001-020

www.aukcnidum.cz

 123. AUKCE OSTRAVA - 2.4.2017

ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU KATALOGY TEXT - PDF VÝSLEDKY
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20

1

 

Stratil Jan

"Dívka s květem ve vlasech"

 

mistrovský portrétní olej na plátně, signováno, datováno 1988, kvalitní rám, působivý celek, výborný stav.

 

50 x 50 (60 x 60) cm

 

2 500 Kč

 

 

Velmi příznivá cena.

 

Stratil Jan (1953-)

Malíř, kreslíř, pedagog, studoval na SPŠG v Praze, SUPŠ v Uherském Hradišti a v ateliéru figurální a portrétní malby u Karla Součka na AVU v Praze, ve volné tvorbě se orientuje na figuru, zejména na ženské akty a portréty v melancholickém tónu, řada výstav, od roku 1987 pravidelně vystavuje v Bernu a v Austrálii. V roce 2002 otevřel v Olokouci Malířskou školu Jana Stratila.

(Slovník Chagall)

(nar. 24.6.1953 ve Valticích)

     
      123. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

2

 

Masný Jiří

"Až uslyším hvízdání"

 

mistrovský abstraktní olej na tvrzené malířské desce, značeno vzadu štítkem Díla s oválným razítkem DÍLO, ČFVU OSTRAVA, jménem autora, názvem a původní cenou 4 850 Kč (Kčs ?), do roku 1994, vhodná adjustace.

 

51 x 41 (55 x 45) cm

 

2 500 Kč

 

 

Práce výborného moderního malíře.

 

Masný Jiří (1960-)

Malíř, designér hraček, studoval obor výtvarné propagace na SPŠ stavební v Ostravě, ve volné tvorbě se věnuje malbě a prostorovým objektům, vytváří hračky z borového dřeva.

(Slovník Chagall)

(nar. 28.4.1960 v Ostravě)

      123. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

3

 

Masný Jiří

"Svázaná energie"

 

mistrovský abstraktní olej na tvrzené malířské desce, značeno vzadu štítkem Díla s oválným razítkem DÍLO, ČFVU OSTRAVA, jménem autora, názvem a původní cenou 4 850 Kč (Kčs ?), do roku 1994, vhodná adjustace.

 

49,5 x 35,5 (54,5 x 40,5) cm

 

2 500 Kč

 

 

Práce výborného moderního malíře.

 

Masný Jiří (1960-)

Malíř, designér hraček, studoval obor výtvarné propagace na SPŠ stavební v Ostravě, ve volné tvorbě se věnuje malbě a prostorovým objektům, vytváří hračky z borového dřeva.

(Slovník Chagall)

(nar. 28.4.1960 v Ostravě)

      123. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

4

 

Masný Jiří

"Letní slavnost"

 

mistrovský abstraktní olej na tvrzené malířské desce, signováno vpravo dole MASNÝ, datováno 1995, vzadu štítek s názvem a původní cenou 5 850 Kč, vhodná adjustace.

 

47 x 39,5 (51 x 43,5) cm

 

2 500 Kč

 

 

Práce výborného moderního malíře.

 

Masný Jiří (1960-)

Malíř, designér hraček, studoval obor výtvarné propagace na SPŠ stavební v Ostravě, ve volné tvorbě se věnuje malbě a prostorovým objektům, vytváří hračky z borového dřeva.

(Slovník Chagall)

(nar. 28.4.1960 v Ostravě)

       
      123. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

5

 

Masný Jiří

"V sítí"

 

mistrovský abstraktní olej na tvrzené malířské desce, signováno vpravo dole MASNÝ, datováno 1995, vzadu štítek s názvem a původní cenou 7 800 Kč, vhodná adjustace.

 

47,5 x 39 (51 x 43,5) cm

 

2 500 Kč

 

 

Práce výborného moderního malíře

 

Masný Jiří (1960-)

Malíř, designér hraček, studoval obor výtvarné propagace na SPŠ stavební v Ostravě, ve volné tvorbě se věnuje malbě a prostorovým objektům, vytváří hračky z borového dřeva.

(Slovník Chagall)

(nar. 28.4.1960 v Ostravě)

       
      123. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

6

 

Masný Jiří

"Vlnění"

 

mistrovský abstraktní olej na sololitu, signováno vpravo dole MASNÝ, datováno 1991, vzadu štítek Díla s oválným razítkem DÍLO, ČFVU OSTRAVA, názvem a původní cenou 12 920 Kč (Kčs ?), vhodná adjustace.

 

73,5 x 51,5 (83,5 x 61,5) cm

 

5 900 Kč

 

 

Práce výborného moderního malíře

 

Masný Jiří (1960-)

Malíř, designér hraček, studoval obor výtvarné propagace na SPŠ stavební v Ostravě, ve volné tvorbě se věnuje malbě a prostorovým objektům, vytváří hračky z borového dřeva.

(Slovník Chagall)

(nar. 28.4.1960 v Ostravě)

       
      123. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

7

 

Stratil Jan

"Dívčí hlava se zlatou náušnicí"

 

mistrovský portrétní komorní olej na malířské lepence, signováno vlevo dole JAN STRATIL, datováno 1988, vhodná adjustace v rámečku zlaté barvy.

 

14,5 x 14,5 (20,5 x 20,5) cm

 

700 Kč

 

 

 

Stratil Jan (1953-)

Malíř, kreslíř, pedagog, studoval na SPŠG v Praze, SUPŠ v Uherském Hradišti a v ateliéru figurální a portrétní malby u Karla Součka na AVU v Praze, ve volné tvorbě se orientuje na figuru, zejména na ženské akty a portréty v melancholickém tónu, řada výstav, od roku 1987 pravidelně vystavuje v Bernu a v Austrálii. V roce 2002 otevřel v Olokouci Malířskou školu Jana Stratila.

(Slovník Chagall)

(nar. 24.6.1953 ve Valticích)

       
      123. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

8

 

Stratil Jan

"Dívčí hlava s hřívou vlasů"

 

mistrovský portrétní komorní olej na malířské lepence, signováno vlevo dole JAN STRATIL, datováno 1988, vhodná adjustace v rámečku zlaté barvy.

 

14,5 x 14,5 (20,5 x 20,5) cm

 

700 Kč

 

 

 

Stratil Jan (1953-)

Malíř, kreslíř, pedagog, studoval na SPŠG v Praze, SUPŠ v Uherském Hradišti a v ateliéru figurální a portrétní malby u Karla Součka na AVU v Praze, ve volné tvorbě se orientuje na figuru, zejména na ženské akty a portréty v melancholickém tónu, řada výstav, od roku 1987 pravidelně vystavuje v Bernu a v Austrálii. V roce 2002 otevřel v Olokouci Malířskou školu Jana Stratila.

(Slovník Chagall)

(nar. 24.6.1953 ve Valticích)

       
      123. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

9

 

Nitze Alois

"Romantická krajina s vodou a kachnami"

 

velký olej na plátně, signováno vpravo dole A.NITZE, luxusní široký zlacený rám.

 

54,5 x 80,5 (75,5 x 101,5) cm

 

3 500 Kč

 

 

Vyvolávací cena je prakticky cenou rámu.

 

Nitze Alois (1873-1934)

Německý malíř z přelomu 19/20. století, žil a pracoval v Berlíně.

(ARTPRICE)

      123. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

 

10

 

Dobeš Ludva

"Vysokohorská krajina v létě"

 

mistrovský galerijní olej na tvrzené malířské lepence, signováno vpravo dole L.DOBEŠ, nedatováno, mimořádně kvalitní široký luxusní rám francouzského typu, reprezentativní celek.

 

80 x 59,5 (98 x 78) cm

 

11 500 Kč

 

 

 

Dobeš Ludva (1914-1979)

Dobeš Ludvík

Brněnský malíř a grafik, studoval na Škole uměleckých řemesel v Brně, malíř krajiny, folklóru, lidských figurek, také malíř skla a keramiky, uváděn mezi slavnými rodáky na webových stránkách jihomoravské obce Morkůvky (http://www.morkuvky.cz/).

(Toman, Slovník Chagall)

(17. 10. 1914 Morkůvky, Klobouky u Brna - 25.9.1979)

       
      123. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

11

 

Holeček (?)

"Letní podhorská krajina s potokem"

 

mistrovský olej na plátně, signováno vlevo dole, kolem poloviny minulého století, datace nečitelná, široký ručně řezaný rám francouzského typu zlaté barvy, kvalitní práce, kvalitní celek.

 

59 x 80 (77,5 x 98) cm

 

4 500 Kč

 

 

       
      123. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

Mikulášek Al.

"Na pouti u Sv. Antoníčka"

 

velký olej na plátně, signováno vpravo dole AL.MIKULÁŠEK, datováno 1934, kvalitní široký rám zlaté barvy s plastickým dekorem.

 

80 x 128 (94,5 x 142,5) cm

 

3 500 Kč

 

 

       
      123. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

Stočes

"Na dvorku starého měšťanského domu"

 

olej na tvrzené malířské lepence, signováno vpravo dole STOČES, nedatováno, kolem poloviny minulého století, odpovídající profilovaný rám starozlaté barvy.

 

69,5 x 51 (81 x 62,5) cm

 

2 800 Kč

 

 

       
      123. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

Kormaň J.K.

"Letní krajina s potokem a stromy"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole J.K.KORMAŇ, nedatováno, kvalitní odpovídající rám zlaté barvy.

 

49,5 x 69,5 (64 x 83,5) cm

 

1 500 Kč

 

 

 

Kormaň J.K.

Malíř beskydské krajiny, zátiší, Valašska. Vyhledávaný autor.

       
      123. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

 

 

15

 

Jager A.

"Bohaté zátiší s kyticí a ovocem pozdního léta"

 

olej na plátně, signováno, kolem roku 1920, široký zdobný rám zlaté barvy, reprezentativní, plátno vyžaduje čištění a drobnou restauraci.

 

60,5 x 80,5 (79,5 x 99,5) cm

 

2 900 Kč

 

 

       
      123. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

Hrnčárek Jan

"Z Beskyd"

 

olej na sololitu, signováno vpravo dole J.HRNČÁREK, kolem roku 1970, vzadu špatně čitelný štítek Svazu československých výtvarných umělců, odpovídající rám.

 

35 x 79,5 (47 x 91) cm

 

1 900 Kč

 

 

Hrnčárek Jan (1918-2009)

ak. mal. PhDr. Hrnčárek Jan

Malíř, kreslíř, grafik, věnoval se převážně krajinomalbě, studoval soukromě u Otty Schüllera ve Frýdlantě nad Ostravicí, od roku 1940 v malířské škole v Mánesu u Otakara Nejedlého, Sychry, Lieslera a Tittelbacha, po válce studoval 4 roky AMU a Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, v roce 1949 byl z politických důvodů z akademie vyloučen, od roku 1947-1948 žil ve Frenštátě pod Radhoštěm, ateliér měl na Dolní Bečvě. Zastoupen v NG Praha, kolem třiceti výstav v České republice i v Evropě - např. Curych, Liverpool, Katovice, Zlínský salon, zastoupen v GVU v Ostravě, v roce 1953 se účastnil soutěže o výzdobu malého foyeru Národního divadla v Praze, v roce 1973 obdržel cenu města Ostravy, od roku 1983 zasloužilý umělec, člen umělecké skupiny ARKÁDA.

Po listopadu 1989 byl Janu Hrnčárkovi přiznán titul akademický malíř, v roce 2003 mu byla udělena Cena sv. Martina za umělecké ztvárnění frenštátské krajiny a okolí, za celoživotní práci na poli kulturním a u příležitosti 85. výročí narození. Cena sv. Martina je každoročně udělována významným osobnostem za přínos ve vlastivědné práci nebo na poli kulturního života města Frenštát pod Radhoštěm. Mimo jiné tuto cenu v roce 2000 získal Pavel Parma, známý bibliofil, z jehož sbírky jsme v minulých letech nabízeli na našich aukcích řadu zajímavých bibliofilií a fotografií od Josefa Sudka.

(Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků, webové stránky o městě Frenštát pod Radhoštěm)

(15.8.1918 Fryčovice, Frýdek-Místek - 21.10.2009)

     
      123. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

17

 

Škovran Karel

"Podhorská osada v zimě"

 

olej na tvrzené malířské desce, signováno vlevo dole K.ŠKOVRAN, datováno 1950, příjemná práce.

 

40,5 x 68 (53,5 x 81) cm

 

1 900 Kč

 

 

 

Škovran Karel (?-?)

Škovran Karol

Malíř krajiny, květinových zátiší, zátiší s houbami, maloval Tatry.

       
      123. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

 

 

18

 

Kiša

"Zátiší s květinami ve váze, dýní, ovocem, sklenicí a karafou"

 

kombinovaná technika - olej, tempera, kvaš a pastel na malířské lepence se strukturou plátna, signováno vpravo dole KIŠA, nedatováno, minulé století, výborná práce ve stylu starých mistrů, rámováno, zaskleno.

 

43 x 56 (57 x 70) cm

 

2 900 Kč

 

 

       
      123. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

neurčeno

"Surrealistická figurální scéna"

 

zajímavý olej na dřevěné překližce, signováno nečitelně v pravém dolním rohu pod rámem, datováno 1967, kvalitní sbírkový kus galerijní úrovně.

 

30,5 x 46 (39 x 55) cm

 

2 500 Kč

 

 

       
      123. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

Bílkovský František

"Dva koně - vraník a hnědák"

 

mistrovský galerijní olej na tvrzené malířské desce, signováno vpravo nahoře FBÍLKOVSKÝ, nedatováno, velmi dobrý rám, zaskleno, reprezentativní celek, skvělá nabídka.

 

58 x 88 (74 x 104) cm

 

12 000 Kč

 

 

Výborný malíř s řadou výstav, žák A.V. Slavíčka, proslul zejména malbou koní.

 

Bílkovský František (1909-1998)

malíř, grafik, ilustrátor, soukromá studia u A.V. Slavíčka v Telči, od třicátých let 20. století žil v Brně, člen spolku výtvarných umělců Aleš, Bloku a Spolku sběratelů a přátel ex libris

(Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků (Lexicon of the CVA))

(10.8.1909 Mrákotín, okres Jihlava - 18.10.1998 Brno)

       
      123. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE