno, na okrajích poznámky - Genesis - Maur, 2 ženy + 2 muži, žena + muž ... Adjustováno na podložce, rámováno.

 

25 x 40 (40,5 x 53,5) cm

 

9 000 Kč

 

 

Krauer Josef

Malíř, grafik, restaurátor, v letech 1948-1951 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze, maloval kulisy a navrhoval kostýmy pro barrandovské ateliéry, přispíval do časopisu Mladý svět, věnoval se i literatuře a numerologii. Přátelil se s mnoha známými osobnostmi své doby, byl přítelem Jana Zrzavého, Hrabala, Boudníka. Jeho pozůstalost v devadesátých letech vzbudila pozornost a byla rozprodána především do zahraničí, zejména do Švýcarska, jeho práce zakoupily např. Galerie moderního umění v New Yorku, Bruselu, atd. Výstavu "Josef Krauer: Výběr z pozůstalosti" uspořádala galerie VLTAVÍN ve dnech 17.6.2003 - 13.6.2003.

Informace o autorovi jsou uvedeny v publikaci: SAJVERA, Bohuslav. Osobnosti Uhlířskojanovicka. Vyd. 1. Uhlířské Janovice: Město Uhlířské Janovice, 2006, s. 47.

(19.2.1927 Chmeliště, okr. Kutná Hora - 12.2.1990 Praha)

 

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

100

215

 

 

 

Kadula Josef (1920-1985)

Tři studie ženského aktu

 

kresba, JOSEF KADULA nesignováno. Volné listy. Jeden list barevné pastely a fix, dva listy barevné pastelky. Drobná poškození - pokrčení apod.

 

Rozměry jednotlivých listů 62 x 43, 43 x 62, 50 x 40 cm

 

500 Kč

 

 

Kadula Josef

Skladatel, hudebník, grafik, malíř, studoval na SUPŠ v Brně u profesora E. Hrbka, F. Süssera a souběžně na FF UJEP u A. Kutala a V. Richtera dějiny umění, člen SČVU. Věnoval se užité grafice a malbě, plakátové tvorbě. V krajinomalbě zpočátku používal zjednodušené kubistické tvary.

(31. 12. 1920 Ostrava - 28. 9. 1985 Brno)

 

 

 

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

100

216

 

Kadula Josef (1920-1985)

2 studie ženy v modrošedé sukni

 

akvarel, oba signovány tužkou J. KADULA, datováno 1958. Volné listy.

 

Rozměry jednotlivých listů 45,5 x 33, 33 x 45,5 cm

 

500 Kč

 

 

Kadula Josef

Skladatel, hudebník, grafik, malíř, studoval na SUPŠ v Brně u profesora E. Hrbka, F. Süssera a souběžně na FF UJEP u A. Kutala a V. Richtera dějiny umění, člen SČVU. Věnoval se užité grafice a malbě, plakátové tvorbě. V krajinomalbě zpočátku používal zjednodušené kubistické tvary.

(31. 12. 1920 Ostrava - 28. 9. 1985 Brno)

 

 

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

100

217

 

Kadula Josef (1920-1985)

Žena pletoucí modrou šálu

 

olejová tempera na papíře, nesignováno, práce JOSEFA KADULY, druhá polovina minulého století. Volný list. Dle majitelky byla portrétovanou ženou autorova manželka Majka.

 

45 x 66 cm

 

600 Kč

 

 

Kadula Josef

Skladatel, hudebník, grafik, malíř, studoval na SUPŠ v Brně u profesora E. Hrbka, F. Süssera a souběžně na FF UJEP u A. Kutala a V. Richtera dějiny umění, člen SČVU. Věnoval se užité grafice a malbě, plakátové tvorbě. V krajinomalbě zpočátku používal zjednodušené kubistické tvary.

(31. 12. 1920 Ostrava - 28. 9. 1985 Brno)

 

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

100

218

 

Kadula Josef (1920-1985)

"Děvčátko v červené halence"

 

olejová tempera, nesignováno, práce JOSEFA KADULY. Volný list.

 

62,5 x 45 cm

 

600 Kč

 

 

Kadula Josef

Skladatel, hudebník, grafik, malíř, studoval na SUPŠ v Brně u profesora E. Hrbka, F. Süssera a souběžně na FF UJEP u A. Kutala a V. Richtera dějiny umění, člen SČVU. Věnoval se užité grafice a malbě, plakátové tvorbě. V krajinomalbě zpočátku používal zjednodušené kubistické tvary.

(31. 12. 1920 Ostrava - 28. 9. 1985 Brno)

 

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

100

219

 

Rada Vlastimil (1895-1962)

"Jezdec před bránou"

 

kresba uhlem a pastelkou, běloba, signováno vpravo dole VLAST. RADA, datováno 1938. Kvalitní adjustace, rám, pasparta, sklo.

 

30 x 22,5 (54 x 44) cm

 

5 400 Kč

 

 

Rada Vlastimil

Malíř, grafik, ilustrátor, studium na pražské akademii u Jana Preislera, Maxe Švabinského, Jana Štursy, Josefa Jindřicha Loukoty, později profesor ve speciální malířské škole na AVU Praha, člen SVU Mánes, národní umělec, široké zastoupení v Národní galerii, výstavy v Evropě i v USA, jeden z nejlepších českých malířů 20. století, řada monografií o tomto vynikajícím českém malíři, dlouhý výčet výstav a ocenění

(5.4.1895 České Budějovice - 22.12.1962 Praha)

 

   

 

 

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

100

220

 

Effel Jean (1908-1982)

"Adam a Eva"

 

malba podložená papírem, scéna z filmu "Zrození světa". Mírné poškození malby na patě Adama a špičce Eviny nohy. Rámováno, adjustováno v paspartě.

 

Ve výřezu 22 x 20 (36 x 33) cm

 

2 000 Kč

 

 

TOP 201-220

   

 

 

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE