081-100

www.aukcnidum.cz

 124. AUKCE OSTRAVA - 10.9.2017

ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU KATALOGY TEXT - PDF VÝSLEDKY
81 82 83 84 85
86 87 88 89 90
91 92 93 94 95
96 97 98 99 100

81

 

neurčeno

"Cesty v beskydské krajině"

 

olej na tvrzené lepence, signováno vpravo dole, nepřečteno, datováno 195? - poslední číslice je krytá paspartou, kvalitní adjustace, zaskleno.

 

Ve výřezu 28,5 x 38,5 (60,5 x 71) cm

 

900 Kč

 

 

  

   

 

 

  

   

124. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82

 

Bechný A

"Zátiší s jablky"

 

olej na kartonu, signováno vpravo dole A. BECHNÝ, datováno 1952, adjustováno, zaskleno.

 

34,5 x 49,5 (47 x 62,5) cm

 

2 800 Kč

 

 

  

   

 

 

  

   

124. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83

 

Hinčica Jan

"Červánky"

 

barevná litografie, signováno vlevo dole v desce H81 a vpravo dole tužkou J. HINČICA, datováno 1981, vzadu autorský štítek a razítko ČFVU, adjustováno pod sklem, okraje fixovány textilní páskou.

 

14 x 18 (31,5 x 33) cm

 

600 Kč

 

 

Výborná práce žáka profesora Kysely.

 

Hinčica Jan (1905-1982)

Malíř a grafik, ostravský výtvarník, narodil se i zemřel v Ostravě, studia u profesora Františka Kysely na Uměleckoprůmyslové škole v Praze, často vystavoval v Ostravě a ve Zlíně.

(Toman, Slovník Chagall)

(29.6.1905 Ostrava - 13.3.1982 Ostrava)

 

  

   

 

 

  

   

124. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

84

 

Novotný Jiří

"Barevná struktura"

 

mistrovský olej na tvrzené malířské desce, signováno vlevo dole JIŘÍ NOVOTNÝ, datováno 1984, skvělá moderní práce se skrytým figurálním motivem od významného moderního malíře, na trhu vzácné.

 

50 x 60 (52 x 62) cm

 

17 000 Kč

 

Majitel získal přímo od autora.

 

Novotný Jiří (1919-1992)

Sklář, malíř, sochař, keramik, restaurátor, studoval soukromě u malíře Heřmana, pak u Vokálka na Státní keramické škole v Praze a u profesorů Laudy a Kratochvíla na UMPRUM, po sametové revoluci byly jeho práce velkým objevem.

(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA, abART)

(15.10.1919 Trhový Štěpánov, Benešov -1992)

  

   

124. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

85

 

Novotný Jiří

"Barevná symfonie"

 

mistrovský olej na kartonu, signum nenalezeno, úzká pasparta, rámováno, zaskleno, výborná nabídka české moderny.

 

Ve výřezu 40 x 60 (49 x 70) cm

 

12 000 Kč

 

Získáno přímo od autora.

 

Novotný Jiří (1919-1992)

Sklář, malíř, sochař, keramik, restaurátor, studoval soukromě u malíře Heřmana, pak u Vokálka na Státní keramické škole v Praze a u profesorů Laudy a Kratochvíla na UMPRUM, po sametové revoluci byly jeho práce velkým objevem.

(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA, abART)

(15.10.1919 Trhový Štěpánov, Benešov -1992)

  

   

124. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

86

 

Holas Otto

"Příprava k lovu. Pomorie"

 

mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, nedatováno, vzadu štítek Svazu československých výtvarných umělců, krajská pobočka v Ostravě, s razítkem ČFVU, luxusní umělecký rám, výborný celek.

 

45 x 85 (63 x 103) cm

 

12 000 Kč

 

Výborná práce malíře, který patřil ve druhé polovině minulého století k nejdražším malířům v Česku. Tento obraz potvrzuje, že Otto Holas byl opravdu výborným malířem.

 

Holas Otto (1910-1990)

Malíř, kreslíř, grafik, v roce 1943 byl na základě předložených prací přijat do Syndikátu českých výtvarných umělců v Praze, později studoval na AVU v Praze u Jakuba Obrovského a Karla Mináře, člen Moravskoslezského sdružení výtvarných umělců, dlouhý výčet výstav v Lexikonu.

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků)

(5.2.1910 Hranice - 3.3.1990 Ostrava)

 

  

 

 

 

  

   

124. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

87

 

Tokoš Lubor

"Klaun"

 

velký reprezentativní poeticky laděný olej na plátně, signováno vpravo dole TOKOŠ, nedatováno.

 

85 x 90 (87 x 92) cm

 

16 000 Kč

 

 

Autor byl významný herec (cena Thálie) a výborný malíř s řadou výstav.

 

Tokoš Lubor (1923-2003)

Herec, malíř, studoval vojenské gymnázium, přešel k divadlu, v Československém rozhlase Ostrava byl hlasatelem a rozhlasovým režisérem. Od mládí se zabýval malbou, výtvarně se vzdělával u O. Schindlera, J. Kábrta, Z. Rozkopala a Z. Hyblera, věnoval se prostředí cirkusů a klaunů a vlastního poeticky viděného světa, kolektivně vystavoval s malujícími herci a ve Zlíně.

(Slovník Chagall)

(7.2.1923 Šternberk - 29.9.2003 Zlín)

  

   

124. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

88

 

neurčeno

"Děvčátko s kytarou"

 

olej na plátně, signováno vlevo dole, po roce 2000, výborná adjustace.

 

30 x 22,5 (36,5 x 29,5) cm

 

2 900 Kč

 

 

Majitel obraz koupil na výstavě v Argentině.

 

  

   

 

 

  

   

124. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89

 

neurčeno

"Malý pilot"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole, po roce 2000, výborná adjustace.

 

27 x 23,5 (34 x 30) cm

 

2 900 Kč

 

 

Majitel obraz koupil na výstavě v Argentině.

 

  

   

 

 

  

   

124. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

 

Klimeš Svatopluk

"Svěcení jara do modra"

 

mimořádně velká mistrovská reprezentativní kombinovaná technika - olej, tempera, koláž, asambláž, dole uprostřed signováno KLIMEŠ spolu se značkou K v kroužku, vzadu uvedeno rukou psané jméno autora, název díla a datace 1993.

 

143 x 143 (147 x 147) cm

 

PRODÁNO

 

 

Velmi působivá moderní práce současného tvůrce s řadou výstav a realizací a se zastoupením v NG Praha.

 

Klimeš Svatopluk (1944-)

Malíř, multimediální tvůrce, restaurátor, pedagog, studoval na UMPRUM v Praze a v ateliéru Arnošta Paderlíka na AVU v Praze, od roku 1998 působí na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP), od roku 2003 na téže univerzitě na Fakultě umění a designu v ateliéru Kresby a malby, řada výstav doma i v zahraničí, zastoupen ve sbírkách NG Praha, Galerie hl. města Prahy, Východočeské galerie v Pardubicích, GVU Karlovy Vary, OG Liberec, AJG Hluboká nad Vltavou, GBR Louny a v soukromých sbírkách.

(Slovník Chagall, http://www.svatopluk-klimes.cz/)

(nar. 10.3.1944 v Praze)

 

  

   

 

 

  

   

124. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

91

 

Göttlich Miroslav

"Poselství I"

 

mistrovský olej na plátně, signováno, kolem roku 1989 - majitel koupil v roce 1990, vzadu štítek Díla a razítko ČFVU, kvalitní adjustace.

 

70 x 50 (78 x 58) cm

 

10 000 Kč

 

 

Cenově mimořádně skvělá nabídka.

 

Göttlich Miroslav (1954-)

Sochař, malíř, grafik, studoval na AVU v Praze sochařství a malbu, zabývá se portrétní plastikou a realizacemi do architektury, člen SVUT Jihovýchodní Moravy, vystavoval na autorských a kolektivních výstavách, jeho tvorba je zastoupena v soukromých sbírkách u nás i v zahraničí - USA, Austrálie, Itálie, Francie, Německo, Rakousko. V prosinci roku 2004 proběhla rozsáhlá výstava olejomaleb a trojrozměrných koláží - asambláží ve zlínském kulturním institutu Alternativa, výstava představila průřez umělcovou tvorbou od počátků v sedmdesátých letech do současnosti.

(Slovník Chagall, iHned.cz, Lexikon českých výtvarníků)

(nar. 8.4.1954 Zlín)

 

  

 

 

 

  

   

124. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

92

 

Cína Jelínek

"Otevřená horská krajina s břízami v popředí"

 

olej na lepence, signováno vpravo dole CÍNA JELÍNEK, nedatováno, luxusní široký umělecký rám stříbrné barvy, zaskleno, drobné poškození rámu.

 

28 x 35,5 (45 x 52,5) cm

 

PRODÁNO

 

 

Cína - Jelínek František (1882-1961)

Jelínek František Cína

Malíř, pražská akademie u Ottenfelda a Hynaise, výrazný český krajinář, měl velmi blízko k Mařákově krajinářské škole, řada výstav a zastoupení v galeriích.

(Toman, Slovník Chagall)

(6.6.1882 Praha-Karlín- 3.2.1961 Praha)

 

  

   

 

 

  

   

124. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

93

 

Mervart Augustin

"Podzimní den - Z Prostřední Bečvy"

 

mistrovský olej na malířském kartonu, signováno vpravo dole AUG. MERVART, datováno 1929, luxusní umělecký ručně řezaný rám stříbrné barvy, zaskleno.

 

32 x 50,5 (43 x 61,5) cm

 

PRODÁNO

 

 

Mervart Augustin (1889-1968)

Malíř, sochař, významný moravský krajinář, studoval sochařství u profesorů F. Hrachovce, A. Balána, základy malířství získal u B. Jaroňka, žil a tvořil v Přerově, člen SVU Mánes, od roku 1910 se účastnil všech členských výstav, více než 30 výstav u nás i ve světě, Kodaň, New York, atd., zastoupen v mnoha galeriích, včetně galerie Národní, jeden z nejlepších moravských malířů.

(Toman, Slovník Chagall, abART)

(30.12.1889 Krásno nad Bečvou, Valašské Meziříčí - 15.6.1968 Přerov)

 

  

 

 

 

  

   

124. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

94

 

Koníček Oldřich

"Kvetoucí vlčí máky a chrpy v krajině"

 

olej na malířské lepence se strukturou plátna, signováno vlevo dole O.KONÍČEK, nedatováno, široký umělecký rám starozlaté barvy, zaskleno.

 

35,5 x 46 (50 x 60) cm

 

PRODÁNO

 

 

Koníček Oldřich (1886-1932)

Malíř, žák pražské Akademii výtvarných umění u Rudolfa Otto von Ottenfelda, v letech 1912-1913 studoval v Paříži, člen SVU Mánes, v roce 1919 maloval v Itálii bojiště ze světové války pro Památník osvobození (41 velkých obrazů), vychází z impresionismu a Matisse, Cézanna a Deraina, pravidelně se účastnil výstav spolku Mánes, vystavoval v Paříži, Curychu, Bernu, Bolzanu, Benátkách, Římě, Vídni, Londýně atd., v roce 1930 vznikla významná série obrazů z Francie, některé jeho obrazy na aukcích v Praze dosáhly několikasettisícových cen, zastoupen ve sbírkách Národní Galerie v Praze, Východočeské galerie v Pardubicích.

(Toman, Lexikon českých výtvarníků)

(12.10.1886 Kutná Hora - 17.7.1932 Žehuň, Kolín)

 

  

   

 

 

  

   

124. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

95

 

Blažíček Oldřich

"Život u dřevěnic v létě"

 

mistrovský olej na malířské lepence se strukturou plátna, signováno tužkou vlevo dole O.BLAŽÍČEK, datace částečně kryta rámem, kolem roku 1925, luxusní široký umělecký rám starozlaté barvy, zaskleno.

 

46,5 x 50 (64 x 68,5) cm

 

PRODÁNO

 

 

Rám vyžaduje na několika místech drobné restaurování, samotná malba je v pořádku.

 

Blažíček Oldřich (1887-1953)

malíř, studia nejprve na VŠUP, později na AVU v Praze ve speciálce H. Schweigera, v roce 1913 získal Hlávkovo stipendium na cestu do Itálie, od roku 1921 působil jako profesor na ČVUT v Praze, člen SVU Mánes, krajinářská tvorba neprávem poněkud zastínila jeho malby architektonických interiérů, zastoupen v Národní galerii Praha, řada výstav.

(Toman, Slovník Chagall)

(5.1.1887 Slavkovice u Nového Města na Moravě - 3.5.1953 Praha)

 

  

   

 

 

  

   

124. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

96

 

Veris - Zamazal Jaroslav

"Krásná černovláska s náušnicemi"

 

mistrovský olej na dřevěné desce, signováno vpravo dole J. VERIS PARIS, datováno 1926, paspartováno, zaskleno, kvalitní zlacený rám vyžaduje drobnou opravu, samotný obraz v perfektním stavu.

 

Ve výřezu 40 x 31 (67 x 60,5) cm

 

49 000 Kč

 

 

Výjimečná portrétní práce výborného malíře z jeho pařížského období.

 

Veris - Zamazal Jaroslav (1900-1983)

Veris Jaroslav

Malíř, sochař, scénograf, ilustrátor, rodným jménem Zamazal, studium na pražské akademii u Preislera, Nechleby, dále studia ve Vídni a Paříži, pracoval v dílnách v Louvru, tvořil dlouho v Paříži, často maloval v Posázaví, patřil mezi nejlepší evropské malíře období ART DECO, zastoupen v Národní galerii Praha a dalších evropských galeriích, během druhé světové války byl vězněn v koncentračním táboře.

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků, abART, web "Valašské Athény")

(10.7.1900 Vsetín - 28.10.1983 Praha)

 

  

   

 

 

  

   

124. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

97

 

Schwaiger Hanuš

"Kočující hudebníci"

 

komorní kombinovaná technika - olej, akvarel, signováno na zádech prvního hudebníka nesoucího noty, nedatováno, vzadu text: Považuji tuto skicu za práci H. Schwaigera, podepsána je Jos. Schwaigrová, rámováno v paspartě, zaskleno.

 

Ve výřezu 13 x 22,5 (36 x 45,5) cm

 

PRODÁNO

 

 

Schwaiger Hanuš (1854-1912)

Malíř, kreslíř, návrhář a ilustrátor, pedagog, studoval na akademii ve Vídni u H. Makarta, profesor na akademii v Praze, významný a slavný český malíř 19. a počátku 20. století, podle jeho návrhů byly vytvořeny Vodník a Krysař - nejznámější gobelíny valaško-meziříčské manufaktury, z autorů představovaných na našich aukcích patřili mezi jeho žáky Oldřich Blažíček, Jaroslav Grus, Ferdinand Hanuš Herink, Emil Hlavica, Adolf Jelínek, Josef Koudelka, Vilém Kreibich, Oldřich Lasák, Josef Loukota, Otakar Marvánek, František Xaver Naske, Jan Pašek, Vojtěch Hynek Popelka, Antonín Procházka, František Xaver Procházka a další, zastoupen v řadě galerií, včetně Národní galerie.

(Toman, abART)

(28.6.1854 Jindřichův Hradec - 17.6.1912 Praha)

 

  

 

 

  

   

124. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

98

 

Piepenhagen August Bedřich

"Zřícenina ve skalnatém horském terénu"

 

komorní akvarel, signováno vlevo dole monogramem AP, nedatováno, vzadu tužkou Augus. Pieppenhagen, rámováno v paspartě, zaskleno.

 

Ve výřezu 21,5 x 16 (39,5 x 32,5) cm

 

PRODÁNO

 

 

Piepenhagen August Bedřich (1791-1868)

Malíř - krajinář v Praze, autodidakt, u svého otce se vyučil knoflíkářem. Na cestách světem se seznámil se starým malířem, který byl jeho prvním a jediným učitelem malířství, od roku 1810 se usadil v Praze. Již v roce 1842 - dle časopisu Prag - byl uznávaným pražským malířem, maloval krajiny skutečné i vysněné, zdrojem inspirace mu byla mimo jiné krajina Divoké Šárky, v její blízkosti ve svém letním sídle zemřel. "… Na sta, ba tisíce je jeho obrázků a skizz, jež vytvořila jeho pilná ruka, v majetku mnohých českých sběratelů…"

(Toman, abART)

(2.8.1791 Soldin u Frankfurtu nad Odrou, Německo - 27.9.1868 Praha)

 

  

   

 

 

  

   

124. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

99

 

Líbal František

"Partie z Blat u Vodňan"

 

mistrovský olej na malířské lepence, signováno vlevo dole, datováno 1918, vzadu opět signováno a datováno a dále uveden název díla, rámováno, kvalitní dobový umělecký rám vyžaduje drobné restaurování, obraz v pořádku, zaskleno.

 

50 x 66 (69,5 x 85) cm

 

12 500 Kč

 

 

Krásná krajinářská práce s figurální stafáží.

 

Líbal František (1896-1974)

malíř, studia u Bukovace a Pirnera na pražské AVU, od roku 1921 studoval v Mnichově, Drážďanech a Frankfurtu nad Mohanem, maloval katedrály v Kolíně nad Rýnem, Paříži, Remeši, řada výstav v zahraničí, Oslo, Kodaň, Vídeň, Bergen atd., zastoupen v řadě českých galerií, významný český malíř - krajinář 20. století.

(Toman, Slovník Chagall, abART)

(7.8.1896 Veselí nad Lužnicí - 20.6.1974 Praha)

 

  

   

 

 

  

   

124. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

 

Ullmann Josef

"Povoz mezi domy"

 

velký reprezentativní mistrovský olej na kartonu lepeném na plátně, signováno J. ULLMAN, nedatováno, původní rám zlaté barvy vyžaduje restaurování, samotný obraz v pořádku, jemné čištění by mu však prospělo.

 

74 x 90,5 (96 x 109) cm

 

PRODÁNO

 

 

Nádherná impresionistická práce s využitím barvy podkladového kartonu (proto lepeno na plátně). K technice impresionistů se Ullmann vědomě hlásil již roku 1911 (technika barevných skvrn). Výjimečná nabídka.

 

Ullmann Josef (1870-1922)

Vynikající malíř, studia v Mnichově, pražská akademie u Julia Mařáka a Maxmiliána Pirnera, spolu s Kalvodou a Kavanem jeden z hlavních představitelů Mařákovy krajinářské školy, člen SVU Mánes, zastoupen v Národní galerii, několik monografií o tomto malíři. Na sklonku války dospěl do vrcholného tvůrčího období. Po roce 1918 uplatňoval v malbě impresionistické prvky.

(Toman, Lexikon českých výtvarníků)

(13.6.1870 Nekmíř, Plzeň - 31.5.1922 Praha)

 

  

   

 

 

  

   

124. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE