081-100

www.aukcnidum.cz

 127. AUKCE OSTRAVA - 14.10.2018

ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU KATALOGY TEXT - PDF VÝSLEDKY
81 82 83 84 85
86 87 88 89 90
91 92 93 94 95
96 97 98 99 100

100

81

 

Šrámek Josef

"Zima v průmyslové Ostravě"

 

mistrovský pointilistický olej na tvrzené malířské desce, signováno vpravo dole ŠRÁMEK, datováno 1941, zdobný rám šedo-zlaté barvy vyžaduje drobnou opravu.

 

Ve výřezu 60 x 85 (86,5 x 111,5) cm

 

14 000 Kč

 

 

Šrámek Josef (1893-1971)

Malíř krajinář, odborný učitel kreslení v Ostravě, žák Aloise Kalvody, později studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze u Vratislava Hugo Brunnera a Josefa Schussera a na akademii v Praze u Otakara Nejedlého a Karla Špillara, uskutečnil studijní cesty do Jugoslávie a Itálie, delší dobu pobýval ve Francii, člen MSVU, v Lexiconu výčet výstav, zastoupen v Národní galerii, Galerii výtvarného umění v Ostravě, významný ostravský malíř.

(Toman, slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků (Lexicon of the CVA))

(6.1.1893 Ostrava - 16.2.1971 Ostrava)

 

  

   

 

 

  

   

127. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

82

 

Brož Josef

"Cesta přes můstek v potemnělé krajině"

 

olej - tempera, signováno vpravo dole BROŽ, datováno 1942, práce vynikajícího českého malíře.

 

Ve výřezu 42 x 56 (62,5 x 77,5) cm

 

9 000 Kč

 

 

 

Brož Josef (1904-1980)

Malíř, sochař, řezbář, ilustrátor, scénograf, národní umělec, studoval na UMPRUM v Praze u Hofbauera a v Paříži u profesora F. Kupky, člen Svazu čs. výtvarných umělců, Skupiny 58, Umělecké Besedy, Svazu českých výtvarných umělců, řada monografií, široké zastoupení v Národní galerii Praha, výstavy doma i v zahraničí.

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků (Lexicon of the CVA))

(13.8.1904 Krásno nad Bečvou - 12.10.1980 Praha)

  

   

127. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

83

 

Čmerda Lumír

"Bída"

 

domalovaný dřevořez, signováno vpravo dole ČMERDA, datováno 1962, vlevo dole tužkou: Bída, čtvrtý list z cyklu "Blues o tom, co nenávidím", číslováno 1/10.

 

53 x 40 (87 x 65) cm

 

7 500 Kč

 

 

 

Čmerda Lumír (1930-)

Sochař, keramik, grafik, narozen v Plzni, studoval na Husově teologické fakultě v Praze.

(Slovník Chagall)

 

  

 

 

 

  

   

127. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

 

100

84

 

Rada Vlastimil

"V kovárně"

 

mistrovská litografie, signováno vpravo dole tužkou VLAST. RADA, datováno 1946, číslováno 186/300, kvalitní adjustace, příjemný grafický list ryze českého malíře, kreslíře a grafika.

 

Ve výřezu 27 x 35 (42,5 x 54) cm

 

2 500 Kč

 

 

 

Rada Vlastimil (1895-1962)

Malíř, grafik, ilustrátor, studium na pražské akademii u Jana Preislera, Maxe Švabinského, Jana Štursy, Josefa Jindřicha Loukoty, později profesor ve speciální malířské škole na AVU Praha, člen SVU Mánes, národní umělec, široké zastoupení v Národní galerii, výstavy v Evropě i v USA, jeden z nejlepších českých malířů 20. století, řada monografií o tomto vynikajícím českém malíři, dlouhý výčet výstav a ocenění

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků, abART)

(5.4.1895 České Budějovice - 22.12.1962 Praha)

 

  

   

 

 

  

   

127. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

85

 

Beran Aljo

"Ostrava v symbolech"

 

jedinečný velký mistrovský olej na plátně, signováno vpravo dole BERAN, datováno 1962, vhodný široký bílý rám, reprezentativní celek.

 

101 x 100 (119 x 118) cm

 

65 000 Kč

 

 

Obraz bezesporu patří mezi nejlepší práce na téma Ostrava.

 

Beran Aljo (1907-1990)

Malíř, grafik, ilustrátor, pedagog, architekt, studoval na VUT v Brně obor architektura, poté na UPŠ v Praze u Jaroslava Bendy, Karla Špillara a Václava Štecha, podnikl řadu studijních cest po Evropě a Turecku v předválečné době i po roce 1945, byl docentem a vedoucím Katedry výtvarné výchovy FF Univerzity Palackého v Olomouci, navrhl znak Univerzity Palackého, svými grafikami vyzdobil četné bibliofilie, během dlouhých let se účastnil většiny kolektivních výstav a výstavních akcí v Olomouci a Ostravě.

(Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků (Lexicon of the CVA), abART)

(15.4.1907 Podgórze u Krakova, Polsko - 22.10.1990 Olomouc)

 

  

   

 

 

  

   

127. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

86

 

Mukařovský Josef

"Zasněná dívka s perlovým náhrdelníkem"

 

kombinovaná technika - akvarel, kvaš, signováno vpravo dole J. MUKAŘOVSKÝ, datováno 1921, ručně řezaný rám stříbro-zlaté barvy.

 

35,5 x 25,5 (59,5 x 50) cm

 

5 500 Kč

 

 

Jedna z posledních prací tohoto vynikajícího kreslíře a ilustrátora zastoupeného v řadě evropských galerií včetně NG Praha

 

(1851-1921)

 

  

   

 

 

  

   

127. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

 

 

100

87

 

Svolinský Karel

"Svatý Václav - personifikace vinobraní"

 

mistrovská kresba tuší a akvarel, práce galerijní hodnoty, kolem roku 1940, špičkový ručně řezaný umělecký rám od Jaroslava Olšáka. Jedna z nejkrásnějších komorních prací autora.

 

Ve výřezu 30 x 19 (57 x 47)

 

25 000 Kč

 

 

 

Svolinský Karel (1896-1986)

Skvělý malíř, kreslíř, grafik a ilustrátor, scénograf, kostýmní výtvarník, pedagog, autor bankovek i celé řady poštovních známek, vyučil se řezbářem u Ziky a Lišky, později studoval plastiku u B. Kafky, grafiku a malbu u F. Kysely, již v roce 1925 získal Grand Prix v Paříži, znovu Grand Prix a zlatou medaili na světové výstavě v Paříži 1937, Grand Premio na výstavě v Miláně 1940, Národní cenu v roce 1942, člen SVU Mánes, bohaté zastoupení v Národní galerii, GVU Ostrava, zastoupení v galeriích po celé Evropě, řada monografií.

(Toman, Lexikon českých výtvarníků, Slovník Chagall)

(14.1.1896 Svatý Kopeček, Olomouc - 16.9.1986 Praha)

 

  

   

 

 

  

   

127. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

88

 

Liesler Josef

"Soudci"

 

barevná litografie, signováno vpravo dole LIESLER, datováno 1945, číslováno 150/300, slavná grafika, papír je poškozen. Paspartováno, rámováno, pod sklem.

 

Ve výřezu 32 x 41,5 (49 x 60) cm

 

4 900 Kč

 

 

 

Liesler Josef (1912-2005)

Ilustrátor, malíř, grafik, věnoval se tvorbě poštovní známky, vlastních bibliofilií, studia na ČVUT Praha u C. Boudy, O. Blažíčka, člen skupiny Sedm v říjnu (1939-1941), SVU Mánes (1942-1956), SČUG Hollar (1945), tvůrčí skupiny 58 (1958), skupiny Radar. Čestným akademikem florentské Akademie, členem Královské belgické akademie (1969), zastoupen v řadě sbírek u nás i v zahraničí, včetně zastoupení v Národní galerii Praha, řada výstav, mj. výstavy v Mánesu, Hollaru, v Bruselu, Antverpách, Stockholmu, Göteborgu, Oslu, Kodani, Vídni, široká škála činností, výstav, ocenění popsána ve Slovníku Chagall.

(Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků, abART)

(19.9.1912 Vidolice, Pětipsy, Chomutov - 23.8.2005 Praha)

 

  

   

 

 

  

   

127. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

89

 

Pecold Bohumír

"Modře laděný večerní ruch v centru Ostravy"

 

velký olej na plátně, signováno vpravo dole B. PECOLD, datováno 1961, vedle vysoké umělecké i vysoká dokumentační hodnota, reprezentativní celek.

 

90 x 75 (108 x 93) cm

 

45 000 Kč

 

 

 

Pecold Bohumír

Malíř, studoval na Masarykově vyšší lidové škole v Ostravě, výborný krajinář, zejména oblasti Beskyd a Valašska.

(Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků (Lexicon of the CVA))

(24. 10. 1888 Černovice, Pelhřimov - 15. 3. 1964 Karviná - Darkov)

 

  

   

 

 

  

   

127. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

90

 

Wiesner Richard

"Dívka a černé slunce"

 

velký olej na plátně, signováno vpravo dole R. WIESNER, datováno 1962, vzadu autorský štítek a razítko ČFVU Praha.

 

78 x 95 (124 x 102) cm

 

95 000 Kč

 

 

Monumentální, vysoce reprezentativní a galerijní práce

 

Wiesner Richard (1900-1972)

Malíř, pedagog, absolvent akademie v Praze u Obrovského a Nechleby, jako stipendista byl dva roky v Paříži, člen SVU Mánes, Svazu čs. výtvarných umělců, Svazu českých výtvarných umělců, Skupiny 58, od roku 1971 národní umělec, významný český malíř 20. století, zastoupen v Galerii umění v Karlových Varech, Galerii výtvarného umění v Ostravě, Vlastivědném muzeu v Šumperku, Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem, vystavoval s SVU Mánes, na zlínských salonech, v roce 1937 na Světové výstavě v Paříži, v Benátkách, Finsku, Libanonu, Maďarsku, NSR, New Yorku, Polsku, Sýrii, Tunisu, na mnoha místech v Československu. Mezi jeho nejznámější díla náleží sgrafito v hlavní hale nádraží v Praze-Smíchov (1958) a výzdoba stropu vestibulu Karolina v Praze - strop kryjí dřevěné desky vyzdobené symboly věd (1948), viz KAROLINUM - historické sídlo Univerzity Karlovy http://www.cuni.cz/UK-1436.html.

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků, abART)

(6.7.1900 Ruda nad Moravou, Šumperk - 6.11.1972 Praha)

 

  

 

 

 

  

   

127. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

91

 

Schindler Zdeněk

"Žena jako domina"

 

kombinovaná technika - tuš, akvarel, kvaš, signováno dole Z. SCHINDLER, datováno 2011, pod signaturou uveden název obrazu. Současný surrealistický projev, zaskleno.

 

42 x 29,5 (43 x 31) cm

 

3 700 Kč

 

 

Získáno přímo od autora.

  

   

127. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

92

 

Schindler Zdeněk

"V pasti"

 

kombinovaná technika - tuš, akvarel, kvaš, signováno vpravo dole Z. SCHINDLER, datováno 2013, současný surrealistický projev, zaskleno.

 

40 x 29,5 (42 x 32) cm

 

3 700 Kč

 

 

Získáno přímo od autora

  

   

127. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

93

 

neurčeno

"Matterhorn"

 

mistrovský olej na plátně, signováno vlevo dole, neurčeno, široký mimořádně luxusní rám francouzského typu.

 

56 x 78 (81,5 x 101,5) cm

 

35 000 Kč

 

 

Cenu rámu lze odhadnout cca částkou 15 000 Kč.

 

  

   

 

 

  

   

127. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

94

 

Rada Vlastimil

"Jezdec před bránou"

 

mistrovská kresba uhlem, bělobou a pastelkou, signováno vpravo dole VLAST. RADA, datováno 1938. Kvalitní adjustace, rám, pasparta, sklo.

 

30 x 22,5 (54 x 44) cm

 

5 500 Kč

 

 

Práce významného českého malíře, kreslíře, ilustrátora bohatě zastoupeného v Národní galerii.

 

Rada Vlastimil (1895-1962)

Malíř, grafik, ilustrátor, studium na pražské akademii u Jana Preislera, Maxe Švabinského, Jana Štursy, Josefa Jindřicha Loukoty, později profesor ve speciální malířské škole na AVU Praha, člen SVU Mánes, národní umělec, široké zastoupení v Národní galerii, výstavy v Evropě i v USA, jeden z nejlepších českých malířů 20. století, řada monografií o tomto vynikajícím českém malíři, dlouhý výčet výstav a ocenění

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků, abART)

(5.4.1895 České Budějovice - 22.12.1962 Praha)

 

  

   

 

 

  

   

127. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

95

 

Bubeníček Ota

"Česká krajina s chalupami v zimě"

 

olej na tvrzené malířské lepence, signováno vpravo dole O. BUBENÍČEK, nedatováno, kolem roku 1920, zaskleno.

 

44 x 58 (56,5 x 70) cm

 

35 000 Kč

 

 

 

Bubeníček Ota (1871-1962)

Malíř, loutkář, maloval krajiny z Valašska, Tater a Krkonoš, studia na pražské akademii u Mařáka a Slavíčka, dále v Mnichově a Paříži, výstavy v Mnichově, Londýně, Benátkách, Topičově salonu a další, zastoupen v Národní galerii Praha, GHMP, VČG Pardubice, MU Olomouc, AJG Hluboká. Jeden z nejznámějších představitelů Mařákovy krajinářské školy.

(Toman, Slovník Chagall, abART)

(31.10.1871 Uhříněves, Praha - 10.9.1962 Mladá Vožice, Tábor)

 

  

   

 

 

  

   

127. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

96

 

Černý Karel Š

"Rozhovor"

 

olej na plátně, signováno vlevo dole K.ČERNÝ Š, nedatováno, jedná se o velmi zajímavou práci galerijní úrovně, plátno v dolní části restaurováno a podlepeno.

 

35,5 x 46 (43 x 54) cm

 

48 000 Kč

 

 

Těžko jsme hledali paralelu v díle Černého, proto ponecháváme případnému kupujícímu tři týdny ode dne konání aukce na konzultaci se svým vlastním znalcem

 

Černý Karel (1910-1960)

Malíř, grafik, studia na Ukrajinské akademii v Praze u Jana Ivana Kulece a na akademii v Praze u Jakuba Obrovského, vynikající český moderní malíř, zastoupen v řadě galerií, včetně Národní galerie Praha a GVU Ostrava, v Lexikonu dlouhý výčet výstav a literatury o tomto umělci. Z úcty k matce připojoval ke jménu iniciálu Š (Šiková, dívčí jméno matky).

(Lexikon českých výtvarníků (Lexicon of the CVA), abART)

(19.2.1910 Brno - 18.10.1960 Praha)

 

  

   

 

 

  

   

127. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

97

 

Šimon Tavík František

"Z orientálního města"

 

mistrovský galerijní olej na plátně, signováno vpravo dole T. F. ŠIMON, nedatováno, původní rám, výborná nabídka.

 

38 x 58 (51 x 71,5) cm

 

39 500 Kč

 

 

 

Šimon Tavík František (1877-1942)

Grafik, kreslíř, malíř, pedagog, člen SVU Mánes, nositel řádu Čestné legie, profesor na několika akademiích, studia na pražské akademii u Pirnera. Tvořil převážně v Paříži, již v roce 1898 se zúčastnil výstavy spolku Mánes v Topičově saloně, v roce 1900 a 1902 kolektivních výstav spolku Nanes ve Vídni a Berlíně atd.- dlouhý výčet v Tomanovi a v Lexiconu, zastoupení: Galerie výtvarného umění v Ostravě, Východočeská galerie v Pardubicích, Národní galerie v Praze, Galerie hlavního města Prahy v Praze, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, ve světových galeriích.

Pseudonym Tavík pochází z rodného příjmení jeho matky (Tavíková).

(Toman, Lexikon českých výtvarníků, www.tfsimon.com)

(13.5.1877 Železnice u Jičína - 19.12.1942 Praha)

 

  

 

 

 

  

   

127. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

98

 

Blažíček Oldřich

"Krásná zima na kraji vesnice"

 

mistrovský olej na plátně lepeném na malířské lepence, signováno, nedatováno, kolem roku 1925.

 

35 x 50 (57,5 x 71,5) cm

 

79 000 Kč

 

 

Typicky českou zimní atmosféru představuje potok s vrbou

 

Blažíček Oldřich (1887-1953)

Malíř, studia nejprve na VŠUP, později na AVU v Praze ve speciálce Hanuše Schweigera, v roce 1913 získal Hlávkovo stipendium na cestu do Itálie. Od roku 1921 působil jako profesor na ČVUT v Praze, byl členem SVU Mánes. Krajinářská tvorba neprávem poněkud zastínila jeho malby architektonických interiérů. Zastoupen v Národní galerii Praha.

(Toman, Slovník Chagall)

(5.1.1887 Slavkovice u Nového Města na Moravě - 3.5.1953 Praha)

 

  

   

 

 

  

   

127. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

99

 

Průcha Jindřich

"V mladém lese"

 

olej na dřevěné desce, signováno vlevo dole PRŮCHA, nedatováno.

 

20 x 29 (33,5 x 42,5) cm

 

13 500 Kč

 

 

 

Průcha Jindřich (1886-1914)

Malíř, původně studoval na filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, současně navštěvoval kurzy kreslení na soukromé malířské škole Ludvíka Vacátka rovněž v Praze. Kreslení studoval v letech 1911-1912 u Johanna Caspara Hertericha v Mnichově na Akademie der bildenden Künste (Akademie výtvarných umění) a v letech 1912-1912 u Adolfa Liebschera na pražském Českém vysokém učení technickém. V roce 1912 byl přijat za řádného člena S.V.U. Mánes. Jako důstojník v záloze narukoval hned na začátku první světové války na vojnu, zahynul v Haliči při prvních bojích. Až na výjimky byly jeho práce ponejvíce vystavovány na autorských či kolektivních výstavách až posmrtně.

(29.9.1886 Uherské Hradiště - 1.9.1914 Komarów, Ukrajina - Halič)

 

  

   

 

 

  

   

127. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

100

 

Slavíček Antonín

"Chalupy s doškovou střechou v kvetoucí krajině s figurální stafáží"

 

velký mistrovský galerijní olej na plátně, signováno vlevo dole A. SLAVÍČEK.

 

55 x 68,5 (74 x 86,5) cm

 

790 000 Kč

 

 

Současný majitel obdržel tento obraz před padesáti lety od své tety. V roce 1993 na něj nechal vypracovat znalecký posudek od PhDr. Jiřího M. Boháče. Zpracovaný posudek je datovaný 12. 2. 1993 a je velmi fundovaný. V posudku se konstatuje:

"... posuzovaný obraz se blíží Slavíčkovým venkovským krajinám malovaným po roce 1904, obrazům malovaným na Českomoravské Vysočině ... nejblíže však lze najít v malířském rukopise a barevné skladbě příbuznost s obrazy malovanými v létě 1908 v Oldřichovci v Jižních Čechách. ... Oproti řadě předchozích děl prostším a zklidnělým názorem na skutečnost, nicméně ohlašujícím počátek vrcholení jeho předčasně přervalého díla".

Na základě doporučení znaleckého posudku majitel nechal obraz restaurovat u PhDr. Františka Šuberta, odborného restaurátora a soudního znalce uměleckých děl. V posudku F. Šuberta se konstatuje, že v období od 10. 5. do 9. 6. 1993 bylo provedeno restaurování bez toho, že by byl zasažen původní malířský materiál novým materiálem. To znamená, že bylo zachováno původní autorovo plátno, podklady i barevná vrstva.

Obrazu by prospělo odborné vyčištění zejména v levém spodním rohu. Původní široký velmi vhodný rám je poškozen zejména častým otíráním při domácím úklidu

 

Dokumentace

Znalecký posudek PhDr. Jiřího M. Boháče

Znalecká zpráva PhDr. Františka Šuberta

Kopie rodinných fotografií s obrazem visícím na zdi před pohovkou

 

Slavíček Antonín (1870-1910)

Malíř, studium na akademii u Julia Mařáka, člen KVU Aleš, člen SVU Mánes, jeho dílem vrcholí český impresionismus, výčet jeho výstav a zastoupení je rozsáhlý, patří mezi nejdražší české malíře.

(Toman, Lexikon českých výtvarníků, abART)

(16.5.1870 Praha - 1.2.1910 Praha)

 

  

   

 

 

  

   

127. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE