161-180

www.aukcnidum.cz

 124. AUKCE OSTRAVA - 10.9.2017

ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU KATALOGY TEXT - PDF VÝSLEDKY
161 162 163 164 165
166 167 168 169 170
171 172 173 174 175
176 177 178 179 180

161

 

 

nesignováno

"Z Orientu"

 

tempera na kartonu, signatura nenalezena, kolem poloviny minulého století.

 

22 x 28 (30 x 35,5) cm

 

1 200 Kč

 

 

    124. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

 

 

 

162

 

Schmidt Oskar

"Venezia - Porta della Carta"

 

kombinovaná technika, kvaš, akvarel, signováno vlevo dole O.SCHMIDT, první polovina minulého století, paspartováno.

 

Výřez 48 x 38 (67 x 55) cm

 

PRODÁNO

 

 

Schmidt Oskar (1908-1982)

Malíř měst, akvarelista, na sklonku života působil v Praze, zastoupen ve sbírkách Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích (Registr sbírek výtvarného umění – katalog sbírek členských galerií Rady galerií České republiky)

(signaturymaliru, http://ustecky.denik.cz/zpravy_region/20110831_ich_galerie_nikol_deti.html, www.galerie-nikol.cz)

(1908 Litoměřice - 1982)

 

     
    124. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

163

 

Šimůnek Karel

"Satanýř z Drahovic Třikrátzlej - hejtman Bratrstva"

 

kombinovaná technika, kvaš, akvarel, signováno vpravo dole tužkou K. ŠIMŮNEK, datováno 1934.

 

60 x 44 (67 x 50) cm

 

PRODÁNO

 

 

Šimůnek Karel (1869-1942)

Malíř, ilustrátor, grafik, scénograf, studium na pražské akademii u Václava Brožíka a Maxmiliána Pirnera, pět let řídil Topičův salon, osmnáct let působil jako scénárista a kostýmní výtvarník Národního divadla, řada ocenění a zastoupení v řadě galerií. Ilustrátor a akvarelista Maroldova typu.

(Toman, Lexicon of the CVA, abART)

(31.8.1869 Beroun - 19.7.1942 Praha)

 

   
    124. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

164

 

Štola

"Dívčí společnost u stolu"

 

velký mistrovský olej na sololitu, signatura vlevo dole čtena ŠTOLA, rámováno v jednoduchém lištovém rámu.

 

90 x 129 (91,5 x 131) cm.

 

35 000 Kč

 

 

    124. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

 

 

 

165

 

Malínský Jaroslav

"Na městském trhu"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole, kolem roku 1920, mistrovská práce bezesporné galerijní úrovně.

 

74 x 53 (76,5 x 55,5) cm

 

15 000 Kč

 

 

Malínský Jaroslav (1897-1979)

Malíř krajinář a figuralista, vynikl i jako portrétista, studia na AVU v Praze u Hynaise a Nechleby, stipendijní cesty s přítelem Multrusem po Jugoslávii a v roce 1923 po Itálii, pobyty v Paříži, Vídni, Holandsku, věnoval se malbě krajin a květin v duchu francouzského impresionismu, později v jeho malbě sílila exprese, pracoval v redakčním klubu výtvarníků časopisu Dílo, byl předsedou Jednoty umělců výtvarných v Praze, řada výstav, zastoupen v Národní galerii.

(Toman, Slovník Chagall)

(12.5.1897 Praha - 26.4.1979 Praha)

    124. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

166

 

nesignováno

"Ležící ženský akt"

 

olej na plátně, signatura nenalezena, rámováno v širokém světlém rámu.

 

43,5 x 100 (57 x 113) cm

 

PRODÁNO

 

 

    124. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

 

 

 

167

 

Wünsche Vilém

"Odpočívající horník se svítícím kahanem"

 

mistrovský olej na sololitu, signováno, nedatováno, vzadu autorský štítek.

 

45 x 60 (54 x 69) cm

 

PRODÁNO

 

 

Kvalitní práce národního umělce.

 

Wünsche Vilém (1900-1984)

Malíř, kreslíř, ilustrátor, studia v Praze na UPŠ a na AVU u prof. Švabinského, stipendium v Paříži, 1931 čestný studijní rok na AVU Praha, výstavy v Ostravě, Praze, Lodži a řadě měst ostravsko-karvinského regionu, v roce 1995 zastoupen na výstavě Regionální umění ve sbírkách GVU v Ostravě, národní umělec, vynikající malíř sociálních motivů, jeden z nejvýznamnějších malířů ostravsko-karvinského regionu.

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků, Regionální umění ve sbírkách GVUO v Ostravě)

(1.12.1900 Šenov - 3.5.1984 Šenov)

 

     
    124. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

168

 

Sládek Jan Václav

"Z Vítkovic"

 

olej na malířské lepence, signováno vlevo dole J.V. SLÁDEK, nedatováno, kvalitní umělecký rám.

 

35 x 50 (51 x 66,5) cm

 

5 500 Kč

 

 

Sládek Jan Václav (1909-1992)

Malíř, grafik, spisovatel, pedagog, studium na UMPRUM v Praze u prof. Kysely, člen Bloku výtvarných umělců země Moravskoslezské a SČVU, vystavoval s SVU Mánes, zastoupen v Národní galerii Praha, významný malíř z Ostravska, významně je tento malíř spojen s Leošem Janáčkem, Janáčka neilustroval, ale komentoval, své práce vystavoval na muzikologických konferencích ve Vídni, Mnichově, Praze atd., vydal soubor pohlednic z Ostravska

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků, abART)

(21.2.1909 Hukvaldy - 8.10.1992 Ostrava)

 

     
    124. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

169

 

Drha Josef

"Pouštění draka u ostravských hald"

 

mistrovský olej na malířské lepence, signováno vlevo dole J. DRHA, datováno 1947, rámováno v paspartě, zaskleno.

 

Ve výřezu 40 x 58 (63 x 79) cm

 

PRODÁNO

 

 

Drha Josef (1912-2009)

malíř a grafik, studia na Masarykově vyšší lidové univerzitě v Ostravě, dále soukromě u Wünsche a Obšila, člen Moravskoslezských výtvarných umělců, SČSVU, SČVU, SVUT Ostrava, ČFVU, SCA, zastoupen ve sbírkách Národní galerie Praha, Ministerstva kultury, Galerie výtvarného umění v Ostravě atd., dlouhý výčet výstav individuelních i kolektivních, zastoupen mimo jiné v roce 1993 na výstavě Les Peintres Tcheques v Paříži, významný český malíř a přední malíř ostravského regionu.

(Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků (Lexicon of the CVA))

(3. 3. 1912 Ostrava-Hulváky - 22. 12. 2009 Ostrava)

 

     
    124. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

170

 

Kocian Quido Roman

"Zimní krajina z Gotthardem"

 

mistrovský olej na plátně, signováno, datováno 1943, vzadu štítek s názvem obrazu, dedikace a znovu jméno autora a datace na plátně, rámováno.

 

68 x 80 (81 x 94) cm

 

12 000 Kč

 

 

Kocian Quido Roman (1908-1981)

Malíř, grafik, restaurátor, syn sochaře Quido Tomáše Kociana (1874-1928), studia na Vysoké škole uměleckoprůmyslové u Jaroslava Bendy a Arnošta Hofbauera, techniku mozaiky studoval soukromě u prof. Ulmana, vystavoval na světové výstavě v Paříži a na výstavách v Neapoli a Bukurešti, zastoupen v Národní galerii Praha, výborný a ceněný malíř poloviny 20. století.

(Toman, Slovník Chagall, abART)

(4.3.1908 Hořice, Jičín - 11.3.1981 Ostrava)

 

     
    124. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

171

 

Wünsche Vilém

"Z Ostravska"

 

mistrovský olej na kartonu, signováno vpravo dole, nedatováno, rámováno v paspartě, vzadu zbytky štítku s razítkem ČFVU OSTRAVA.

 

Ve výřezu 35 x 68 (55 x 87,5) cm

 

4 500 Kč

 

 

Wünsche Vilém (1900-1984)

Malíř, kreslíř, ilustrátor, studia v Praze na UPŠ a na AVU u prof. Švabinského, stipendium v Paříži, 1931 čestný studijní rok na AVU Praha, výstavy v Ostravě, Praze, Lodži a řadě měst ostravsko-karvinského regionu, v roce 1995 zastoupen na výstavě Regionální umění ve sbírkách GVU v Ostravě, národní umělec, vynikající malíř sociálních motivů, jeden z nejvýznamnějších malířů ostravsko-karvinského regionu.

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků, Regionální umění ve sbírkách GVUO v Ostravě)

(1.12.1900 Šenov - 3.5.1984 Šenov)

 

   
    124. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

172

 

Rolín Viktor

"Krajina před bouří"

 

mistrovský olej na dřevěné překližce, signováno vpravo dole V. ROLÍN, nedatováno, luxusní umělecký rám, drobná poškození malby.

 

50 x 50 (64,5 x 64,5) cm

 

PRODÁNO

 

 

Rolín Viktor (1887-1942)

Významný malíř, grafik, studia na malířské akademii v Petrohradě a v Mnichově u profesora Sambergera, zastoupen v Národní galerii a v řadě významných sbírek, řada výstav, výborný a ceněný malíř krajin.

(Toman)

(26.12.1887 Varšava, Polsko - 31.7.1942 koncentrační tábor Mauthausen, Rakousko)

 

   
    124. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

173

 

Slavík St.

"Ruská trojka"

 

olej na plátně, signováno vlevo dole SLAVÍK ST, datováno 1957, drobná poškození plátna.

 

44 x 60 (56 x 72) cm

 

900 Kč

 

 

     
    124. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

 

 

 

174

 

Janíček Jožka

"Cesta v podzimním lese"

 

olej na malířské lepence, signováno vlevo dole JOŽKA JANÍČEK, nedatováno.

 

41 x 54 (48,5 x 60,5) cm

 

1 500 Kč

 

 

     
    124. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

 

 

 

175

 

Frolka Antoš

"Mladá žena ve slováckém kroji"

 

komorní akvarel na kartonu, signováno vlevo nahoře A. FROLKA, nedatováno, rámováno v paspartě pod sklem.

 

Ve výřezu 24 x 17,5 (45 x 34,5) cm

 

PRODÁNO

 

 

Práce významného moravského folklórního malíře

 

Frolka Antoš (1877-1935)

Malíř folklórních témat, žák profesora Seitze na mnichovské akademii, dále studia ve Vídni u profesora Pochwalského, ve Francii, šest roků u Joži Uprky, výstavy po celé Evropě, široké zastoupení v Národní galerii, spolu s Uprkou nejlepší český malíř života na Slovácku.

(Toman, abART, Vollmer 2/169, Thieme-Becker 12/518, Benezit 4/540, Nová encyklopedie českého výtvarného umění)

(13.6.1877 Kněždub, Hodonín - 8.6.1935 Dúbrava, Strážnice, Hodonín)

 

     
    124. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

176

 

Klečka

"Tančící ženský poloakt v kroji"

 

kombinovaná technika - uhel, akvarel, pastel, signováno vpravo KLEČKA, nedatováno, rámováno v paspartě pod sklem.

 

Ve výřezu 29 x 20 (49 x 37) cm

 

1 200 Kč

 

 

     
    124. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

 

 

 

177

 

Koudel F. ?

"Lesní zákoutí"

 

olej na tvrzené malířské desce, signováno vlevo dole, blíže neurčeno, možná datace nečitelná, mimořádně luxusní rám francouzského typu starozlaté barvy.

 

25 x 31 (41 x 47) cm

 

PRODÁNO

 

 

    124. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

 

 

 

178

 

neurčeno

"Vesnická chalupa"

 

vrstvený olej na sololitu, signováno vpravo dole, nedatováno, nerámováno.

 

44 x 46,5 cm

 

1 500 Kč

 

 

    124. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

 

 

 

179

 

To Ngoc Thanh (1940-)

"Vietnamské přítelkyně"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole, datováno 1974, vzadu nalepené informace o autorově studiu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové a o jeho otci, zajímavá práce.

 

59 x 81,5 (71 x 92,5) cm

 

16 000 Kč

 

 

Vietnamský umělec tento obraz namaloval zřejmě jako poctu svému otci - vietnamskému umělci To Ngoc Vanovi (To Ngoc Van), použil jeho obraz v roce 1974 jako předlohu, když studoval (absolvoval) v Praze na VŠU (rok 1974)

 

   
    124. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

 

 

180

 

Knapp F.V.

"Zátiší s bohatou kyticí a ptačím hnízdem"

 

olej na silné dřevěné desce, signatura čtena F.V.KNAPP, nedatováno, malováno precizní technikou starých mistrů, luxusní široký zdobný rám, reprezentativní celek. Skvělá práce ve stylu manýrismu.

 

40,5 x 30 (65,5 x 55) cm

 

PRODÁNO

 

 

Vzadu značně poškozený štítek rámařství: BIGGS & SONS, Carvers, Gilders & Picture restorers, 31 Conduit Street, London. Podle "Registru britských rámařství" se jedná o firmu, která byla pod tímto názvem činná v krátkém období let 1853 - 1856. Na stejné adrese fungovalo rámařství po většinu 19. století, postupně se však měnila vlastnická struktura - nicméně v něm byl minimálně od 40-tých let 19. století činný alespoň jeden z rodiny Biggsů. Kolem roku 1885 činnost rámařství končí.

(http://www.npg.org.uk/research/conservation/directory-of-british-framemakers/h.php)

 

 
    124. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE