161-180

www.aukcnidum.cz

 127. AUKCE OSTRAVA - 14.10.2018

ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU KATALOGY TEXT - PDF VÝSLEDKY
161 162 163 164 165
166 167 168 169 170
171 172 173 174 175
176 177 178 179 180

100

161

 

Dryák Ladislav

"Tři hudebnice"

 

tempera na kartonu, signováno vpravo dole L DRYÁK, druhá polovina minulého století. Nerámováno, volný list.

 

38 x 28,5 cm

 

1 500 Kč

 

 

Na aukci pořádané naší společnosti v Brně dne 26.2.2017 byl autorův obraz "Cirkus na Hukvaldech," olej na plátně velikosti 80 x 120 cm, prodán za 25 000 Kč, byl publikovaný v katalogu výstavy LADISLAV DRYÁK Z TVORBY malba, grafika, socha, kterou uspořádala Velká galerie těšínského divadla ve dnech 27.8 - 15.9. 2016

 

Dryák Ladislav (1930-)

Malíř, grafik, sochař. Po studiích figurální kresby na Umělecké škole v Praze začal v roce 1954 pracovat jako výtvarník divadla v Českém Těšíně. Počátkem 60. let minulého století (1964) musel z divadla odejít z důvodu svých nepoddajných protikomunistických postojů, což mělo za následek spoustu osobních i pracovních omezení. Krátkou dobu pracoval jako svobodný umělec. Poté, až do roku 1969, působil jako grafik v Kovoně Karviná. Jeho angažmá v boji za prosazení myšlenek Pražského jara vedlo k nucené emigraci do Spolkové republiky Německo. Usadil se v Solingenu, kde v nelehkých podmínkách přistěhovalce začal budovat svůj ateliér, v němž tvořil a sporadicky tvoří dodnes.

(Prospekt autorské výstavy "Ladislav Dryák, Z tvorby, malba, grafika, socha, Velká galerie Těšínského divadla, 27.8. - 15.9.2016")

(Nar. 12.7.1930 Dolní Sklenov, okres Frýdek Místek)

    127. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

100

162

 

Dryák Ladislav

"Venkovský život"

 

kombinovaná technika, signováno vpravo dole LAD. DRYÁK, datováno 1986. Nerámováno, volný list.

 

38 x 28,5 cm

 

1 500 Kč

 

 

Na aukci naší společnosti v Brně dne 26.2.2017 byl autorův obraz "Cirkus," olej na plátně velikosti 80 x 120 cm, prodán za 25 000 Kč

 

Dryák Ladislav (1930-)

Malíř, grafik, sochař. Po studiích figurální kresby na Umělecké škole v Praze začal v roce 1954 pracovat jako výtvarník divadla v Českém Těšíně. Počátkem 60. let minulého století (1964) musel z divadla odejít z důvodu svých nepoddajných protikomunistických postojů, což mělo za následek spoustu osobních i pracovních omezení. Krátkou dobu pracoval jako svobodný umělec. Poté, až do roku 1969, působil jako grafik v Kovoně Karviná. Jeho angažmá v boji za prosazení myšlenek Pražského jara vedlo k nucené emigraci do Spolkové republiky Německo. Usadil se v Solingenu, kde v nelehkých podmínkách přistěhovalce začal budovat svůj ateliér, v němž tvořil a sporadicky tvoří dodnes.

(Prospekt autorské výstavy "Ladislav Dryák, Z tvorby, malba, grafika, socha, Velká galerie Těšínského divadla, 27.8. - 15.9.2016")

(Nar. 12.7.1930 Dolní Sklenov, okres Frýdek Místek)

    127. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

100

163

 

Dryák Ladislav

"Letní sen"

 

tempera, kvaš na papíře, signováno vpravo dole L. DRYÁK, druhá polovina minulého století. Nerámováno, volný list.

 

37 x 28 cm

 

1 500 Kč

 

 

Na aukci naší společnosti v Brně dne 26.2.2017 byl autorův obraz "Cirkus," olej na plátně velikosti 80 x 120 cm, prodán za 25 000 Kč

 

Dryák Ladislav (1930-)

Malíř, grafik, sochař. Po studiích figurální kresby na Umělecké škole v Praze začal v roce 1954 pracovat jako výtvarník divadla v Českém Těšíně. Počátkem 60. let minulého století (1964) musel z divadla odejít z důvodu svých nepoddajných protikomunistických postojů, což mělo za následek spoustu osobních i pracovních omezení. Krátkou dobu pracoval jako svobodný umělec. Poté, až do roku 1969, působil jako grafik v Kovoně Karviná. Jeho angažmá v boji za prosazení myšlenek Pražského jara vedlo k nucené emigraci do Spolkové republiky Německo. Usadil se v Solingenu, kde v nelehkých podmínkách přistěhovalce začal budovat svůj ateliér, v němž tvořil a sporadicky tvoří dodnes.

(Prospekt autorské výstavy "Ladislav Dryák, Z tvorby, malba, grafika, socha, Velká galerie Těšínského divadla, 27.8. - 15.9.2016")

(Nar. 12.7.1930 Dolní Sklenov, okres Frýdek Místek)

    127. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

100

164

 

Dryák Ladislav

"Na poli"

 

tempera na kartonu, signováno vpravo dole LADIS. DRYÁK, datováno 1986. Nerámováno, volný list.

 

28,5 x 37,5 cm

 

1 500 Kč

 

 

Na aukci naší společnosti v Brně dne 26.2.2017 byl autorův obraz "Cirkus," olej na plátně velikosti 80 x 120 cm, prodán za 25 000 Kč

 

Dryák Ladislav (1930-)

Malíř, grafik, sochař. Po studiích figurální kresby na Umělecké škole v Praze začal v roce 1954 pracovat jako výtvarník divadla v Českém Těšíně. Počátkem 60. let minulého století (1964) musel z divadla odejít z důvodu svých nepoddajných protikomunistických postojů, což mělo za následek spoustu osobních i pracovních omezení. Krátkou dobu pracoval jako svobodný umělec. Poté, až do roku 1969, působil jako grafik v Kovoně Karviná. Jeho angažmá v boji za prosazení myšlenek Pražského jara vedlo k nucené emigraci do Spolkové republiky Německo. Usadil se v Solingenu, kde v nelehkých podmínkách přistěhovalce začal budovat svůj ateliér, v němž tvořil a sporadicky tvoří dodnes.

(Prospekt autorské výstavy "Ladislav Dryák, Z tvorby, malba, grafika, socha, Velká galerie Těšínského divadla, 27.8. - 15.9.2016")

(Nar. 12.7.1930 Dolní Sklenov, okres Frýdek Místek)

    127. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

100

165

 

 

Dryák Ladislav

"Sen"

 

kombinovaná technika, signováno vpravo dole DRYÁK, druhá polovina minulého století. Nerámováno, volný list.

 

38 x 28,5 cm

 

1 500 Kč

 

 

Na aukci naší společnosti v Brně dne 26.2.2017 byl autorův obraz "Cirkus," olej na plátně velikosti 80 x 120 cm, prodán za 25 000 Kč

 

Dryák Ladislav (1930-)

Malíř, grafik, sochař. Po studiích figurální kresby na Umělecké škole v Praze začal v roce 1954 pracovat jako výtvarník divadla v Českém Těšíně. Počátkem 60. let minulého století (1964) musel z divadla odejít z důvodu svých nepoddajných protikomunistických postojů, což mělo za následek spoustu osobních i pracovních omezení. Krátkou dobu pracoval jako svobodný umělec. Poté, až do roku 1969, působil jako grafik v Kovoně Karviná. Jeho angažmá v boji za prosazení myšlenek Pražského jara vedlo k nucené emigraci do Spolkové republiky Německo. Usadil se v Solingenu, kde v nelehkých podmínkách přistěhovalce začal budovat svůj ateliér, v němž tvořil a sporadicky tvoří dodnes.

(Prospekt autorské výstavy "Ladislav Dryák, Z tvorby, malba, grafika, socha, Velká galerie Těšínského divadla, 27.8. - 15.9.2016")

(Nar. 12.7.1930 Dolní Sklenov, okres Frýdek Místek)

    127. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

100

166

 

Gross František

"Velká stavba"

 

olej na sololitu, signováno vpravo nahoře FR. GROSS.

 

53 x 74 (68 x 88) cm

 

43 900 Kč

 

 

 

Gross František (1909-1985)

malíř, kreslíř, grafik, navrhoval rovněž známky, studium v Praze na ČVUT u Blažíčka a na UPŠ u Kysely, člen Skupiny 42, SČUG Hollar, Umělecké besedy, skupiny Radar, zastoupen v řadě galerií, mimo jiné v National Galery of Art v USA, široké zastoupení v Národní galerii Praha, řada výstav po celém světě, v roce 1961 obdržel stříbrnou medaili na 6. bienále v Sao Paulu, v roce 1963 cenu hlavního města Prahy, od roku 1963 zasloužilý umělec, jeden z nejlepších českých malířů 20.století.

(Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků, abART)

(19.4.1909 Nová Paka - 27.7.1985 Praha)

    127. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

100

167

 

Švéda František

"Mezi stromy"

 

olej na kartonu, signováno vlevo dole ŠVÉDA, druhá polovina minulého století.

 

37 x 16 (40,5 x 19) cm

 

1 200 Kč

 

 

Pochází ze soukromé brněnské sbírky.

 

Švéda František (1901-1973)

Malíř, studoval na ŠUŘ v Brně a na UMPRUM v Praze. Vystavoval jako host SVU Aleš v Brně a na výstavách Kulturní rady.

(28.2.1901 Prostějov - 1973)

    127. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

100

168

 

Švéda František

"Růže New Down"

 

mistrovský olej na překližce, signováno vpravo dole ŠVÉDA, vzadu informace o obraze, druhá polovina minulého století.

 

26,5 x 22 (30 x 25,5) cm

 

1 500 Kč

 

 

Pochází ze soukromé brněnské sbírky.

 

Švéda František (1901-1973)

Malíř, studoval na ŠUŘ v Brně a na UMPRUM v Praze. Vystavoval jako host SVU Aleš v Brně a na výstavách Kulturní rady.

(28.2.1901 Prostějov - 1973)

 

   
    127. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

100

169

 

Gareis Fritz junior

"Malý klavírista"

 

mistrovská kresba tuší, kolorovaná akvarelem, signováno vlevo dole F. GAREIS JUN. Počátek minulého století. Rámováno, paspartováno.

 

Výřez 16 x 10,5 (31 x 24) cm

 

2 000 Kč

 

 

 

(1872-1925)

 

     
    127. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

 

 

100

170

 

Gareis Fritz junior

"Rozbitá nůše vajec"

 

mistrovská kresba tuší kolorovaná akvarelem a kvaš, signováno vlevo uprostřed F. GAREIS JUN. Počátek minulého století. Rámováno, paspartováno.

 

Výřez 24 x 16 (40 x 29,5) cm

 

2 500 Kč

 

 

 

(1872-1925)

 

     
    127. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

 

 

100

171

 

Gareis Fritz junior

"Rošťáci v pruhovaném"

 

mistrovská kresba tuší kolorovaná akvarelem a kvaš, signováno vlevo F. GAREIS JUN. Počátek minulého století. Rámováno, paspartováno.

 

Výřez 24 x 15,5 (40 x 29,5) cm

 

2 500 Kč

 

 

 

(1872-1925)

 

    127. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

 

 

100

172

 

Zemina Otakar

"Abstraktní motiv"

 

kombinovaná technika na kartonu, signováno vpravo dole ZEMINA, druhá polovina minulého století. Rámováno, paspartováno.

 

Výřez 43,5 x 29 (62 x 45,5) cm

 

5 000 Kč

 

 

Pochází ze soukromé brněnské sbírky.

 

Zemina Otakar (1899-1990)

Malíř, ilustrátor a grafik, řezbář, pedagog, publicista, loutkář, příslušník československých legií v Itálii. Studia na pražské Akademii výtvarných umění u Jakuba Obrovského a Vojtěcha Hynaise, v roce 1940 vystavoval ve Zlínském saloně, profesor výtvarné výchovy v Brně.

(Toman, abART)

(18.12.1899 Nová Paka, Jičín - 4.6.1990 Mlázovice, Jičín)

 

     
    127. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

100

173

 

Zemina Otakar

"U stolu"

 

kresba tuší, akvarel, signováno vpravo dole ZEMINA, datováno 1942. Rámováno, paspartováno.

 

Výřez 28 x 41,5 (48 x 59,5) cm

 

3 500 Kč

 

 

Pochází ze soukromé brněnské sbírky.

 

Zemina Otakar (1899-1990)

Malíř, ilustrátor a grafik, řezbář, pedagog, publicista, loutkář, příslušník československých legií v Itálii. Studia na pražské Akademii výtvarných umění u Jakuba Obrovského a Vojtěcha Hynaise, v roce 1940 vystavoval ve Zlínském saloně, profesor výtvarné výchovy v Brně.

(Toman, abART)

(18.12.1899 Nová Paka, Jičín - 4.6.1990 Mlázovice, Jičín)

 

     
    127. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

100

174

 

Zemina Otakar

"Abstraktní město"

 

kombinovaná technika, signováno vpravo dole ZEMINA, druhá polovina minulého století. Rámováno, paspartováno.

 

Výřez 34 x 48,5 (52,5 x 65,5) cm

 

5 000 Kč

 

 

Pochází ze soukromé brněnské sbírky.

 

Zemina Otakar (1899-1990)

Malíř, ilustrátor a grafik, řezbář, pedagog, publicista, loutkář, příslušník československých legií v Itálii. Studia na pražské Akademii výtvarných umění u Jakuba Obrovského a Vojtěcha Hynaise, v roce 1940 vystavoval ve Zlínském saloně, profesor výtvarné výchovy v Brně.

(Toman, abART)

(18.12.1899 Nová Paka, Jičín - 4.6.1990 Mlázovice, Jičín)

 

     
    127. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

100

175

 

Zemina Otakar

"Portrét muže s fotoaparátem"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole ZEMINA, datováno 1932.

 

43,5 x 43,5 (53 x 53) cm

 

4 000 Kč

 

 

Pochází ze soukromé brněnské sbírky.

 

Zemina Otakar  (1899-1990)

Malíř, ilustrátor a grafik, řezbář, pedagog, publicista, loutkář, příslušník československých legií v Itálii. Studia na pražské Akademii výtvarných umění u Jakuba Obrovského a Vojtěcha Hynaise, v roce 1940 vystavoval ve Zlínském saloně, profesor výtvarné výchovy v Brně.

(Toman, abART)

(18.12.1899 Nová Paka, Jičín - 4.6.1990 Mlázovice, Jičín)

 

     
    127. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

100

176

 

Zemina Otakar

"Abstraktní motiv v hnědé"

 

kombinovaná technika, signováno vlevo dole ZEMINA, druhá polovina minulého století. Paspartováno, rámováno v jednoduché hnědé liště.

 

Výřez 44,5 x 32,5 (63 x 49) cm

 

5 000 Kč

 

 

Pochází ze soukromé brněnské sbírky.

 

Zemina Otakar (1899-1990)

Malíř, ilustrátor a grafik, řezbář, pedagog, publicista, loutkář, příslušník československých legií v Itálii. Studia na pražské Akademii výtvarných umění u Jakuba Obrovského a Vojtěcha Hynaise, v roce 1940 vystavoval ve Zlínském saloně, profesor výtvarné výchovy v Brně.

(Toman, abART)

(18.12.1899 Nová Paka, Jičín - 4.6.1990 Mlázovice, Jičín)

 

     
    127. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

100

177

 

Konečný Žarošický Josef

"Vesnická svatba"

 

olej na plátně fixovaném na kartonu, signováno vpravo dole KONEČNÝ ŽAR, datováno 1972, vzadu uveden název obrazu, jméno autora a razítko M. Souček.

 

26 x 19 (30,5 x 23,5) cm

 

1 500 Kč

 

 

Pochází ze soukromé brněnské sbírky.

 

Konečný Josef, Žar (1909-1989)

Konečný Josef Žarošický

Malíř, původně vyučen malířem pokojů a dekorací, navštěvoval večerní kurzy kreslení v Brně na Škole uměleckých řemesel, od roku 1932 maloval v Praze a studoval u profesora Nechleby na AVU v Praze, v roce 1946 se trvale usadil v Hodoníně, člen SVU Mánes a Bloku v Brně, zastoupen ve sbírkách GVU v Hodoníně, aby svá díla odlišil od děl malíře stejného jména, doplňoval signaturu Konečný zkratkou Žar.

(Toman, Slovník Chagall, abART)

(8.9.1909 Žarošice - 7.4.1989 Hodonín)

 

     
    127. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

100

178

 

Hejl Alois

"Pieta"

 

olej na tvrzené lepence, signováno vpravo dole, datováno 1941. Vzadu uveden název díla, technika a jméno autora, dále razítko M. Souček.

 

16 x 23,5 (30,5 x 23,5) cm

 

1 200 Kč

 

 

Pochází ze soukromé brněnské sbírky.

 

Hejl Alois (1909-1977)

malíř, narozen v Sudicích u Boskovic, studoval na AVU v Praze u Loukoty a Nejedlého, účastnil se výstav SVU Aleš, vystavoval na Zlínských salonech.

(Toman, Slovník Chagall)

 

     
    127. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

 

100

179

 

Brun Richard

"Poutníci"

 

kombinovaná technika, signováno vpravo dole R. Brun. Rámováno, paspartováno. V levé části škrábanec, vlevo dole malý vryp.

 

Výřez 26,5 x 34,5 (45,5 x 51,5) cm

 

5 000 Kč

 

 

 Pochází ze soukromé brněnské sbírky. 

 

 

Brun Richard (1908-1980)

malíř, scénograf, ilustrátor, studoval na pražské akademii u Nejedlého, působil v Brně, vystavoval mimo jiné s Mánesem a na zlínských salonech.

(Lexikon českých výtvarníků (Lexicon of the CVA), abART)

(10.11.1908 Plzeň - 20.12.1980 Brno)

 

     
    127. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

100

180

 

Rernard

"Ženy v kroji"

 

olej na dřevě, signováno vpravo nahoře RENARD, počátek 20. století, mistrovská práce galerijní úrovně.

 

41 x 41 (54 x 54) cm

 

39 000 Kč

 

 

     
    127. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE