041-060

www.aukcnidum.cz

 125. AUKCE OSTRAVA - 17.12.2017

ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU KATALOGY TEXT - PDF VÝSLEDKY ZPĚT NA OBSAH
41 42 43 44 45
46 47 48 49 50
51 52 53 54 55
56 57 58 59 60

41

 

Saudek Kája

"Huhu coctail - Čtyři vraždy stačí drahoušku"

 

litografie, tisk: Francie, číslováno 35/100, SI., vpředu slepotiskové razítko "Kája Saudek", vzadu datováno 2013 a razítko "Original Art by Kája Saudek"

 

19 x 25 (32,5 x 38,5) cm.

 

5 400 Kč

 

 

Saudek Kája (1935-2015)

Malíř, ilustrátor, kreslíř, autor komiksů, věnoval se kresbě, malbě, plakátové tvorbě, časopisecké ilustraci a literární činnosti, patří mezi přední osobnosti kresleného komiksu u nás od druhé poloviny šedesátých let, uspořádal přes 300 samostatných výstav u nás i v zahraničí.

(Slovník Chagall)

(13.5.1935 Praha - 26.6.2015 Praha - Motol)

 

       
      125. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

42

 

Janeček Ota

"Zamilovaní ptáčci"

 

litografie, signováno tužkou vpravo dole OTA JANEČEK, šedesátá léta minulého století.

 

Ve výřezu 29 x 19 (42,5 x 32,5) cm.

 

2 700 Kč

 

 

Janeček Ota (1919-1996)

Jeden z nejlepších českých malířů a sochařů 20. století, kreslíř, grafik, ilustrátor, pedagog, věnoval se scénografii, tvorbě plastik, loutek, známek, studoval na UMPRUM v Praze u Kysely, Nováka, na ČVUT u Blažíčka a C. Boudy, člen SVU Mánes, SČUG Hollar, skupiny UB, kolem sta výstav, zastoupení v galeriích po celém světě.

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků)

(15.8.1919 Pardubičky, Pardubice - 1.7.1996 Praha)

      125. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

43

 

Janeček Ota

"Slabikář"

 

pozvánka k zahájení výstavy "Ota Janeček - Slabikář", kresba a podpis OTA JANEČEK černým perem vlevo, samotná pozvánka (tištěný text a obrázek) vpravo.

 

Ve výřezu 19 x 19 (33,5 x 33,5) cm.

 

2 700 Kč

 

 

Janeček Ota (1919-1996)

Jeden z nejlepších českých malířů a sochařů 20. století, kreslíř, grafik, ilustrátor, pedagog, věnoval se scénografii, tvorbě plastik, loutek, známek, studoval na UMPRUM v Praze u Kysely, Nováka, na ČVUT u Blažíčka a C. Boudy, člen SVU Mánes, SČUG Hollar, skupiny UB, kolem sta výstav, zastoupení v galeriích po celém světě.

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků)

(15.8.1919 Pardubičky, Pardubice - 1.7.1996 Praha)

      125. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

44

 

Doubrava František

"Chlapeček s medvídkem"

 

barevné pastely, signováno vpravo dole F. DOUBRAVA, první polovina minulého století.

 

24,5 x 26,5 (36,5 x 38,5) cm.

 

2 000 Kč

 

 

 

Doubrava František (1901-1976)

malíř, grafik, ilustrátor, pedagog, studia na soukromé krajinářské škole u Engelmüllera, studia na AVU v Praze u profesora Bukovace a Obrovského, působil jako asistent profesora Hlavici a od roku 1951 jako profesor na České vysoké škole technické v Brně, ilustroval přes čtyřicet knih pro učitelská nakladatelství v Praze, Brně a Olomouci, pravidelně vystavoval na Salonech ve Zlíně, účastnil se svazových a spolkových výstav v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci aj.

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků (Lexicon of the CVA), abART,

http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=14375)

(22.3.1901 Litovel - 2.12.1976)

      125. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

45

 

Toyen - Čermínová Marie

"Tisíc a jeden sen - obálka"

 

litografie, tištěný text: "Jaroslav Ježek: Tisíc a jeden sen, tango z hudební komedie Svět za mřížemi, slova Voskovec & Werich, Praha 1933, Hudební Matice Umělecké Besedy (570), TOYEN", při okrajích, hlavně v dolní části poškozeno.

 

34 x 27 (49 x 37,5) cm.

 

5 400 Kč

 

 

Sběratelský unikát, pravděpodobně jediný vzácný exemplář.

 

Toyen - Čermínová Marie (1902-1980)

Čermínová Marie

Malířka, grafička, ilustrátorka, studia na uměleckoprůmyslové škole v Praze u Dítěte a v Paříži, členka Skupiny surrealistů v ČSR, členství dále v Devětsil, SVU Mánes, Bretonova surrealistická skupina, do roku 1942 vystavovala se Štýrským v Paříži, některé z posledních výstav věnovaných této malířce - 2004 v Galerii Art Světlany a Luboše Jelínkových v Chrudimi, 2003 v Galerii "V" v Podivíně, 1998 ve Výtvarném centru Chagall v Ostravě nebo zastoupení na kolektivních výstavách v Galerii české plastiky v Praze 2004, jedna z nejlepších českých malířek, představitelka surrealismu v celoevropském měřítku.

(Toman, Lexikon českých výtvarníků, abART)

(21.9.1902 Praha - 9.11.1980 Paříž)

      125. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

46

 

Zrzavý Jan

"Figurální motiv"

 

litografie, signováno v desce dole uprostřed J.Z., dvacátá léta minulého století.

 

21 x 14 (37 x 29) cm.

 

4 000 Kč

 

 

 

Zrzavý Jan (1890-1977)

Malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, scénograf, pedagog, národní umělec, narozen ve Vadíně-Okrouhlici, jeden z nejlepších českých malířů všech dob vůbec, je o něm vydána řada monografií, je zastoupen ve světových galeriích, na zámku v Telči je otevřena stálá expozice věnovaná tomuto umělci.

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků, abART)

(5.11.1890 Okrouhlice, část Vadín, okres Havlíčkův Brod - 12.10.1977 Praha)

      125. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

47

 

Kremlička Rudolf

"Zamyšlené děvče"

 

litografie z roku 1925, signováno vpravo dole tužkou monogramem RK, rámováno, zaskleno a paspartováno. Publikováno v monografii "Rudolf Kremlička" od Karla Srpa, vydalo Nakladatelství Academia v roce 2006, strana 198, evidenční číslo 214.

 

Výřez 17,5 x 11,5 (31,5 x 23) cm.

 

1 400 Kč

 

 

Grafika byla v minulosti v prodeji také pod názvem "Zasněná" (viz ART+).

 

Kremlička Rudolf (1886-1932)

Malíř, kreslíř, grafik, studium na pražské akademii u Hanuše Schwaigera, Vlaho Bukovace, Bohumíra Roubalíka, studijní cesty zejména do Holandska a Paříže, člen spolků Spolek výtvarných umělců Mánes (SVU Mánes), Tvrdošíjní, Umělecký svaz Hagen ve Vídni, Secese z Mánesa, Umělecká beseda (UB), nespočet výstav a zastoupení v galeriích, široké zastoupení v Národní galerii Praha, řada monografií.

Vynikající český malíř patřící mezi velikány našeho malířství, jeho akty jsou pověstné, své impresionistické obrazy tvořil i ve Francii a Holandsku.

(Toman, abART)

(19.6.1886 Kolín - 3.6.1932 Praha)

      125. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

48

 

Bauch Jan

"Homér"

 

barevná litografie, signováno dole uprostřed tužkou JAN BAUCH, číslováno 7/100, vpravo dole název, sedmdesátá léta minulého století.

 

Ve výřezu 48,5 x 33,5 (72 x 62) cm

 

9 400 Kč

 

 

Skvělá adjustace, reprezentativní celek.

 

Bauch Jan (1898-1995)

Významný český malíř, grafik, sochař, ilustrátor, studia UMPRUM v Praze u Dítěte, grafická speciálka u Švabinského, 1937 GRAND PRIX v Paříži, 1977 národní umělec, člen Umělecké Besedy, S.V.U. Mánes, kolem čtyřiceti výstav po celém světě, jeden z nejvýznamnějších českých malířů 20. století, řada monografií. Zastoupen v galeriích National Gallery of Art, Washington D.C., Národní galerie v Praze, České muzeum výtvarných umění Praha, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Galerie umění, Karlovy Vary, Galerie hlavního města Prahy, Moravská galerie v Brně, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem.

(Slovník Chagall)

(16.11.1898 Praha - 9.1.1995 Praha)

      125. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

49

 

"Darby and Joan - Co vše jsme v životě dosáhli a nashromáždili"

 

rytina W. H. Bouchera podle obrazu Waltera Dendy Sadlera (1854 - 1923), datováno 1890, vydal Léon Henri Lefèvre London - slepostiskové razítko v levém dolním rohu, Viktoriánská Anglie.

 

43,5 x 56 (66,5 x 77,5) cm.

 

6 700 Kč

 

 

Původně ve sbírkách zámku Čechy pod Kosířem. Za povšimnutí stojí původní vybavení interiéru, většinou z Asie.

 

William Henry Boucher (1837-1906),

ilustrátor Viktoriánské Anglie, 20 let pracoval pro velmi známý satirický časopis Judy, který vycházel v Anglii v letech 1867 - 1907, kromě práce pro časopisy a noviny ilustroval i řadu knih, byl oblíbeným ilustrátorem spisovatele Roberta Louise Stevensona.

      125. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

50

 

Kotík Pravoslav

"Sedící ženský akt"

 

mistrovský olej na plátně, signováno dole uprostřed P. KOTÍK, datováno 1964, pozdější výborná umělecká adjustace.

 

60 x 45,5 (74,5 x 60) cm.

 

139 000 Kč

 

 

Kotík Pravoslav (1889-1970)

Grafik, malíř, pedagog, studia na UMPRUM v Praze u Dítěte, J. Schikanedera, dále studia v Paříži, Praze i Anglii, člen SVU Mánes, Umělecké besedy, člen skupiny HO-HO-KO-KO, řada výstav, poprvé vystavoval s Nezávislými v roce 1909, zastoupen ve sbírkách Národní galerie Praha a prakticky ve všech našich a v řadě světových galerií, ceny ve Francii, Itálii a další, monografie o tomto významném umělci, více než 50 výstav, mimořádně významný český malíř 20. století.

(Slovník Chagall, Toman, abART)

(1.5.1889 Slabce, Rakovník - 14.1.1970 Praha)

 

       
      125. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

51

 

nesignováno

"Figurální scéna v biedermeierském interiéru"

 

skvělý olej na plátně, signum nenalezeno, kolem roku 1825, skvělá kompozice, cca dvanáct postav, skvěle zpracované obličeje, široký rám holandského typu.

 

50 x 60 (68 x 79) cm.

 

59 000 Kč

 

 

      125. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

52

 

Parchomenko A.V.

"Kytarista"

 

zajímavý profesionální olej na plátně, signováno azbukou, datováno vzadu 1989, vzadu rovněž název a jméno autora, moderní práce galerijní hodnoty, zajímavý sběratelský kus.

 

60 x 50 (72,5 x 62) cm.

 

65 000 Kč

 

 

     
      125. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

53

 

Born Adolf

"Přistání Toulouse - Lautreka v Moulin Rouge"

 

velká barevná litografie, signováno vpravo dole A BORN, číslováno 94/95, velmi dobrý stav, rámováno.

 

Tisková plocha cca 38 x 53, velikost listu 53,5 x 74, (s rámem 79 x 60) cm

 

29 000 Kč

 

 

Publikováno v knize: Miloš Macourek, František Dvořák: Adolf Born, Nakladatelství Slovart, s.r.o. Praha 1999, první vydání, str. 290. Zde uveden rok vzniku této litografie: 1998.

 

Born Adolf (1930-2016)

Přední ilustrátor a grafik, scénograf, malíř, výtvarník kreslených filmů, karikaturista, studia u Ant. Pelce, člen ČFVU, SČUG Hollar, skupiny karikaturistů Polylegran, na světové výstavě v Montrealu získal GRAND PRIX, obdržel třicet vyznamenání a cen za ilustrace, řada výstav, zastoupen v Národní galerii.

(Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků (Lexicon of the CVA))

(12.6.1930 České Velenice, Jindřichův Hradec - 22.5.2016)

 

       
      125. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

54

 

Born Adolf

"Rychlé poselstvo Kara Mustafy do Istanbulu"

 

velká barevná litografie, signováno vpravo dole A BORN, číslováno 66/95, velmi dobrý stav, rámováno.

 

Tisková plocha 49 x 65, velikost listu 63 x 74,5, (s rámem 74 x 87) cm

 

29 000 Kč

 

 

Publikováno v knize: Miloš Macourek, František Dvořák: Adolf Born, Nakladatelství Slovart, s.r.o. Praha 1999, první vydání, str. 317. Zde uveden rok vzniku této litografie: 1998.

 

Born Adolf (1930-2016)

Přední ilustrátor a grafik, scénograf, malíř, výtvarník kreslených filmů, karikaturista, studia u Ant. Pelce, člen ČFVU, SČUG Hollar, skupiny karikaturistů Polylegran, na světové výstavě v Montrealu získal GRAND PRIX, obdržel třicet vyznamenání a cen za ilustrace, řada výstav, zastoupen v Národní galerii.

(Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků (Lexicon of the CVA))

(12.6.1930 České Velenice, Jindřichův Hradec - 22.5.2016)

 

       
      125. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

55

 

Blažíček Oldřich

"Na cestě v zasněžené vesnici"

 

mistrovský olej na tvrzené malířské desce, signováno, kolem roku 1930.

 

49 x 65 (65 x 85) cm

 

69 000 Kč

 

 

Nádherná zimní atmosféra, výborná vánoční nabídka.

 

Blažíček Oldřich (1887-1953)

Malíř, studia nejprve na VŠUP, později na AVU v Praze ve speciálce Hanuše Schweigera, v roce 1913 získal Hlávkovo stipendium na cestu do Itálie. Od roku 1921 působil jako profesor na ČVUT v Praze, byl členem SVU Mánes. Krajinářská tvorba neprávem poněkud zastínila jeho malby architektonických interiérů. Zastoupen v Národní galerii Praha.

(Toman, Slovník Chagall)

(5.1.1887 Slavkovice u Nového Města na Moravě - 3.5.1953 Praha)

 

       
      125. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

56

 

nesignováno

"Ženský akt"

 

olej na plátně, signum nenalezeno, kolem roku 1930.

 

46,5 x 36 (59 x 49) cm.

 

29 000 Kč

 

 

      125. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

57

 

nesignováno

"Surrealistická kompozice"

 

velký olej na dřevěném podkladu - překližce, signum nenalezeno. Z nové vlny surrealismu po roce 1950, velmi zajímavá sbírková práce, nerámováno.

 

122 x 81 cm.

 

49 000 Kč

 

 

   
      125. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

58

 

nesignováno

"Dívčí hlava v surrealistickém prostoru"

 

velký mistrovský olej na dřevěném podkladu, nesignováno.

 

115 x 136 cm.

 

69 000 Kč

 

 

Svou velikostí, kompozicí, barevností a provedením působivý a reprezentativní obraz.

      125. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

59

 

Wünsche Vilém

"Snídaně v trávě"

 

velký mistrovský olej na plátně, signováno vlevo dole V. WÜNSCHE, nedatováno. Rám stříbrné barvy, skvělý celek, reprezentativní.

 

110 x 130 (125 x 144) cm.

 

69 000 Kč

 

 

Výborná práce národního umělce z první poloviny 20. století ve stylu Art Deco. Jeden z nejkrásnějších obrazů tohoto stylu u nás.

 

Wünsche Vilém (1900-1984)

Malíř, kreslíř, ilustrátor, studia v Praze na UPŠ a na AVU u prof. Švabinského, stipendium v Paříži, 1931 čestný studijní rok na AVU Praha, výstavy v Ostravě, Praze, Lodži a řadě měst ostravsko-karvinského regionu, v roce 1995 zastoupen na výstavě Regionální umění ve sbírkách GVU v Ostravě, národní umělec, vynikající malíř sociálních motivů, jeden z nejvýznamnějších malířů ostravsko-karvinského regionu.

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků, Regionální umění ve sbírkách GVUO v Ostravě)

(1.12.1900 Šenov - 3.5.1984 Šenov)

 

       
      125. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

60

 

Gauguin Paul

Soubor jedenácti dřevořezů Paula Gauguina

 

faksimilia, vydal Klub přátel výtvarného umění v roce 1982 na značeném ručním papíře, předmluva Jany Witlichové, členská prémie, neprodejný výtisk, grafickou úpravu navrhl Miroslav Hruška, vytiskla tiskárna Díla, velmi dobrý stav.

 

Volné listy 44 x 31cm ve společné obálce, nečíslovaný výtisk.

 

1 500 Kč

 

Jedenáct dřevořezových štočků objevil v roce 1910 v jednom plotě na Tahiti M.R. Štefánik, slovenský cestovatel a s Masarykem a Benešem spoluzakladatel ČSR.

Podle slovního doprovodu k tomuto souboru grafik jde o 4. registrovaný tisk souboru z desek objevených Štefánikem, první registrovaný tisk provedl před 1. světovou válkou F.T. Šimon v Paříži.

Dokumentace

 

Gauguin Paul (1848-1903)

Francouzský malíř, grafik a řezbář, jeden z nejslavnějších a nejdražších na světě, z počátku byl ovlivněn impresionismem, později sám ovlivnil umělecké směry 20. století zejména fauvismus a expresionismus.

(Malá čsl. encyklopedie)

 

   
   
      125. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE