041-060

www.aukcnidum.cz

 127. AUKCE OSTRAVA - 14.10.2018

ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU KATALOGY TEXT - PDF VÝSLEDKY
41 42 43 44 45
46 47 48 49 50
51 52 53 54 55
56 57 58 59 60

100

41

 

Tůma Drahomír

"Ostrava"

 

barevná litografie, signováno vpravo dole D. TŮMA, datováno 1968, číslováno 87/200, kvalitní adjustace, zaskleno, rámek nahoře poškozený.

 

Ve výřezu 26,5 x 58,5 (49 x 80) cm

 

600 Kč

 

 

 

Tůma Drahomír (1907-1988)

Malíř, grafik, studoval u P. Dillingera na ŠUŘ v Brně a u J. Bendy na UMPRUM v Praze, pracoval jako novinář a grafik v Ostravě, maloval lehce stylizované figurální a krajinné kompozice, čerpal z Ostravska, zastoupen ve sbírkách GVU v Ostravě.

(Slovník Chagall)

(28.11.1907 Přerov - 21.6.1988 Havířov)

 

     
      127. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

42

 

Sum Miloš

"Zahradní měsíčky ve váze"

 

pastel, signováno, datováno 1945, vzadu autorský štítek, kvalitní adjustace, zaskleno.

 

Ve výřezu 55 x 25,5 (84,5 x 53,5) cm

 

500 Kč

 

 

 

Sum Miloš (1896-1966)

Přerovský cukrář, malíř a grafik, legionář, tvůrce ex libris, soukromé studium u Bohumila Krse. V první světové válce se v roce 1916 dostal do ruského zajetí, v roce 1917 byl zařazen do československého vojska v Rusku. V legiích kreslil a přivezl sebou více než 100 kreseb z války. V grafice se zaměřoval hlavně na litografii a linoleořezbu.

(Toman, Slovník Chagall)

(4.10.1896 Litomyšl - 1.3.1966 Přerov)

 

     
      127. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

43

 

Beran D.

"V hutích"

 

akvarel, signováno vlevo dole D. BERAN, nedatováno, zaskleno.

 

Ve výřezu 46 x 30 (66 x 47) cm

 

1 200 Kč

 

 

       
      127. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

44

 

Berghauer - Horyna Bohumil

"Trénování dostihových koní"

 

zajímavý olej na plátně, signováno vlevo dole G. BERGHAUER, nedatováno, zaskleno.

 

46 x 64,5 (57 x 74,5) cm

 

2 500 Kč

 

 

 

Berghauer - Horyna Bohumil (1910-1972)

Berghauer Gottlieb

Malíř, ilustrátor, autodidakt, maloval krajiny, figurální obrazy i podobizny. Podepisoval se také Berghauer Gottlieb.

(Toman, Lexikon českých výtvarníků (Lexicon of the CVA))

(23. 1. 1910 Rosice u Brna - 26. 4. 1972 Bosonohy, okr. Brno-venkov)

 

       
      127. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

45

 

Procházka Sláva

"Panoramatická Ostrava"

 

velká podlouhlá kombinovaná technika - olej, kvaš, akvarel, signováno vpravo dole SLÁVA PROCHÁZKA, nedatováno, pohled na Ostravu v širokém záběru, oboustranně zaskleno.

 

Ve výřezu 50 x 100 (87,5 x 138) cm

 

6 500 Kč

 

 

Práce byla patrně vytvořena pro reprezentativní účely

 

     
      127. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

46

 

Drha Josef

"Předjaří"

 

kvaš, signováno vpravo dole J. DRHA, datováno 1957, zaskleno.

 

Ve výřezu 42 x 65, 50 x 70, (71 x 90) cm

 

4 500 Kč

 

 

 

Drha Josef (1912- 2009)

malíř a grafik, studia na Masarykově vyšší lidové univerzitě v Ostravě, dále soukromě u Wünsche a Obšila, člen Moravskoslezských výtvarných umělců, SČSVU, SČVU, SVUT Ostrava, ČFVU, SCA, zastoupen ve sbírkách Národní galerie Praha, Ministerstva kultury, Galerie výtvarného umění v Ostravě atd., dlouhý výčet výstav individuelních i kolektivních, zastoupen mimo jiné v roce 1993 na výstavě Les Peintres Tcheques v Paříži, významný český malíř a přední malíř ostravského regionu.

(Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků (Lexicon of the CVA))

(3. 3. 1912 Ostrava-Hulváky - 22. 12. 2009 Ostrava)

 

     
      127. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

47

 

Stretti Viktor

"Malá Strana se sv. Mikulášem"

 

trojbarevná litografie, vpravo dole signováno v desce i tužkou VIKTOR STRETTI, v desce datováno 1949, skvělá práce světově proslulého malíře, kreslíře a grafika, na horním okraji skvrny od vlhkosti. Původní řezaný rám, zaskleno.

 

50 x 38 (53 x 41) cm

 

1 200 Kč

 

 

 

Stretti Viktor (1878-1957)

Jeden z nejlepších českých grafiků, kreslířů a malířů z přelomu století, žák Ženíška, další studia na mnichovské akademii u prof. C. Marra, člen SVU Mánes, množství výstav a zastoupení v galeriích, včetně Národní Galerie. Portrétoval Jana Kubelíka, A. Rodina, prezidenta Masaryka, Rašína, A. Sedláčkovou, Thuna, Lobkovicovou a další. Jeho oleje jsou na trhu mimořádně vzácné. Vynikající malíř a grafik ze slavné rodiny.

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků)

(7.4.1878 Plasy (Plzeň-sever) - 5.3.1957 Praha)

 

       
      127. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

48

 

Kubašta Vojtěch

"Pražský hrad"

 

barevná litografie, signováno uprostřed v desce i vpravo dole tužkou V. KUBAŠTA, čtyřicátá léta minulého století, skvělá práce významného malíře, architekta, kreslíře a grafika.

 

42 x 59 (45 x 62,5) cm

 

2 800 Kč

 

 

 

Kubašta Vojtěch (1914-1992)

Architekt, malíř, ilustrátor, scénograf, studoval u profesorů Blažíčka, Wirtha, Štecha a Engela na Vysoké škole architektury a pozemního stavitelství v Praze, proslul ilustracemi knih pro mládež.

(Toman, Slovník Chagall, abART)

(7.10.1914 Vídeň - 7.7.1992 Dobříš (Příbram)

 

       
      127. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

49

 

Rada Vlastimil

"Shromáždění Husitů"

 

skica olejovou temperou, vpravo dole signováno monogramem, umělecká adjustace. Bravurně nahozená skica.

 

Ve výřezu 30 x 46 (50,5 x 66) cm

 

4 500 Kč

 

 

 

Rada Vlastimil (1895-1962)

Malíř, grafik, ilustrátor, studium na pražské akademii u Jana Preislera, Maxe Švabinského, Jana Štursy, Josefa Jindřicha Loukoty, později profesor ve speciální malířské škole na AVU Praha, člen SVU Mánes, národní umělec, široké zastoupení v Národní galerii, výstavy v Evropě i v USA, jeden z nejlepších českých malířů 20. století, řada monografií o tomto vynikajícím českém malíři, dlouhý výčet výstav a ocenění

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků, abART)

(5.4.1895 České Budějovice - 22.12.1962 Praha)

 

       
      127. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

50

 

Wünsche Vilém

"V nízké sloji"

 

mistrovský olej na plátně, signováno vpravo dole V. WÜNSCHE, datováno 1950, vzadu rukou psaný název a jméno autora.

 

60 x 80 (77 x 97) cm

 

22 000 Kč

 

 

 

Wünsche Vilém (1900-1984)

Malíř, kreslíř, ilustrátor, studia v Praze na UPŠ a na AVU u prof. Švabinského, stipendium v Paříži, 1931 čestný studijní rok na AVU Praha, výstavy v Ostravě, Praze, Lodži a řadě měst ostravsko-karvinského regionu, v roce 1995 zastoupen na výstavě Regionální umění ve sbírkách GVU v Ostravě, národní umělec, vynikající malíř sociálních motivů, jeden z nejvýznamnějších malířů ostravsko-karvinského regionu.

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků, Regionální umění ve sbírkách GVUO v Ostravě)

(1.12.1900 Šenov - 3.5.1984 Šenov)

 

     
      127. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

51

 

neurčeno

"Zimní krajina"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole, neurčeno, kolem roku 1940.

 

53 x 71 (70 x 89) cm

 

3 900 Kč

 

 

       
      127. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

52

 

neurčeno

"Borovice v zimní krajině"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole, neurčeno. Výborná profesionální a reprezentativní práce.

 

34 x 97 (80 x 109) cm

 

6 500 Kč

 

 

       
      127. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

53

 

monogramista HH

"Odpočinek ve městě"

 

olej-tempera, signováno vpravo dole monogramem HH, kolem roku 1940, výborná galerijní práce.

 

44 x 55 (54 x 65,5) cm

 

9 000 Kč

 

 

       
      127. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

54

 

monogramista

"Luxusní vila v zahradě"

 

akvarel, vpravo dole signováno monogramem, datováno 1974, zaskleno - antireflexní sklo, velmi kvalitní práce patrně rakouského autora.

 

43 x 57 (60,5 x 74,5) cm

 

5 500 Kč

 

 

       
      127. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

55

 

Sládek Jan Miroslav

"Šachta"

 

mistrovský olej na plátně, signováno vlevo dole J.M. SLÁDEK, nedatováno, práce umělecké i dokumentační hodnoty.

 

77 x 100 (85 x 107) cm

 

9 000 Kč

 

 

 

Sládek Jan Miroslav (1917-?)

Malíř, studoval u M. Salcmana a C. Boudy na PedF UK v Praze, věnoval se zejména krajinomalbě a figurálním kompozicím, vystavoval se středočeskými výtvarníky.

(Slovník Chagall)

 

    127. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

100

56

 

neurčeno

"Zima v rozrůstajícím se městě"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole, nepřečteno, patrně polský autor

 

76 x 60 (92 x 76) cm

 

12 000 Kč

 

 

       
      127. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

57

 

Schindler Zdeněk

"Vyhaslý"

 

mistrovská kresba lavírovanou tuší, signováno vpravo dole SCHINDLER, datováno 2013, současný surrealistický projev, zaskleno.

 

40 x 30 (42 x 32) cm

 

2 500 Kč

 

 

Získáno přímo od autora.

      127. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

58

 

Schindler Zdeněk

"Život je kamenný"

 

mistrovská kresba tužkou, signováno vpravo dole SCHINDLER, datováno 2013, současný surrealistický projev, zaskleno.

 

40 x 30 (42 x 32) cm

 

2 500 Kč

 

 

Získáno přímo od autora.

      127. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

59

 

Schindler Zdeněk

"Bez názvu"

 

mistrovská kresba tužkou, signováno vpravo dole SCHINDLER, datováno 2013, současný surrealistický projev, zaskleno.

 

40 x 30 (42 x 32) cm

 

2 500 Kč

 

 

Získáno přímo od autora.

      127. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

60

 

neurčeno

"Ze Smrku na Kněhyni"

 

mistrovský olej na plátně, signováno, nepřečteno, vzadu název místa a datace 1938, mimořádně luxusní rám francouzského typu.

 

60 x 80 (80 x 100) cm

 

19 000 Kč

 

 

Jen cenu rámu lze odhadnout částkou 15 000 Kč

 

     
      127. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE