121-140

www.aukcnidum.cz

 125. AUKCE OSTRAVA - 17.12.2017

ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU KATALOGY TEXT - PDF VÝSLEDKY ZPĚT NA OBSAH
121 122 123 124 125
126 127 128 129 130
131 132 133 134 135
136 137 138 139 140

121

 

Hofman Karel

"Domek v zahradě"

 

olej na plátně, signováno vlevo dole K. HOFMAN, kolem poloviny minulého století.

 

43 x 54 (51,5 x 63) cm.

 

19 000 Kč

 

 

 

Hofman Karel (1906-1998)

Malíř, grafik, pedagog, odborný publicista, studia na akademii v Praze u Nejedlého a Obrovského, další studia u profesora N. Cormaldi na Akademii krásných umění v Římě, výborný malíř valašských motivů, široké zastoupení v řadě galerií, včetně Národní galerie, řada výstav, již v srpnu 1934 vystavoval v Římě, národní umělec, Římská cena, významný moravský malíř.

(Toman, Slovník Chagall)

(14.9.1906 Jablůnka - 27.11.1998 Valašské Meziříčí)

      125. aukce Ostrava TOP 121-140  

 

 

 

 

 

122

 

Tomek Antonín

"Růžičky"

 

olej na sololitu, signováno vpravo dole A. TOMEK, datováno 1956. Vzadu papírový štítek s informacemi o obraze a razítkem NG v Praze.

 

43 x 36 (58,5 x 51,5) cm.

 

2 900 Kč

 

 

 

Tomek Antonín (1908-1978)

Malíř, hudebník, pedagog, studoval na pedagogické škole v Brně. Zpočátku se věnoval hudbě a pedagogické činnosti, později se zaměřil na malířství a karikaturní portréty představitelů domácí kulturní a politické scény. Působil v Novém Hrozenkově a v Týnci na Břeclavsku, na Slovácku založil dva pěvecké sbory, náměty mnoha obrazů čerpal z Valašska a Záhoří, v roce 1995 byl zastoupen na výstavě Regionální umění ve sbírkách GVUO pořádané v ostravském Domě umění.

(Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA, Katalog Vědecké knihovny v Olomouci)

(26.2.1908 Horní Nětčice, okr. Přerov - 23. 6. 1978 Ostrava)

      125. aukce Ostrava TOP 121-140  

 

 

 

 

 

123

 

Vaic Aleša

"Portrét Bedřicha Smetany"

 

suchá jehla, signováno vpravo dole ALEŠA VAIC, autorský list, kolem poloviny minulého století, paspartováno, rámováno, bravurní práce.

 

Ve výřezu 32 x 22,5 (53,5 x 42) cm.

 

1 200 Kč

 

 

 

Vaic Aleša (1920-2009)

Malíř a grafik v Praze, studia u svého otce Josefa Vaice, významného grafika a malíře. Grafické umění otce i syna Vaicových bylo pověstné po celé Evropě.

(Toman, Slovník Chagall)

(nar. 30.12.1920 Praha)

      125. aukce Ostrava TOP 121-140  

 

 

 

 

 

124

 

Svolinský Karel

"Květinové zákoutí"

 

mistrovský akvarel, signováno vpravo dole K SVOLINSKÝ, kolem poloviny minulého století. Paspartováno, rámováno.

 

Výřez 27,5 x 20 (46 x 36,5) cm.

 

1 200 Kč

 

 

 

Svolinský Karel (1896-1986)

Skvělý malíř, kreslíř, grafik a ilustrátor, scénograf, kostýmní výtvarník, pedagog, autor bankovek i celé řady poštovních známek, vyučil se řezbářem u Ziky a Lišky, později studoval plastiku u B. Kafky, grafiku a malbu u F. Kysely, již v roce 1925 získal Grand Prix v Paříži, znovu Grand Prix a zlatou medaili na světové výstavě v Paříži 1937, Grand Premio na výstavě v Miláně 1940, Národní cenu v roce 1942, člen SVU Mánes, bohaté zastoupení v Národní galerii, GVU Ostrava, zastoupení v galeriích po celé Evropě, řada monografií.

(Toman, Lexikon českých výtvarníků, Slovník Chagall)

(14.1.1896 Svatý Kopeček, Olomouc - 16.9.1986 Praha)

      125. aukce Ostrava TOP 121-140  

 

 

 

 

 

125

 

Hýžová Jaroslava

"Bzové na Soláni"

 

mistrovský olej na plátně, signováno vpravo dole J. HÝŽOVÁ, datováno 1957, vzadu na blind rámu název díla a podpis.

 

40,5 x 65,5 (58 x 83) cm.

 

6 500 Kč

 

 

 

Hýžová Jaroslava (1915-1992)

Malířka, grafička, ilustrátorka, studium na Sychrově malířské akademii zřízené při spolku Mánes v Praze u Vojtěcha Tittelbacha a Josefa Lieslera, členka SČSVU, žila a tvořila na Valašsku, v letech 1935 - 1942 působila na 22 školách Valašska a Hané, známá a ceněná malířka z Valašského Meziříčí, dlouhý výčet výstav na Moravě. Svými vrstevníky byla nazývaná "Česká Madam Rouault" - přezdívka, kterou si za specifické malířské výrazové prostředky a pracovní zarputilost vysloužila Jaroslava Hýžová již v dobách studia u Tittelbacha.

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků)

(21.5.1915 Prostřední Bečva – 4.3.1992 Valašské Meziříčí)

 

       
      125. aukce Ostrava TOP 121-140  

 

 

 

 

 

126

 

Hýžová Jaroslava

"Jaro u Valašské Bystřice"

 

mistrovský olej na plátně, signováno vpravo dole, datováno, nepřečteno, patrně 50. léta minulého století. Vzadu na blind rámu rukou název díla a autorský papírový štítek.

 

40,5 x 65,5 (57 x 82) cm.

 

6 500 Kč

 

 

 

Hýžová Jaroslava (1915-1992)

Malířka, grafička, ilustrátorka, studium na Sychrově malířské akademii zřízené při spolku Mánes v Praze u Vojtěcha Tittelbacha a Josefa Lieslera, členka SČSVU, žila a tvořila na Valašsku, v letech 1935 - 1942 působila na 22 školách Valašska a Hané, známá a ceněná malířka z Valašského Meziříčí, dlouhý výčet výstav na Moravě. Svými vrstevníky byla nazývaná "Česká Madam Rouault" - přezdívka, kterou si za specifické malířské výrazové prostředky a pracovní zarputilost vysloužila Jaroslava Hýžová již v dobách studia u Tittelbacha.

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků)

(21.5.1915 Prostřední Bečva – 4.3.1992 Valašské Meziříčí)

 

       
      125. aukce Ostrava TOP 121-140  

 

 

 

 

 

127

 

Kapec Jaroslav

"Ostravské jaro"

 

barevné pastely, signováno vpravo dole JAROSLAV KAPEC, u signatury název díla a datace 1963.

 

62 x 88 (70 x 97) cm.

 

4 500 Kč

 

 

 

Kapec Jaroslav (1924-1998)

malíř, grafik, autor objektů, studia na AVU v Praze u Rady a Holého, čestný rok u profesora K. Součka, člen mezinárodního uměleckého spolku Kontrast, vyučoval malbu na výtvarném oboru Lidové školy umění v Ostravě, zastoupen ve sbírkách GVU a Výtvarného centra Chagall v Ostravě, řada výstav, významný malíř, který výrazně přispěl k moderním směrům v českém malířství druhé poloviny minulého století

(Slovník Chagall)

(30.8.1924 Ostrava - 27.11.1998 Havířov)

      125. aukce Ostrava TOP 121-140  

 

 

 

 

 

128

 

Kamenický Josef Jiří

"Na bramborách"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole JJ KAMENICKÝ, vzadu na blind rámu nalepen papírový ověřovací list signovaný autorem a výstavní a kulaté razítko Spolku výtvarných umělců MAROLD.

 

30 x 55 (46,5 x 71,5) cm.

 

4 900 Kč

 

 

 

Kamenický Josef Jiří (1910-1981)

malíř, fotograf, narodil se v Brně, studoval na ŠUŘ dekorativní malbu a na AVU v Praze, byl členem Fotoskupiny pěti a střediska Purkyně, s tímto střediskem vystavoval své malby, jeho díla jsou v majetku MG Brno a GVU Zlín.

(Toman, Slovník Chagall)

(11.11.1910 Brno - Lískovec - 1974)

 

       
      125. aukce Ostrava TOP 121-140  

 

 

 

 

 

129

 

Vorel Ondřej

"Pétanque"

 

kombinovaná technika, signováno vpravo dole, datováno 1999 (1991 ?), paspartováno.

 

Výřez 64,5 x 35 (88,5 x 58,5) cm.

 

10 000 Kč

 

 

 

Vorel Ondřej (1953-)

Malíř, grafik, kreslíř, pedagog, teoretik. Studoval český jazyk a výtvarnou výchovu na Pedagogické fakultě v Ostravě a obor teorie a dějin umění na Filosofické fakultě Palackého university v Olomouci, vysokoškolský pedagog na katedře výtvarné výchovy Ostravské univerzity, od roku 2000 vedoucí katedry.

(http://www.ondrejvorel.cz/ondrej_vorel.html,

https://polar.cz/karvinsko/orlova/635-vyjimecny-malir-ondrej-vorel,

http://www.ondrejvorel.cz/malba.html)

(Narozen 13.2.1953 ve Zlíně)

      125. aukce Ostrava TOP 121-140  

 

 

 

 

 

130

 

Paur Jaroslav

"Krystalová váza"

 

olej na lepence, signováno vpravo dole J. PAUR, datováno 1968.

 

35 x 25 (45 x 35) cm.

 

15 000 Kč

 

 

 

Paur Jaroslav (1918-1987)

Malíř, studoval na grafické škole užitých umění v Praze, na Ukrajinské akademii v Praze u Jana Kulece, soukromě u malíře Miloše Maliny a na pražské akademii u Jakuba Obrovského. Člen SVU Mánes, ČFVU, vystavoval na XI. zlínském saloně 1948, časté výstavy s SVU Mánes, více viz výčet v Lexiconu. Mimořádně významný český malíř 20. století, zastoupen v Národní galerii Praha, Národní galerii Varšava, Národní galerii Budapešť, v Galerii hlavního města Prahy, Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem, v roce 1968 ocenění zasloužilý umělec, za cyklus obrazů "Varšava 1946" byl oceněn řádem Polonia restituta.

(Toman, Lexikon českých výtvarníků, abART)

(25.7.1918 Kladno - 21.12.1987 Praha)

 

       
      125. aukce Ostrava TOP 121-140  

 

 

 

 

 

131

 

Pařízek Jan

"Žena v modrém"

 

olej na sololitu, signováno vpravo dole PAŘÍZEK, datováno 2012, nerámováno.

 

70 x 50 cm.

 

2 000 Kč

 

 

 

Pařízek Jan (1941-2012)

Významný ostravský malíř, kreslíř a grafik, studoval propagační malbu a grafiku na SPŠ stavební v Ostravě, dále na SUPŠ v Brně u prof. A. Zamazala a O. Zeminy, pracoval jako propagační výtvarník v řadě podniků na Ostravsku, vynikající malíř hudebních motivů a ženských postav, více než 20 výstav, zastoupen v řadě galerií u nás i v zahraničí.

(Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků, www.signaturymaliru.cz)

(20.7.1941 Praha - 2012)

      125. aukce Ostrava TOP 121-140  

 

 

 

 

 

132

 

Pařízek Jan

"Krajina s růžovým nebem"

 

olej na sololitu, vpravo nahoře PAŘÍZEK, datováno 2000, nerámováno.

 

50 x 70 cm.

 

1 900 Kč

 

 

 

Pařízek Jan (1941-2012)

Významný ostravský malíř, kreslíř a grafik, studoval propagační malbu a grafiku na SPŠ stavební v Ostravě, dále na SUPŠ v Brně u prof. A. Zamazala a O. Zeminy, pracoval jako propagační výtvarník v řadě podniků na Ostravsku, vynikající malíř hudebních motivů a ženských postav, více než 20 výstav, zastoupen v řadě galerií u nás i v zahraničí.

(Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků, www.signaturymaliru.cz)

(20.7.1941 Praha - 2012)

      125. aukce Ostrava TOP 121-140  

 

 

 

 

 

133

 

nesignováno

"Portrét tmavovlásky s krajkovým závojem"

 

olej na plátně, nesignováno.

 

64 x 67 (67 x 69) cm.

 

4 500 Kč

 

 

      125. aukce Ostrava TOP 121-140  

 

 

 

 

 

 

134

 

Vondoruš Jan Charles

"Bukinisté"

 

barevný lept, signováno vpravo dole VONDROUŠ, datováno 1928.

 

Tisková plocha 34,5 x 27 (52,5 x 42,5) cm.

 

1 900 Kč

 

 

 

Vondoruš Jan Charles (1884-1970)

Malíř, grafik, od roku 1893 žil v Americe, kde studoval na Akademii umění v New Yorku u profesorů F. Jonese, Edgara M. Warda, Geo W. Maynarda, absolvoval leptařskou školu pod vedením profesora Jamesa D. Smillie, pracoval pro redakci New York Herald, pro nedělní přílohu New York Times dělal obálky, ilustrace a reklamní kresby. V roce 1910 navštívil Prahu, kam se v roce 1920 trvale vrátil. Zastoupen ve sbírkách Fine Arts Museums of San Francisco, v Lexikonu dlouhý výčet výstav z let 1911 - 1983.

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků,
http://www.rozhlas.cz/krajane/clanky/_zprava/zapomenuty-krajan-a-grafik-jan-c-vondrous-18841970--1336768)

      125. aukce Ostrava TOP 121-140  

 

 

 

 

 

135

 

Urban Vladislav

"Takový normální den v plenéru"

 

olej na sololitu, signováno vpravo dole V. URBAN, datováno 2014, vzadu autorský štítek s evidenčním číslem 483. Získáno přímo od autora.

 

31,5 x 53 (45 x 66) cm.

 

7 000 Kč

 

 

 

Urban Vladislav (1937-)

Sklářský výtvarník, designér, šperkař, studoval na Střední škole šperkařské v Turnově a v ateliéru u profesora K. Štipla a docenta V. Plátka na VŠUP v Praze, zabývá se designem lisovaného, broušeného a hutnického užitkového a obalového skla, patří mezi znalce a sběratele drahých kamenů, zastoupen v Moravské galerii Brno.

(Slovník Chagall, abART)

(nar. 14.3.1937 Plzeň)

 

       
      125. aukce Ostrava TOP 121-140  

 

 

 

 

 

136

 

Urban Vladislav

"Harpagon"

 

olej na plátně fixovaném na tvrzené lepence, vpravo dole uveden název obrazu a signování monogramem V.U. Vzadu autorský štítek s evidenčním číslem 488, název obrazu a podpis autora i na zadní straně rámu, práce z roku 2013. Získáno přímo od autora.

 

31 x 25,5 (48,5 x 43) cm.

 

4 500 Kč

 

 

 

Urban Vladislav (1937-)

Sklářský výtvarník, designér, šperkař, studoval na Střední škole šperkařské v Turnově a v ateliéru u profesora K. Štipla a docenta V. Plátka na VŠUP v Praze, zabývá se designem lisovaného, broušeného a hutnického užitkového a obalového skla, patří mezi znalce a sběratele drahých kamenů, zastoupen v Moravské galerii Brno.

(Slovník Chagall, abART)

(nar. 14.3.1937 Plzeň)

 

     
      125. aukce Ostrava TOP 121-140  

 

 

 

 

 

137

 

Uprka Joža

"Krojovaná dívka s modlitební knížkou"

 

reprodukce barevné litografie, signováno monogramem JU v desce vpravo nahoře, vlevo dole tužkou JOŽA UPRKA. List původně součást souboru "Ženské kožuchy" z roku 1927, rámováno.

 

Tisková plocha 32,5 x 17,5 (56 x 37,5) cm.

 

900 Kč

 

 

 

Uprka Joža (1861-1940)

Významný český malíř a grafik folklórních témat, narodil se v rodině rolníka - malíře samouka, studium na AVU u Čermáka a na Akademii v Mnichově u Otty Seitze, poté v Praze u Pirnera, člen SVU Mánes a SVUM, náměty hledal na rodném Slovácku, zejména v okolí Hroznové Lhoty, pro načerpání nových dojmů zajel v roce 1928 do Dubrovníka, v letech 1922 - 1937 žil a tvořil na Slovensku v Klobušicích poblíž Ilavy, řada výstav a zastoupení v galeriích, v roce 2001 byla uspořádána výstava jeho prací v Domě umění v Hodoníně, jeden z nejdražších malířů první republiky, nejlepší malíř folklórních témat vůbec, výčet jeho děl je úctyhodný.

(Toman, Lexikon českých výtvarníků)

(26.10.1861 Kněždub, Hodonín - 12.1.1940 Hroznová Lhota, Hodonín)

      125. aukce Ostrava TOP 121-140  

 

 

 

 

 

138

 

Pasz Wladyslaw

"Motiv z Beskyd"

 

olej na malířské lepence, signováno vpravo dole W. PASZ, datováno 1958, nerámováno.

 

43,5 x 61 cm.

 

2 500 Kč

 

 

 

Pasz Wladyslaw (1912-1995)

pedagog, výtvarník. Narozen 4.8.-1912 v Orlové, zemřel 2.3.1995. Studoval pedagogiku na PedF Univerzity Palackého v Olomouci, výtvarnou výchovu, malbu a psychologii na univerzitách v Krakově a ve Varšavě, kde získal doktorát filozofických věd.
(http://www.tesin.cz/?kdo-je-kdo=wladyslaw-pasz)

 

       
      125. aukce Ostrava TOP 121-140  

 

 

 

 

 

139

 

Chroust Vlastislav

"Ikaros"

 

lavírovaná kresba tuší, signováno vpravo dole CHROUST, datováno 1957, vzadu papírový strojem psaný štítek s informacemi o obraze, paspartováno, rámováno.

 

Výřez 42 x 31,5 ( 59 x 49) cm.

 

1 200 Kč

 

 

 

Chroust Vlastislav (1922-1966)

Malíř, grafik, studoval u prof. Filly na VŠUP v Praze (1950).

(Slovník Chagall, http://www.osobnosti-kultury.cz/vlastislav-chroust-1511.html)

(16.5.1922 Hořice, Jičín - 17.9.1966 Hořice)

      125. aukce Ostrava TOP 121-140  

 

 

 

 

 

140

 

Hofman Karel

"Pohled na městečko pod horami"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole K. HOFMAN, kolem poloviny minulého století. Drobně poškozená malba.

 

65 x 91,5 (79,5 x 106,5) cm.

 

15 000 Kč

 

 

 

Hofman Karel (1906-1998)

Malíř, grafik, pedagog, odborný publicista, studia na akademii v Praze u Nejedlého a Obrovského, další studia u profesora N. Cormaldi na Akademii krásných umění v Římě, výborný malíř valašských motivů, široké zastoupení v řadě galerií, včetně Národní galerie, řada výstav, již v srpnu 1934 vystavoval v Římě, národní umělec, Římská cena, významný moravský malíř.

(Toman, Slovník Chagall)

(14.9.1906 Jablůnka - 27.11.1998 Valašské Meziříčí)

      125. aukce Ostrava TOP 121-140  

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE