121-140

www.aukcnidum.cz

 126. AUKCE OSTRAVA - 3.6.2018

ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU KATALOGY TEXT - PDF VÝSLEDKY
121 122 123 124 125
126 127 128 129 130
131 132 133 134 135
136 137 138 139 140
   

UMĚNÍ MLADÉ REPUBLIKY do 17.6.2018

 

121

 

Hrabal Arnošt

"Dva staré stromy"

 

mistrovský dřevoryt, signováno tužkou vpravo dole HRABAL, nedatováno, vzadu text o autorovi, zaskleno.

 

26 x 31,5 (40,5 x 48) cm

 

700 Kč

 

 

Skvělá práce vynikajícího grafika.

 

Hrabal Arnošt (1886-1969)

Katolický kněz, grafik, dřevorytec, ilustrátor, křesťanský umělec, studoval na teologické fakultě v Olomouci, po  vysvěcení studoval soukromě u profesora Scheffera ve Vídni, přešel na Graphische Versuch und Lehranstalt, kde jeho studium přerušila 1. světová válka. Po válce od roku 1924 studoval na AVU v Praze u J. Obrovského. Jako duchovní působil v Jeseníkách, kde vznikl cyklus 22 dřevorytů Lesy. Dřevoryty převážně zdobil i různá bibliofilská vydání poezie, vytvářel ex libris, novoročenky apod.

(Toman, Slovník Chagall)

(4.12.1886 Buchlovice - 30.12.1969 Buchlovice)

 

       
      126. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

 

100

122

 

nesignováno

"Předjaří v podhorské krajině"

 

olej na malířské lepence se strukturou plátna, nesignováno, nedatováno.

 

35 x 50,5 (47,5 x 63) cm

 

1 200 Kč

 

 

      126. aukce Ostrava TOP 121-140  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

123

 

Konečný Josef (?)

"Jarní tání ve vysokých horách"

 

olej na lepence, signováno vlevo dole J. KONEČNÝ, nedatováno.

 

35 x 50,5 (48,5 x 64) cm

 

1 500 Kč

 

 

 

       
      126. aukce Ostrava TOP 121-140  

 

 

 

 

 

 

 

100

124

 

Baran Edgar

"Chalupy na pobřeží"

 

kvaš, akvarel, signováno vpravo dole EDGAR BARAN, datováno 1970, vzadu autorský štítek s razítkem ČFVU Ostrava.

 

30,5 x 98 (35 x 102,5) cm

 

1 200 Kč

 

 

Baran Edgar (1937-2011)

Malíř, syn malíře Otakara Barana. Studoval na SUPŠ v Uherském Hradišti obor grafika, věnoval se tématice akvarelu a kvaš-akvarelu, náměty čerpal z Karvinska. Od roku 1958 až do odchodu do důchodu v roce 1998 byl propagačním pracovníkem v NHKG v Karviné, dnes ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s..

(Slovník Chagall, http://karvinsky.denik.cz/kultura_region/20110225edgar_baran.html)

(nar. 14.9.1937 Karviná - 14.1.2011)

 

     
      126. aukce Ostrava TOP 121-140  

 

 

 

 

 

100

125

 

Hrnčárek Jan

"Tichavské kotly"

 

olej na kartonu, signováno vpravo dole J. HRNČÁREK, vzadu uveden název a datace 1969

 

32,5 x 50,5 (42,5 x 60) cm

 

1 200 Kč

 

 

Párová k položce č. 126

 

Hrnčárek Jan (1918-2009)

ak. mal. PhDr. Hrnčárek Jan

Malíř, kreslíř, grafik, věnoval se převážně krajinomalbě, studoval soukromě u Otty Schüllera ve Frýdlantě nad Ostravicí, od roku 1940 v malířské škole v Mánesu u Otakara Nejedlého, Sychry, Lieslera a Tittelbacha, po válce studoval 4 roky AMU a Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, v roce 1949 byl z politických důvodů z akademie vyloučen, od roku 1947-1948 žil ve Frenštátě pod Radhoštěm, ateliér měl na Dolní Bečvě. Zastoupen v NG Praha, kolem třiceti výstav v České republice i v Evropě - např. Curych, Liverpool, Katovice, Zlínský salon, zastoupen v GVU v Ostravě, v roce 1953 se účastnil soutěže o výzdobu malého foyeru Národního divadla v Praze, v roce 1973 obdržel cenu města Ostravy, od roku 1983 zasloužilý umělec, člen umělecké skupiny ARKÁDA.

(Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků, webové stránky o městě Frenštát pod Radhoštěm)

(15.8.1918 Fryčovice, Frýdek-Místek - 21.10.2009)

 

     
      126. aukce Ostrava TOP 121-140  

 

 

 

 

 

100

126

 

Hrnčárek Jan

"Tichavské kotly - sklizeň sena"

 

olej na kartonu, signováno vlevo dole J. HRNČÁREK, vzadu uveden název a datace 1969

 

33 x 49 (44,5 x 60,5) cm

 

1 200 Kč

 

 

Párová k položce č. 125

 

Hrnčárek Jan (1918-2009)

ak. mal. PhDr. Hrnčárek Jan

Malíř, kreslíř, grafik, věnoval se převážně krajinomalbě, studoval soukromě u Otty Schüllera ve Frýdlantě nad Ostravicí, od roku 1940 v malířské škole v Mánesu u Otakara Nejedlého, Sychry, Lieslera a Tittelbacha, po válce studoval 4 roky AMU a Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, v roce 1949 byl z politických důvodů z akademie vyloučen, od roku 1947-1948 žil ve Frenštátě pod Radhoštěm, ateliér měl na Dolní Bečvě. Zastoupen v NG Praha, kolem třiceti výstav v České republice i v Evropě - např. Curych, Liverpool, Katovice, Zlínský salon, zastoupen v GVU v Ostravě, v roce 1953 se účastnil soutěže o výzdobu malého foyeru Národního divadla v Praze, v roce 1973 obdržel cenu města Ostravy, od roku 1983 zasloužilý umělec, člen umělecké skupiny ARKÁDA.

Po listopadu 1989 byl Janu Hrnčárkovi přiznán titul akademický malíř, v roce 2003 mu byla udělena Cena sv. Martina za umělecké ztvárnění frenštátské krajiny a okolí, za celoživotní práci na poli kulturním a u příležitosti 85. výročí narození. Cena sv. Martina je každoročně udělována významným osobnostem za přínos ve vlastivědné práci nebo na poli kulturního života města Frenštát pod Radhoštěm. Mimo jiné tuto cenu v roce 2000 získal Pavel Parma, známý bibliofil, z jehož sbírky jsme v minulých letech nabízeli na našich aukcích řadu zajímavých bibliofilií a fotografií od Josefa Sudka.

(Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků, webové stránky o městě Frenštát pod Radhoštěm)

(15.8.1918 Fryčovice, Frýdek-Místek - 21.10.2009)

 

     
      126. aukce Ostrava TOP 121-140  

 

 

 

 

 

100

127

 

Kobliha František

"Městská partie se schodištěm"

 

mistrovský dřevoryt, signováno monogramem vlevo dole v desce a vpravo dole tužkou F. KOBLIHA, adjustace pod antireflexním sklem.

 

37,5 x 28 (51,5 x 41,5) cm

 

1 800 Kč

 

 

Kobliha František (1877-1962)

Malíř, grafik, ilustrátor, studium v Praze na UPŠ u Lišky a Maška a na AVU u Ženíška, jeden z nejvýznamnějších kreslířů a grafiků Evropy své doby, člen SČUG Hollar, SURSUM, široké spektrum výstav a zastoupení v galeriích.

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků)

(17.11.1877 Praha - 12.12.1962 Praha)

 

       
      126. aukce Ostrava TOP 121-140  

 

 

 

 

 

100

128

 

Kobliha František

"Před chrámem"

 

dřevoryt, signováno v desce a vpravo dole tužkou F. KOBLIHA, adjustace pod antireflexním sklem.

 

38 x 27,5 (51,5 x 41,5) cm

 

1 500 Kč

 

 

Kobliha František (1877-1962)

Malíř, grafik, ilustrátor, studium v Praze na UPŠ u Lišky a Maška a na AVU u Ženíška, jeden z nejvýznamnějších kreslířů a grafiků Evropy své doby, člen SČUG Hollar, SURSUM, široké spektrum výstav a zastoupení v galeriích.

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků)

(17.11.1877 Praha - 12.12.1962 Praha)

 

       
      126. aukce Ostrava TOP 121-140  

 

 

 

 

 

100

129

 

Hrnčárek Jan

"Krajina s opuštěným lomem"

 

olej na plátně, signováno J. HRNČÁREK, nedatováno, vzadu uveden název díla a věnování s datací 30.6.1956, dobová adjustace.

 

35 x 50,5 (46,5 x 61,5) cm

 

2 000 Kč

 

 

Hrnčárek Jan (1918-2009)

ak. mal. PhDr. Hrnčárek Jan

Malíř, kreslíř, grafik, věnoval se převážně krajinomalbě, studoval soukromě u Otty Schüllera ve Frýdlantě nad Ostravicí, od roku 1940 v malířské škole v Mánesu u Otakara Nejedlého, Sychry, Lieslera a Tittelbacha, po válce studoval 4 roky AMU a Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, v roce 1949 byl z politických důvodů z akademie vyloučen, od roku 1947-1948 žil ve Frenštátě pod Radhoštěm, ateliér měl na Dolní Bečvě. Zastoupen v NG Praha, kolem třiceti výstav v České republice i v Evropě - např. Curych, Liverpool, Katovice, Zlínský salon, zastoupen v GVU v Ostravě, v roce 1953 se účastnil soutěže o výzdobu malého foyeru Národního divadla v Praze, v roce 1973 obdržel cenu města Ostravy, od roku 1983 zasloužilý umělec, člen umělecké skupiny ARKÁDA.

Po listopadu 1989 byl Janu Hrnčárkovi přiznán titul akademický malíř, v roce 2003 mu byla udělena Cena sv. Martina za umělecké ztvárnění frenštátské krajiny a okolí, za celoživotní práci na poli kulturním a u příležitosti 85. výročí narození. Cena sv. Martina je každoročně udělována významným osobnostem za přínos ve vlastivědné práci nebo na poli kulturního života města Frenštát pod Radhoštěm. Mimo jiné tuto cenu v roce 2000 získal Pavel Parma, známý bibliofil, z jehož sbírky jsme v minulých letech nabízeli na našich aukcích řadu zajímavých bibliofilií a fotografií od Josefa Sudka.

(Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků, webové stránky o městě Frenštát pod Radhoštěm)

(15.8.1918 Fryčovice, Frýdek-Místek - 21.10.2009)

 

     
      126. aukce Ostrava TOP 121-140  

 

 

 

 

 

100

130

 

Souček Svatopluk

"Antonín Dvořák - studie k velkému portrétu"

 

olej - tempera, signováno vpravo nahoře SVATOPLUK SOUČEK, datováno 1955, vzadu uveden název díla, adjustováno pod sklem, rámováno textilním olepem.

 

52,5 x 42,5 (69 x 57) cm

 

5 900 Kč

 

 

Souček Svatopluk (1902-1986)

Malíř, studoval v Praze na UMPRUM a u profesora V. Nechleby na AVU, 1930 a 1933 studoval v Paříži a Itálii, maloval portréty a žánrové obrazy, portrétoval řadu významných osobností své doby.

(Toman, Slovník Chagall, abART)

(13.9.1902 Přerov - 21.8.1986 Vyškov)

 

       
      126. aukce Ostrava TOP 121-140  

 

 

 

 

 

100

131

 

Zamarski V.

"Lavička v zámeckém parku"

 

olej na kartonu, signováno vpravo dole V. ZAMARSKI, datováno 1940, horší stav malby i rámu, jinak se jedná o kvalitní práci, která si zaslouží restaurování.

 

34 x 34,5 (44 x 44,5) cm

 

900 Kč

 

 

       
      126. aukce Ostrava TOP 121-140  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

132

 

Bechný A.

"Zátiší s hyacintem a jablky"

 

olej na malířské lepence se strukturou plátna, signováno vpravo dole A. BECHNÝ, datováno 1952.

 

49,5 x 35 (62,5 x 48) cm

 

1 200 Kč

 

 

       
      126. aukce Ostrava TOP 121-140  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

133

 

Uherek R.

"Stromy u Bečvy"

 

olej na kartonu, signováno vpravo dole R. UHEREK, špatně čitelná datace 1943 (?).

 

55,5 x 42 (61,5 x 48) cm

 

1 200 Kč

 

 

       
      126. aukce Ostrava TOP 121-140  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

134

 

Holejšovská Zdeňka

"Rybníček v Čekánově"

 

olej na sololitu, signováno vpravo dole HOLEJŠOVSKÁ, vzadu štítek Díla s datací 1977.

 

33 x 61 (41 x 68) cm

 

4 500 Kč

 

 

Práce významné malířky, která má zastoupení i v Tokiu, kde její obrazy dosahují mimořádně vysokých cen. Ojedinělá nabídka.

 

Holejšovská Zdeňka (1950-)

malířka, učila se u malířů L. Musila, L. Laitgeba a J. Peci, vystavuje v Argentině a Japonsku, s rodinou založila firmu na výrobu zrcadel

(Slovník Chagall)

 

     
      126. aukce Ostrava TOP 121-140  

 

 

 

 

 

 

100

135

 

Mann R.

"Jelení rodinka v zasněžených vysokých horách"

 

velký olej na plátně, signováno vpravo dole R. MANN, datováno 1933.

 

103,5 x 60 (115,5 x 71) cm

 

3 500 Kč

 

 

       
      126. aukce Ostrava TOP 121-140  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

136

 

nesignováno

"Jaro ve vysokých horách"

 

olej na plátně, signum nenalezeno, odlupující se malba.

 

32 x 28,5 (40 x 36) cm

 

1 300 Kč

 

 

Párová k položce č. 137

      126. aukce Ostrava TOP 121-140  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

137

 

 

nesignováno

"Potok v parku"

 

olej na plátně, signum nenalezeno, odlupující se malba.

 

32 x 28,5 (40 x 36,5) cm

 

1 300 Kč

 

 

Párová k položce č. 136

      126. aukce Ostrava TOP 121-140  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

138

 

Siřínek Karel

"Svážení obilí koňským povozem"

 

olej - tempera na plátně, signováno vpravo dole K. SIŘINEK, datováno 1944, hezká scenérie v podhorské krajině, plátno v horším stavu, vyžaduje čištění a restaurování.

 

49 x 69,5 (54,5 x 75) cm

 

2 500 Kč

 

 

Siřínek Karel

Stopy Karla Siřínka ve Frýdku - Místku:

Tři práce Karla Siřínka jsou publikovány v příspěvku České televize. "Dominanty Frýdku-Místku zachycené na obrazech místních umělců vystavilo Muzeum Beskyd" (Výstava na zámku srovnává současnost a minulost Frýdku-Místku, Česká televize, Televizní studio Ostrava 30. 1. 2013, http://www.ceskatelevize.cz/zpravodajstvi-ostrava/kultura/213085-vystava-na-zamku-srovnava-soucasnost-a-minulost-frydku-mistku/)

"Oltářní obraz Sv. Františka z Assisi v poutním kostele Navštívení P. Marie ve Frýdku je umístěn v boční kapli téhož světce ... Obraz je signován v pravém dolním rohu pod stupni: ELIAS FRANT HERBERT/PINXIT 1761, pod signaturou malíře je další nápis: RENOV. K. SIŘÍNEK R. 1923." (Dominika Grygarová: Oltářní obrazy v poutním kostele Navštívení Panny Marie ve Frýdku, UP Olomouc, Filozofická fakulta, bakalářská diplomová práce, Olomouc 2011 http://theses.cz/id/ueloaj/bp.pdf)

 

       
      126. aukce Ostrava TOP 121-140  

 

 

 

 

 

 

 

100

139

 

Bartošek J.

"Chalupy u potoka v podhůří"

 

olej na sololitu, signováno vpravo dole J. BARTOŠEK, nedatováno, vzadu štítek ostravské Galerie "S".

 

45,5 x 101 (53,5 x 109) cm

 

1 200 Kč

 

 

     
      126. aukce Ostrava TOP 121-140  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

140

 

Nedvěd

"Hospodářský dvůr s koňmi a psem"

 

olej na sololitu, signováno, nedatováno, nerámováno

 

42 x 56,5 cm

 

1 500 Kč

 

 

      126. aukce Ostrava TOP 121-140  

 

 

 

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE