001-020

www.aukcnidum.cz

 126. AUKCE OSTRAVA - 3.6.2018

ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU KATALOGY TEXT - PDF VÝSLEDKY
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
   

UMĚNÍ MLADÉ REPUBLIKY do 17.6.2018

 

1

 

Procházka Jindřich

"Říčka na kraji lesa"

 

mistrovský komorní akvarel, signováno vpravo dole JINDŘICH PROCHÁZKA, nedatováno, rámováno, paspartováno, zaskleno.

 

Ve výřezu 25 x 35 (46 x 54) cm

 

500 Kč

 

 

Procházka Jindřich (1888-1969)

Malíř a grafik, žák pražské akademie, krajinář, v jeho tvorbě převažovaly náměty Beskyd.

(Toman, Slovník Chagall)

(6.11.1888 Nové Město nad Metují - 12.3.1969)

 

       
      126. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

 

 

100

2

 

Bessel Herbert

"Abstrakce"

 

barevná litografie, vpravo dole signováno tužkou HERBERT BESSEL, datováno 1966, číslováno 23/50, II, kvalitní adjustace, zaskleno.

 

Ve výřezu 33 x 37 (48,5 x 52) cm

 

1 500 Kč

 

 

Zachována nálepka s původní cenou 100 eur.

 

Bessel Herbert (1921-2013)

Německý malíř a grafik. V letech 1947 - 1954 studoval na Akademii výtvarných umění v Norimberku (Akademie der Bildenden Künste Nürnberg), kde studoval také nástěnnou malbu a figurální kompozici u Otto Michaela Schmitta. Zpočátku se věnoval i mozaice a terakotovému reliéfu, tvořil obrazová skleněná okna, navrhoval gobelíny pro gobelínovou manufakturu v Norimberku. Žil a pracoval ve svém studiu v Raschu nedaleko Norimberka.

(https://de.wikipedia.org/wiki/Herbert_Bessel)

(1921 Hamburg - 25.3.2013 Rasch, Altdorf bei Nürnberg)

 

       
      126. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

3

 

Švabinský Max

"Zvěstování"

 

lept, signováno tužkou vpravo dole M. ŠVABINSKÝ, nedatováno, číslováno 28/32, kvalitní adjustace, zaskleno.

 

Ve výřezu 32 x 37,5 (60,5 x 65,5) cm

 

1 500 Kč

 

 

 

Švabinský Max (1873-1962)

Švabinský Maxmilian

Kreslíř, malíř, grafik, ilustrátor, profesor a rektor na AVU v Praze, studia na akademii v Praze u Pirnera, člen SVU Mánes, SVUM, zakládající člen SČUG Hollar, člen vídeňského spolku umělců Hagenbund a Société nationale des Beaux-Arts v Paříži, od roku 1923 rytíř Řádu čestné legie - nejvyšší francouzské státní vyznamenání udělované mimo jiné za významný kulturní přínos Francii. V průběhu života používal různé výtvarné techniky – olejomalba, akvarel, pastel, kresba tužkou, uhlem, rudkou, perokresba, litografie, mezzotinta, lept, suchá jehla, dřevoryt. Navrhoval bankovky, poštovní známky, vitráže, gobelíny, byl také autorem ilustrací, plakátů, ex libris. Námětově se věnoval portrétům, krajinomalbě, erotickým scénám. Již v roce 1945 vyhlášen národním umělcem, jeden z největších českých grafiků a kreslířů vůbec.

(Toman, Lexikon českých výtvarníků, Slovník Chagall, abART)

(17.9.1873 Kroměříž - 10.2.1962 Praha)

 

       
      126. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

4

 

Kotasová Věra

"Zvěstování"

 

dřevoryt, vpravo dole signováno tužkou V. KOTASOVÁ, datováno 1981, vlevo číslováno 2/20A, uprostřed uveden název, adjustováno, zaskleno.

 

Ve výřezu 42 x 28,5 (61,5 x 47,5) cm

 

600 Kč

 

Kotasová Věra (1939-)

Kotasová Klausová Věra

Grafička, malířka, překladatelka, pedagožka, v letech 1957 – 1961 studovala na Univerzitě Palackého v Olomouci, mezi její učitele patřili František Bělohlávek, Aljo Beran, Alois Kučera, Vladimír Navrátil, Stanislav Vymětal. Sama pak v letech 1964 - 1978 vyučovala grafiku při Katedře výtvarné výchovy téže fakulty. Po zrušení katedry přešla na volnou tvorbu.

(abART)

(nar. 28.3.1939 Přerov)

 

       
      126. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

5

 

Čapek Josef ?

"Milenci ve městě"

 

černobílý linoryt, signováno vlevo dole tužkou JOSEF ČAPEK, nedatováno, kvalitní adjustace, zaskleno.

 

Obrazová část 42 x 26,5 (67,5 x 50,5) cm

 

5 500 Kč

 

 

Čapek Josef (1887-1945)

malíř, knižní grafik, kreslíř, ilustrátor, spisovatel, novinář, scénograf, redaktor, zemřel v koncentračním táboře Bergen-Belsen, studia na UMPRUM v Praze a v Paříži, člen Skupiny výtvarných umělců, SVU Mánes, Tvrdošíjní, Umělecká beseda, dlouhý výčet jeho děl a výstav doma i v zahraničí, zastoupen ve sbírkách Moravské galerie v Brně, Galerie umění v Karlových Varech, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Východočeské galerie v Pardubicích, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem

(Toman, Lexikon českých výtvarníků (Lexicon of the CVA), abART)

(23.3.1887 Hronov nad Metují - duben 1945 Bergen-Belsen, Německo)

 

       
      126. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

6

 

Kostřánek Bedřich

"Zátiší s kaktusem u okna"

 

akvarel, kvaš, signováno vpravo dole B. KOSTŘÁNEK, datováno 1936, rámováno, zaskleno.

 

Ve výřezu 41 x 36 (65,5 x 57) cm

 

900 Kč

 

 

Kostřánek Bedřich (1895-1970)

Malíř, zeměměřič, studoval pozemní stavitelství na Vysokém učení technickém v Brně, působil v Kežmarku. Obrazem zachytil architektonické památky města a krásy okolí. Za zásluhy o rozvoj města byl vyznamenaný pamětními medailemi k výročím 50 let republiky a 700 roků Kežmarku (webové stránky Podtatranské noviny, rubrika Historický kalendár, připraveno ve spolupráci s Podtatranskou knižnicou).

(abART, http://www.podtatranske-noviny.sk/2015/06/historicky-kalendar-7/)

(26.6.1890 Frenštát pod Radhoštěm - 12.1970 Kežmarok)

 

       
      126. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

7

 

neurčeno

"Modrý podzim s plody a listím"

 

umělecká reprodukce, signováno, datováno 1992, luxusní umělecký autorský rám.

 

Ve výřezu 41 x 35 (63 x 57) cm

 

3 500 Kč

 

 

Rám vhodný pro obraz s maximálním rozměrem 49,5 x 43,5 cm

      126. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

8

 

Stretti Viktor

"Ve slovenském kostele"

 

černobílá litografie, signováno tužkou vpravo dole VIKTOR STRETTI a v desce monogramem V.S., autorský tisk, zaskleno, poškozený rámeček, obraz v pořádku.

 

Ve výřezu 29 x 25 (45 x 37) cm

 

1 500 Kč

 

 

Grafika zastoupena ve sbírkách Moravské galerie v Brně.

 

Stretti Viktor (1878-1957)

Jeden z nejlepších českých grafiků, kreslířů a malířů z přelomu století, žák Ženíška, další studia na mnichovské akademii u prof. C. Marra, člen SVU Mánes, množství výstav a zastoupení v galeriích, včetně Národní Galerie. Portrétoval Jana Kubelíka, A. Rodina, prezidenta Masaryka, Rašína, A. Sedláčkovou, Thuna, Lobkovicovou a další. Jeho oleje jsou na trhu mimořádně vzácné. Vynikající malíř a grafik ze slavné rodiny.

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků)

(7.4.1878 Plasy (Plzeň-sever) - 5.3.1957 Praha)

 

       
      126. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

9

 

Sum Miloš

"V lese"

 

grafický list, signováno vpravo dole SUM, uprostřed určeno místo a datace Mohelno 2.5.1946, zaskleno.

 

Ve výřezu 30 x 25 (48 x 42) cm

 

500 Kč

 

 

Sum Miloš (1896-1966)

Přerovský cukrář, malíř a grafik, legionář, tvůrce ex libris, soukromé studium u Bohumila Krse. V první světové válce se v roce 1916 dostal do ruského zajetí, v roce 1917 byl zařazen do československého vojska v Rusku. V legiích kreslil a přivezl sebou více než 100 kreseb z války. V grafice se zaměřoval hlavně na litografii a linoleořezbu.

(Toman, Slovník Chagall)

(4.10.1896 Litomyšl - 1.3.1966 Přerov)

 

       
      126. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

10

 

Nedvěd

"Vojenská hlídka na koních"

 

olej na malířské lepence, signováno vpravo dole NEDVĚD, datováno 1956, zaskleno.

 

57 x 70 (64 x 77) cm

 

3 500 Kč

 

 

Párová k položce č. 11

 

       
      126. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

11

 

Nedvěd

"Vojenská hlídka při boji ve městě"

 

olej na malířské lepence, signováno vpravo dole NEDVĚD, datováno 1957, není zaskleno.

 

57 x 70 (64 x 77) cm

 

3 500 Kč

 

 

Párová k položce č. 10

 

       
      126. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

12

 

Jaroněk Bohumír

"Štramberská Trúba v květech"

 

barevný dřevoryt, signováno tužkou v obraze vlevo dole B. JARONĚK, vzadu dopis od Aloise Jaroňka, autorská adjustace, zaskleno.

 

60 x 63 (81,5 x 82) cm

 

16 000 Kč

 

 

Jaroněk Bohumír (1866-1933)

Vynikající malíř a grafik, autodidakt, zakladatel Valašského muzea v Rožnově, založil a vedl dílny na keramiku a porcelán ve Valašském Meziříčí a Rožnově, delší dobu tvořil ve Štramberku, jeho obrazy a dřevoryty mu zajistily jako prvnímu z ČECHŮ členství v prestižním vídeňském HAGENBUNDU, známý český malíř vystavující po celé Evropě, jeho dřevoryty patří ke skvostům české grafiky, zastoupen ve sbírkách GVU Ostrava.

(Toman, Lexikon českých výtvarníků, Regionální umění ve sbírkách GVUO v Ostravě)

(23.4.1866 Zlín - 18.1.1933 Zlín)

 

   
      126. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

13

 

Hartinger Ilja

"Symbolika Valašska"

 

dřevoryt, signováno tužkou vpravo dole HARTINGER, datováno 1977, číslováno 33/200, adjustováno, zaskleno, poškozený rám, obraz v pořádku.

 

Ve výřezu 40,5 x 39 (62 x 59) cm

 

1 500 Kč

 

 

Hartinger Ilja (1935-)

Hartinger Jiljí

Malíř, grafik, studoval na ŠUŘ v Brně, dále na VŠUP v Praze u profesora A. Strnadela a J. Baucha, po studiích se vrátil do Karolinky, kde trvale žije a pracuje, věnuje se malbě, volné a užité grafice, ilustraci, tapiserii. Dlouhou dobu byla středem jeho zájmu valašská krajina, v poslední době přibývají figurální motivy, vytvořil řadu mozaik a skleněných vitráží, absolvoval řadu samostatných i kolektivních výstav. V roce 2003 vybudoval v centru města vedle svého ateliéru "ART GALLERY," v níž konfrontuje svá díla s díly známých českých malířů, pro novou radnici v Karolince vytvořil rozsáhlou vitráž „Píseň rodného kraje“, je také autorem symbolů města.

(Slovník Chagall, www.karolinka.cz, http://valassky.denik.cz/zpravy_region/valassky-gen-akademicky-malir-ilja-hartinger-20120411.html)

(nar. 20.8.1935 Nový Hrozenkov - Karolinina Huť, od roku 1951 Karolinka, Vsetín)

 

       
      126. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

14

 

Sládek Jan Václav

"Ostravská koksovna"

 

barevná litografie, signováno vpravo dole tužkou J. V. SLÁDEK, datováno 1940, vzadu dedikace z roku 1942, zaskleno.

 

Ve výřezu 38 x 50,5 (61 x 72) cm

 

1 200 Kč

 

 

Sládek Jan Václav (1909-1992)

Malíř, grafik, spisovatel, pedagog, studium na UMPRUM v Praze u prof. Kysely, člen Bloku výtvarných umělců země Moravskoslezské a SČVU, vystavoval s SVU Mánes, zastoupen v Národní galerii Praha, významný malíř z Ostravska, významně je tento malíř spojen s Leošem Janáčkem, Janáčka neilustroval, ale komentoval, své práce vystavoval na muzikologických konferencích ve Vídni, Mnichově, Praze atd., vydal soubor pohlednic z Ostravska

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků, abART)

(21.2.1909 Hukvaldy - 8.10.1992 Ostrava)

 

     
      126. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

15

 

Grus Jaroslav

"Na návsi"

 

pastel, kvaš a tempera, signováno vpravo dole J. GRUS, datováno vlevo dole 1979, kvalitní adjustace, zaskleno.

 

Ve výřezu 29 x 43 (60 x 72) cm

 

6 900 Kč

 

 

Grus Jaroslav (1891-1983)

malíř, grafik, ilustrátor, pedagog, studium na akademii v Praze u Schwaigera, maloval pod vlivem imprese, člen SVU Mánes, zakládající člen Skupiny 58, řada výstav a vyznamenání, zastoupen v Národní galerii Praha, národní umělec

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků)

(13.8.1891 Pardubice - 13.10.1983 Praha)

 

     
      126. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

16

 

Sum Miloš

"Letní krajina"

 

pastel, kvaš, signováno vpravo dole SUM, téměř nečitelná datace vlevo dole 1939 (?), adjustováno v paspartě, zaskleno, rámováno.

 

Ve výřezu 18 x 55 (38 x 73) cm

 

500 Kč

 

 

Sum Miloš (1896-1966)

Přerovský cukrář, malíř a grafik, legionář, tvůrce ex libris, soukromé studium u Bohumila Krse. V první světové válce se v roce 1916 dostal do ruského zajetí, v roce 1917 byl zařazen do československého vojska v Rusku. V legiích kreslil a přivezl sebou více než 100 kreseb z války. V grafice se zaměřoval hlavně na litografii a linoleořezbu.

(Toman, Slovník Chagall)

(4.10.1896 Litomyšl - 1.3.1966 Přerov)

 

       
      126. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

17

 

Pařízek

Soubor šesti pohádkových motivů

 

kombinovaná technika - kresba tuší, akvarel a kvaš.

1. "Kocour v botách", signováno, datováno 1986,

2. "Dlouhý, Široký a Bystrozraký",

3. "Král a královna",

4. "Slon s cylindrem a tygr",

5. "Lev ze ZOO",

6. "Dvouhlavý drak".

 

Rozměry každého cca ve výřezu 31 x 22 (45,5 x 33,5) cm

 

1 900 Kč

 

 

Pařízek Jan (1941-2012)

Významný ostravský malíř, kreslíř a grafik, studoval propagační malbu a grafiku na SPŠ stavební v Ostravě, dále na SUPŠ v Brně u prof. A. Zamazala a O. Zeminy, pracoval jako propagační výtvarník v řadě podniků na Ostravsku, vynikající malíř hudebních motivů a ženských postav, více než 20 výstav, zastoupen v řadě galerií u nás i v zahraničí.

(Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků, www.signaturymaliru.cz)

(20.7.1941 Praha - 2012)

 

      126. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

18

 

Malý Václav

"Rozkvetlé stráně"

 

olej na malířské lepence, signováno vlevo dole V. MALÝ, nedatováno, adjustováno, zaskleno.

 

49 x 66 (61 x 77,5) cm

 

1 500 Kč

 

 

Malý Václav (1874-1935)

Malíř, studium na Akademii výtvarných umění v Praze u Brožíka a Schwaigera, zprvu maloval motivy ze Staré Prahy, jeho obraz "Předměstí v chumelenici" koupilo ministerstvo ve Vídni (Rakousko-Uhersko), potom maloval obrazy z Chodska a Slovácka. Kromě krojovaných scén proslul i pracemi ze života sedláků, polních prací apod. Na výstavě HAGENBUNDU ve Vídni 1910 vzbudilo jeho Chodsko senzaci, jeho obrazy byly reprodukovány v Londýně, Paříži atd., Domažlice darovaly jeho obraz prezidentu Masarykovi. Je zastoupen v řadě galerií, včetně Národní galerie v Praze.

(Toman, abART)

(19.2.1874 Praha - 9.10.1935 Praha)

 

       
      126. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

 

 

100

19

 

Nedvěd

"Svážení obilných snopů koňmi"

 

olej na tvrzené malířské desce, signováno, nedatováno, adjustováno, zaskleno

 

48 x 66 (62,5 x 81,5) cm

 

3 500 Kč

 

 

      126. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

20

 

Wünsche Vilém

"Motiv z Visalaje"

 

olej - tempera na sololitu, signováno vpravo dole V. WÜNSCHE, nedatováno, vzadu autorský štítek s razítkem ČFVU, adjustováno, zaskleno, luxusní široký zdobný rám vyžaduje drobné restaurování

 

56 x 76 (77,5 x 96,5) cm

 

12 000 Kč

 

 

Wünsche Vilém (1900-1984)

Malíř, kreslíř, ilustrátor, studia v Praze na UPŠ a na AVU u prof. Švabinského, stipendium v Paříži, 1931 čestný studijní rok na AVU Praha, výstavy v Ostravě, Praze, Lodži a řadě měst ostravsko-karvinského regionu, v roce 1995 zastoupen na výstavě Regionální umění ve sbírkách GVU v Ostravě, národní umělec, vynikající malíř sociálních motivů, jeden z nejvýznamnějších malířů ostravsko-karvinského regionu.

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků, Regionální umění ve sbírkách GVUO v Ostravě)

(1.12.1900 Šenov - 3.5.1984 Šenov)

 

     
      126. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE