081-100

www.aukcnidum.cz

 125. AUKCE OSTRAVA - 17.12.2017

ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU KATALOGY TEXT - PDF VÝSLEDKY ZPĚT NA OBSAH
81 82 83 84 85
86 87 88 89 90
91 92 93 94 95
96 97 98 99 100

81

 

Bezděk František

"Krojované páry ve víru tance"

 

akvarel a kvaš, signováno písmenem B, datováno 1949, profesionální adjustace v paspartě a rámu, zaskleno

 

26 x 40,5 (50 x 62) cm

 

1 000 Kč

 

 

Bezděk František (1906-1983)

autodidakt, působil v Brně jako malíř divadelních kulis, navštěvoval kurzy kresby u F. Süssera na škole uměleckých řemesel v Brně

(Slovník Chagall)

 

  

   

 

 

  

   

125. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

82

 

Dvorský Bohumír

"Bárky ve Wu Si - Čína"

 

velký mistrovský pastel a kvaš, signováno vlevo dole BOH. DVORSKÝ, datováno WU SI 1956, adjustováno v paspartě a rámu, zaskleno.

 

Ve výřezu 51 x 80 (76 x 112) cm.

 

9 000 Kč

 

 

Práce z autorova pobytu v Číně. Obraz pochází z významné ostravské sbírky.

 

Dvorský Bohumír (1902-1976)

Malíř, kreslíř, grafik, soukromá studia u Otty Molitora, dále pražská akademie u Nejedlého, člen Moravskoslezského sdružení výtvarných umělců, SVU Mánes, Skupiny výtvarných umělců v Brně, Skupiny olomouckých výtvarníků, Skupiny výtvarných umělců Moravské Ostravy, KVU Aleš v Brně, Svazu českých výtvarných umělců, výstavy po celé republice, dále Benátky, Rio de Janeiro, Helsinky, Stockholm, Peking, Šanghaj, Moskva atd., zasloužilý umělec, národní umělec.

(Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků (Lexicon of the CVA), Slovník ČSVU, abART)

(21.10.1902 Paskov, okres Frýdek-Místek - 11.1.1976 Svatý Kopeček, Olomouc)

 

  

   

 

 

  

   

125. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

83

 

Dvorský Bohumír

"Jízda králů ve Vlčnově 1950"

 

mistrovský komorní olej na plátně, signováno, datováno 1950, vzadu opět datum a místo, zdobný široký rám francouzského typu starozlaté barvy, rám vyžaduje drobnou restauraci, plátno je v pořádku

 

21 x 30 (39 x 47) cm.

 

18 000 Kč

 

 

Obraz pochází z významné ostravské sbírky.

 

Dvorský Bohumír (1902-1976)

Malíř, kreslíř, grafik, soukromá studia u Otty Molitora, dále pražská akademie u Nejedlého, člen Moravskoslezského sdružení výtvarných umělců, SVU Mánes, Skupiny výtvarných umělců v Brně, Skupiny olomouckých výtvarníků, Skupiny výtvarných umělců Moravské Ostravy, KVU Aleš v Brně, Svazu českých výtvarných umělců, výstavy po celé republice, dále Benátky, Rio de Janeiro, Helsinky, Stockholm, Peking, Šanghaj, Moskva atd., zasloužilý umělec, národní umělec.

(Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků (Lexicon of the CVA), Slovník ČSVU, abART)

(21.10.1902 Paskov, okres Frýdek-Místek - 11.1.1976 Svatý Kopeček, Olomouc)

 

  

 

 

 

  

   

125. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

84

 

Dobrinov Alexandr

"Karikaturní portrét mladého muže"

 

kombinovaná technika - tuš, akvarel, kvaš, vpravo dole signováno malířem ALEX DOBRINOV i portrétovaným, datováno 26.6.1928, bravurní kreslířská technika, rámováno, pod sklem.

 

50 x 31,5 (52,5 x 35) cm.

 

950 Kč

 

 

 

Dobrinov Alexandr (1898-1958)

Malíř - karikaturista bulharské národnosti, působil v Ostravě, vystavoval v Topičově salonu a s Jednotou umělců výtvarných v Praze.

(Toman, abART)

  

   

125. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

85

 

Dvorský Bohumír

"Svatý Kopeček u Olomouce na jaře"

 

velký mistrovský reprezentativní olej na plátně, signováno špatně čitelně, datace nepřečtena, původní velmi   ní široký zdobný rám francouzského typu vyžaduje restaurování, samotný obraz díky zasklení ve velmi dobrém stavu.

 

74 x 101 (94 x 120) cm.

 

65 000 Kč

 

 

Obraz pochází z významné ostravské sbírky.

 

Dvorský Bohumír (1902-1976)

Malíř, kreslíř, grafik, soukromá studia u Otty Molitora, dále pražská akademie u Nejedlého, člen Moravskoslezského sdružení výtvarných umělců, SVU Mánes, Skupiny výtvarných umělců v Brně, Skupiny olomouckých výtvarníků, Skupiny výtvarných umělců Moravské Ostravy, KVU Aleš v Brně, Svazu českých výtvarných umělců, výstavy po celé republice, dále Benátky, Rio de Janeiro, Helsinky, Stockholm, Peking, Šanghaj, Moskva atd., zasloužilý umělec, národní umělec.

(Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků (Lexicon of the CVA), Slovník ČSVU, abART)

(21.10.1902 Paskov, okres Frýdek-Místek - 11.1.1976 Svatý Kopeček, Olomouc)

  

   

125. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

86

 

Dvorský Bohumír

"Honosná kytice ve váze"

 

mistrovská kombinovaná technika na malířské lepence, signováno vpravo dole BOH. DVORSKÝ, nedatováno,   ní rám francouzského typu starozlaté barvy, zaskleno.

 

63 x 50 (77 x 63) cm

 

19 000 Kč

 

 

Krásná sběratelská položka. Obraz pochází z významné ostravské sbírky.

 

Dvorský Bohumír (1902-1976)

Malíř, kreslíř, grafik, soukromá studia u Otty Molitora, dále pražská akademie u Nejedlého, člen Moravskoslezského sdružení výtvarných umělců, SVU Mánes, Skupiny výtvarných umělců v Brně, Skupiny olomouckých výtvarníků, Skupiny výtvarných umělců Moravské Ostravy, KVU Aleš v Brně, Svazu českých výtvarných umělců, výstavy po celé republice, dále Benátky, Rio de Janeiro, Helsinky, Stockholm, Peking, Šanghaj, Moskva atd., zasloužilý umělec, národní umělec.

(Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků (Lexicon of the CVA), Slovník ČSVU, abART)

(21.10.1902 Paskov, okres Frýdek-Místek - 11.1.1976 Svatý Kopeček, Olomouc)

 

  

   

 

 

  

   

125. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

87

 

Nowak Willi

"Sedící dívčí akt"

 

mistrovská kombinovaná technika - tempera, kvaš, akvarel, signováno vpravo dole V. NOWAK, nedatováno, široký rám francouzského typu šedo-stříbrné barvy, zaskleno.

 

45 x 30 (61 x 47) cm

 

12 000 Kč

 

 

Krásný sběratelský kus. Obraz pochází z významné ostravské sbírky.

 

Nowak Willi (1886-1977)

Nowak Vilém

Malíř, grafik, studoval na akademii u Thieleho, často pobýval v zahraničí, zejména v Mnichově, člen SVU Mánes, Osmy, již v letech 1907-1908 vystavoval se skupinou Osma, v letech 1929 - 1930 profesor na pražské akademii, v roce 1950 spoluzakladatel Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě, jeho žáky byli např. Boštík, Jiroudek, Nemes, zastoupen v řadě evropských galerií, včetně Národní galerie Praha, řada monografií, národní umělec, jeden z nejvýraznějších představitelů moderního malířství 20. století u nás.

(Toman, Slovník Chagall, abART)

(3.10.1886 Mníšek pod Brdy - 20.10.1977 Praha)

 

  

   

 

 

  

   

125. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

88

 

Procházka V.

"Letní krajina s potokem a břízami"

 

velký reprezentativní olej na plátně, signováno vpravo dole V. PROCHÁZKA, nedatováno, původní zdobný rám.

 

96 x 109 (114,5 x 127,5) cm.

 

6 500 Kč

 

 

  

   

 

 

  

   

125. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

 

89

 

Dobeš

"Honosná kytice pivoněk"

 

velký olej na plátně, signováno vlevo dole DOBEŠ, nedatováno, mimořádně   ní široký rám francouzského typu.

 

65,5 x 85 (86 x 104,5) cm

 

2 500 Kč

 

 

Jen cenu rámu odhadujeme na 7 000 Kč.

 

  

   

 

 

  

   

125. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

 

90

 

Blažíček Oldřich

"Dvě postavy na cestě mezi stromy - v Moravecké aleji (?)"

 

velký mistrovský galerijní olej na plátně, signováno vpravo dole O. BLAŽÍČEK, nedatováno, patrně práce z roku 1927. Obraz je zasazen do širokého rámu barvy slonové kosti, zaskleno.

 

70 x 71 (89 x 90) cm.

 

95 000 Kč

 

 

Skvěle zpracovaný klasický námět. Obraz pochází z významné ostravské sbírky.

Speciální vánoční nabídka.

 

Blažíček Oldřich (1887-1953)

Malíř, studia nejprve na VŠUP, později na AVU v Praze ve speciálce Hanuše Schweigera, v roce 1913 získal Hlávkovo stipendium na cestu do Itálie. Od roku 1921 působil jako profesor na ČVUT v Praze, byl členem SVU Mánes. Krajinářská tvorba neprávem poněkud zastínila jeho malby architektonických interiérů. Zastoupen v Národní galerii Praha.

(Toman, Slovník Chagall)

(5.1.1887 Slavkovice u Nového Města na Moravě - 3.5.1953 Praha)

 

  

   

 

 

  

   

125. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

91

 

Drha Josef

"Kytice suchých bodláků"

 

olej na malířské lepence, signováno vpravo dole J. DRHA, datováno 2003, vynikající práce v umělecké adjustaci.

 

74,5 x 33 (89 x 47,5) cm

 

6 000 Kč

 

 

Majitelé za tuto práci zaplatili přímo mistrovi 10 000 Kč.

 

Drha Josef (1912-2009)

malíř a grafik, studia na Masarykově vyšší lidové univerzitě v Ostravě, dále soukromě u Wünsche a Obšila, člen Moravskoslezských výtvarných umělců, SČSVU, SČVU, SVUT Ostrava, ČFVU, SCA, zastoupen ve sbírkách Národní galerie Praha, Ministerstva kultury, Galerie výtvarného umění v Ostravě atd., dlouhý výčet výstav individuelních i kolektivních, zastoupen mimo jiné v roce 1993 na výstavě Les Peintres Tcheques v Paříži, významný český malíř a přední malíř ostravského regionu.

(Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků (Lexicon of the CVA))

(3. 3. 1912 Ostrava-Hulváky - 22. 12. 2009 Ostrava)

  

   

125. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

92

 

Mareš Josef

"Žena s vodou na cestě od studny ve vesnici"

 

mistrovský olej na tvrzené malířské desce, signováno JOSEF MAREŠ, datováno 1923, impresionistická malba s využitím barvy malířské desky, dobový zdobný rám starozlaté barvy, na trhu velmi vzácné, ojedinělá nabídka.

 

48 x 65 (55 x 72) cm.

 

3 900 Kč

 

 

Mareš Josef (1888-1938)

Malíř krajinář, narozen v Seči u Chrudimi, absolvent mnichovské akademie, se svým přítelem Jindřichem Průchou
podnikal malířské výpravy do exteriéru.

(1888 Seč, Chrudim - 1938 Chrudim)

 

  

   

 

 

  

   

125. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

93

 

Považan Július

"Októbrové ráno"

 

mistrovský olej na tvrzené malířské desce, signováno vpravo dole J. POVAŽAN, datováno vzadu 1998, vzadu dále uveden název obrazu, originální, patrně autorský rám, krásný sbírkový obraz.

 

50 x 70 (57 x 77) cm.

 

35 000 Kč

 

 

Považan Július (1926-2011)

Insitní malíř, uváděn ve světových katalozích, působil jako dětský lékař, malbě se věnoval od roku 1953.

Jen ze zahraničních výstav: 1972 USA, Norsko 1973, Helsinky 1973, 1974 Brusel a Paříž, 1975 Curych atd.

(Slovník Chagall)

(9.8.1926 Žiar nad Hronom - 21.2.2011 Krupina)

 

  

   

 

 

  

   

125. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

94

 

Fischerová - Kvěchová Marie

"Světská madona"

 

mistrovská kombinovaná technika - linoryt, malba tuší, akvarelem a pastel, signováno vpravo dole monogramem MFK, dobrá adjustace, krásný a působivý celek.

 

50 x 43 (52,5 x 45,5) cm.

 

15 000 Kč

 

 

Fischerová - Kvěchová Marie (1892- 1984)

Malířka, ilustrátorka, kreslířka, studovala u profesora Schikanedera, dále rok u profesora Nandina v Paříži, mimořádně významná ilustrátorka a malířka námětů ze života dětí. Její ilustrace Babičky B. Němcové, Karafiátových Broučků a další patří mezi skvosty české ilustrační tvorby. V roce 1918 vytvořila obrazový doprovod k Československé státní hymně a k Prodané nevěstě, vydala také soubor dvaceti pěti studií lidových krojů a další skvělé práce. Většina prací této ryze české malířky byla vydávána na pohlednicích, reprodukcích, leporelech apod., v roce 1925 získala Zlatou medaili v Paříži.

Rozsáhlost tvorby Marie Fischerové - Kvěchové dokládá i zmínka o soukromé sbírce více než 650 různých pohlednic s reprodukcemi kreseb této autorky. Sběratelka za sbírku obdržela v roce 1988 v pražském Klubu sběratelů kuriozit ocenění "Pozoruhodná sbírka MFK." Nyní je sbírka umístěna v pardubickém muzeu a neustále se rozrůstá (z příspěvku sběratelky paní Květuše Veselé publikovaném na http://www.filokartie.cz/?cla=340)

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků (Lexicon of the CVA))

(24.3.1892 Kutná Hora - 2.6.1984 Černošice)

  

   

125. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

95

 

Csaba Vilmos Perlott

"Zátiší s láhvemi a mísou s ovocem"

 

mistrovský galerijní olej na plátně, signováno vlevo dole PERLOTT CSABA, datováno PARIS 1917. Vynikající práce z vynikajícího období vynikajícího a ceněného maďarského autora.

 

55 x 45 (72 x 61) cm.

 

390 000 Kč

 

 

V ARTPRICE je k prosinci 2017 uvedeno přes 220 prodejů olejomaleb tohoto autora. Mezi uvedenými záznamy se vyskytuje řada zátiší v různých cenových relacích. Zátiší s lahví, květy a soškou z roku 1910, rozměr 80 x 60 cm, bylo prodáno 12.10. 2015 na aukci v Budapešti za 61 180 eur, přičemž ohodnocení bylo v rozpětí 64 000 až 112 000 eur. Mezi nejvyšší zaznamenané prodeje se řadí Zátiší s broskvemi a jablky z roku 1914, prodej v Kieselbach Gallery, Maďarsko 14.12.2007 za 158 799 eur. Jsou tam samozřejmě i nižší prodeje, např. Zátiší s hodinami a sochou z roku 1918 o velikosti 75 x 60 cm. Cena tohoto obrazu byla odhadnuta na 61 180 eur, ale prodejní cena byla 38 640 eur.

Nabízený obraz má velký investiční potenciál.

 

Csaba Vilmos Perlott (1880-1955)

v ARTPRICE je uvedeno 152 záznamů o aukčních prodejích děl tohoto autora, z toho 28 kreseb a akvarelů, 124 olejomaleb. Mezi uvedenými záznamy se vyskytují vícekrát kompozičně a barevně podobně laděné olejomalby s motivy Notre Dame, nábřeží a mostů na Seině, obrazy jsou většinou i ze stejného období, cenově až 48 260 eur. Zajímavý je prodej obrazu Nagybánya - v roce 2000 cca 17 000 eur, 2003 za 44 990 eur, 2009 za 64 800 eur, vždy obraz stejného námětu i rozměru, stejný obraz, ale o 5cm užší, byl prodán za 63 519 eur, nejvyšší zaznamenaný prodej 158 799 eur je u zátiší s broskvemi a jablky z roku 1914

 

  

   

 

 

  

   

125. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

96

 

Henfling Josef

"Autoportrét van Dycka"

 

olej na plátně, signováno nečitelně, vzadu Jos. HENFLING, na blind rámu SELB PORTRÄT, mistrovská kopie Autoportrétu slavného malíře, počátek 20. století, mimořádně zdařilá práce v široké černé holandské liště,  celek.

 

80 x 68 (105 x 92) cm

 

7 500 Kč

 

 

  

 

 

  

   

125. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

 

97

 

Nejedlý Otakar

"Ve městě"

 

mistrovský olej na plátně, signováno vpravo dole OT.NEJEDLÝ, datováno, široký rám starozlaté barvy.

 

64,5 x 94,5 (83 x 112) cm

 

59 000 Kč

 

 

Tento obraz byl současnými majiteli zakoupen na dražbě nařízené Obvodním soudem pro Prahu 5 dne 15.4.2016

 

Nejedlý Otakar (1883-1957)

Vynikající český malíř 20. století, ilustrátor, spisovatel, pedagog, cestovatel, studoval na soukromé malířské škole F. Engelmüllera a soukromě u A. Slavíčka, uskutečnil studijní pobyty v Rakousku, Itálii, Anglii, Indii, na Korsice, v letech 1909-1911 pobýval na Cejlonu (Sri Lanka), v letech 1925-1957 působil na AVU v Praze, původně Mařákovec, později sám profesorem speciální krajinářské školy na AVU Praha, člen České akademie, člen slavného HAGEBUNDU ve Vídni, zastoupen v řadě evropských galerií, široké zastoupení v Národní galerii, výstavy v Mánesu, Paříži, Římě, Benátkách, atd.

(Toman, Slovník Chagall, abART)

(4.3.1883 Roudnice nad Labem - 17.6.1957 Praha)

 

  

   

 

 

  

   

125. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

98

 

Dvorský Bohumír

"Letní kytice ve váze"

 

mistrovský galerijní olej - tempera na kartonu, signováno vpravo dole BOH. DVORSKÝ, datováno 1952, signatura je součástí dedikace novomanželům Durčákovým. Jde o jedno z malířových slavných zátiší s květy, rozjásaná skvostná práce, luxusní rám.

 

90 x 65 (109 x 83) cm.

 

45 000 Kč

 

 

Dvorský Bohumír (1902-1976)

Malíř, kreslíř, grafik, soukromá studia u Otty Molitora, dále pražská akademie u Nejedlého, člen Moravskoslezského sdružení výtvarných umělců, SVU Mánes, Skupiny výtvarných umělců v Brně, Skupiny olomouckých výtvarníků, Skupiny výtvarných umělců Moravské Ostravy, KVU Aleš v Brně, Svazu českých výtvarných umělců, výstavy po celé republice, dále Benátky, Rio de Janeiro, Helsinky, Stockholm, Peking, Šanghaj, Moskva atd., zasloužilý umělec, národní umělec.

(Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků (Lexicon of the CVA), Slovník ČSVU, abART)

(21.10.1902 Paskov, okres Frýdek-Místek - 11.1.1976 Svatý Kopeček, Olomouc)

 

  

   

 

 

  

   

125. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

99

 

Skutezky Domenico

"Portrét muže s motýlkem"

 

olej na plátně, signováno, nedatováno, kvalitní rám holandského typu, zajímavá nabídka

 

63 x 50 (77 x 64,5) cm.

 

50 000 Kč

 

 

Skutezky Domenico (1848-1921)

Práce významného slovenského malíře se širokým textem v Tomanovi.

  

   

 

 

  

   

125. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

 

Hudeček Antonín

"Jinoch v loďce u břehu potoka"

 

velký, zcela mimořádný mistrovský olej na plátně, signováno vpravo dole A. HUDEČEK, kolem roku 1896 - 1898. Jedinečná práce z vynikajícího a hodnoceného období autora. Svěžest zelené barvy je i po 120 letech nezměněna.

 

75,5 x 99,5 (94 x 118) cm

 

1 500 000 Kč

 

 

Obraz patří k tomu nejlepšímu a nejkrásnějšímu, co Antonín Hudeček vytvořil. Obraz pochází z rodiny prvního majitele. Skvělá figurální i krajinářská práce, umělecká a investiční nabídka.

 

SAMOSTATNÁ DRAŽBA se bude konat ve 12 hod. v HOTELU BRIONI V OSTRAVĚ, Stodolní ulice

  

Protože vyvolávací cena přesahuje 1 milion korun, je aukce této položky vyhlášena jako samostatná a bez ohledu na pořadí položek ve 125. aukci bude právě probíhající aukce ve 12.00 hodin na potřebnou dobu přerušena.        

  

Každý, kdo bude chtít obraz dražit, tak bude mít jistotu o čase zahájení dražby.

 

Hudeček Antonín (1872-1941)

Malíř, studia na pražské akademii u prof. Pirnera a Brožíka, na akademii v Mnichově u prof. Oty Seitze, krajinářství studoval u Ant. Slavíčka, původně figuralista, posléze vynikající krajinář, patřil ke skupině, která se snažila spolu s Antonínem Slavíčkem najít nový krajinářský projev ve vazbě na školu barbizonskou, význačný český malíř, široké zastoupení v Národní galerii Praha atd.

(Toman)

(14.1.1872 Loucká, Mšené-lázně, Budyně nad Ohří, Litoměřice - 11.8.1942 Častolovice, Rychnov nad Kněžnou)

 

  

 

 

 

  

   

125. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE