301-324

www.aukcnidum.cz

 126. AUKCE OSTRAVA - 3.6.2018

ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU KATALOGY TEXT - PDF VÝSLEDKY ZPĚT NA OBSAH
301 302 303 304 305
306 307 308 309 310
311 312 313 314 315
316 317 318 319 320
321 322 323 324
   

UMĚNÍ MLADÉ REPUBLIKY do 17.6.2018

 

301

 

nesignováno

"Slezskoostravský hrad"

 

lept, signum nenalezeno, příjemná adjustace.

 

Ve výřezu 10,5 x 17,5 (26,5 x 30,5) cm

 

450 Kč

 

 

 

   

126. aukce Ostrava TOP 301-324

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

302

 

Dobeš Ludva

"Česká krajina"

 

mistrovský olej na plátně, signováno vlevo dole LUDVA DOBEŠ, nedatováno, svou velikostí reprezentativní práce.

 

65 x 85 (77,5 x 97) cm

 

2 900 Kč

 

 

Dobeš Ludva (1914-1979)

Dobeš Ludvík

Brněnský malíř a grafik, studoval na Škole uměleckých řemesel v Brně, malíř krajiny, folklóru, lidských figurek, také malíř skla a keramiky, uváděn mezi slavnými rodáky na webových stránkách jihomoravské obce Morkůvky (http://www.morkuvky.cz/).

(Toman, Slovník Chagall)

(17. 10. 1914 Morkůvky, Klobouky u Brna - 25.9.1979)

 

   

 

 

 

   

126. aukce Ostrava TOP 301-324

 

 

 

 

 

 

100

303

 

Vaic Josef

"Před Prašnou bránou v Praze"

 

mistrovský lept technikou vernis mou, signováno vpravo dole JOSEF VAIC, vlevo dole autorské razítko a označení "autorský list", kolem roku 1950.

 

Ve výřezu 39 x 28,5 (54,5 x 42) cm

 

1 200 Kč

 

 

Autor toto dílo tvořil zřejmě v době, kdy byla na terase domu vedle Prašné brány umístěná pěticípá hvězda se srpem a kladivem.

 

Vaic Josef (1884-1961)

Malíř, grafik a kreslíř, studia v Holandsku v Amsterodamu u prof. Neuhause, Haagu a Paříži, vydáván v Curychu, Paříži, Amsterodamu atd., vynikající malíř Prahy, jeho grafiky jsou propracovány až na úroveň fotografie, mimořádný zjev našeho umění, grafik evropské úrovně, zastoupen v řadě evropských galerií, jeden z nejlepších z našich i evropských grafiků.

(Toman, Slovník Chagall)

(8.12.1884 Milavče, Domažlice - 15.5.1961 Praha)

 

 

 

 

 

   

126. aukce Ostrava TOP 301-324

 

 

 

 

 

 

100

304

 

Půlpán Vladimír

Z cyklu "Jiný svět 14"

 

fotografika na plátně, signováno vpředu i vzadu PŮLPÁN, vzadu další údaje o obraze včetně číslování 1/5, skvělá ukázka současného moderního umění.

 

50 x 50 cm

 

3 000 Kč

 

 

Získáno přímo od autora, který má v tomto oboru četné zkušenosti, včetně výstav.

Na vyžádání je k dispozici podrobnější materiál o autorovi.

 

Půlpán Vladimír (1940-)

Fotograf, studoval u R. Kuchaře na Výtvarné škole v Ostravě, pracoval jako technik výzkumného pracoviště ČSAV v Ostravě, později technik VŠB-TU. Fotografuje od konce šedesátých let, vytváří mnohdy až graficky pojaté kompozice velkých detailů struktur a hmoty, některé ze svých prací realizuje metodou montáží a multivizních montáží, zúčastňuje se fotografických soutěží časopisu Foto Video.

(Slovník Chagall)

(nar. 11.12.1940 v Ostravě)

 

 

 

 

   

126. aukce Ostrava TOP 301-324

 

 

 

 

 

 

 

 

100

305

 

Půlpán Vladimír

Z cyklu "Kosmologické deníky - Zasvěcení VII"

 

fotografika na laminovaném fotopapíře lepeném na desce, signováno vpředu vpravo dole PŮLPÁN, vzadu název, signatura iniciálou P a číslování 3/5, vzadu dále nálepka ostravského rámařství CHALOUPECKÝ, skvělá ukázka současného moderního umění.

 

50 x 50 (53 x 53) cm

 

2 500 Kč

 

 

Získáno přímo od autora, který má v tomto oboru četné zkušenosti, včetně výstav.

Na vyžádání je k dispozici podrobnější materiál o autorovi.

 

Půlpán Vladimír (1940-)

Fotograf, studoval u R. Kuchaře na Výtvarné škole v Ostravě, pracoval jako technik výzkumného pracoviště ČSAV v Ostravě, později technik VŠB-TU. Fotografuje od konce šedesátých let, vytváří mnohdy až graficky pojaté kompozice velkých detailů struktur a hmoty, některé ze svých prací realizuje metodou montáží a multivizních montáží, zúčastňuje se fotografických soutěží časopisu Foto Video.

(Slovník Chagall)

(nar. 11.12.1940 v Ostravě)

 

   

 

 

 

   

126. aukce Ostrava TOP 301-324

 

 

 

 

 

 

 

 

100

306

 

Brázda Oskar

"Štvanice na jelena"

 

mistrovský olej na dřevěné desce, signováno vpravo dole O. BRÁZDA (Oskar), datováno 1949.

 

52 x 67 (71,5 x 87) cm

 

16 000 Kč

 

 

Brázda Oskar (1887- 1977)

Malíř podobizen, krajin a zátiší.  Na vídeňské akademii studoval u prof. Bachera, pak portrétisty Pochwalskiho. Po studiu získal tzv. římské stipendium a odjel do Itálie. Tam se dostal do vyšších kruhů a stal se představitelem čistého akademismu. Vynikl zejména jako portrétista. Do Čech se vrátil v roce 1925 a usadil se na zámečku Líčkov u Žatce. Portrétoval např. T.A. Baťu, malíře A. Kalvodu, E. Beneše. Po válce žil v ústraní. Otec provozoval v Praze kavárnu Slávii a stal se známým hoteliérem.

(30.9.1887 Rosice u Pardubic - 19.12.1977)

   

 

 

 

   

126. aukce Ostrava TOP 301-324

 

 

 

 

 

 

 

 

100

307

 

Brázda Oskar

"Alegorie léta"

 

mistrovský olej na plátně, signováno vpravo dole O. BRÁZDA (Oskar), první polovina minulého století.

 

57 x 46 (71,5 x 59,5) cm

 

10 000 Kč

 

 

Brázda Oskar (1887- 1977)

Malíř podobizen, krajin a zátiší.  Na vídeňské akademii studoval u prof. Bachera, pak portrétisty Pochwalskiho. Po studiu získal tzv. římské stipendium a odjel do Itálie. Tam se dostal do vyšších kruhů a stal se představitelem čistého akademismu. Vynikl zejména jako portrétista. Do Čech se vrátil v roce 1925 a usadil se na zámečku Líčkov u Žatce. Portrétoval např. T.A. Baťu, malíře A. Kalvodu, E. Beneše. Po válce žil v ústraní. Otec provozoval v Praze kavárnu Slávii a stal se známým hoteliérem.

(30.9.1887 Rosice u Pardubic - 19.12.1977)

   

 

 

 

   

126. aukce Ostrava TOP 301-324

 

 

 

 

 

 

 

 

100

308

 

Coomans Diana

"Naslouchání hudbě - orientální motiv"

 

olej na dřevěné desce, signováno n. (nach) D. COOMANS, kopie podle obrazu Diany Coomans, vzadu nalepený štítek s názvem "Aegyptische Fürstin der Musik lauschend" a vypálená ochranná známka Schutzmarke Deposé. s.g.d.g.reg.Trademark, široký zlacený rám.

 

28 x 22 (43 x 37) cm

 

4 000 Kč

 

 

Luxusní provedení.

 

Coomans Diana (1861-1952)

Belgická malířka. Jejím otcem byl malíř Pierre Olivier Joseph Coomans (1816–1889). Malbě se věnovali i její sourozenci, sestra Heva Coomans (1864-?) a bratr Oscar-Jean Coomans (1848–1884). Specializovali se na malbu romantických antických, heroických či mytologických scén.

(https://en.wikipedia.org/wiki/Diana_Coomans)

(16.4.1861 Paris - 18.6.1952 New York)

 

 

 

   

126. aukce Ostrava TOP 301-324

 

 

 

 

 

 

100

309

 

Coomans Heva

"Obdarování květinami"

 

olej na dřevěné desce, signováno n. (nach) H. COOMANS, kopie podle obrazu Hevy Coomans, vzadu nalepený štítek s názvem obrazu Sie gleicht einem Gebild aus Himmelshöhen a vypálená známka Schutzmarke Deposé. s.g.d.g.reg.Trademark, široký zdobný zlacený rám.

 

28 x 22 (43 x 37) cm

 

4 000 Kč

 

 

Luxusní provedení.

 

Coomans Heva (1860-1939)

Belgická malířka. Jejím otcem byl malíř Pierre Olivier Joseph Coomans (1816–1889). Malbě se věnovali i její sourozenci, sestra Diana Coomans (1861-1952) a bratr Oscar-Jean Coomans (1848–1884). Specializovali se na malbu romantických antických, heroických či mytologických scén.

(https://en.wikipedia.org/wiki/Heva_Coomans)

(2.5.1860 Paříž - 14.7.1939 New York)

 

 

 

 

   

126. aukce Ostrava TOP 301-324

 

 

 

 

 

 

 

 

100

310

 

Placatka Ladislav

"Stroj"

 

mistrovský olej na tvrzené malířské desce, signováno vlevo nahoře PLACATKA, vzadu štítek DÍLA s razítkem ČFVU a starou cenou 4 300.

 

66 x 37 (81 x 52) cm

 

6 900 Kč

 

 

Placatka Ladislav (1923-1986)

Pseudonym Laci di Placi, malíř, grafik, fotograf, studoval ve speciální figurální škole u profesora Rady na AVU v Praze. Původním povoláním fotograf, věnoval se malbě, grafice, knižní ilustraci, PhDr. Eva Ronzová, manželka, je autorkou knihy z roku 2000 "Placatkova díla překonávají hranice času".

(26.5.1923 Neratovice - 10.10.1986 Ostrava)

(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA, abART)

(26.5.1923 Neratovice - 10.10.1986 Ostrava)

 

   

 

 

 

   

126. aukce Ostrava TOP 301-324

 

 

 

 

 

 

 

 

100

311

 

Inness Claude

"Snová krajina - Stromy kolem řeky"

 

olej na plátně, signováno vlevo dole C. INNESS, nedatováno, vzadu štítek se jménem autora, velmi dobrý stav, výborná nabídka.

 

31 x 41 (39,5 x 49,5) cm

 

1 500 Kč

 

 

 

 

 

 

   

126. aukce Ostrava TOP 301-324

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

312

 

Dovie C.

"Dřevěná bouda u potoka v zimní noci"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole C. DOVIE (?), nedatováno, luxusní adjustace.

 

30,5 x 40 (49,5 x 60) cm

 

2 500 Kč

 

 

   

 

 

 

   

126. aukce Ostrava TOP 301-324

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

313

 

neurčeno

"Stopy ve sněhu"

 

mistrovská černobílá fotografie zachycující světla a stíny v zasněžené krajině, vlevo pod fotografií je tužkou psaný text v němčině "Spuren der Freude", vpravo nepřečtená signatura, vzadu v němčině věnování k vánocům 1937, sbírkový kus.

 

14 x 19,5 (34,5 x 35,5) cm

 

700 Kč

 

 

 

 

 

 

   

126. aukce Ostrava TOP 301-324

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

314

 

Lepper Marianne

"Město s obrannou věží u řeky"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole, nedatováno, velmi kvalitní krajinářská práce.

 

55 x 60 (67,5 x 72,5) cm

 

4 500 Kč

 

 

   

 

 

 

   

126. aukce Ostrava TOP 301-324

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

315

 

Sutzkever Rina

"Mystery - Dívka se svým stínem"

 

litografie na dřevě, moderní barevná grafická reprodukce, signováno vlevo dole RINA SUTZKEVER, vzadu certifikát s datací 2004, použitou technikou, číslováním 69/199, mimořádně luxusní reprezentativní adjustace, elipsovitý tvar, ojedinělá nabídka.

 

Elipsa 59 x 39 cm, obrazová plocha 70 x 50 cm (101 x 81) cm

 

4 500 Kč

 

Sutzkever Rina (1945-)

Malířka, narodila se v Moskvě do židovské rodiny, která emigrovala v roce 1948 do Izraele, žila v uměleckém prostředí. Otec Abraham Sutzkever (1913-2010) byl slavný židovský básník, jehož práce často ilustroval Marc Chagall.

Při jedné návštěvě Marc Chagall vyslovil Rině poklonu "… Tvůj otec maloval slovy, ty píšeš barvami…"

(www.qart.com/rina-sutzkever-biographies/2578)

 

 

 

 

 

   

126. aukce Ostrava TOP 301-324

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

316

 

monogramista GLC

"Ranní pozdrav slunci"

 

barevná grafika na plátně, adjustováno pod sklem na podkladové paspartě, signováno monogramem GLC, nedatováno.

 

24 x 20 (30 x 24) cm

 

600 Kč

 

 

 

   

126. aukce Ostrava TOP 301-324

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

317

 

Lada Josef

"Hajný, přítel zvířat - při společném odpočinku"

 

umělecký tisk, signováno vpravo nahoře JOS. LADA, datováno 1941, v paspartě, rámováno, zaskleno.

 

29 x 45 (42,5 x 55,5)

 

2 500 Kč

 

 

Lada Josef (1887-1957)

Vynikající český malíř, kreslíř, ilustrátor, karikaturista, spisovatel, člen SVU Mánes, SČUG Hollar, vyučil se knihařem, navštěvoval večerní kurzy kreslení na UMPRUM v Praze, kam byl později přijat k řádnému studiu, avšak z finančních důvodů školu po roce opustil a věnoval se samostatné výtvarné činnosti.

(Slovník Chagall, abART)

(17.12.1887 Hrusice - 14.12.1957 Praha)

   

 

 

 

   

126. aukce Ostrava TOP 301-324

 

 

 

 

 

 

100

318

 

neurčeno

"Zimní krajina s řekou"

 

olejová tempera na lepence, signováno vpravo dole, nepřečteno, nedatováno, nerámováno

 

26 x 26 cm

 

800 Kč

 

 

 

   

 

 

 

   

126. aukce Ostrava TOP 301-324

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

319

 

Janák B.

"Krajina kolem řeky - Berounka při dešti"

 

olej na překližce, signováno vpravo dole B. JANÁK, vzadu název a datace 15.4.1930, nerámováno.

 

25 x 31,5 cm

 

1 200 Kč

 

 

   

 

 

 

   

126. aukce Ostrava TOP 301-324

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

320

 

Zrzavý Jan

"Benátky - Náměstí sv. Marka"

 

barevný grafický list, zkušební tisk prováděný přímo Janem Zrzavým, v rámci šetření k tisku použil již potištěný papír. List na podkladové paspartě rámován a zasklen, luxusní adjustace.

 

31 x 44 (48 x 66) cm

 

29 000 Kč

 

 

Doložení o postupu práce mistra Zrzavého, sběratelsky mimořádně zajímavé, podobně jako chybotisk ve filatelii.

 

Zrzavý Jan (1890-1977)

Malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, scénograf, pedagog, národní umělec, narozen ve Vadíně-Okrouhlici, jeden z nejlepších českých malířů všech dob vůbec, je o něm vydána řada monografií, je zastoupen ve světových galeriích, na zámku v Telči je otevřena stálá expozice věnovaná tomuto umělci.

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků, abART)

(5.11.1890 Okrouhlice, část Vadín, okres Havlíčkův Brod - 12.10.1977 Praha)

   

 

 

 

   

126. aukce Ostrava TOP 301-324

 

 

 

 

 

 

100

321

 

Zrcadlo barové

 

zdobené velkou plachetnicí na moři s názvem "The Thessalus", vzadu razítko HAND MADE IN ENGLAND, dále razítko COSALT TEXPORTSLTI GRIMSBY HÜMBERSIDE, kolem roku 2000, rámováno, výborný stav

 

S rámem 33 x 23 cm

 

750 Kč

 

 

Thessalus byla velmi rychlá obchodní loď postavená ze železa. Na oceánech a mořích se plavila v letech 1882 (1874 ?) - 1909. Převážela jutu, obilí, vlnu, koně, atd., počet míst pro pasažéry byl omezený.

Černá plocha na fotografii je ve skutečnosti zrcadlová.

 

   

126. aukce Ostrava TOP 301-324

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

322

 

Zrcadlo barové

 

zdobené parníkem a nápisem LOUISIANA STEAMBOAT COMPANY, kolem roku 2000, rámováno, dobrý stav

 

S rámem 22 x 32 cm

 

750 Kč

 

 

Černá plocha na fotografii je ve skutečnosti zrcadlová.

 

   

126. aukce Ostrava TOP 301-324

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

323

 

Zrcadlo barové

 

zdobené parníkem a reklamním nápisem CAPTAIN NORTON FINEST CARIBBEAN RUM, kolem roku 2000, rámováno, velmi dobrý stav.

 

S rámem 32 x 22 cm

 

750 Kč

 

 

Černá plocha na fotografii je ve skutečnosti zrcadlová.

 

   

126. aukce Ostrava TOP 301-324

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

324

 

Plastika "Stojící lev"

 

kov patinovaný na bronz, signováno, nepřečteno, mistrovská sochařská práce.

 

Výška 32 cm, délka 46 cm, hloubka 16 cm

 

3 500 Kč

 

 

 

 

 

 

   

126. aukce Ostrava TOP 301-324

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE