121-140

www.aukcnidum.cz

 127. AUKCE OSTRAVA - 14.10.2018

ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU KATALOGY TEXT - PDF VÝSLEDKY
121 122 123 124 125
126 127 128 129 130
131 132 133 134 135
136 137 138 139 140

100

121

 

Zrzavý Jan

"Převozník"

 

mistrovská ofsetolitografie, signováno v kameni ZJ, datováno 1954, adjustováno v paspartě, rámováno, zaskleno.

 

Ve výřezu 29 x 20 (42,5 x 34) cm

 

1 500 Kč

 

 

 

Zrzavý Jan (1890-1977)

Malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor, scénograf, pedagog, národní umělec, narozen ve Vadíně-Okrouhlici, jeden z nejlepších českých malířů všech dob vůbec, je o něm vydána řada monografií, je zastoupen ve světových galeriích, na zámku v Telči je otevřena stálá expozice věnovaná tomuto umělci.

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků, abART)

(5.11.1890 Okrouhlice, část Vadín, okres Havlíčkův Brod - 12.10.1977 Praha)

 

       
      127. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

122

 

Saudek Kája

"Komtesa Milda"

 

ušlechtilý tisk mistrovské litografie, signováno v kameni SAUDEK, dále slepotiskem Kája Saudek, vzadu autorské razítko s názvem a datací 2013, číslováno 37/100, výborná adjustace, skvělá nabídka.

 

17 x 12,5 (42 x 32) cm

 

4 000 Kč

 

 

 

Saudek Kája (1935-2015)

Malíř, ilustrátor, kreslíř, autor komiksů, věnoval se kresbě, malbě, plakátové tvorbě, časopisecké ilustraci a literární činnosti, patří mezi přední osobnosti kresleného komiksu u nás od druhé poloviny šedesátých let, uspořádal přes 300 samostatných výstav u nás i v zahraničí.

(Slovník Chagall)

(13.5.1935 Praha - 26.6.2015 Praha - Motol)

 

     
      127. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

123

 

Born Adolf

"IL DOTTORE"

 

velká mistrovská barevná litografie, vpravo dole signováno tužkou A. BORN, nedatováno, číslováno 16/90, kvalitní adjustace, výborný stav.

 

Ve výřezu 47 x 36 (67,5 x 52) cm

 

19 500 Kč

 

 

 

Born Adolf (1930-2016)

Přední ilustrátor a grafik, scénograf, malíř, výtvarník kreslených filmů, karikaturista, studia u Ant. Pelce, člen ČFVU, SČUG Hollar, skupiny karikaturistů Polylegran, na světové výstavě v Montrealu získal GRAND PRIX, obdržel třicet vyznamenání a cen za ilustrace, řada výstav, zastoupen v Národní galerii.

(Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků (Lexicon of the CVA))

(12.6.1930 České Velenice, Jindřichův Hradec - 22.5.2016)

 

       
      127. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

124

 

Witek M.

"Podle očitého svědka"

 

kolorovaná litografie, kamenotisk - STEINDRUCKEREI d. M. WITEK in PRAG, papír částečně zašpiněný a uprostřed přeložený, adjustováno v rámku pod sklem.

 

33,5 x 22,5 (42 x 31) cm

 

7 500 Kč

 

 

Text tištěný pod obrázkem:

„Schreckliches Verfahren mit dem Leichnam des gemordeten Kriegsministers Latour.

Aufgenommen v. einem Augenzeugen.“ Zacházení s tělem zavražděného ministra války Latour.

 

Theodor hrabě Baillet de Latour (15.6.1780 Linec - 6.10.1848 Vídeň), působil od dubna 1848 ve funkci ministra války v tehdejší rakouské konstituční vládě. Aby podpořil přesun vojsk chorvatského šlechtice a rakouského generála Josipa Jelačiće, který měl bojovat proti bouřícím se Uhrům, rozhodl se poslat mu na pomoc vídeňský batalión. Část vídeňského obyvatelstva se tomu pokoušela zabránit a vzala útokem říšské ministerstvo války. Latour byl lynčován a jeho tělo bylo následně pověšeno na pouliční lampu.

 

       
      127. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

125

 

Majer Antonín

"Rozkvetlá jabloň v otevřené krajině s figurální stafáží"

 

mistrovský olej na plátně, signováno vpravo dole A. MAJER, kolem roku 1930. Výborná práce skvělého malíře a grafika, původní mohutný zlacený rám. Vysoce reprezentativní celek svou kvalitou i velikostí.

 

86 x 80,5 (103 x 98) cm

 

29 000 Kč

 

 

Obraz pochází přímo z rodiny malíře.

 

Majer Antonín (1882-1963)

Malíř, grafik, studia u profesora Brožíka, Schwaigera a Hynaise na AVU v Praze, věnoval se malbě, kresbě a ilustraci. Velký vliv na jeho práci měl Munch. Byl jedním ze zakládajících členů spolku Hollar, s nímž vystavoval u nás i v zahraničí, vydal cyklus pohlednic, zastoupen v řadě galerií, včetně Národní galerie Praha.

(Toman, Slovník Chagall)

(1.2.1882 Praha - 6.12.1963 Praha)

 

       
      127. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

126

 

Chatrný Dalibor

"Tvář"

 

dřevoryt, dole uprostřed signováno tužkou D. CHATRNÝ, datováno 1960, adjustováno v paspartě, rámováno, zaskleno. Na trhu se vyskytuje vzácně.

 

34,5 x 23,5 (55,5 x 41,5) cm

 

3 900 Kč

 

 

 

Chatrný Dalibor (1925-2012)

Malíř, grafik, tvůrce objektů, konceptuální umělec, narozen v Brně, studoval na pedagogické Fakultě UK v Praze u M. Salcmana a C. Boudy, ČVUT a AVU v Praze u V. Silovského, více jak třicet let pracoval jako pedagog mj. na střední uměleckoprůmyslové škole v Brně, na AVU Praha, JAMU v Brně, mimořádně silné zastoupení v galeriích, včetně Národní galerie v Praze, kolem sta výstav doslova po celém světě.

(Slovník Chagall, abART)

(28.8.1925 Brno - 5.7.2012 Rajhrad, Brno-venkov)

      127. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

127

 

"Le vrai portrait du juif-errant, Tel qu’on l’a vu passer ŕ Bruxelles en Brabant, le 22 Avril 1774..."

 

kolorovaná novinová grafika s francouzským textem, dobrý stav, výborná adjustace.

 

48 x 30,5 (57,5 x 40) cm

 

1 500 Kč

 

 

      127. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

128

 

Jelínek František Antonín

"Bakchanálie"

 

mistrovský komorní olej na plátně, značeno mosazným štítkem FR. A. JELÍNEK, skvělá adjustace v plátěné paspartě a výborném rámku.

 

Ve výřezu 14 x 20 cm

 

6 500 Kč

 

 

Z této mistrovské práce je vidět, že se jedná o práci žáka Hanuše Schwaigra

 

Jelínek František Antonín

Malíř, studium na AVU v Praze uVlaho Bukovace, Roubalíka a Hanuše Schwaigera, člen Jednoty umělců výtvarných v Praze, maloval krajinu Českomoravské vysočiny, portréty a figurální kompozice, měl velkou zálibu ve starých holandských malířích, maloval stylem starých mistrů, výborný malíř figuralista, zastoupen v Národní galerii Praha.

(Toman, Slovník Chagall, abART)

(8.3.1890 Praha - 26.2.1977 Kochánov, okres Havlíčkův Brod)

      127. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

129

 

nesignováno

"Prométheus"

 

mistrovský galerijní olej na dřevěné desce, signum nenalezeno, přelom 18. a 19. století, obraz znázorňuje Prométhea přikovaného ke skále a orla, který se chystá zaútočit na jeho játra, nerámováno, na horní hraně drobně poškozené dřevo.

 

25 x 34,5 cm

 

20 000 Kč

 

 

Obraz pochází z pozůstalosti po malíři Josefu Holubovi

      127. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

130

 

nesignováno

"Před poštovním úřadem v Cetinje"

 

kombinovaná technika akvarel a kvaš, nesignováno, vzadu razítko KOMMERZIALRAT ALFRED J. O. WODAK a rukou psaný text: "POSTAMT IN CETINJE, MONTENEGRO UM 1880, AQUARELL". Rámováno v širokém černě lakovaném dřevěném rámu. Dole vpravo drobná hnědá skvrnka.

 

18 x 23 (46 x 54) cm

 

25 000 Kč

 

 

Cetinje se nachází v jižní části Černé Hory (Montenegro). Město bylo kulturním a vzdělávacím centrem Černé Hory po dobu pěti století, po roce 1918 jeho význam klesl.

      127. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

131

 

Tůma Drahomír

"Abstraktní motiv"

 

lept, signováno vpravo dole tužkou D. TŮMA, datováno 1968.

 

Tisková plocha 15,5 x 28 (31,5 x 39,5) cm

 

600 Kč

 

 

 

Tůma Drahomír 1907-1988)

Malíř, grafik, studoval u P. Dillingera na ŠUŘ v Brně a u J. Bendy na UMPRUM v Praze, pracoval jako novinář a grafik v Ostravě, maloval lehce stylizované figurální a krajinné kompozice, čerpal z Ostravska, zastoupen ve sbírkách GVU v Ostravě.

(Slovník Chagall)

(28.11.1907 Přerov - 21.6.1988 Havířov)

 

       
      127. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

132

 

nesignováno

"Podzimní zátiší"

 

olej na plátně, signum nenalezeno, první polovina minulého století.

 

56 x 42,5 (65 x 51) cm

 

2 700 Kč

 

 

Obraz pochází z pozůstalosti malíře Josefa Holuba.

      127. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

133

 

Szelzer

"Plachetnice v přístavu"

 

velký mistrovský olej na plátně, signováno vpravo dole SZELZER, datováno 1940, původní luxusní rám vyžaduje restaurování.

 

66,5 x 97 (84,5 x 114) cm

 

7 500 Kč

 

 

      127. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

134

 

Siřínek Karel

"Kopcovitá krajina s pasákem ovcí"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole K. SIŘÍNEK, nedatováno, plátno na dvou místech proseknuté, vyžaduje drobnější restaurování, původní rám rovněž poškozený. Velmi kvalitní práce, vzhledem k drobným poškozením za výhodnou cenu.

 

58 x 68 (72 x 83) cm

 

1 500 Kč

 

 

 

Siřínek Karel (?-?)

Stopy Karla Siřínka ve Frýdku - Místku:

Tři práce Karla Siřínka jsou publikovány v příspěvku České televize. "Dominanty Frýdku-Místku zachycené na obrazech místních umělců vystavilo Muzeum Beskyd" (Výstava na zámku srovnává současnost a minulost Frýdku-Místku, Česká televize, Televizní studio Ostrava 30. 1. 2013, http://www.ceskatelevize.cz/zpravodajstvi-ostrava/kultura/213085-vystava-na-zamku-srovnava-soucasnost-a-minulost-frydku-mistku/)

"Oltářní obraz Sv. Františka z Assisi v poutním kostele Navštívení P. Marie ve Frýdku je umístěn v boční kapli téhož světce ... Obraz je signován v pravém dolním rohu pod stupni: ELIAS FRANT HERBERT/PINXIT 1761, pod signaturou malíře je další nápis: RENOV. K. SIŘÍNEK R. 1923." (Dominika Grygarová: Oltářní obrazy v poutním kostele Navštívení Panny Marie ve Frýdku, UP Olomouc, Filozofická fakulta, bakalářská diplomová práce, Olomouc 2011 http://theses.cz/id/ueloaj/bp.pdf)

      127. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

 

100

135

 

Holub Josef

"Cestička v březovém lese"

 

mistrovský olej na plátně, signováno, nedatováno, autor je v současné době na trhu velmi vzácný, mimořádná nabídka.

 

89 x 68 (95 x 74) cm

 

32 000 Kč

 

 

Další z krásných ukázek zpracování oblíbeného tématu Mařákovy školy.

 

Holub Josef (1870-1957)

Malíř krajinář, v letech 1890-1894 studoval na akademii v Praze u Mařáka, získal Purmannovo a Hlávkovo stipendium, ve studiu pokračoval v rakouských a německých galeriích, obdržel státní stipendium od ministerstva školství ve Vídni, skvělý reprezentant Mařákovy krajinářské školy.

(Toman, Slovník Chagall)

(13.11.1870 Slaný, Kladno - 22.8.1957 Kvasiny u Rychnova nad Kněžnou)

 

       
      127. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

136

 

Sabev Miroslav

"Sněžný muž Yetti"

 

velký olej na tvrzené malířské lepence, signum nenalezeno, nedatováno, nerámováno.

 

101 x 71,5 cm

 

12 000 Kč

 

 

 

Sabev Miroslav (1952-2011)

Malíř, kreslíř, vyučený zámečník, prošel mnoha profesemi, mimo jiné pracoval na ropných vrtech v Severní Africe, autodidakt, v jeho malbě převažovala portrétní a figurální tvorba, vytvářel také imaginárně laděné krajiny a nekonvenční zátiší. Vlastní rukou tragicky zahynul.

(Slovník Chagall, http://cs.wikipedia.org/wiki/Miroslav_Sabev, http://www.mediafax.cz/kultura/3173631-Vyznamny-ostravsky-malir-Miroslav-Sabev-se-zastrelil)

(8. 10.1952 Bartošovice, část Hukovice, okres Nový Jičín - 15. 2. 2011 Ostrava)

      127. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

137

 

Kafka Jaroslav

"Dívka"

 

mistrovský olej na plátně, vlevo dole signováno KAFKA, datováno 1971, vzadu na blind rámu štítek Díla se jménem Kafka Jaroslav a názvem "Dívka", luxusní rám z dubového masivu

 

61 x 46,5 (77 x 62) cm

 

35 000 Kč

 

 

     
      127. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

138

 

Hrdina F.F.

"Vlk na Sibiři"

 

olej na plátně, signováno, datováno 5.10.1910, kvalitní zajímavý obraz, luxusní rám francouzského typu, reprezentativní celek. Rám vyžaduje restaurování.

 

50 x 75,5 (73 x 98)

 

19 000 Kč

 

 

Malíř není uveden v českých katalozích, mohlo jít o Čecha žijícího v Rusku.

 

       
      127. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

139

 

Vlček Jindřich

"Drůbež ve stodole s průhledem na dvůr"

 

kombinovaná technika - uhel, tuš, akvarel, kvaš, datováno 3.7.1946, vzadu štítek se jménem autora, rámováno, zaskleno.

 

Ve výřezu 17 x 22 (30,5 x 34,5) cm

 

3 700 Kč

 

 

       
      127. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

140

 

neurčeno

"Svážení sněhu"

 

velký mistrovský olej na plátně, signováno vpravo dole - nepřečteno, vzadu na plátně číslo 84, přelom 19. a 20. století, nerámováno. Skvělá práce, krásný reprezentativní obraz.

 

96 x 110 cm

 

55 000 Kč

 

 

      127. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE