241-260

www.aukcnidum.cz

 124. AUKCE OSTRAVA - 10.9.2017

ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU KATALOGY TEXT - PDF VÝSLEDKY
241 242 243 244 245
246 247 248 249 250
251 252 253 254 255
256 257 258 259 260

241

 

neurčeno

"Mořský racek a loďka"

 

grafický list, kombinovaná grafická technika - litografie, ruční malba, signováno Woni Udenby (?), blíže neurčeno, kvalitní práce, která stojí za další určení.

 

70 x 50 (77 x 56,5) cm

 

1 500 Kč

 

 

Přivezeno z Itálie.

 

  124. aukce Ostrava TOP 241-260  

 

 

 

 

 

 

 

 

242

 

Bár Kašpar

"Tulipány ve váze"

 

olej na plátně lepeném na malířské lepence, signováno vpravo dole BÁR K, nedatováno.

 

39,5 x 29 (49 x 39,5) cm

 

1 500 Kč

 

 

     

 

  124. aukce Ostrava TOP 241-260  

 

 

 

 

 

 

 

 

243

 

neurčeno

"Na Horním Váhu"

 

kresba uhlem, signováno vpravo dole, nepřečteno, datováno 1969, rámováno v paspartě, zaskleno.

 

Ve výřezu 28 x 38 (52 x 61,5) cm

 

900 Kč

 

 

     

 

  124. aukce Ostrava TOP 241-260  

 

 

 

 

 

 

 

 

244

 

Dresler Rudolf

"Žně pod horami"

 

olej na kartonu, signováno vlevo dole DRESLER R., datováno 1943 (1945 ?), karton je zvlněný, kvalitní rámek poškozený.

 

27,5 x 37,5 (37,5 x 47,5) cm

 

PRODÁNO

 

 

Dresler Rudolf (1908-?)

Sochař, řezbář, studoval na AVU v Praze u profesora Španiela.

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků (Lexicon of the CVA), abART, www.signaturymaliru.cz)

(28.6.1908 Ostrava-Slezská Ostrava)

 

  124. aukce Ostrava TOP 241-260  

 

 

 

 

 

245

 

Benešová Daniela

"Barevný domov"

 

velká barevná litografie, dole uprostřed signováno DANIELA BENEŠOVÁ, datováno 1996 a číslováno 69/80, luxusní adjustace v paspartě, rámku, antireflexní sklo, výborný stav.

 

Ve výřezu 46,5 x 51,5 (78 x 68) cm

 

2 900 Kč

 

 

Benešová Daniela (1929-)

Benešová - Hahnová Daniela

Malířka, grafička, ilustrátorka, studovala na VŠUP u E. Filly, ilustrovala cca padesát pět knih, členka Sdružení pražských malířů a Asociace volné grafiky, její práce jsou v galeriích v řadě zemí.

(Slovník Chagall, abART)

(nar. 27.9.1929 Klatovy)

 

     

 

  124. aukce Ostrava TOP 241-260  

 

 

 

 

 

246

 

Valášek Dalibor

"Louka"

 

olej na tvrzené malířské desce, signováno vlevo dole D. VALÁŠEK, datováno vzadu na štítku 1988.

 

25,5 x 25,5 (37,5 x 37,5) cm

 

1 200 Kč

 

 

Valášek Dalibor (1961-)

Malíř, výtvarné základy získal v ZUŠ ve Frýdku-Místku, později studoval soukromě u E. Servátkové. Námětově čerpá převážně z prostředí Beskyd, působí jako programový vedoucí galerie Ostravice, vystavuje doma i v zahraničí.

(Slovník Chagall)

(nar. 14.2.1961 v Ostravici)

 

   

 

  124. aukce Ostrava TOP 241-260  

 

 

 

 

 

247

 

Haruda Karel

"V křídlech Ikara"

 

vrstvený komorní olej, značeno vzadu na štítku Díla včetně názvu, výborná drobná práce.

 

6,5 x 9 (21 x 23,5) cm

 

PRODÁNO

 

 

Práce známého ostravského moderního malíře.

 

Haruda Karel (1925-2015)

Malíř, scénograf, řezbář, studoval na Vyšší škole uměleckého průmyslu v Brně, později na AVU u profesora Rady, působil v ND v Praze a ve Státním divadle v Ostravě jako malíř v oboru scénografie, později jako průmyslový výtvarník v Ostravě, velmi časté jsou v jeho tvorbě hudební motivy, svými díly je zastoupen ve sbírkách ve Francii, Švédsku, SRN, Švýcarsku, Itálii, Kanadě, USA, Rakousku, Řecku i v řadě galerií u nás.

(Slovník Chagall, http://moravskoslezsky.denik.cz/kultura_region/odesel-malir-a-grafik-karel-haruda-20150803.html)

(31.7.1925 Pelhřimov - 3.7.2015)

 

     

 

  124. aukce Ostrava TOP 241-260  

 

 

 

 

 

248

 

Silovský Vladimír

"Slévárna - hutě"

 

velký černobílý lept, signováno vpravo dole V. SILOVSKÝ, nedatováno, luxusní adjustace, rámováno v paspartě pod sklem.

 

Ve výřezu 66 x 52 (94 x 78) cm

 

PRODÁNO

 

 

Silovský Vladimír (1891-1974)

Malíř, grafik, ilustrátor, pedagog, studoval architekturu na ČVUT v Praze, dále Uměleckoprůmyslovou školu v Záhřebu v bývalé Jugoslávii a ve speciální škole u profesora Švabinského na AVU v Praze, kde také působil pedagogicky jako profesor, vedl speciální grafickou školu, v letech 1958-1960 rektor AVU, vystavoval na členských výstavách v Mánesu a HOLLARu, dále v Paříži, Římě, Benátkách, Varšavě, Švýcarsku, USA, množství publikací

(Toman, Slovník Chagall)

(11.7.1891 Libáň u Jičína - 26.4.1974 Praha)

 

  124. aukce Ostrava TOP 241-260  

 

 

 

 

 

 

249

 

Schmitt Josef

"Jaro pod Ostrým"

 

velký reprezentativní olej na plátně, signováno vpravo dole SCHMITT, nedatováno, kolem poloviny minulého století, široký, patrně původní autorský rám.

 

80 x 100 (101,5 x 121,5) cm

 

6 500 Kč

 

 

Schmitt Josef (1896-1976)

Schmitt Joža

Malíř, studoval soukromě u svého otce, autodidakt, podnikl studijní cestu do Itálie, na Sicílii a do severní Afriky.

(Slovník Chagall, abART)

(24.7.1896 Škvrňany, Plzeň-město - 29.7.1976 Ruda nad Moravou, Šumperk)

 

     

 

  124. aukce Ostrava TOP 241-260  

 

 

 

 

 

250

 

Toman

"Letní krajina s vodou"

 

velký olej na plátně, signováno vpravo dole TOMAN, datováno 1959, dobový rám.

 

70 x 100 (85 x 115) cm

 

2 900 Kč

 

 

 

  124. aukce Ostrava TOP 241-260  

 

 

 

 

 

 

 

 

251

 

Nečas Emil Josef (1892-1980)

"Letní krajina"

 

kombinovaná technika - tempera, pastel, signováno vpravo nahoře E.J.NEČAS, kolem poloviny minulého století, rámováno, zaskleno, v horních rozích stopy po vlhkosti..

 

24,5 x 34,5 (27,5 x 37,5) cm

 

1 200 Kč

 

 

 

 

  124. aukce Ostrava TOP 241-260  

 

 

 

 

 

 

 

252

 

Walter Fr.

"Prostějov"

 

kresba tuší a akvarel, signováno vpravo, datováno 1930, rámováno, pod sklem.

 

18,5 x 29 (20 x 30,5) cm

 

300 Kč

 

 

 

  124. aukce Ostrava TOP 241-260  

 

 

 

 

 

 

 

 

253

 

Röhling Vladislav

"Chrám sv. Mikuláše v zimě"

 

barevný lept, signováno v desce i tužkou, značeno autorovým razítkem, kvalitní adjustace, zaskleno, sbírkový kus.

 

50,5 x 36 (52,5 x 38) cm

 

800 Kč

 

 

Röhling Vladislav (1878-1949)

Malíř, významný grafik, žák Akademie v Praze u Františka Ženíška, tvořil zejména obrazy z Prahy a dalších významných měst Čech i Slovenska, člen Jednoty výtvarných umělců, vystavoval s JUV, na Zlínských salonech, v roce 1918 se zúčastnil výstavy Čeští výtvarníci Českému srdci pořádané v pražském Obecním domě, v roce 1942 Národ svým výtvarným umělcům III. v Mánesu. Grafiky značil mimo tiskovou plochu razítkem - červeným kruhovým terčíkem s monogramem VR.

(Toman, Lexikon českých výtvarníků, abART)

(23.5.1878 Praha - 26.3.1949 Praha)

 

  124. aukce Ostrava TOP 241-260  

 

 

 

 

 

254

 

nesignováno

"Svážení dřeva koňmi"

 

profesionální olej na dřevěné překližce, signum nenalezeno, vhodný rám.

 

35 x 42,5 (49 x 56,5) cm

 

PRODÁNO

 

 

 

  124. aukce Ostrava TOP 241-260  

 

 

 

 

 

 

 

 

255

 

Šimon Tavík František

"Život na ulici u sv. Mikuláše v zimě"

 

mistrovská kombinovaná technika - uhel, akvarel, běloba, signováno vpravo dole T. F. ŠIMON, kolem roku 1925, rámováno, pod sklem.

 

Ve výřezu 20 x 16 (56 x 47) cm

 

PRODÁNO

 

 

Nádherná komorní práce významného malíře

 

Šimon Tavík František (1877-1942)

Grafik, kreslíř, malíř, pedagog, člen SVU Mánes, nositel řádu Čestné legie, profesor na několika akademiích, studia na pražské akademii u Pirnera. Tvořil převážně v Paříži, již v roce 1898 se zúčastnil výstavy spolku Mánes v Topičově saloně, v roce 1900 a 1902 kolektivních výstav spolku Nanes ve Vídni a Berlíně atd.- dlouhý výčet v Tomanovi a v Lexiconu, zastoupení: Galerie výtvarného umění v Ostravě, Východočeská galerie v Pardubicích, Národní galerie v Praze, Galerie hlavního města Prahy v Praze, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, ve světových galeriích.

Pseudonym Tavík pochází z rodného příjmení jeho matky (Tavíková).

(Toman, Lexikon českých výtvarníků, www.tfsimon.com)

(13.5.1877 Železnice u Jičína - 19.12.1942 Praha)

 

  124. aukce Ostrava TOP 241-260  

 

 

 

 

 

256

 

Solařík K

"Zátiší s nožem a tlačenkou"

 

olej na plátně podloženém sololitem, signováno, nedatováno, velmi kvalitní široký zlacený rám.

 

23 x 34 (43 x 54) cm

 

1 200 Kč

 

 

 

  124. aukce Ostrava TOP 241-260  

 

 

 

 

 

 

 

 

257

 

Obšil Jan

"Zátiší se stolem, chlebem a nožem"

 

velký reprezentativní olej - tempera, signováno vpravo dole OBŠIL, datováno 1977, kvalitní rám, zaskleno.

 

67,5 x 93,5 (82 x 108,5) cm

 

2 800 Kč

 

 

Skvělá nabídka mistra malíře z Ostravy.

 

Obšil Jan (1908-1983)

Malíř, scénograf, tvořil také sgrafita a mozaiky, studium na AVU u Švabinského, člen Moravského sdružení výtvarných umělců, s nimiž vystavoval, autor více než 300 scénických návrhů ve Státním divadle v Ostravě, autor návrhů na insignie akademických hodnostářů VŠB TU Ostrava, zastoupen v řadě galerií, významný malíř ostravského regionu.

V roce 2013 byl v katedrále Božského spasitele v Ostravě vystaven obraz Ostravská madona. Jan Obšil tento obraz namaloval na počátku druhé světové války. Obraz byl publikován také na pohlednicích. Zajímavý článek o osudu obrazu a jeho znovuobjevení byl zveřejněn v deníku iDnes 13. prosince 2012. Více viz na

http://ostrava.idnes.cz/ostravska-madona-0ez-/ostrava-zpravy.aspx?c=A121213_1866467_ostrava-zpravy_kol

(Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků (Lexicon of the CVA))

(1908 Hustopeče u Brna - 13. 4. 1983 Ostrava)

 

  124. aukce Ostrava TOP 241-260  

 

 

 

 

 

258

 

neurčeno

"Dana Medřická - Kočičí hra"

 

originální tečkovaná perokresba, signováno, datováno 1989, vzadu text od autora, adjustováno pod sklem, okraje zpevněny textilní páskou.

 

Ve výřezu 10,5 x 14 (17,5 x 21) cm

 

900 Kč

 

 

     

 

  124. aukce Ostrava TOP 241-260  

 

 

 

 

 

 

 

 

259

 

Hýžová Jaroslava

"Noc na Soláni"

 

mistrovský olej na tvrzené malířské lepence, signováno vpravo dole J. HÝŽOVÁ, datováno 1965, vzadu autorský štítek s razítkem ČFVU.

 

52 x 73 (56,5 x 76,5) cm

 

PRODÁNO

 

 

Hýžová Jaroslava (1915-1992)

Malířka, grafička, ilustrátorka, studium na Sychrově malířské akademii zřízené při spolku Mánes v Praze u Vojtěcha Tittelbacha a Josefa Lieslera, členka SČSVU, žila a tvořila na Valašsku, v letech 1935 - 1942 působila na 22 školách Valašska a Hané, známá a ceněná malířka z Valašského Meziříčí, dlouhý výčet výstav na Moravě. Svými vrstevníky byla nazývaná "Česká Madam Rouault" - přezdívka, kterou si za specifické malířské výrazové prostředky a pracovní zarputilost vysloužila Jaroslava Hýžová již v dobách studia u Tittelbacha.

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků)

(21.5.1915 Prostřední Bečva – 4.3.1992 Valašské Meziříčí)

 

   

 

  124. aukce Ostrava TOP 241-260  

 

 

 

 

 

260

 

Tkaczyk Bedřich Augustin

"Zima v horách (2)"

 

velký mistrovský olej na tvrzené malířské desce, signováno vpravo dole monogramem B.A.T., nedatováno, vzadu autorský štítek s razítkem ČFVU, skvělá nabídka

 

50 x 100 (65 x 115) cm

 

7 500 Kč

 

 

Výborná práce jednoho z nejlepších malířů Severní Moravy

 

Tkaczyk Bedřich Augustin (1910-1979)

Tkaczyk (Tkačík) Bedřich Augustin

malíř, grafik, studoval na UPŠ v Praze a na Kunstgewerbe ve Vídni, jako malíř působil v Ostravě, zastoupen ve sbírkách GVUO, vynikající malíř Severní Moravy, měl velmi ztížené možnosti účasti na výstavách, z politických důvodů se tento skvělý malíř nestal malířem evropské třídy, podle našeho názoru jde spolu s Wünschem o nejlepšího malíře Severní Moravy ve 20. století

(Lexikon českých výtvarníků)

(7. 2. 1910 Brzezinka, Polsko - 1. 6. 1979 Ostrava)

 

   

 

  124. aukce Ostrava TOP 241-260  

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE