281-300

www.aukcnidum.cz

 126. AUKCE OSTRAVA - 3.6.2018

ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU KATALOGY TEXT - PDF VÝSLEDKY ZPĚT NA OBSAH
281 282 283 284 285
286 287 288 289 290
291 292 293 294 295
296 297 298 299 300
   

UMĚNÍ MLADÉ REPUBLIKY do 17.6.2018

 

281

 

Drha Josef

"Lanovka na uhlí"

 

olej na kartonu, signováno vpravo dole J. DRHA, vzadu uveden název "Lanovka" a autorské razítko Drha Josef ….

 

44 x 53 (50,5 x 59,5) cm

 

6 900 Kč

 

 

Drha Josef (1912-2009)

malíř a grafik, studia na Masarykově vyšší lidové univerzitě v Ostravě, dále soukromě u Wünsche a Obšila, člen Moravskoslezských výtvarných umělců, SČSVU, SČVU, SVUT Ostrava, ČFVU, SCA, zastoupen ve sbírkách Národní galerie Praha, Ministerstva kultury, Galerie výtvarného umění v Ostravě atd., dlouhý výčet výstav individuelních i kolektivních, zastoupen mimo jiné v roce 1993 na výstavě Les Peintres Tcheques v Paříži, významný český malíř a přední malíř ostravského regionu.

(Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků (Lexicon of the CVA))

(3. 3. 1912 Ostrava-Hulváky - 22. 12. 2009 Ostrava)

 

 

 

 
 

126. aukce Ostrava TOP 281-301

 

 

 

 

 

 

100

282

 

Balko Stanislav

"Rozpačitý pán"

 

olej na sololitu, signováno vpravo dle S. BALKO, datováno 1969, vzadu rovněž uvedeno jméno autora a datace.

 

35 x 44,5 (40 x 49) cm

 

29 000 Kč

 

 

Balko Stanislav (1943-)

malíř, grafik, narozen v Banské Bystrici, studium na akademii v Praze u Součka a Paderlíka, zastoupen v řadě galerií, široké spektrum výstav po celé Evropě

(Slovník Chagall)

 

 

 

 
 

126. aukce Ostrava TOP 281-301

 

 

 

 

 

 

 

100

283

 

Tondl Karel

"Kytice ve džbáně"

 

originální litografie, signováno v desce a vpravo dole tužkou KAREL TONDL, datováno 1953, kvalitní adjustace.

 

Ve výřezu 20 x 14 (29 x 23) cm

 

600 Kč

 

 

Práce našeho nejvzdělanějšího malíře

 

Tondl Karel (1893-1980)

významný český malíř, grafik, ilustrátor, historik umění, pedagog, žák Preislera a Švabinského na pražské akademii, vystudoval Karlovu univerzitu a pařížskou Sorbonu, kde získal doktorát filosofie, tvořil v Paříži a Švýcarsku, člen KVU Aleš, zastoupen v NG, výstavy s Hollarem, v Topičově saloně, v Mánesu, ve zlínských salonech, v Paříži a řadě měst Evropy, získal řadu cen za kresbu i grafiku, byl členem řady významných vědeckých zahraničních instituci, patrně nejvzdělanější malíř v celé Evropě

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků)

(2.7.1893 Krásno u Valašského Meziříčí - 3.2.1980 Praha)

 

 

 

 
 

126. aukce Ostrava TOP 281-301

 

 

 

 

 

 

100

284

 

Hýžová Jaroslava

"Autoportrét v symbolice Valašského Meziříčí"

 

litografie kolorovaná akvarelem, signováno v desce J. Hýžová a vpravo dole tužkou JAR. HÝŽOVÁ, datováno 1979, číslováno 138/150, uprostřed tužkou psaný text "Tam v Meziříčí", rám, pasparta.

 

Ve výřezu 24 x 15,5 (41,5 x 31) cm

 

1 500 Kč

 

 

Hýžová Jaroslava (1915-1992)

Malířka, grafička, ilustrátorka, studium na Sychrově malířské akademii zřízené při spolku Mánes v Praze u Vojtěcha Tittelbacha a Josefa Lieslera, členka SČSVU, žila a tvořila na Valašsku, v letech 1935 - 1942 působila na 22 školách Valašska a Hané, známá a ceněná malířka z Valašského Meziříčí, dlouhý výčet výstav na Moravě. Svými vrstevníky byla nazývaná "Česká Madam Rouault" - přezdívka, kterou si za specifické malířské výrazové prostředky a pracovní zarputilost vysloužila Jaroslava Hýžová již v dobách studia u Tittelbacha.

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků)

(21.5.1915 Prostřední Bečva – 4.3.1992 Valašské Meziříčí)

 

 

 

 
 

126. aukce Ostrava TOP 281-301

 

 

 

 

 

 

100

285

 

Saudek Jan - Pavliňák Petr

Portrét Jana Saudka se Sárou a panenkou

 

černobílá fotografie, vzadu věnování: "Věnuje u příležitosti návštěvy na FARMĚ Zbyšek Řemelka, Iva…, 29.7.2003", kvalitní adjustace.

 

Ve výřezu 23 x 17 (37 x 29) cm

 

19 000 Kč

 

Fotografoval Petr Pavliňák ve spolupráci s Janem Saudkem v Saudkově ateliéru. 

 

Saudek Jan, nar. 13.5.1935 v Praze

Pražský výtvarník, světově proslulý český fotograf, od roku 1983 fotograf ve svobodném povolání. Patří mezi nejuznávanější současné světové fotografy zabývající se aranžovanou fotografií,  od roku 1990 nositel francouzského řádu Rytíř umění a literatury.

(Slovník Chagall)

(nar. 13.5.1935 Praha)

 

Pavliňák Petr, nar. 8.10.1946 ve Strážnici

Galerista, malíř, grafik, fotograf, historik umění, odpovědný redaktor Slovníku českých a slovenských výtvarných umělců.

(Slovník Chagall, www.chagall.cz/Pages/phdr.htm)

 

 

 

 
 

126. aukce Ostrava TOP 281-301

 

 

 

 

 

 

100

286

 

Baron Ol.

"Sklizeň obilí"

 

olej na malířské lepence se strukturou plátna, signováno vpravo dole BARON OL, datace kryta rámem.

 

41 x 69 (60 x 80,5) cm

 

2 800 Kč

 

 

 

 

 
      126. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

287

 

Salichová Helena

"Bohatá kytice jiřin ve skleněné váze"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole H. SALICHOVÁ, kvalitní ručně řezaný rám francouzského typu.

 

49 x 69 (65 x 85) cm

 

3 900 Kč

 

 

Práce výborné malířky ostravského regionu

 

Salichová Helena (1895-1975)

Salichová - Hálová Helena

Moravská malířka, grafička, ilustrátorka, spisovatelka, studia na akademii v Praze u Hynaise, Bukovace, Nechleby, Krattnera, žila v Polance nad Odrou, řada výstav, zastoupena v galeriích, včetně Národní galerie, jedna z našich nejlepších malířek 20. století. V roce 2009 vyšla monografie o životě a díle Heleny Salichové v rozsahu 400 stran a 1680 reprodukcí, autor Petr Pavliňák. Manželka malíře Antonína Hály (1895-1952).

(Slovník Chagall, Toman)

(25. dubna 1895 Kyjovice – 2. července 1975 Ostrava)

 

 

 

 
      126. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

288

 

neurčeno

"Opuštěné lavičky v zimě"

 

olej na malířské lepence, signováno vlevo dole, nepřečteno, skvělý námět.

 

52 x 45 (62 x 55) cm

 

3 500 Kč

 

 

 

 

 
      126. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

289

 

 

Wierer Alois

"Dva vagusové při odpočinku"

 

mistrovský olej na malířské lepence, signováno vpravo dole A. WIERER, rám od Viktora Brůžka, jednoho z nejdražších rámařů v republice, velmi zajímavá nabídka.

 

42 x 52 (54,5 x 64,5) cm

 

9 000 Kč

 

 

Wierer Alois (1878-1963)

Grafik, malíř, studium na pražské akademii u Franze Thieleho, skvělý malíř biedermeierovských obrázků ze staré Prahy a jejích zákoutí, pracoval dlouho v Mnichově, spolupracovník mnichovského časopisu Jugend, žil a maloval též v USA, zastoupen v Národní Galerii.

(Toman)

(2.1.1878 Praha - 1963)

 

 

 
      126. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

 

100

290

 

Průša

"Partie z Beskyd"

 

velký olej na plátně, signováno vlevo dole PRŮŠA, pod signaturou název díla.

 

67 x 102 (79,5 x 114,5) cm

 

2 500 Kč

 

 

 

 

 
 

126. aukce Ostrava TOP 281-301

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

291

 

Jiroudek František

"Kostel, zámek a most přes řeku - Mělník"

 

olej na malířské lepence, signováno vpravo dole FR. JIROUDEK, vzadu razítko ATELIER B+B, VÝROBA RÁMŮ. Výborná adjustace v rámu zlaté barvy.

 

37 x 50,5 (48,5 x 62) cm

 

9 900 Kč

 

 

Jiroudek František (1914-1991)

Malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, scénograf, pedagog, studoval na pražské akademii u Nowaka, člen skupiny Sedm v říjnu, SVU Mánes, SČSVU, od 1961 profesor na AVU v Praze, výstavy po celém světě - Neapol, Paříž, Lutych, Antverpy, Luzern, Vídeň, Benátky, Moskva, Bologna, Baden-Baden, Brusel, Zlín, Topičův salon a na mnoha dalších místech doma i v zahraničí, národní umělec, široké zastoupení v Národní galerii Praha, v Ermitáži, v Lyngby v Dánsku, v Galerii v Torontu, několik monografií o tomto významném malíři 20. století

(Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků)

(17.2.1914 Chuchelna, část Lhota, okres Semily - 15.6.1991 Praha)

 

 

 
 

126. aukce Ostrava TOP 281-301

 

 

 

 

 

 

100

292

 

Procházka M.

"Kvetoucí podhorská krajina"

 

olej na malířské lepence, signováno špatně čitelně vpravo dole M. PROCHÁZKA, datováno 1939.

 

41,5 x 56 (52 x 66,5) cm

 

2 500 Kč

 

 

 

 

 
 

126. aukce Ostrava TOP 281-301

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

293

 

Hradečný O. (?)

"Zátiší s bílou konvicí, hruškami a velkou kyticí"

 

olej na plátně, signováno vlevo dole O. HRADEČNÝ (?), nedatováno.

 

49 x 69 (63,5 x 83,5) cm

 

4 500 Kč

 

 

 

 

 
 

126. aukce Ostrava TOP 281-301

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

294

 

Berecz Ladislav

"Dřevěnice v předjarní podtatranské krajině"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole L. BERECZ.

 

26 x 33 (34,5 x 40,5) cm

 

5 000 Kč

 

 

Berecz Ladislav (1910-1972)

Malíř autodidakt. Maloval sakrální obrazy v Galantě, Popradu, Bratislavě, Košicích. Věnoval se malbě tatranských motivů, maloval žánrové scény, obrazy ze života cikánů, i složitější symbolistické a alegorické kompozice.

(https://www.eantik.sk/biografie-autorov/)

 

 

 

 
 

126. aukce Ostrava TOP 281-301

 

 

 

 

 

 

 

 

100

295

 

Čmerda Lumír

"Jazz IV"

 

velká reprezentativní litografie, vpravo dole signováno tužkou ČMERDA, datováno 1965, vlevo dole uvedeno číslování 3/5, grafická technika a název, vzadu autorský štítek a razítko ČFVU.

 

Ve výřezu 51 x 44,5 (88 x 75) cm

 

1 500 Kč

 

 

Čmerda Lumír (1930-)

sochař, keramik, grafik, narozen v Plzni, studoval na Husově teologické fakultě v Praze

(Slovník Chagall)

 
 

126. aukce Ostrava TOP 281-301

 

 

 

 

 

 

 

100

296

 

Ježek Stanislav

"Rybářské čluny ve Fano, Itálie"

 

mistrovská tempera na kartonu, signováno vlevo dole STANISLAV JEŽEK, datováno 1963, vzadu razítko ATELIER B+B, rámováno, zaskleno

 

50 x 60 (57 x 67) cm

 

3 500 Kč

 

 

Ježek Stanislav (1904-2001)

grafik, malíř, fotograf, ilustrátor, studium na akademii v Praze u profesora Nechleby, v roce 1936 absolvoval jednoroční studijní pobyt u Františka Kupky v Paříži, člen: Skupina 58, skupina Brno, SVU Manes, účastnil se řady výstav SVU Mánes, v Lexikonu dlouhý výčet výstav počínající v roce 1928, zastoupen v Národní galerii

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků)

(6.7.1904 Bystřice pod Hostýnem - 2.7.2001 Praha)

 

 

 
 

126. aukce Ostrava TOP 281-301

 

 

 

 

 

 

100

297

 

Votruba František

"Květinářka"

 

olej na kartonu, signováno vpravo dole F. VOTRUBA, nedatováno, vzadu nalepený "Ověřovací list" s podpisem autora.

 

50 x 35 (64 x 49) cm

 

2 900 Kč

 

 

Votruba František (1895-?)

Malíř figuralista v Praze, žák pražské um. prům., grafický kurz u profesora Karla, A. Burtov používal jako pseudonym.

(Toman)

(20.2.1895 Praha - ?)

 

 

 
 

126. aukce Ostrava TOP 281-301

 

 

 

 

 

 

 

 

100

298

 

Lada Josef

"Dívka se džbánem na cestě před vesnicí"

 

ofsetolitografie, signováno v desce JOS. LADA, datováno 1944, vydal ODEON, původní velmi kvalitní list. Luxusní rám.

 

Ve výřezu 27,5 x 41,5 (53 x 64) cm

 

4 700 Kč

 

 

Lada Josef (1887-1957)

Vynikající český malíř, kreslíř, ilustrátor, karikaturista, spisovatel, člen SVU Mánes, SČUG Hollar, vyučil se knihařem, navštěvoval večerní kurzy kreslení na UMPRUM v Praze, kam byl později přijat k řádnému studiu, avšak z finančních důvodů školu po roce opustil a věnoval se samostatné výtvarné činnosti.

(Slovník Chagall, abART)

(17.12.1887 Hrusice - 14.12.1957 Praha)

 

126. aukce Ostrava TOP 281-301

 

 

 

 

 

 

100

299

 

Švabinský Max

"Splynutí duší"

 

černobílý lept, signum nenalezeno, patrně skryto pod rámem, nebo bylo odřezáno, dobový rám, slavný grafický list, drobné poškození.

 

40 x 28 (45,5 x 34) cm

 

700 Kč

 

 

Velmi příznivá cena.

 

Švabinský Max (1873-1962)

Švabinský Maxmilian

Kreslíř, malíř, grafik, ilustrátor, profesor a rektor na AVU v Praze, studia na akademii v Praze u Pirnera, člen SVU Mánes, SVUM, zakládající člen SČUG Hollar, člen vídeňského spolku umělců Hagenbund a Société nationale des Beaux-Arts v Paříži, od roku 1923 rytíř Řádu čestné legie - nejvyšší francouzské státní vyznamenání udělované mimo jiné za významný kulturní přínos Francii. V průběhu života používal různé výtvarné techniky – olejomalba, akvarel, pastel, kresba tužkou, uhlem, rudkou, perokresba, litografie, mezzotinta, lept, suchá jehla, dřevoryt. Navrhoval bankovky, poštovní známky, vitráže, gobelíny, byl také autorem ilustrací, plakátů, ex libris. Námětově se věnoval portrétům, krajinomalbě, erotickým scénám. Již v roce 1945 vyhlášen národním umělcem, jeden z největších českých grafiků a kreslířů vůbec.

(Toman, Lexikon českých výtvarníků, Slovník Chagall, abART)

(17.9.1873 Kroměříž - 10.2.1962 Praha)

 

 

 

 
 

126. aukce Ostrava TOP 281-301

 

 

 

 

 

 

100

300

 

Drahoňovský Vladimír

"Práce při výdřevě v důlní chodbě"

 

galerijní olej na plátně, signováno vlevo dole VLAD. DRAHOŇOVSKÝ, nedatováno, kolem roku 1940, kvalitní rám francouzského typu, drobné restaurování.

 

44 x 60 (58,5 x 74,5) cm

 

15 500 Kč

 

 

Drahoňovský Vladimír (1912-1977)

architekt, malíř, studoval architekturu na Vysokém učení technickém v Praze a soukromě malířství u Rudolfa Vejrycha, žil a pracoval v Praze

(Toman, Slovník Chagall)

 

 

 
 

126. aukce Ostrava TOP 281-301

 

 

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE