001-020

www.aukcnidum.cz

 127. AUKCE OSTRAVA - 14.10.2018

ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU KATALOGY TEXT - PDF VÝSLEDKY
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20

100

1

 

Bartek J.

"Žena s vědry na vahadle cestou k horskému statku"

 

komorní olej na dřevě, signováno vlevo dole J. BARTEK, nedatováno, rámeček holandského typu, sbírkový kus.

 

8,5 x 12 (12,5 x 16) cm

 

800 Kč

 

 

Miniaturní práce malíře kvalitních obrazů, který má své sběratele, bohužel je o něm velmi málo známo.

      127. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

2

 

Zörner Rudolf

"Pocta Bohumilu Hrabalovi"

 

kombinovaná technika - olej na tvrzené malířské desce a fotografie, signováno vpravo dole ZÖRNER, datováno 1998, společná práce malíře Rudolfa Zörnera a fotografa Petra Baďury.

 

70 x 49 (80 x 58,5) cm

 

16 000 Kč

 

 

Vzadu je tento popis díla: "Spisovatel Bohumil Hrabal proniká prostřednictvím genia loci ve svém meditování do předchozích desetiletí, o což jej požádal fotograf Petr Baďura a zachytil autor tohoto zobrazení malíř R. Zörner." Na obraze je znázorněn dům, ve kterém B. Hrabal žil a který skončil v demolici, jak je zřejmé z vyobrazení.

Jedinečná nabídka.

 

Zörner Rudolf (1941-2017)

Zörner Rudolf Alois

Malíř, grafik, kreslíř, studoval u profesora Aloise Vitíka na VŠUP v Praze, ve studiu pokračoval soukromě u profesora Karla Svolinského. Zastoupen v National Gallery of Art, Washington D.C., USA, vytvořil vývěsní štít Českého antikvariátu z Prahy 6. Věnoval se kresbě, ilustraci, malbě a grafice.

(Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků, abART)

(3.5.1941 Praha - 11.9.2017)

 

     
      127. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

3

 

Muzika František

"Epitaf"

 

surrealistická litografie - ženská tvář vystupující z kamene, signováno tužkou vpravo dole F. MUZIKA, datováno 1941, číslováno 12/50, nerámováno, vloženo do pomocné ochranné pasparty.

 

List 22,5 x 16 cm

 

1 500 Kč

 

 

 

Muzika František (1900-1974)

Malíř, ilustrátor, knižní grafik, scénograf, studia na akademii v Praze u Loukoty, Nechleby, Obrovského, Štursy a Krattnera, dále studia a práce v Paříži, výstavy po celém světě, jeden z mála českých moderních malířů 20. století, jehož význam přerostl naše hranice, mimořádný zjev našeho malířství, široké zastoupení v řadě galerií po světě.

(Slovník Chagall)

(26.6.1900 Praha - 1.11.1974 Praha)

      127. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

4

 

Konůpek Jan

"Chytání koně"

 

kresba tuší, vpravo dole signováno typickým písmenem K, nedatováno, nerámováno, vloženo do tvrdé ochranné pasparty, volný list.

 

42 x 29 cm

 

2 500 Kč

 

 

 

Konůpek Jan (1883-1950)

Významný český i evropský malíř, kreslíř a zejména grafik, ilustrátor, rytec. Studia na ČVUT v Praze u prof. Kouly a Schultze, dále na pražské akademii u prof. Bukovace, Pirnera a grafika a De Piana. Vystavoval prakticky na všech výstavách spolku Mánes i spolku Hollar, člen SURSUM a ARTĚLU. Má široké zastoupení v Národní galerii Praha, je zastoupen v galeriích po celém světě, obdržel řadu ocenění. Jeden z nejvýznamnějších českých malířů počátku dvacátého století.

(Toman, Slovník Chagall)

(10.10.1883 Mladá Boleslav - 12.3.1950 Nové Město nad Metují)

      127. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

5

 

Komárek Vladimír

"Hráč na flétnu mezi oponou"

 

velký galerijní černobílý lept na ručním papíře, signováno tužkou dole uprostřed V. KOMÁREK, datováno 1977, číslováno 17/50, nerámováno, v pomocné ochranné paspartě, krásná sbírková grafika, volný list.

 

42 x 59 cm

 

3 500 Kč

 

 

 

Komárek Vladimír (1928-2002)

malíř, grafik, kreslíř, ilustrátor, pedagog, studium na odborné sklářské škole v Železném Brodě, po roce 1946 na AVU a VŠUP v Praze, zakladatel Skupiny 7 v Liberci, člen skupiny SČUG Hollar, SČVU, UVU-oblast Hradec Králové, ilustroval například Seifertův Deštník z Piccadilly, 1979, Holanův Strom kůru shazuje, 1981, Máchův Máj, 1982, věnoval se volné grafice (Zátiší se zrcadlem, 1987), v roce 1981 získal cenu za nejkrásnější knihu roku, zastoupen v galeriích domácích, z cizích např. galerie v Jugoslávii, Holandsku, Německu, Dánsku, jeden z našich nejvýznamnějších tvůrců drobné grafiky a ex libris

(Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků, http://www.artbohemia.cz/Komarek-vladimir)

(10.8.1928 Hořensko u Semil - 24.8.2002 Jilemnice)

      127. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

6

 

Blažek Josef Tomáš

"Dívčí akt v posteli s draperií"

 

akvarel a kvaš, signováno vlevo dole J. T. BLAŽEK, datováno 1913, za datací nepřečtený text, nerámováno, v paspartě, krásný sbírkový kus.

 

25,5 x 26 cm

 

2 500 Kč

 

 

 

Blažek Josef Tomáš (1884-1962)

Malíř, ilustrátor, profesor kreslení na reálce v Karlíně, studium na UMPRUM v Praze u E.K. Lišky, Preislera a Hofbauera, později na akademii ve speciálce profesora Pirnera, dále studijní cesta do Mnichova. Nejraději maloval obrazy, v nichž převládá živel erotiky. Již v roce 1909 ilustroval pro nakladatelství J.R. Vilímek Annu Kareninu, tvořil fresky v kostele sv. Mikuláše v Praze, přitom mu pomáhal O. Blažíček, výstavoval doma i v zahraničí.

(Toman, Lexikon českých výtvarníků (Lexicon of the CVA), abART)

(7. 3. 1884 Dolní Kalná, Nová Paka - 21.8.1962 Praha)

 

       
      127. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

7

 

Hořejší

"Chlapec s holí"

 

olej na plátně lepeném na lepence, signováno vpravo dole HOŘEJŠÍ, datováno 1930 (?), nerámováno.

 

27 x 17 cm

 

900 Kč

 

 

      127. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

8

 

neurčeno

"U vodopádu"

 

olej na tvrzené malířské desce, zajímavá práce, která si vyžaduje další určení, nerámováno.

 

23 x 29 cm

 

1 900 Kč

 

 

      127. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

9

 

Krasický Marcel

"Portrét starého muže s cigaretou"

 

olej na kartonu, signováno vlevo dole M. KRASICKÝ, datováno vzadu 1939, nerámováno, v paspartě.

 

Vlastní obraz 25 x 19 cm, ve výřezu 22 x 16,5 cm, celá pasparta 30,5 x 25 cm

 

1 600 Kč

 

 

 

Krasický Marcel (1898-1968)

Malíř žánrových námětů, grafik, studium na speciální malířské škole Truppeho v Brně a soukromě u Františka Hlavici, rovněž v Brně, studijní cesty Rakousko, Německo, Itálie, Balkán, působil v Kvasicích u Kroměříže, učil ve Sdružení umělců samouků v Brně, mezi sběrateli oblíbený autor.

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků)

(4. 9. 1898 Kvasice - 3. 11. 1968)

 

       
      127. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

10

 

Dobrinov Alexandr

"Portrét muže vhodného k zapamatování"

 

mistrovská kresba tuší a akvarel, signováno vpravo dole AL. DOBRINOV, datováno 1930, skvělá karikatura muže s knírem, bradkou a extravagantní vázankou, nerámováno, v paspartě, skvělý sbírkový kus.

 

Ve výřezu 49 x 31 cm, pasparta 60,5 x 41 cm

 

2 900 Kč

 

 

 

Dobrinov Alexandr (1898-1958)

Malíř - karikaturista bulharské národnosti, působil v Ostravě, vystavoval v Topičově salonu a s Jednotou umělců výtvarných v Praze.

(Toman, abART)

 

       
      127. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

 

100

11

 

Holub

"Pohled na chrám Sv. Mikuláše z Vrtbovské zahrady"

 

kombinovaná technika - tuš, akvarel, kvaš, signováno vpravo dole HOLUB, datováno 1967, nerámováno, v paspartě.

 

Ve výřezu 29 x 21 cm, pasparta 45,5 x 35,5 cm

 

900 Kč

 

 

       
      127. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

12

 

Holub

"Zákoutí staré Prahy"

 

mistrovská kombinovaná technika - tuš, akvarel, kvaš, signováno vpravo dole HOLUB, datováno 1958, nerámováno, v paspartě.

 

Ve výřezu 29 x 20 cm, pasparta 44 x 33 cm

 

900 Kč

 

 

       
      127. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

13

 

Havlíček Jindřich

"Zlatý roh - Vladivostok"

 

kresba tužkou, signováno vpravo dole J. HAVLÍČEK, datováno 1920, číslovaná práce - č. 170, vzadu štítek se jménem autora, názvem, datací 18.4.1920, místem a velikostí včetně rozměru pasparty, nerámováno.

 

Ve výřezu 23,5 x 31 (38 x 45) cm

 

1 400 Kč

 

 

Práce českého legionáře při odplouvání československých legií z Vladivostoku. Skvělá práce, kromě umělecké i vysoká dokumentační hodnota.

 

Havlíček Jindřich (1882-1947)

Malíř, grafik, pedagog, legionář (databáze Historického ústavu AV ČR). Studoval na Akademii v Praze u Pirnera a Ottenfelda, pedagogicky působil v řadě středních škol, byl na studijní cestě v Dalmácii, od roku 1908 působil v Olomouci - z Olomouce a okolí namaloval řadu obrazů. Seznam katalogizovaných prací je k dispozici v Registru sbírek výtvarného umění. Krátká zmínka o tomto malíři je na stránce o Bělovsi "ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE" (http://www.beloves.wz.cz/zajimavosti.htm).

(Toman, abART, biblio.hiu.cas.cz, Elektronický katalog sbírek výtvarného umění)

(28.3.1882 Náchod - 4.10.1947 Běloves u Náchoda)

 

       
      127. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

14

 

Uhlář Jan

"Ostrava II"

 

kresba uhlem a hnědou pastelkou, signováno, datováno 1952, nerámováno, v paspartě, práce dokumentační hodnoty.

 

Ve výřezu 35 x 55 cm, pasparta 48,5 x 68 cm

 

700 Kč

 

 

 

Uhlář Jan (1901-1971)

Malíř, kreslíř, pedagog, absolvoval soukromá studia malby u Jana Schwarze a prof. Haši, dále navštěvoval na Vyšší lidové škole v Moravské Ostravě kurz kreslení krajin a aktů u Viléma Wünsche a Oldřicha Kittricha, působil jako pedagog na osmileté základní škole v Ostravě - Přívoze, zastoupen v Galerii výtvarného umění v Ostravě.

(Toman, Lexikon českých výtvarníků)

(1.5.1901 Ostrava - 1971)

 

     
      127. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

15

 

Wünsche Vilém

"Život na Ostravsku ve volném čase"

 

mistrovská kresba tužkou, signováno vpravo dole WÜNSCHE, nedatováno, nerámováno, v paspartě, v pravém horním rohu skvrna velikosti mince.

 

Ve výřezu 34 x 59 cm, pasparta 48,5 x 67,5 cm

 

3 500 Kč

 

 

Práce významného Ostravského malíře, národního umělce

 

Wünsche Vilém (1900-1984)

Malíř, kreslíř, ilustrátor, studia v Praze na UPŠ a na AVU u prof. Švabinského, stipendium v Paříži, 1931 čestný studijní rok na AVU Praha, výstavy v Ostravě, Praze, Lodži a řadě měst ostravsko-karvinského regionu, v roce 1995 zastoupen na výstavě Regionální umění ve sbírkách GVU v Ostravě, národní umělec, vynikající malíř sociálních motivů, jeden z nejvýznamnějších malířů ostravsko-karvinského regionu.

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků, Regionální umění ve sbírkách GVUO v Ostravě)

(1.12.1900 Šenov - 3.5.1984 Šenov)

 

     
      127. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

16

 

Gabriel Karel

"Domy ve městě - Pražské Benátky"

 

černobílý lept, vpravo dole signováno tužkou K. GABRIEL, nedatováno, nerámováno, v paspartě.

 

Ve výřezu 33 x 36 cm, pasparta 48,5 x 51,5 cm

 

600 Kč

 

 

 

Gabriel Karel (1891-1963)

Malíř, grafik, pedagog, žák profesora Mako, skvělý malíř pražských motivů, v roce 1944 získal cenu za olej Vltava.

(Toman, Slovník Chagall)

(10.10.1891 Turnov-1963 Praha)

 

       
      127. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

17

 

Laage Wilhelm

"Der dunkle Krug - Zátiší se džbánem"

 

barevný dřevořez, signováno a datováno vlevo dole v desce L.17 (1917), vydalo nakladatelství ve Vídni, nerámováno, plátěná pasparta.

 

List 46 x 58 cm, ve výřezu 41 x 51 cm, pasparta 50 x 69,5 cm

 

900 Kč

 

 

   
      127. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

18

 

Kremlička Rudolf

"Česající se akt ženy"

 

mistrovská černobílá litografie, nesignováno, nerámováno, ve velké tenké ochranné paspartě, velmi dobrý stav.

 

List 25,5 x 18 cm, pasparta 55 x 43 cm

 

3 500 Kč

 

V monografii „Rudolf Kremlička“ od Karla Srpa, rok vydání 2006, je tato litografie publikována na straně 194 pod číslem 198 s názvem „Toaleta“, 1918, 20,5 x 11,5 cm. Ve stejné monografii je na straně 174 publikována i odpovídající kresba tuší „Sedící ženský akt“, 29 x 21 cm, 1918, která je ve vlastnictví NG Praha a dokonce i olej na plátně z roku 1924 s názvem Toaleta, 47 x 30 cm, který je v soukromé sbírce. 

 

Kremlička Rudolf (1886-1932)

Malíř, kreslíř, grafik, studium na pražské akademii u Hanuše Schwaigera, Vlaho Bukovace, Bohumíra Roubalíka, studijní cesty zejména do Holandska a Paříže, člen spolků Spolek výtvarných umělců Mánes (SVU Mánes), Tvrdošíjní, Umělecký svaz Hagen ve Vídni, Secese z Mánesa, Umělecká beseda (UB), nespočet výstav a zastoupení v galeriích, široké zastoupení v Národní galerii Praha, řada monografií.

Vynikající český malíř patřící mezi velikány našeho malířství, jeho akty jsou pověstné, své impresionistické obrazy tvořil i ve Francii a Holandsku.

(Toman, abART)

(19.6.1886 Kolín - 3.6.1932 Praha)

      127. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

19

 

Kremlička Rudolf

"Žena po koupeli"

 

mistrovská černobílá litografie, nesignováno, nerámováno, ve velké tenké ochranné paspartě, velmi dobrý stav.

 

List 31 x 21,5 (55 x 43) cm

 

7 500 Kč

 

V monografii „Rudolf Kremlička“ od Karla Srpa, rok vydání 2006, je tato litografie publikována na straně 195 pod číslem 208 s názvem „Dívka s černými vlasy“, 1920, 28 x 17 cm. Tato práce je i součástí grafické úpravy publikace „Rudolf Kremlička“ od Luďka Nováka, rok vydání 1964. 

 

 

Kremlička Rudolf (1886-1932)

Malíř, kreslíř, grafik, studium na pražské akademii u Hanuše Schwaigera, Vlaho Bukovace, Bohumíra Roubalíka, studijní cesty zejména do Holandska a Paříže, člen spolků Spolek výtvarných umělců Mánes (SVU Mánes), Tvrdošíjní, Umělecký svaz Hagen ve Vídni, Secese z Mánesa, Umělecká beseda (UB), nespočet výstav a zastoupení v galeriích, široké zastoupení v Národní galerii Praha, řada monografií.

Vynikající český malíř patřící mezi velikány našeho malířství, jeho akty jsou pověstné, své impresionistické obrazy tvořil i ve Francii a Holandsku.

(Toman, abART)

(19.6.1886 Kolín - 3.6.1932 Praha)

      127. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

20

 

Bauch Jan

"Dva dívčí akty"

 

olejová tempera na papíře, nesignováno, nedatováno, nerámováno, v paspartě.

 

List 45,5 x 28 cm, ve výřezu 45 x 27 cm, pasparta 58 x 40 cm

 

12 000 Kč

 

 

 

Bauch Jan (1898-1995)

Významný český malíř, grafik, sochař, ilustrátor, studia UMPRUM v Praze u Dítěte, grafická speciálka u Švabinského, 1937 GRAND PRIX v Paříži, 1977 národní umělec, člen Umělecké Besedy, S.V.U. Mánes, kolem čtyřiceti výstav po celém světě, jeden z nejvýznamnějších českých malířů 20. století, řada monografií. Zastoupen v galeriích National Gallery of Art, Washington D.C., Národní galerie v Praze, České muzeum výtvarných umění Praha, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Galerie umění, Karlovy Vary, Galerie hlavního města Prahy, Moravská galerie v Brně, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem.

(Slovník Chagall)

(16.11.1898 Praha - 9.1.1995 Praha)

      127. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE