161-180

www.aukcnidum.cz

 125. AUKCE OSTRAVA - 17.12.2017

ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU KATALOGY TEXT - PDF VÝSLEDKY ZPĚT NA OBSAH
161 162 163 164 165
166 167 168 169 170
171 172 173 174 175
176 177 178 179 180

161

 

Janda Karel

"Horská krajina"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole K. JANDA, datováno 1933, velmi kvalitní krajinářská práce, mohutný dobový rám starostříbrné a černé barvy.

 

69 x 57 (87 x 75) cm.

 

8 000 Kč

 

 

Janda Karel (1880-)

     
    125. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

162

 

Klech Radoslav

"Staré zátiší I"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole R. KLECH, nedatováno, vzadu autorský štítek se jménem autora a názvem, původní rám z doby.

 

70 x 60 (82,5 x 73) cm

 

3 500 Kč

 

 

   
    125. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

 

163

 

Procházka V.

"Chalupa v letní krajině"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole V. PROCHÁZKA, nedatováno, původní zdobný rám na několika místech poškozený.

 

78 x 67 (91,5 x 80) cm

 

3 500 Kč

 

 

     
    125. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

 

164

 

Daníček M.

"Stařenka s fajfkou"

 

olej na kartonu, signováno vpravo dole M. DANÍČEK, nedatováno.

 

35 x 48,5 (47 x 64,5) cm

 

1 500 Kč

 

 

Známý jako malíř valašské přírody z poloviny 20. století.

 

     
    125. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

 

165

 

nesignováno

"Svatý"

 

zajímavý olej, akryl a tempera na plátně, signum nenalezeno, špatně čitelné jméno uvedeno na blind rámu, tam také datace 1998, avantgardní moderna.

 

66 x 50,5 (78 x 63) cm

 

1 200 Kč

 

 

     
    125. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

 

166

 

Drha Josef

"Štramberk chalupy pod Trúbú"

 

olej na plátně, signováno vlevo dole J.D. GRUBER (jeden s pseudonymů malíře Josefa Drhy), rámováno.

 

49,5 x 69,5 (60,5 x 80,5) cm

 

3 500 Kč

 

 

 

Drha Josef (1912-2009)

malíř a grafik, studia na Masarykově vyšší lidové univerzitě v Ostravě, dále soukromě u Wünsche a Obšila, člen Moravskoslezských výtvarných umělců, SČSVU, SČVU, SVUT Ostrava, ČFVU, SCA, zastoupen ve sbírkách Národní galerie Praha, Ministerstva kultury, Galerie výtvarného umění v Ostravě atd., dlouhý výčet výstav individuelních i kolektivních, zastoupen mimo jiné v roce 1993 na výstavě Les Peintres Tcheques v Paříži, významný český malíř a přední malíř ostravského regionu.

(Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků (Lexicon of the CVA))

(3. 3. 1912 Ostrava-Hulváky - 22. 12. 2009 Ostrava)

 

     
    125. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

167

 

Otipka Jindřich

"Chalupa s modrou střechou a potokem"

 

olej na tvrzené malířské desce, nesignováno, na zadní straně obrazu prohlášení sestry malíře o pravosti.

 

47 x 69,5 (53 x 75,5) cm

 

2 500 Kč

 

 

 

Otipka Jindřich (1921-1986)

Malíř, grafik, studium na Vysoké škole uměleckoprůmyslové u Jana Baucha a Emila Filly, v šedesátých letech se zabýval kubismem, v sedmdesátých letech se vrátil k realismu. Jeho pojetím a barevností jej lze zařadit do okruhu následovníků Václava Špály, zastoupen v řadě galerií.

(Slovník Chagall, abART)

(3.4.1921 Neplachovice - 8.4.1986 Ostrava)

 

     
    125. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

168

 

monogramista

"Ze staré Ostravy - Lauby a stará radnice"

 

olej na tvrzené malířské desce, signováno monogramem, datováno 1950, kromě umělecké i dokumentační hodnota.

 

54,5 x 44,5 (67 x 56,5) cm.

 

1 900 Kč

 

     
    125. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

 

169

 

Fretter

"Život v uličce pod věží"

 

olej na plátně, signováno vlevo dole FRETTER, nedatováno, zdobný rám zlaté barvy.

 

40 x 30,5 (50 x 40) cm

 

1 500 Kč

 

 

   
    125. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

 

170

 

Veselý Veno

"Portrét muže s knihou v ruce"

 

velký mistrovský portrétní olej na plátně, signováno vpravo dole VENO VESELÝ, datováno - dvacátá léta 20. století.

 

111,5 x 75 (123,5 x 87) cm

 

8 000 Kč

 

 

Skvělá portrétní práce absolventa mnichovské akademie, bylo by velmi zajímavé určit celebritu na obraze.

 

Veselý Veno (1879-1953)

Malíř, studoval na Akademie der bildenden Künste (Akademie výtvarných umění) v Mnichově u Ludwiga von Löfftze (1845-1910) a Angelo Janke (1848-1940, Angelo Jank, malíř zejména jezdců a koní, sám byl také studentem u Löfftze). Studijní cesty zavedly Veselého do Tyrolska, Francie, Itálie, Švýcarska, Španělska. Po roce 1918 se vrátil do Čech, působil v Pardubicích. Věnoval se portrétování.

(Toman, abART, http://www.chotetov.cz)

(23.7.1879 Hřivno, dříve Řivno, část obce Chotětov, okres Mladá Boleslav - 3.12.1953 Pardubice)

 

     
    125. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

171

 

Vavrečka

"Hrající si děti v exteriéru"

 

olej na tvrzené malířské desce, signováno, nedatováno, nerámováno.

 

60 x 88 cm

 

3 400 Kč

 

 

 

    125. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

172

 

Vavrečka

"Zemní práce"

 

olej na tvrzené malířské desce, signováno, nedatováno, nerámováno

 

50 x 70 cm

 

2 700 Kč

 

 

    125. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

173

 

Vavrečka

"Červené auto na periferii"

 

olej na tvrzené malířské desce, signováno, nedatováno, nerámováno.

 

49 x 70 cm

 

2 700 Kč

 

    125. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

174

 

Wünsche Vilém

"Horníci v rubání"

 

mistrovská černobílá litografie, signováno vpravo dole tužkou V. WÜNSCHE, nedatováno, poškozeno nažloutlou skvrnou v průměru cca 2 cm, nerámováno.

 

Ve výřezu 47 x 41 cm, v paspartě 63 x 56 cm

 

2 700 Kč

 

 

Skvělá grafická práce významného malíře, národního umělce.

 

Wünsche Vilém (1900-1984)

Malíř, kreslíř, ilustrátor, studia v Praze na UPŠ a na AVU u prof. Švabinského, stipendium v Paříži, 1931 čestný studijní rok na AVU Praha, výstavy v Ostravě, Praze, Lodži a řadě měst ostravsko-karvinského regionu, v roce 1995 zastoupen na výstavě Regionální umění ve sbírkách GVU v Ostravě, národní umělec, vynikající malíř sociálních motivů, jeden z nejvýznamnějších malířů ostravsko-karvinského regionu.

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků, Regionální umění ve sbírkách GVUO v Ostravě)

(1.12.1900 Šenov - 3.5.1984 Šenov)

     
    125. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

175

 

Liesler Josef

"La Motte"

 

mistrovská komorní barevná litografie, signováno tužkou, nedatováno, rámováno pod sklem.

 

Ve výřezu 19 x 13 (42 x 27,5) cm

 

900 Kč

 

 

Liesler Josef (1912-2005)

Ilustrátor, malíř, grafik, věnoval se tvorbě poštovní známky, vlastních bibliofilií, studia na ČVUT Praha u C. Boudy, O. Blažíčka, člen skupiny Sedm v říjnu (1939-1941), SVU Mánes (1942-1956), SČUG Hollar (1945), tvůrčí skupiny 58 (1958), skupiny Radar. Čestným akademikem florentské Akademie, členem Královské belgické akademie (1969), zastoupen v řadě sbírek u nás i v zahraničí, včetně zastoupení v Národní galerii Praha, řada výstav, mj. výstavy v Mánesu, Hollaru, v Bruselu, Antverpách, Stockholmu, Göteborgu, Oslu, Kodani, Vídni, široká škála činností, výstav, ocenění popsána ve Slovníku Chagall.

(Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků, abART)

(19.9.1912 Vidolice, Pětipsy, Chomutov - 23.8.2005 Praha)

    125. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

176

 

Odvárka Jan

"Chalupy pod strání"

 

akvarel, signováno vpravo dole ODVÁRKA, nedatováno, kvalitní adjustace, zaskleno, výborný stav.

 

30 x 37 (43,5 x 50) cm

 

1 700 Kč

 

 

Párová k položce č. 177

 

Odvárka Jan (1943-)

Malíř, studoval SUPŠ, do roku 1978 pracoval ve Žďáru nad Sázavou jako výtvarník propagace v Domě kultury, přes práci se železem, mědí, dřevem a hlínou se propracoval k malbě, které se věnuje od roku 1977 profesionálně. Patří mezi nejlepší současné malíře inspirované krajinou Vysočiny. Maluje také květinová a věcná zátiší, převážně používá techniku akvarelu.

(Slovník Chagall, http://www.v-atelier.cz, http://www.galerie-vysocina.com/kategorie.php?idkategorie=2)

(nar. 15.1.1943 Dvůr Králové nad Labem)

    125. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

177

 

Odvárka Jan

"Chalupy u vody"

 

akvarel, signováno vpravo dole ODVÁRKA, nedatováno, kvalitní adjustace, zaskleno, výborný stav.

 

30 x 37 (43,5 x 50) cm

 

1 700 Kč

 

 

Párová k položce č. 176

 

Odvárka Jan (1943-)

Malíř, studoval SUPŠ, do roku 1978 pracoval ve Žďáru nad Sázavou jako výtvarník propagace v Domě kultury, přes práci se železem, mědí, dřevem a hlínou se propracoval k malbě, které se věnuje od roku 1977 profesionálně. Patří mezi nejlepší současné malíře inspirované krajinou Vysočiny. Maluje také květinová a věcná zátiší, převážně používá techniku akvarelu.

(Slovník Chagall, http://www.v-atelier.cz, http://www.galerie-vysocina.com/kategorie.php?idkategorie=2)

(nar. 15.1.1943 Dvůr Králové nad Labem)

    125. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

178

 

Odvárka Jan

"Krajina s vodou"

 

mistrovský akvarel a kvaš na kartonu, signováno vpravo dole ODVÁRKA, nedatováno, zaskleno, výborný stav.

 

20 x 30 (29 x 38) cm

 

1 200 Kč

 

 

Odvárka Jan (1943-)

Malíř, studoval SUPŠ, do roku 1978 pracoval ve Žďáru nad Sázavou jako výtvarník propagace v Domě kultury, přes práci se železem, mědí, dřevem a hlínou se propracoval k malbě, které se věnuje od roku 1977 profesionálně. Patří mezi nejlepší současné malíře inspirované krajinou Vysočiny. Maluje také květinová a věcná zátiší, převážně používá techniku akvarelu.

(Slovník Chagall, http://www.v-atelier.cz, http://www.galerie-vysocina.com/kategorie.php?idkategorie=2)

(nar. 15.1.1943 Dvůr Králové nad Labem)

    125. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

179

 

Odvárka Jan

"Zasněžená krajina s vodou"

 

mistrovský akvarel a kvaš na kartonu, signováno vpravo dole ODVÁRKA, nedatováno, zaskleno, výborný stav.

 

26 x 26 (36,5 x 36,5) cm

 

1 200 Kč

 

 

Odvárka Jan (1943-)

Malíř, studoval SUPŠ, do roku 1978 pracoval ve Žďáru nad Sázavou jako výtvarník propagace v Domě kultury, přes práci se železem, mědí, dřevem a hlínou se propracoval k malbě, které se věnuje od roku 1977 profesionálně. Patří mezi nejlepší současné malíře inspirované krajinou Vysočiny. Maluje také květinová a věcná zátiší, převážně používá techniku akvarelu.

(Slovník Chagall, http://www.v-atelier.cz, http://www.galerie-vysocina.com/kategorie.php?idkategorie=2)

(nar. 15.1.1943 Dvůr Králové nad Labem)

    125. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

180

 

Odvárka Jan

"Krajina u vody s pozůstatky sněhu"

 

mistrovský akvarel a kvaš na kartonu, signováno vpravo dole ODVÁRKA, nedatováno, zaskleno, výborný stav.

 

25 x 39 (39,5 x 53,5) cm

 

1 700 Kč

 

 

Odvárka Jan (1943-)

Malíř, studoval SUPŠ, do roku 1978 pracoval ve Žďáru nad Sázavou jako výtvarník propagace v Domě kultury, přes práci se železem, mědí, dřevem a hlínou se propracoval k malbě, které se věnuje od roku 1977 profesionálně. Patří mezi nejlepší současné malíře inspirované krajinou Vysočiny. Maluje také květinová a věcná zátiší, převážně používá techniku akvarelu.

(Slovník Chagall, http://www.v-atelier.cz, http://www.galerie-vysocina.com/kategorie.php?idkategorie=2)

(nar. 15.1.1943 Dvůr Králové nad Labem)

    125. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE