201-220

www.aukcnidum.cz

 125. AUKCE OSTRAVA - 17.12.2017

ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU KATALOGY TEXT - PDF VÝSLEDKY
201 202 203 204 205
206 207 208 209 210
211 212 213 214 215
216 217 218 219 220

201

 

Černý Karel

"Čekání"

 

kresba tuší a akvarel, signováno vpravo nahoře K. ČERNÝ Š, datováno 1951.

 

14 x 22,5 (15,5 x 23,5) cm.

 

7 500 Kč

 

 

Skvělá komorní práce slavného malíře

 

Černý Karel (1910-1960)

Malíř, grafik, studia na Ukrajinské akademii v Praze u Jana Ivana Kulece a na akademii v Praze u Jakuba Obrovského, vynikající český moderní malíř, zastoupen v řadě galerií, včetně Národní galerie Praha a GVU Ostrava, v Lexikonu dlouhý výčet výstav a literatury o tomto umělci. Z úcty k matce připojoval ke jménu iniciálu Š (Šiková, dívčí jméno matky).

(Lexikon českých výtvarníků (Lexicon of the CVA), abART)

(19.2.1910 Brno - 18.10.1960 Praha)

 

   

125. aukce Ostrava TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

202

 

Born Adolf

"Máte rádi výtvarné umění?"

 

mistrovská barevná litografie, signováno vpravo dole tužkou A BORN, číslováno 84/200, rámováno, paspartováno, kolem roku 1960.

 

Výřez 50,5 x 36,5 (67 x 51,5) cm.

 

12 000 Kč

 

 

Sběratelsky velmi vácné.

 

Born Adolf (1930-2016)

Přední ilustrátor a grafik, scénograf, malíř, výtvarník kreslených filmů, karikaturista, studia u Ant. Pelce, člen ČFVU, SČUG Hollar, skupiny karikaturistů Polylegran, na světové výstavě v Montrealu získal GRAND PRIX, obdržel třicet vyznamenání a cen za ilustrace, řada výstav, zastoupen v Národní galerii.

(Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků (Lexicon of the CVA))

(12.6.1930 České Velenice, Jindřichův Hradec - 22.5.2016)

 

   

125. aukce Ostrava TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

203

 

Bím Tomáš

"Fotbalové hřiště s městem"

 

barevná litografie, signováno dole uprostřed tužkou TOMÁŠ BÍM.

 

Tisková plocha 21,5 x 16 (41,5 x 31,5) cm.

 

900 Kč

 

 

 

Bím Tomáš (1946-)

Malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, bibliofil, vytvářel plakáty, vyučen tiskařem, absolvoval soukromá studia, člen ČFVU, SČUG Hollar, zastoupen v Národní galerii, VČG Pardubice, sbírka ex libris Chrudim, Rijksmuseum Meermanno Haag, Tennis museum Gasper Oberhausen a jinde, ilustroval asi 30 knih, řada výstav doma a v zahraničí.

(Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků (Lexicon of the CVA))

(nar. 12.11.1946 Praha)

 

   

125. aukce Ostrava TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

204

 

Kremlička Rudolf

"Božena"

 

mistrovská litografie, nesignováno, práce z roku 1918, větší varianta.

 

Tisková plocha 30,5 x 23 (37 x 31,5) cm.

 

1 350 Kč

 

 

 

Kremlička Rudolf (1886-1932)

Malíř, kreslíř, grafik, studium na pražské akademii u Hanuše Schwaigera, Vlaho Bukovace, Bohumíra Roubalíka, studijní cesty zejména do Holandska a Paříže, člen spolků Spolek výtvarných umělců Mánes (SVU Mánes), Tvrdošíjní, Umělecký svaz Hagen ve Vídni, Secese z Mánesa, Umělecká beseda (UB), nespočet výstav a zastoupení v galeriích, široké zastoupení v Národní galerii Praha, řada monografií.

Vynikající český malíř patřící mezi velikány našeho malířství, jeho akty jsou pověstné, své impresionistické obrazy tvořil i ve Francii a Holandsku.

(Toman, abART)

(19.6.1886 Kolín - 3.6.1932 Praha)

 

   

125. aukce Ostrava TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

205

 

Procházka Josef

"Na kraji lesa"

 

mistrovský olej na kartonu, signováno vpravo dole JOS. PROCHÁZKA, kolem poloviny minulého století.

 

22 x 32 (30 x 39,5) cm.

 

12 000 Kč

 

 

 

Procházka Josef (1909-1984)

Malíř krajinář, studia na pražské akademii u Otakara Nejedlého, řada výstav, hodně jeho obrazů putovalo do zahraničí, práce tohoto malíře patří v malbě krajin k tomu nejlepšímu, co je ve 20. století k dispozici v české krajinářské malbě .

(Toman, Slovník Chagall)

(30.1.1909 Horní Kruty, Kolín - 1984 Praha)

 

   

125. aukce Ostrava TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

206

 

Augusta Karel

"Sedící dívka v kloboučku"

 

lept, signováno vpravo dole K. AUGUSTA, první polovina minulého století.

 

Tisková plocha 25,5 x 17 (32 x 24) cm.

 

700 Kč

 

 

 

Augusta Karel (1883-1974)

malíř, narozen v Humpolci, studoval na AVU u profesora H. Schwaigera, zúčastnil se výstav Skupiny slovenských maliarov

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků (Lexicon of the CVA)

 

   

125. aukce Ostrava TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

 

207

 

Antušek Vladimír

"Pohled do letní krajiny"

 

olej na kartonu, signováno vpravo dole ANTUŠEK, rámováno, paspartováno.

 

Výřez 31,5 x 43 (58 x 68) cm.

 

1 500 Kč

 

 

 

Antušek Vladimír (1901-1968)

malíř, grafik, ilustrátor, studoval na UPŠ v Praze, studijní cesty v Řecku, Jugoslávii, Itálii, Německu, za ilustraci získal cenu Melantrichu, byl také pracovníkem výtvarného odboru ministerstva informací a osvěty v Praze, je zastoupen v NG Praha, uváděn v publikaci Benešovsko - Podblanicko z r. 1985

(Slovník Chagall)

 

   

125. aukce Ostrava TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

 

208

 

nesignováno

"Statek u vody"

 

olej na plátně, nesignováno, první polovina minulého století. Malba na několika místech poškozena.

 

21,5 x 31 (26,5 x 36,5) cm.

 

1 800 Kč

 

 

 

   

125. aukce Ostrava TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

209

 

Motyčka František st.

"Lesní partie z Orlických hor"

 

olej na kartonu, signováno vlevo dole MOTYČKA, počátek minulého století, rámováno, paspartováno.

 

Výřez 11 x 18,5 (27 x 33,5) cm.

 

1 500 Kč

 

 

Motyčka František st. (1877- ?)

Malíř samouk, v letech 1898-1901 pracoval v ateliéru prof. Hofmanna ve Vídni, maloval krajiny, květiny, architektury, zejména však starou Litomyšl a její okolí. On i jeho syn jsou uvedeni na seznamu malířů Vysočiny (Malíři Vysočiny II, podnázev: Dodatek k malému lexikonu z roku 1993, 36 stran, vydání 2000).
(3.12.1877 Budislav, Litomyšl - ?)
(Toman, abART)

 

   

125. aukce Ostrava TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

 

 

210

 

Fišárek Alois

"Vánoční zátiší"

 

mistrovský olej na plátně, signováno vlevo dole FIŠÁREK, datováno 1945, rámováno v hnědém rámu, uvnitř bílá lišta.

 

40,5 x 56 (52 x 67) cm.

 

15 000 Kč

 

 

 

Fišárek Alois (1906-1980)

Malíř, tvůrce tapiserii a vitráží, studia na AVU v Praze u O. Nejedlého, profesor na VŠUP a AVU v Praze, člen SVU Mánes, Skupiny výtvarných umělců v Brně a Skupiny moravskoslezských výtvarníků, pravidelně vystavoval v Mánesu, řada výstav po celém světě, zvláště exceloval na výstavě EXPO 58 v Bruselu, kde obdržel zlatou medaili za gobelín, národní umělec, široce zastoupen v Národní galerii.

(Toman, Slovník Chagall)

 

   

125. aukce Ostrava TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

 

211

 

Hüttnerová Iva

"Muž v cylindru s terčem na místě srdce"

 

barevná litografie, signováno tužkou vpravo dole IVA HÜTTNEROVÁ, datováno 1994, autorský tisk, rámováno.

 

Tisková plocha 29,5 x 24 (45,5 x 36,5) cm.

 

2 500 Kč

 

 

 

Hüttnerová Iva (1948-)

Herečka, malířka, grafička, studovala DAMU, obor herectví, v její výtvarné tvorbě jde především o vzpomínky, sny a situace velice podobné divadelním scénám, vystavovala v řadě měst, v divadle Semafor, účastnila se řady výstav Herci malují, ale vystavovala i ve Francii, Německu, Švédsku a USA.

(Slovník Chagall)

(nar. 17.12.1948 v Praze)

 

   

 

 

 

   

125. aukce Ostrava TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

212

 

Hüttnerová Iva

"Milenecký přípitek"

 

barevná litografie, signováno tužkou IVA HÜTTNEROVÁ, datováno 1993, číslováno 22/90, rámováno.

 

Tisková plocha 28,5 x 23,5 (38 x 31) cm.

 

1 500 Kč

 

 

 

Hüttnerová Iva (1948-)

Herečka, malířka, grafička, studovala DAMU, obor herectví, v její výtvarné tvorbě jde především o vzpomínky, sny a situace velice podobné divadelním scénám, vystavovala v řadě měst, v divadle Semafor, účastnila se řady výstav Herci malují, ale vystavovala i ve Francii, Německu, Švédsku a USA.

(Slovník Chagall)

(nar. 17.12.1948 v Praze)

 

   

125. aukce Ostrava TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

213

 

Hüttnerová Iva

"Duchcoff LP 1798, Giacomo Casanova"

 

barevná litografie, signováno dole uprostřed tužkou IVA HÜTTNEROVÁ, datováno 1990, autorský tisk, rámováno.

 

Ovál 28,5 x 22 (41,5 x 32,5) cm.

 

1 500 Kč

 

 

 

Hüttnerová Iva (1948-)

Herečka, malířka, grafička, studovala DAMU, obor herectví, v její výtvarné tvorbě jde především o vzpomínky, sny a situace velice podobné divadelním scénám, vystavovala v řadě měst, v divadle Semafor, účastnila se řady výstav Herci malují, ale vystavovala i ve Francii, Německu, Švédsku a USA.

(Slovník Chagall)

(nar. 17.12.1948 v Praze)

 

   

125. aukce Ostrava TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

214

 

Suchánek Vladimír

"Pierot"

 

barevná litografie, signováno dole uprostřed tužkou SUCHÁNEK, číslováno 137/300, rámováno, široká pasparta.

 

Tisková plocha 17,5 x 13,5 (37,5 x 30) cm.

 

700 Kč

 

 

 

Suchánek Vladimír (1933-)

Grafik, malíř, kreslíř, ilustrátor, tvůrce exlibris, návrhář známek, studium na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy u Cyrila Boudy, Martina Salcmana, Karla Lidického a na AVU Praha v grafické speciálce Vladimíra Silovského, člen Sdružení českých umělců grafiků Hollar, absolvoval studijní cesty po USA a Evropě, výstavy po celém světě - v Lexiconu dlouhý výčet výstav, ocenění a zastoupení v galeriích - Národní Galerie Praha, Galerie hlavního města Prahy, Cheb, Karlovy Vary, Hradec Králové. Náchod, Bratislava, Banská Bystrica, Chicago, Puškinovo muzeum Moskva, Vídeň, Portugalsko, Holandsko, u příležitosti státního svátku obdržel 28. října 2006 od prezidenta republiky státní vyznamenání "Medaile Za zásluhy v oblasti umění". Od roku 1996 předsedou Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR. V roce 1997 byl jmenován členem Evropské akademie věd a umění v Salcburku a v roce 2006 mu bylo uděleno.

(Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků, Deník 30.10.2006, cs.wikipedia.org - heslo Vladimír Suchánek)

(nar. 12.2.1933 Nové Město nad Metují)

 

   

125. aukce Ostrava TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

215

 

Born Adolf

"Cirkusoví umělci"

 

barevná reprodukce barevné litografie od Adolfa Borna.

 

38 x 32,5 (41 x 33,5) cm.

 

500 Kč

 

 

 

Born Adolf (1930-2016)

Přední ilustrátor a grafik, scénograf, malíř, výtvarník kreslených filmů, karikaturista, studia u Ant. Pelce, člen ČFVU, SČUG Hollar, skupiny karikaturistů Polylegran, na světové výstavě v Montrealu získal GRAND PRIX, obdržel třicet vyznamenání a cen za ilustrace, řada výstav, zastoupen v Národní galerii.

(Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků (Lexicon of the CVA))

(12.6.1930 České Velenice, Jindřichův Hradec - 22.5.2016)

 

   

125. aukce Ostrava TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

216

 

Vovsík Václav

"Vysoké Tatry - Studená Dolina"

 

olej na sololitu, signováno vlevo dole VOVSÍK, vzadu papírový štítek Ústředního svazu československých výtvarných umělců (společnost působící v letech 1948-1956), čtyřicátá až padesátá léta minulého století.

 

34 x 62,5 (44 x 74,5) cm.

 

2 500 Kč

 

 

 

 

 

 

   

125. aukce Ostrava TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

217

 

Ledvina František X.

"Motiv z Ruska"

 

kresba tuší kolorovaná akvarelem, signováno vpravo dole arch. F. X. Ledvina, vzadu tužkou rukou autora "Poslední má práce z Ruska, Březen 1916" a podpis, rámováno, paspartováno.

 

15 x 10,5 (32,5 x 26) cm.

 

5 000 Kč

 

 

 

Ledvina František X. (1874-?)

Architekt, pedagog, studoval architekturu na Českém vysokém učení technickém v Praze.

Pracoval u arch. Dr. Čenského na stavbě městského divadla na Královských Vinohradech, potom jako asistent u arch. Prof. Kouly, v roce 1910 byl jmenován středoškolským profesorem v Plzni.

(Toman)

(28.6.1874 Plzeň - ?)

 

   

125. aukce Ostrava TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

218

 

neurčeno

"Dívky a Faun v lese"

 

kresba tuší, kolorovaná akvarelem, signováno vpravo dole neurčeno, datováno 1925, rámováno, paspartováno.

 

Výřez 27,5 x 18 (48 x 37,5) cm.

 

1 800 Kč

 

 

 

   

125. aukce Ostrava TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

219

 

nesignováno

"Erotická scéna"

 

perokresba kolorovaná akvarelem, nesignováno, první polovina minulého století.

 

11 x 13,5 (15 x 20) cm.

 

9 000 Kč

 

 

 

   

125. aukce Ostrava TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

 

Havelka Roman

"Na pile"

 

mistrovský akvarel, signováno vlevo dole ROM. HAVELKA, přelom 19./20.století, rámováno.

 

21 x 30 (27 x 35,5) cm.

 

15 000 Kč

 

 

Havelka Roman (1877-1950)

Malíř a grafik, studium UMPRUM v Praze u E. C. Lišky, S. Suchardy, F. Jeneweina, dále na AVU v Praze v Mařákově krajinářské speciálce, cestoval po Itálii, dva roky žil v Bosně, motivy z cest zpracovával v ateliéru v Mnichově, usadil se v Bítově nad Dyjí, kde dle Tomana namaloval 3000 obrazů, bohatě zastoupen v Národní galerii, velmi žádaný malíř v období první republiky, o čemž svědčí i počty děl uvedené v Tomanovi. Významný představitel Mařákovy krajinářské školy.

(Toman, Slovník Chagall)

(30.4.1877 Jemnice - 20.6.1950 Znojmo)

 

   

125. aukce Ostrava TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE