ANTIKVITY ART AUKCE

   ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU 

 
 

90

Blažíček Oldřich

"Dvě postavy na cestě mezi stromy - v Moravecké aleji (?)"

velký olej na plátně, signováno, nedatováno, patrně práce z roku 1927. Obraz je zasazen do širokého rámu barvy slonové kosti, zaskleno.

Pochází z významné soukromé ostravské sbírky.

70 x 71 (89 x 90) cm.

95 000 Kč

 

 

Blažíček Oldřich (1887-1953)

Malíř, studia nejprve na VŠUP, později na AVU v Praze ve speciálce Hanuše Schweigera, v roce 1913 získal Hlávkovo stipendium na cestu do Itálie. Od roku 1921 působil jako profesor na ČVUT v Praze, byl členem SVU Mánes. Krajinářská tvorba neprávem poněkud zastínila jeho malby architektonických interiérů. Zastoupen v Národní galerii Praha.

(Toman, Slovník Chagall)

5.1.1887 Slavkovice u Nového Města na Moravě - 3.5.1953 Praha)