081-100

www.aukcnidum.cz

 126. AUKCE OSTRAVA - 3.6.2018

ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU KATALOGY TEXT - PDF VÝSLEDKY
81 82 83 84 85
86 87 88 89 90
91 92 93 94 95
96 97 98 99 100
   

UMĚNÍ MLADÉ REPUBLIKY do 17.6.2018

 

81

 

Dušek Ot.

"Lovecké zátiší se sojkou"

 

olej na tvrzené malířské desce, signum nenalezeno, jméno autora OT. DUŠEK uvedeno vzadu na štítku.

 

47 x 33 (56,5 x 42,5) cm

 

2 500 Kč

 

  

   

126. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

82

 

Hýžová Jaroslava

"Jaro ve Zděchově"

 

olejová tempera na lepence, signováno vpravo dole J. HÝŽOVÁ, datováno 1965, vzadu autorčinou rukou věnování a název obrazu.

 

35,5 x 46,5 (45,5 x 56,5) cm

 

6 500 Kč

 

 

Hýžová Jaroslava (1915-1992)

Malířka, grafička, ilustrátorka, studium na Sychrově malířské akademii zřízené při spolku Mánes v Praze u Vojtěcha Tittelbacha a Josefa Lieslera, členka SČSVU, žila a tvořila na Valašsku, v letech 1935 - 1942 působila na 22 školách Valašska a Hané, známá a ceněná malířka z Valašského Meziříčí, dlouhý výčet výstav na Moravě. Svými vrstevníky byla nazývaná "Česká Madam Rouault" - přezdívka, kterou si za specifické malířské výrazové prostředky a pracovní zarputilost vysloužila Jaroslava Hýžová již v dobách studia u Tittelbacha.

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků)

(21.5.1915 Prostřední Bečva – 4.3.1992 Valašské Meziříčí)

 

 

 

  

   

126. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

83

 

monogramista J.K.

"Stromy u horské stezky"

 

olej na plátně, signováno vlevo dole monogramem J.K., nedatováno, kvalitní dobový rám zlaté barvy, drobná poškození plátna.

 

37 x 47 (52,5 x 62) cm

 

8 000 Kč

 

 

  

   

 

 
      126. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

84

 

Klee

"Podzimní horská krajina"

 

olej na sololitu, signováno vpravo dole KLEE, nedatováno, pozdější zdobný rám zlaté barvy.

 

24 x 30 (39,5 x 46) cm

 

3 500 Kč

 

 

  

   

126. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

85

 

Holejšovská Zdeňka

"Kytice ve džbánku"

 

mistrovský olej na sololitu, signováno vpravo dole HOLEJŠOVSKÁ, nedatováno, vzadu štítek Díla.

 

60 x 50 (70 x 60,5) cm

 

7 500 Kč

 

Práce významné malířky, která má zastoupení i v Tokiu, kde její obrazy dosahují mimořádně vysokých cen. Ojedinělá nabídka.

 

 

Holejšovská Zdeňka (1950-)

Malířka, učila se u malířů L. Musila, L. Laitgeba a J. Peci, vystavuje v Argentině a Japonsku, s rodinou založila firmu na výrobu zrcadel

(Slovník Chagall)

 

  

 

 

 

  

   

126. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

 

100

86

 

Czyž Josef

"Kostel v Dolních Marklovicích"

 

olej na malířské lepence, vlevo dole určení zobrazovaného místa, signatura J. CZYŽ a datování 1988, odpovídající dobová adjustace.

 

41,5 x 26,5 (55,5 x 40,5) cm

 

1 200 Kč

 

 

Czyž Josef (1934-)

Malíř, narozen v Petrovicích u Karviné, v letech 1953-1957 absolvoval uměleckou školu v Brně, obor užité malby. Maluje zákoutí Ostravy a blízkého okolí, rodných Petrovic, trvalým zdrojem inspirace je mu dřevěný kostel v Marklovicích. V roce 2010 měl autorskou výstavu v Krámku ve Mlejně, Ostrava-Moravská Ostrava, Nádražní 3136/138A, informace o výstavě přinesl čtrnáctideník ATELIÉR, ROČNÍK 2005, čísla 21 - 23. Petrovický zpravodaj z dubna 2008 přinesl informace o výstavě připravované na duben až červen 2008 v místní knihovně.

(abART, Petrovický zpravodaj, duben 2008, Slezskoostravské noviny, říjen 2006, informace o Galerii ve Mlejně)

 

  

 

 

 

  

   

126. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

 

100

87

 

neurčeno

"Dóm sv. Štěpána ve Vídni - St. Stephan zu Wien"

 

barevný gobelínek, velmi dobré zpracování, rámováno ve starší liště starozlaté barvy, podloženo sololitem, dobrý stav.

 

59 x 38 (67,5 x 46) cm

 

1 500 Kč

 

 

  

   

126. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

88

 

Balek K.D.

"Bajkal"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole K. D. BALEK, pod signaturou uveden název místa, nedatováno, kolem roku 1915, odpovídající dobový rám, velmi zajímavá práce.

 

73 x 102,5 (85,5 x 114,5) cm

 

1 600 Kč

 

 

  

   

 

 

  

   

126. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

89

 

Simon

"Žena s nůší klestí na břehu lesní říčky"

 

velký olej na plátně, signováno, datováno 1957 (?), kvalitní dobový rám, reprezentativní stav i celek

 

79,5 x 80,5 (96,5 x 97) cm

 

7 000 Kč

 

 

  

   

 

 

  

   

126. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

90

 

Zrzavý Jan

"Lodičky na břehu v Bretani"

 

mistrovská kresba tužkou na přenášecím papíře, nesignováno, mimořádně luxusní rám, umělecká adjustace, skvělý celek.

 

Ve výřezu 24,5 x 33 (50 x 58) cm

 

99 000 Kč

 

 

Pochází z rodiny Jana Zrzavého.

Skvělá nabídka

 

 

Zrzavý Jan (1890-1977)

malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, scénograf, pedagog, národní umělec, jeden z nejlepších českých malířů všech dob vůbec, je o něm vydána řada monografií, je zastoupen ve světových galeriích, na zámku v Telči je otevřena stálá expozice věnovaná tomuto umělci.

Naše společnost uspořádala v Dejvické galerii Vincence Kramáře v prosinci 1999 výstavu více než 600 prací tohoto umělce, převážně kreseb. Všechny tehdy vystavené exponáty jsou publikovány v Katalogu neznámých prací Jana Zrzavého, který v roce 1999 vydala rovněž naše společnost

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků, abART)

(5.11.1890 Okrouhlice, část Vadín, okres Havlíčkův Brod - 12.10.1977 Praha)

  

   

126. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

91

 

Černý Karel

"Barikádníci"

 

černobílá litografie, signováno v desce K. ČERNÝ Š 45, přílohová grafika.

 

19,5 x 14 cm

 

1 500 Kč

 

 

Černý Karel (1910-1960)

Malíř, grafik, studia na Ukrajinské akademii v Praze u Jana Ivana Kulece a na akademii v Praze u Jakuba Obrovského, vynikající český moderní malíř, zastoupen v řadě galerií, včetně Národní galerie Praha a GVU Ostrava, v Lexikonu dlouhý výčet výstav a literatury o tomto umělci. Z úcty k matce připojoval ke jménu iniciálu Š (Šiková, dívčí jméno matky).

(Lexikon českých výtvarníků (Lexicon of the CVA), abART)

(19.2.1910 Brno - 18.10.1960 Praha)

 

  

   

 

 

  

   

126. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

92

 

Černý Karel

"Oslava konce války"

 

kombinovaná technika - olej, tempera, kvaš na kartonu, signováno vpravo dole K. ČERNÝ Š, datováno 1945.

 

29 x 40,5 cm

 

75 000 Kč

 

 

Černý Karel (1910-1960)

Malíř, grafik, studia na Ukrajinské akademii v Praze u Jana Ivana Kulece a na akademii v Praze u Jakuba Obrovského, vynikající český moderní malíř, zastoupen v řadě galerií, včetně Národní galerie Praha a GVU Ostrava, v Lexikonu dlouhý výčet výstav a literatury o tomto umělci. Z úcty k matce připojoval ke jménu iniciálu Š (Šiková, dívčí jméno matky).

(Lexikon českých výtvarníků (Lexicon of the CVA), abART)

(19.2.1910 Brno - 18.10.1960 Praha)

 

  

   

126. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

93

 

John Jiří

"Mohyla"

 

olej na lepence, signováno dvakrát JOHN, datováno 1969.

 

17,5 x 21 cm

 

9 000 Kč

 

 

John Jiří (1923-1972)

Malíř a grafik, studoval v Praze VŠUM u Josefa Kaplického, byl členem UB 12, zúčastnil se všech výstav této skupiny, dále členem Umělecké besedy a SČUG Hollar. V letech 1964 - 1972 pedagogicky působil na AVU v Praze, významný malíř druhé poloviny 20. století.

(Slovník Chagall)

 

  

   

 

 

  

   

126. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

 

100

94

 

Trnka Jiří

"Divý muž"

 

mistrovská kombinovaná technika - akvarel, kvaš na papíře, signováno vpravo dole Trnka (Jiří), cca 60. léta 20. století.

 

39,5 x 29,5 (49 x 39) cm

 

24 000 Kč

 

 

Trnka Jiří (1912-1969)

Světově proslulý český loutkař, malíř, grafik, ilustrátor, řezbář, sochař, animátor, scénograf, pedagog, studium na Reálném gymnáziu v Plzni u Josefa Skupy, na UPŠ v Praze u Jaroslava Bendy, řada výstav, široké zastoupení v Národní galerii, národní umělec, v roce 1968 obdržel cenu ministerstva kultury a cenu H. Ch. Andersena, velký počet cen obdržel na filmových festivalech v Karlových Varech, Benátkách, Montevideu, Bergamu, Oberhausenu, Cannes, Paříži, Locarnu, v roce 1940 byl poctěn cenou České akademie vědy a umění v Praze.

(Lexikon českých výtvarníků, abART)

(24.2.1912 Plzeň - 30.12.1969 Praha)

 

  

   

 

 

  

   

126. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

95

 

Marvánek Otakar

"V Brdech"

 

mistrovský olej na plátně, signováno vzadu O. MARVÁNEK, datováno 1916, dále uveden název obrazu, nově nataženo na blind rám, luxusní rám.

 

40 x 50 (61 x 71) cm

 

75 000 Kč

 

 

Práce patřící do zlatého galerijního fondu, mimořádně jednoduchá a mimořádně působivá. Je třeba si uvědomit, že jde o rok 1916. Kdyby autor nezemřel v roce 1921, patřil by k absolutní malířsské špičce.

Pochází z pozůstalosti malíře.

 

 

Marvánek Otakar (1884-1921)

Marvánek Otakar Jan

Malíř, studia na pražské akademii u Schwaigera, pracoval v Mnichově a Paříži, člen Tvrdošíjných, mimořádný zjev našeho moderního malířství, jeden z nejvýraznějších malířů českých, ale i ve světovém kontextu, jeho práce již od roku 1905 jsou na tehdejší dobu mimořádně moderní, zastoupen v řadě galerií včetně Národní galerie, z jeho prací vycházel Špála a celá Osma, předstihl Špálu prakticky o 10 let a je se Špálou minimálně srovnatelný, předčasná smrt v roce 1921 byla velkou ztrátou pro české moderní umění. Posmrtná výstava v roce 1922 ukázala skvělé mistrovství tohoto umělce. Zastoupen v Národní galerii Praha.

(Toman, Lexikon českých výtvarníků, abART)

(28.3.1884 Praha - 25.10.1921 Praha)

 

  

   

 

 

  

   

126. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

96

 

Marvánek Otakar

"Autoportrét"

 

mistrovská olejomalba, signováno vpravo dole O. MARVÁNEK, rámováno.

 

43 x 36 (53 x 45,5) cm

 

95 000 Kč

 

 

Autoportrét jednoho z velikánů české moderní malby, který předběhl ostatní o generaci.

Pochází z pozůstalosti malíře.

 

 

Marvánek Otakar (1884-1921)

Marvánek Otakar Jan

Malíř, studia na pražské akademii u Schwaigera, pracoval v Mnichově a Paříži, člen Tvrdošíjných, mimořádný zjev našeho moderního malířství, jeden z nejvýraznějších malířů českých, ale i ve světovém kontextu, jeho práce již od roku 1905 jsou na tehdejší dobu mimořádně moderní, zastoupen v řadě galerií včetně Národní galerie, z jeho prací vycházel Špála a celá Osma, předstihl Špálu prakticky o 10 let a je se Špálou minimálně srovnatelný, předčasná smrt v roce 1921 byla velkou ztrátou pro české moderní umění. Posmrtná výstava v roce 1922 ukázala skvělé mistrovství tohoto umělce. Zastoupen v Národní galerii Praha.

(Toman, Lexikon českých výtvarníků, abART)

(28.3.1884 Praha - 25.10.1921 Praha)

 

  

   

 

 

  

   

126. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

97

 

Pelc Antonín

"Před chlévem"

 

akvarel, kvaš, tempera na papíře, signováno vpravo dole A. PELC, datováno 1935, rámováno, paspartováno.

 

Výřez 29 x 66 (59 x 94,5) cm

 

19 000 Kč

 

 

Pelc Antonín (1895-1967)

Malíř, grafik, ilustrátor, karikaturista, pedagog, soukromá studia u Reisnera, na pražské akademii u Vlaho Bukovace a Maxmiliána Pirnera, později sám profesorem na akademii, v letech 1939-1945 tvořil ve Francii a USA, člen SVU Mánes, široké zastoupení v Národní galerii Praha a v dalších galeriích po celém světě, vystavoval v Praze, Brně, New Yorku, Montrealu, Bělehradě, Berlíně atd., národní umělec, významný moderní malíř.

(Toman, Slovník Chagall)

(16.1.1895 Lišany, Rakovník - 24.3.1967 Praha)

 

  

   

 

 

  

   

126. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

98

 

Křížek Václav

"Žena myjící si vlasy"

 

mistrovská kombinovaná technika - tuš a akvarel, značeno vzadu autorským štítkem.

 

Ve výřezu 17 x 12 (46 x 39,5) cm

 

29 000 Kč

 

 

Mimořádná nabídka.

 

 

Křížek Václav (1920-1981)

Malíř, grafik, studoval ve večerních kurzech u J. Bendy a F. Tichého na UMPRUM v Praze, Rottrovu školu kreslení a soukromě u V. Špály a V. Sychry, zastoupen ve Středočeské galerii, v GHMP v Praze, Galeria Fondului Plastic Constanta v Bukurešti, Galerie Uměleckoprůmyslové školy v Leningradě, Národní galerie v Londýně a jinde.

(Slovník Chagall)

(27.7.1920 Praha - 17.5.1981)

 

  

   

 

 

  

   

126. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

99

 

Procházka Josef

"Koupání u rybníka"

 

velký reprezentativní olej na tvrzené malířské desce, signováno vpravo dole JOS. PROCHÁZKA. Vzadu dvě autorova razítka, rozměr obrazu a číslo 8 (pravděpodobně evidenční), papírový štítek : " ART CENTRUM PRAHA s německým názvem "Das Baden beim Teich".

 

61 x 90 (76 x 107) cm

 

89 000 Kč

 

 

Velikostí, kompozicí a vypracováním patří mezi nejlepší práce autora.

  

 

Procházka Josef (1909-1984)

Malíř krajinář, studia na pražské akademii u Otakara Nejedlého, řada výstav, hodně jeho obrazů putovalo do zahraničí, práce tohoto malíře patří v malbě krajin k tomu nejlepšímu, co je ve 20. století k dispozici v české krajinářské malbě.

(Toman, Slovník Chagall)

(30.1.1909 Horní Kruty, Kolín - 1984 Praha)

 

  

 

 

 

  

   

126. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

100

 

Minařík Jan Bedřich

"Velká lesní scenérie s potokem a balvany"

 

mistrovský reprezentativní olej na plátně, signováno vpravo dole J. MINAŘÍK, datováno 1925. Drobná poškození malby. Rámováno pouze v tenké rámové liště.

 

124 x 100 (126 x 102) cm

 

165 000 Kč

 

 

Práce Mařákovy krajinářské školy s kultovním tématem - INTERIÉR LESA.  Minaříkovi se toto téma několikrát mimořádně vydařilo, což dokazuje i námi nabízený obraz, kompozicí, světlem v lese i barevností se řadí mezi ty nejlepší.  Jeho obrazy s touto tématikou dosahují i vysokých cen. Například v aukci Galerie Kodl byl dne 27.4.2008 obraz se srovnatelnou velikostí (130 x 101 cm) prodán za 550 000 Kč.

Obrazu by slušel ručně řezaný široký rám, který by z velkého obrazu udělal impozantní dílo.

  

 

Minařík Jan B. (1862-1937)

Minařík Jan Bedřich

Spisovatel, básník, grafik, malíř krajinář, studium na UPŠ Praha u Františka Ženíška a na AVU Praha u Julia Mařáka a Maxmiliána Pirnera, excelentní představitel Mařákovy krajinářské školy, 1907 tvořil se Slavíčkem v Paříži, zastoupen v řadě evropských galerií, včetně Národní galerie v Praze, sběratelsky velmi ceněný a hledaný autor, v roce 1938 byla v Praze uspořádaná posmrtná výstava s jeho 159 obrazy.

(Toman, Lexikon českých výtvarníků)

(15.12.1862 Praha - 26.5.1937 Praha)

  

   

126. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE