161-180

www.aukcnidum.cz

 126. AUKCE OSTRAVA - 3.6.2018

ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU KATALOGY TEXT - PDF VÝSLEDKY
161 162 163 164 165
166 167 168 169 170
171 172 173 174 175
176 177 178 179 180
   

UMĚNÍ MLADÉ REPUBLIKY do 17.6.2018

 

161

 

Hüdes Ivo

"Rozjímající mladá žena v bílém plédu"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole IVO HÜDES, nedatováno, vzadu na plátně nečitelné razítko, drobná poškození plátna, nerámováno.

 

59,5 x 50,5 cm

 

1 500 Kč

 

 

    126. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

162

 

Šimon Tavík František

"Trh v Tangeru"

 

barevný lept, signováno monogramem v desce, vpravo dole tužkou T. F. ŠIMON, vlevo dole pod tiskovou plochou autorova značka, antireflexní sklo.

 

31 x 30,5 (51,5 x 41,5) cm

 

4 500 Kč

 

 

Varianta publikovaná v Artur Novák, SEZNAM GRAFICKÝCH PRACÍ T.F. ŠIMONA, 289 TRŽIŠTĚ SOCCO V TANGERU. BL – 312x301. 120 tisků., rok 1918 (http://www.tfsimon.com/seznam.htm)

 

Šimon Tavík František (1877-1942)

Grafik, kreslíř, malíř, pedagog, člen SVU Mánes, nositel řádu Čestné legie, profesor na několika akademiích, studia na pražské akademii u Pirnera. Tvořil převážně v Paříži, již v roce 1898 se zúčastnil výstavy spolku Mánes v Topičově saloně, v roce 1900 a 1902 kolektivních výstav spolku Nanes ve Vídni a Berlíně atd.- dlouhý výčet v Tomanovi a v Lexiconu, zastoupení: Galerie výtvarného umění v Ostravě, Východočeská galerie v Pardubicích, Národní galerie v Praze, Galerie hlavního města Prahy v Praze, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, ve světových galeriích.

Pseudonym Tavík pochází z rodného příjmení jeho matky (Tavíková).

(Toman, Lexikon českých výtvarníků, www.tfsimon.com)

(13.5.1877 Železnice u Jičína - 19.12.1942 Praha)

 

     
    126. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

100

163

 

Šimon Tavík František

"Bretoňská stařenka"

 

barevný lept, signováno monogramem v desce, vpravo dole tužkou T. F. ŠIMON, vlevo dole pod tiskovou plochou autorova značka, zaskleno.

 

21 x 14 (51,5 x 41,5) cm

 

2 900 Kč

 

 

V soupise Artur Novák, SEZNAM GRAFICKÝCH PRACÍ T.F. ŠIMONA pod číslem 184 BRETONSKÁ BABKA. BL – 207x140. 10 aut. A. Roullier v Chicagu., rok 1912 (http://www.tfsimon.com/seznam.htm)

 

Šimon Tavík František (1877-1942)

Grafik, kreslíř, malíř, pedagog, člen SVU Mánes, nositel řádu Čestné legie, profesor na několika akademiích, studia na pražské akademii u Pirnera. Tvořil převážně v Paříži, již v roce 1898 se zúčastnil výstavy spolku Mánes v Topičově saloně, v roce 1900 a 1902 kolektivních výstav spolku Nanes ve Vídni a Berlíně atd.- dlouhý výčet v Tomanovi a v Lexiconu, zastoupení: Galerie výtvarného umění v Ostravě, Východočeská galerie v Pardubicích, Národní galerie v Praze, Galerie hlavního města Prahy v Praze, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, ve světových galeriích.

Pseudonym Tavík pochází z rodného příjmení jeho matky (Tavíková).

(Toman, Lexikon českých výtvarníků, www.tfsimon.com)

(13.5.1877 Železnice u Jičína - 19.12.1942 Praha)

 

     
    126. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

100

164

 

Lasák Oldřich

"Valašský chlapec"

 

akvarel, signováno vlevo dole O. LASÁK, nedatováno, sběratelská položka od výborného malíře, kvalitní adjustace s paspartou, rám, zaskleno.

 

Ve výřezu 30 x 21,5 (50,5 x 40,5) cm

 

1 200 Kč

 

 

Lasák Oldřich (1884-1968)

Malíř, grafik, restaurátor, spisovatel, scénograf, básník, voják v 1. světové válce, studoval na AVU v Praze u profesorů Vlaho Bukovace, Bohumíra Roubalíka a Hanuše Schwaigera, byl členem SVUM Hodonín, spolu s Adolfem Kašparem restauroval obrazy a fresky v chrámu P. Marie Sněžné v Olomouci, kromě moderních směrů v malířství byl i skvělým portrétistou, zastoupen ve sbírkách Národní galerie v Praze, GVU v Ostravě, MG v Brně, GVU v Olomouci.

(Toman, Slovník Chagall)

(19.12.1884 Zdětín, Prostějov - 26.11.1968 Ostrava)

 

     
    126. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

100

165

 

autor neznámý

"Ikona -Sv. Jiří"

 

olejová tempera na dřevěné desce, Rusko, první polovina 19. století, ikona vyžaduje drobné restaurování, jinak poměrně dobrý stav.

 

30 x 24,5cm, tloušťka desky 3 cm

 

4 500 Kč

 

 

V návrhu na kulturní památku, může koupit pouze občan ČR nebo firma se sídlem na území ČR.

 

     
    126. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

166

 

Berghauer Gottlieb - Horyna Bohumil - Horník B.

"V listnatém lese"

 

kolorovaná kresba - tempera, kvaš, signováno v pravém dolním rohu B. HORNÍK, nerámováno.

 

38,5 x 49 cm

 

450 Kč

 

 

Berghauer - Horyna Bohumil

Berghauer Gottlieb

Malíř, ilustrátor, autodidakt, maloval krajiny, figurální obrazy i podobizny. Podepisoval se také Berghauer Gottlieb.

(Toman, Lexikon českých výtvarníků (Lexicon of the CVA))

(23. 1. 1910 Rosice u Brna - 26. 4. 1972 Bosonohy, okr. Brno-venkov)

    126. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

100

167

 

neurčeno

"Noční barvy města"

 

olej na lepence, signováno vpravo dole, nepřečteno, nedatováno.

 

27 x 19 (30 x 22,5) cm

 

1 200 Kč

 

 

     
    126. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

168

 

Uherek R.

"Louka u lesa"

 

kombinovaná technika s pastelem, signováno vlevo dole R. UHEREK, datováno 1944, kvalitní komorní práce vyžadující změnu rámu, paspartováno.

 

20 x 27,5 (40,5 x 46) cm

 

500 Kč

 

 

     
      126. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

169

 

Toman Karel

"Břízy u vody"

 

černobílý lept, signováno tužkou K. TOMAN, datováno 1923, vzadu rukou psaný text "Původní lept … Z cyklu …", elipsovitý tvar, zaskleno.

 

Ve výřezu 18,5 x 12 (31,5 x 21,5) cm

 

300 Kč

 

 

 
    126. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

170

 

Holejšovská Zdeňka

"Zátiší s ananasem"

 

kombinovaná technika - olej, tempera, lak a tuš, signováno, datováno 1978, vzadu autorský štítek, v paspartě, zaskleno, rámováno textilní páskou.

 

Ve výřezu 19,5 x 28,5 (28 x 37) cm

 

4 500 Kč

 

 

Práce významné malířky, která má zastoupení i v Tokiu, kde její obrazy dosahují mimořádně vysokých cen. Ojedinělá nabídka.

 

Holejšovská Zdeňka (1950-)

malířka, učila se u malířů L. Musila, L. Laitgeba a J. Peci, vystavuje v Argentině a Japonsku, s rodinou založila firmu na výrobu zrcadel

(Slovník Chagall)

 

   
    126. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

 

100

171

 

Beneš Vlastimil

"Sněhulák a vrána"

 

komorní barevná grafika, signováno dole uprostřed V. BENEŠ, datováno 1990, číslováno 103/200, v paspartě, zaskleno, rámováno textilní páskou.

 

Ve výřezu 12,5 x 9 (30 x 21) cm

 

350 Kč

 

 

Beneš Vlastimil (1921-1990)

Učitel, malíř, v roce 1939 zakončil studium na rychnovském gymnáziu, jako student zpracoval ilustrační doprovod k vydané publikaci St. Dvořáka Pověsti Rychnovska. Od podzimu 1939 studoval na Českem vysokém učení technickém v Praze obor výtvarná výchova a zeměpis, studium dokončil po válce. Pedagogicky působil na školách na Opavsku, v Týništi nad Orlicí, v Hradci Králové vedl na katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty oddělení pro národní školy. Každým rokem organizoval pro studenty a zájemce krajinářské kurzy. Ze své tvorby, věnované rodnému kraji, připravil některé výstavy, např. v Opočně, Rokytnici v O.h., Jablonném n.O., v Rychnově n. Kn.

(Slovník Chagall, www.rychnov-city.cz/osobnosti/12.htm)

(28.1.1921 Ještětice - místní část obce Solnice - 23.5.1990 Rychnov nad Kněžnou)

 

     
    126. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

100

172

 

Souček Václav

"Malostranské mostecké věže v zimě"

 

barevný lept, vpravo dole signováno tužkou SOUČEK, z cyklu deseti barevných leptů pražských pamětihodností, rámováno, zaskleno.

 

38,5 x 29 (41,5 x 32) cm

 

400 Kč

 

 

Souček Václav (1887-1941)

Souček Václav (1887-1941)

malíř, v dubnu 1929 vystavoval společně s Jaromírem Kuncem v Rubešově salonu v Praze

(1887 Střebeš-19.10.1941 Praha)

(Toman)

    126. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

 

100

173

 

Silovský Vladimír

"Shromáždění u Národního divadla"

 

mistrovský dvoubarevný lept, vpravo dole signováno tužkou V. SILOVSKÝ, rámováno, zaskleno.

 

27,5 x 33,5 (29 x 35,5) cm

 

600 Kč

 

 

Silovský Vladimír (1891-1974)

Malíř, grafik, ilustrátor, pedagog, studoval architekturu na ČVUT v Praze, dále Uměleckoprůmyslovou školu v Záhřebu v bývalé Jugoslávii a ve speciální škole u profesora Švabinského na AVU v Praze, kde také působil pedagogicky jako profesor, vedl speciální grafickou školu, v letech 1958-1960 rektor AVU, vystavoval na členských výstavách v Mánesu a HOLLARu, dále v Paříži, Římě, Benátkách, Varšavě, Švýcarsku, USA, množství publikací

(Toman, Slovník Chagall)

(11.7.1891 Libáň u Jičína - 26.4.1974 Praha)

 

     
    126. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

100

174

 

Petrbauer

"Partie s městskou branou a kašnou"

 

tříbarevný lept, vpravo dole signováno tužkou PETRBAUER, rámováno, vlevo dole špatně čitelně "Partie z Českého Krumlova", zaskleno.

 

Ve výřezu 15,5 x 10,5 (29,5 x 23,5) cm

 

300 Kč

 

 

     
    126. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

175

 

Štěch Karel

"Dívčí akt při koupeli v potoce"

 

tříbarevný linoryt, signováno tužkou vpravo dole K. ŠTĚCH, rámováno, zaskleno.

 

Ve výřezu 19 x 14 (27,5 x 22,5) cm

 

350 Kč

 

 

Štěch Karel (1908-1982)

Významný malíř, kreslíř, ilustrátor, grafik, studium na AVU u T.F. Šimona, člen SČUG Hollar, Sdružení jihočeských výtvarníků, Svazu čs. výtvarných umělců, Svazu českých výtvarných umělců, řada výstav.

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků)

(31.10.1908 České Budějovice - 29.7.1982 České Budějovice)

 

     
    126. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

100

176

 

Eichenberger

"Průhled městskou ulicí na horský masiv"

 

barevný lept, signováno tužkou vpravo dole EICHENBERGER, rámováno, zaskleno.

 

31,5 x 25,5 (33,5 x 27,5) cm

 

600 Kč

 

 

     
    126. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

177

 

neurčeno

"La Novitá - Dvě dámy s knihami"

 

kolorovaná rytina, signováno v desce monogramem, datováno 17. ledna 1878 (Gennano), dole uprostřed MILANO - PARIGI - STABILIMENTO SONZOGNO. Rámováno, zaskleno.

 

34 x 25 (36,5 x 27,5) cm

 

600 Kč

 

 

Módní list.

    126. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

178

 

neurčeno

"La Novitá - Dvě dámy před procházkou"

 

kolorovaná rytina, signováno v desce monogramem, datováno čtvrtek 7. července 1881 (Giovedi 7 Luglio 1881), dole FALCONER imp. PARIS, CORRIERE DELLE DAME, MILANO STAB. SONZOGNO. Rámováno, zaskleno, v dolní části mimo obraz skvrna po vlhkosti.

 

34 x 25 (37 x 27,5) cm

 

500 Kč

 

 

Módní list.

    126. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

179

 

Bracquel E.

"La Novitá - Dvě dámy u harmonia"

 

kolorovaná rytina, signováno v desce E. BRACQUEL, datováno 4. března 1875 (4 Marzo 1875), dole MILANO - PARIGI - STABILIMENTO SONZOGNO. Rámováno, zaskleno, v dolní části mimo obraz skvrna po vlhkosti.

 

34 x 25,5 (36,5 x 27,5) cm

 

550 Kč

 

 

Módní list.

    126. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

180

 

Majer Luděk

"Starý strom na Valašsku"

 

černobílý dřevoryt, signováno vpravo dole v desce L. MAJER, nedatováno, paspartováno, zaskleno, rámováno.

 

Ve výřezu 12 x 9,5 (20 x 21,5) cm

 

400 Kč

 

 

Motiv stromu se vyskytuje v mnoha autorových pracích grafických i malířských, ukázky jsou také ve Valašském deníku, pro který Luděk Majer v rozhovoru uvedl: „Snažím se, aby má tvorba nebyla jen pouhou kopií krajiny. Na to by stačil fotoaparát. Moje obrazy představují jakousi výpověď o Valašsku."

Zdroj: https://valassky.denik.cz/zpravy_region/zemrel-predni-valassky-kumstyr-ludek-majer-20131014.html.

 

Majer Luděk (1925-2013)

Ilustrátor, grafik, malíř. Studoval na Akademii výtvarných umění u Vladimíra Sychry a Jána Želibského, Pracoval jako propagační pracovník, na gymnáziu vyučoval výtvarnou výchovu. Se zaujetím maloval valašskou krajinu, maloval portréty, ilustroval knihy.

(abART)

(31.12.1925 Solanec pod Soláněm, Hutisko-Solanec - 10.10.2013 Valašské Meziříčí)

    126. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE