201-220

www.aukcnidum.cz

 126. AUKCE OSTRAVA - 3.6.2018

ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU KATALOGY TEXT - PDF VÝSLEDKY
201 202 203 204 205
206 207 208 209 210
211 212 213 214 215
216 217 218 219 220
   

UMĚNÍ MLADÉ REPUBLIKY do 17.6.2018

 

201

 

Steňko Ladislav

"Fialky na kraji lesa"

 

barevný lept, signováno tužkou vpravo dole STEŇKO, datováno 1989, číslováno 6/60, vzadu štítek Díla, luxusní adjustace Lyry Pragensis, zaskleno.

 

Ve výřezu 18 x 13 (33 x 25) cm

 

350 Kč

 

 

Steňko Ladislav (1943-2016)

Pedagog, grafik, malíř, tvůrce ex libris a novoročenek, spoluautor učebnice Tvaroznalství pro sklářské a keramické učební obory (1987, 1. vyd, česky, SNTL). Studoval na Střední průmyslové škole keramické v Karlových Varech u Vlastimila Květenského a Miroslava Strnada. Po maturitě nastoupil jako malíř, technik a mistr v Karlovarském porcelánu, závod v Klášterci nad Ohří. V letech 1965 – 1989 byl odborným učitelem v Učňovském středisku Karlovarského porcelánu, později přešel na Střední odborné učiliště v Karlových Varech. Pravidelné výtvarné činnosti se věnoval od roku 1970, po roce 1989 přešel na volnou nohu. Zpočátku používal olejové barvy a pastel, později se zaměřil na grafické techniky, linoryt, dřevoryt, mezzotinta, suchá jehla, převažoval lept s akvatintou, věnoval se krajině a zátiší, zdokumentoval přírodní zákoutí, kaple, kostely, boží muka a lidovou architekturu. Samostatné výstavy měl v Českých Budějovicích, Chomutově, Jesenici u Rakovníka, Jirkově, Klášterci nad Ohří, Kounově u Rakovníka, Mutějovicích, Olomouci, zúčastnil se výstav grafiky v Německu – Kostnice, Mnichov, Frankfurt nad Mohanem, Fürth, Fulda, Schwandorf a další, v Rakousku, Maďarsku, Polsku a Japonsku.

(abART, noviny.klasterec.cz/index.php/z-kultury/item/666-odesel-basnivy-realista-ladislav-stenko)

(6.12.1943 Pardubice - 25.3.2016)

 

   

 

 

 

   

126. aukce Ostrava TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

100

202

 

Steňko Ladislav

"Kočičky při jarním tání"

 

barevný lept, signováno tužkou vpravo dole STEŇKO, datováno 1989, číslováno 11/60, vzadu štítek Díla s razítkem Českého fondu výtvarných umění Karlovy Vary, luxusní adjustace Lyry Pragensis, zaskleno.

 

Ve výřezu 18 x 13 (33 x 25) cm

 

350 Kč

 

 

Steňko Ladislav (1943-2016)

Pedagog, grafik, malíř, tvůrce ex libris a novoročenek, spoluautor učebnice Tvaroznalství pro sklářské a keramické učební obory (1987, 1. vyd, česky, SNTL). Studoval na Střední průmyslové škole keramické v Karlových Varech u Vlastimila Květenského a Miroslava Strnada. Po maturitě nastoupil jako malíř, technik a mistr v Karlovarském porcelánu, závod v Klášterci nad Ohří. V letech 1965 – 1989 byl odborným učitelem v Učňovském středisku Karlovarského porcelánu, později přešel na Střední odborné učiliště v Karlových Varech. Pravidelné výtvarné činnosti se věnoval od roku 1970, po roce 1989 přešel na volnou nohu. Zpočátku používal olejové barvy a pastel, později se zaměřil na grafické techniky, linoryt, dřevoryt, mezzotinta, suchá jehla, převažoval lept s akvatintou, věnoval se krajině a zátiší, zdokumentoval přírodní zákoutí, kaple, kostely, boží muka a lidovou architekturu. Samostatné výstavy měl v Českých Budějovicích, Chomutově, Jesenici u Rakovníka, Jirkově, Klášterci nad Ohří, Kounově u Rakovníka, Mutějovicích, Olomouci, zúčastnil se výstav grafiky v Německu – Kostnice, Mnichov, Frankfurt nad Mohanem, Fürth, Fulda, Schwandorf a další, v Rakousku, Maďarsku, Polsku a Japonsku.

(abART, noviny.klasterec.cz/index.php/z-kultury/item/666-odesel-basnivy-realista-ladislav-stenko)

(6.12.1943 Pardubice - 25.3.2016)

 

   

 

 

 

   

126. aukce Ostrava TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

100

203

 

Robach

"Zámeček pod Alpami"

 

akvarel, signováno vpravo dole Robach (Kobach ?), datováno 1925, rámováno, paspartováno, zaskleno.

 

Ve výřezu 19 x 13,5 (35 x 27) cm

 

500 Kč

 

 

   

 

 

 

   

126. aukce Ostrava TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

204

 

Hurt Josef

"Potok v prosluněném listnatém lese"

 

mistrovský pastel, signováno vlevo dole HURT, kvalitní dobový rámek, zaskleno.

 

35,5 x 29,5 (38 x 31,5) cm

 

1 000 Kč

 

 

Hurt Josef (1881-1945)

Malíř krajinář a divadelní ředitel, žák Suchardy na UMPRUM v Praze, v prosinci 1926 vystavoval v Topičově saloně v Praze, zemřel v Terezínské pevnosti.

(Toman)

(11.4.1881 Olešnice - 10.4.1945 Terezín)

 

   

 

 

 

   

126. aukce Ostrava TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

100

205

 

Olšák Jaroslav

"Růžová alej"

 

kombinovaná technika - olej a laky, signováno vpravo dole J. OLŠÁK, datováno 1978, luxusní autorská adjustace v originálním rámu, vzadu štítek Díla s razítkem ČFVU a kovový štítek označený OLŠÁK 1978.

 

Ve výřezu 7,5 x 34,5 (24,5 x 51) cm

 

1 900 Kč

 

 

Olšák Jaroslav (1914-1995)

Malíř, tiskař, umělecký knihař, grafik, vydavatel, designér, bibliofil, malbu studoval soukromě u malíře J. Kobzáně ve Zlíně, od roku 1936 měl vlastní knihařskou dílnu v Místku.

(Slovník Chagall)

(13.4.1914 Vsetín - 10.5.1995 Frýdek-Místek)

 

 

 

 

 

   

126. aukce Ostrava TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

100

206

 

Jelínek Adolf Alex

"Dívka hrající na klavír"

 

lept, signováno tužkou vpravo dole ADOLF JELÍNEK, rámováno, zaskleno.

 

37,5 x 27,5 (39,5 x 29,5) cm

 

600 Kč

 

 

Jelínek Alex Adolf (1890-1957)

Jelínek Adolf

Spisovatel, malíř, kreslíř, grafik evropského formátu, vlastním jménem Adolf Jelínek, pražská akademie u Švabinského, mnichovská akademie u profesora Janka, člen SVU Mánes, SČUG Hollar, zastoupen v Národní galerii, v Lexikonu dlouhý výčet výstav.

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků (Lexicon of the CVA), abART)

(25.4.1890 Strmilov, Jindřichův Hradec - 2.9.1957 Praha)

 

   

 

 

 

   

126. aukce Ostrava TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

100

207

 

Němec Karel

"Útěk do Egypta"

 

černobílý dřevoryt, signováno tužkou vpravo dole K. NĚMEC, dobový rámeček lehce poškozený, zaskleno.

 

30 x 23,5 (31,5 x 25) cm

 

300 Kč

 

 

Němec Karel (1879-1960)

Malíř, grafik, loutkář, ilustrátor, ruský legionář, studium na Kalvodově krajinářské škole u Aloise Kalvody a na Akademii výtvarných umění u Hanuše Schwaigera, znamenitý malíř, grafik a kreslíř, mistr dřevorytu, řada knižních ilustrací, účastnil se výstav SVU Mánes, jehož byl členem.

(Toman, Slovník Chagall, abART)

(25.10.1879 Nové Město na Moravě - 17.6.1960 Nové Město na Moravě)

 

   

 

 

 

   

126. aukce Ostrava TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

100

208

 

Jaroněk Bohumír

"Chalupa pod stromy"

 

mistrovský černobílý dřevoryt, signováno tužkou vpravo dole B. JARONĚK, rámováno, zaskleno.

 

19 x 15 (35,5 x 26,5) cm

 

1 500 Kč

 

 

Jaroněk Bohumír (1866-1933)

Vynikající malíř a grafik, autodidakt, zakladatel Valašského muzea v Rožnově, založil a vedl dílny na keramiku a porcelán ve Valašském Meziříčí a Rožnově, delší dobu tvořil ve Štramberku, jeho obrazy a dřevoryty mu zajistily jako prvnímu z ČECHŮ členství v prestižním vídeňském HAGENBUNDU, známý český malíř vystavující po celé Evropě, jeho dřevoryty patří ke skvostům české grafiky, zastoupen ve sbírkách GVU Ostrava.

(Toman, Lexikon českých výtvarníků, Regionální umění ve sbírkách GVUO v Ostravě)

(23.4.1866 Zlín - 18.1.1933 Zlín)

 

   

 

 

 

   

126. aukce Ostrava TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

100

209

 

Jaroněk Bohumír

"Dřevěné chalupy"

 

mistrovský černobílý dřevoryt, signováno tužkou vpravo dole B. JARONĚK, rámováno, zaskleno.

 

19 x 15 (35,5 x 26,5) cm

 

1 500 Kč

 

 

Jaroněk Bohumír (1866-1933)

Vynikající malíř a grafik, autodidakt, zakladatel Valašského muzea v Rožnově, založil a vedl dílny na keramiku a porcelán ve Valašském Meziříčí a Rožnově, delší dobu tvořil ve Štramberku, jeho obrazy a dřevoryty mu zajistily jako prvnímu z ČECHŮ členství v prestižním vídeňském HAGENBUNDU, známý český malíř vystavující po celé Evropě, jeho dřevoryty patří ke skvostům české grafiky, zastoupen ve sbírkách GVU Ostrava.

(Toman, Lexikon českých výtvarníků, Regionální umění ve sbírkách GVUO v Ostravě)

(23.4.1866 Zlín - 18.1.1933 Zlín)

 

   

 

 

 

   

126. aukce Ostrava TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

100

210

 

Karel Václav

"Kohoutí ráno"

 

mistrovský olej na plátně, nesignováno, vzadu razítko V. KAREL, na blind rámu papírový autorský štítek s informacemi o autorovi a lepenkový štítek s evidenčním číslem 125, tenký bílý lištový rám.

 

90 x 60,5 (92,5 x 63) cm

 

16 000 Kč

 

 

Pro aukci získáno přímo z rodiny autora.

 

Karel Václav (1902-1969)

Malíř, grafik, ilustrátor, studia: Střední průmyslová škola keramická Bechyně, Uměleckoprůmyslová škola Praha u Kysely a Maška, Akademie výtvarných umění Praha u Švabinského a T. F. Šimona, člen Umělecké besedy, SČVU, SČUG Hollar, výstavy s Nezávislými, široce známý jako ilustrátor Mateřídoušky, českých národních pohádek a dalších dětských knih, řada výstav

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků)

(21. 10. 1902 Dobříč u Kralovic - 28. 12. 1969 Praha)

 

 

   

126. aukce Ostrava TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

100

211

 

Kľúčik Peter

"Ex libris Peter Bianchi"

 

černobílý lept, signováno tužkou, datováno 1984, číslováno 37/50, vzadu štítek SFVU Dielo, paspartováno, zaskleno, rámováno plátěným olepem.

 

Ve výřezu 13 x 14,5 (36 x 34) cm

 

500 Kč

 

 

Kĺúčik Peter (1953-)

Kĺúčik Peter

Malíř, grafik, ilustrátor, studoval grafiku na SŠUP v Bratislavě a volnou grafiku a knižní tvorbu u profesora Brunovského na VŠVU v Bratislavě. Zabývá se volnou malbou, grafikou, realizuje lepty velkých rozměrů, ale i drobnou grafiku a knižní ilustrace.

(Slovník Chagall)

(nar. 16.3.1953 v Bratislavě)

   

 

 

 

   

126. aukce Ostrava TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

 

 

100

212

 

Gwuzdová Eva

"Blatouchy"

 

malováno na vlněném rounu, vzadu štítek s označením Miniatura z vlněného rouna, signaturou EVA GWUZDOVÁ a datací 1991, kvalitní dřevěný autorský rámek.

 

14 x 14 (21 x 20) cm

 

750 Kč

 

 

   

 

 

 

   

126. aukce Ostrava TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

213

 

nesignováno

"Malí koledníci"

 

černobílý linoryt, nesignováno, nedatováno, rámováno, zaskleno.

 

Ve výřezu 11,5 x 10 (20 x 18,5) cm

 

650 Kč

 

 

 

   

126. aukce Ostrava TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

214

 

Hýžová Jaroslava

"Beskydská melodie"

 

černobílý dřevoryt, signováno tužkou vpravo dole JAR. HÝŽOVÁ, datováno 1973, vlevo dole tužkou uveden název, rámováno, zaskleno.

 

Ve výřezu 25 x 8,5 (46 x 27) cm

 

900 Kč

 

 

Hýžová Jaroslava (1915-1992)

Malířka, grafička, ilustrátorka, studium na Sychrově malířské akademii zřízené při spolku Mánes v Praze u Vojtěcha Tittelbacha a Josefa Lieslera, členka SČSVU, žila a tvořila na Valašsku, v letech 1935 - 1942 působila na 22 školách Valašska a Hané, známá a ceněná malířka z Valašského Meziříčí, dlouhý výčet výstav na Moravě. Svými vrstevníky byla nazývaná "Česká Madam Rouault" - přezdívka, kterou si za specifické malířské výrazové prostředky a pracovní zarputilost vysloužila Jaroslava Hýžová již v dobách studia u Tittelbacha.

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků)

(21.5.1915 Prostřední Bečva – 4.3.1992 Valašské Meziříčí)

 

   

 

 

 

   

126. aukce Ostrava TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

100

215

 

Mapa - Aegyptus et Cyrenaica

 

kolorovaná rytina, geograf Cluverius Philip, kolem roku 1770-1800, rámováno, zaskleno.

 

Ve výřezu 21,5 x 31,5 (33 x 43,5) cm

 

1 900 Kč

 

 

 

   

126. aukce Ostrava TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

216

 

Švabinský Max

"Paseka"

 

komorní grafika, signováno vpravo dole M ŠVABINSKÝ, nedatováno, nerámováno, pouze v paspartě. Ve sbírkách Moravské galerie je tato grafika zařazena do roku 1913.

 

Ve výřezu 13 x 10,5 (37,5 x 23,5) cm

 

600 Kč

 

 

Švabinský Max (1873-1962)

Švabinský Maxmilian

Kreslíř, malíř, grafik, ilustrátor, profesor a rektor na AVU v Praze, studia na akademii v Praze u Pirnera, člen SVU Mánes, SVUM, zakládající člen SČUG Hollar, člen vídeňského spolku umělců Hagenbund a Société nationale des Beaux-Arts v Paříži, od roku 1923 rytíř Řádu čestné legie - nejvyšší francouzské státní vyznamenání udělované mimo jiné za významný kulturní přínos Francii. V průběhu života používal různé výtvarné techniky – olejomalba, akvarel, pastel, kresba tužkou, uhlem, rudkou, perokresba, litografie, mezzotinta, lept, suchá jehla, dřevoryt. Navrhoval bankovky, poštovní známky, vitráže, gobelíny, byl také autorem ilustrací, plakátů, ex libris. Námětově se věnoval portrétům, krajinomalbě, erotickým scénám. Již v roce 1945 vyhlášen národním umělcem, jeden z největších českých grafiků a kreslířů vůbec.

(Toman, Lexikon českých výtvarníků, Slovník Chagall, abART)

(17.9.1873 Kroměříž - 10.2.1962 Praha)

 

 

   

126. aukce Ostrava TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

100

217

 

Švabinský Max

"Bohyně dívající se na žence"

 

suchá jehla, komorní grafika v cihlově hnědé a bílé barvě, signováno, nedatováno, nerámováno, pouze v paspartě. Ve sbírkách Moravské galerie je tato grafika zařazena do roku 1931.

 

Ve výřezu 20 x 12,5 (45 x 32) cm

 

1 200 Kč

 

 

Švabinský Max (1873-1962)

Švabinský Maxmilian

Kreslíř, malíř, grafik, ilustrátor, profesor a rektor na AVU v Praze, studia na akademii v Praze u Pirnera, člen SVU Mánes, SVUM, zakládající člen SČUG Hollar, člen vídeňského spolku umělců Hagenbund a Société nationale des Beaux-Arts v Paříži, od roku 1923 rytíř Řádu čestné legie - nejvyšší francouzské státní vyznamenání udělované mimo jiné za významný kulturní přínos Francii. V průběhu života používal různé výtvarné techniky – olejomalba, akvarel, pastel, kresba tužkou, uhlem, rudkou, perokresba, litografie, mezzotinta, lept, suchá jehla, dřevoryt. Navrhoval bankovky, poštovní známky, vitráže, gobelíny, byl také autorem ilustrací, plakátů, ex libris. Námětově se věnoval portrétům, krajinomalbě, erotickým scénám. Již v roce 1945 vyhlášen národním umělcem, jeden z největších českých grafiků a kreslířů vůbec.

(Toman, Lexikon českých výtvarníků, Slovník Chagall, abART)

(17.9.1873 Kroměříž - 10.2.1962 Praha)

 

   

126. aukce Ostrava TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

100

218

 

Motyčka František ml.

"Dvě borovice na kraji nízkého lesa"

 

tuš a akvarel, signováno vpravo dole MOTYČKA, datováno 1943, volný list.

 

31,5 x 23,5 cm

 

400 Kč

 

 

Motyčka František ml. (1904-1984)

Malíř krajinář a figuralista, pedagog, studoval profesuru kreslení na ČVUT v Praze a na Vysoké škole pedagogické v Brně, rovněž soukromě u R. Gajdoše ve Zlíně, působil jako středoškolský profesor ve Zlíně. Syn malíře Františka Motyčky (1877-).

(Slovník Chagall, abART)

(19.7.1904 Litomyšl - 25.5.1984 Praha)

 

   

126. aukce Ostrava TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

100

219

 

Lalkawilas (Harris Smith)

"Grizzly Bear - Killerwhale Crest - Medvěd grizzly a zabijácká velryba"

 

černobílá grafika, nesignováno, vzadu původní štítek s informacemi o autorovi a jeho rodině z Britské Kolumbie (Kanada), nerámováno, pouze v paspartě.

 

Ve výřezu 14,5 x 22 (25,5 x 33) cm

 

950 Kč

 

 

   

 

 

 

   

126. aukce Ostrava TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

220

 

Wühl M.

"Žánrová scéna v biedermeierském interiéru - Dekorování nápadníka karafiátem"

 

akvarel, signováno vlevo dole M. WÜHL, datováno aug. 1922, rámováno, zaskleno.

 

32,5 x 42,5 (35 x 45) cm

 

2 500 Kč

 

 

   

 

 

 

   

126. aukce Ostrava TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE