261-280   

www.aukcnidum.cz

 

 127. AUKCE OSTRAVA - 14.10.2018

ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU KATALOGY TEXT - PDF VÝSLEDKY
261 262 263 264 265
266 267 268 269 270
271 272 273 274 275
276 277 278 279 280

100

261

 

neurčeno

"Krajina s chalupou a vodou"

 

komorní olej na skleněné tabulce, signováno vpravo dole, nepřečteno, rámeček z masivu.

 

14,5 x 15,5 (19 x 19) cm

 

250 Kč

 

 

 

  127. aukce Ostrava TOP 261-280  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

262

 

Přibylková Anita

"Kytice"

 

komorní olej na tvrzené malířské destičce, signováno vpravo dole A. PŘIBYLKOVÁ, nedatováno, adjustováno v kvalitním rámečku.

 

12 x 12 (21 x 21) cm

 

150 Kč

 

 

Párová k položce č. 263

 

Přibylková Anita (1944-)

Pochází ze Štenberka na Olomoucku, vystudovala užitou grafiku na umělecko-průmyslové škole v Brně. Jako výtvarnice a grafička začínala v Železárnách a drátovnách Bohumín, poté působila jako grafička v Krajském úřadu zdraví. V roce 1990 započala svou učitelskou dráhu, 24 let vyučovala výtvarný obor na ZUŠ Edvarda Runda v Ostravě, deset let učila odborné kreslení a písmo na umělecko-průmyslové škole v Zábřehu. Od roku 2015 vede výtvarnou dílnu pro děti v Rodinném a komunitním centru Chaloupka v Ostravě.

("Barevná a společná. Výstava, jaká tu ještě nebyla.", časopis Pěstounovi, 12/2017 ,

"Výstava prací dětí z chaloupky", str. 9, Slezkoostravské noviny, 11/2017)

 

  127. aukce Ostrava TOP 261-280  

 

 

 

 

 

 

100

263

 

Přibylková Anita

"Kytice žlutých květů"

 

komorní olej na sololitu, signováno vpravo dole A. PŘIBYLKOVÁ, nedatováno, adjustováno v kvalitním rámečku.

 

12 x 12 (21 x 21) cm

 

150 Kč

 

 

Párová k položce č. 262

 

Přibylková Anita (1944-)

Pochází ze Štenberka na Olomoucku, vystudovala užitou grafiku na umělecko-průmyslové škole v Brně. Jako výtvarnice a grafička začínala v Železárnách a drátovnách Bohumín, poté působila jako grafička v Krajském úřadu zdraví. V roce 1990 započala svou učitelskou dráhu, 24 let vyučovala výtvarný obor na ZUŠ Edvarda Runda v Ostravě, deset let učila odborné kreslení a písmo na umělecko-průmyslové škole v Zábřehu. Od roku 2015 vede výtvarnou dílnu pro děti v Rodinném a komunitním centru Chaloupka v Ostravě.

("Barevná a společná. Výstava, jaká tu ještě nebyla.", časopis Pěstounovi, 12/2017 ,

"Výstava prací dětí z chaloupky", str. 9, Slezkoostravské noviny, 11/2017)

 

  127. aukce Ostrava TOP 261-280  

 

 

 

 

 

 

100

264

 

Valášek Dalibor

"Osamělý strom v šedé krajině"

 

olej na sololitu, signováno vlevo dole VALÁŠEK D., datováno 1997, luxusní rámeček

 

14 x 14 (19,5 x 19,5) cm

 

600 Kč

 

 

Párová k položce č. 265

 

Valášek Dalibor (1961-)

Malíř, výtvarné základy získal v ZUŠ ve Frýdku-Místku, později studoval soukromě u E. Servátkové. Námětově čerpá převážně z prostředí Beskyd, působí jako programový vedoucí galerie Ostravice, vystavuje doma i v zahraničí.

(Slovník Chagall, valasek.harlab.cz/art/art.html)

(nar. 14.2.1961 v Ostravici)

 

  127. aukce Ostrava TOP 261-280  

 

 

 

 

 

100

265

 

Valášek Dalibor

"Chalupa s keřem ve snové krajině"

 

olej na sololitu, signováno vlevo dole VALÁŠEK D., datováno 1987, luxusní rámeček.

 

14 x 14 (19,5 x 19,5) cm

 

600 Kč

 

 

Párová k položce č. 264

 

Valášek Dalibor (1961-)

Malíř, výtvarné základy získal v ZUŠ ve Frýdku-Místku, později studoval soukromě u E. Servátkové. Námětově čerpá převážně z prostředí Beskyd, působí jako programový vedoucí galerie Ostravice, vystavuje doma i v zahraničí.

(Slovník Chagall, valasek.harlab.cz/art/art.html)

(nar. 14.2.1961 v Ostravici)

 

  127. aukce Ostrava TOP 261-280  

 

 

 

 

 

100

266

 

Wünsche Vilém

"Honička - Ilustrace"

 

mistrovská kresba tuší, signováno vpravo dole V WÜNSCHE, datováno 1956, adjustováno v paspartě pod sklem, rámováno.

 

23 x 17 (29,5 x 24) cm

 

600 Kč

 

 

 

Wünsche Vilém (1900-1984)

Malíř, kreslíř, ilustrátor, studia v Praze na UPŠ a na AVU u prof. Švabinského, stipendium v Paříži, 1931 čestný studijní rok na AVU Praha, výstavy v Ostravě, Praze, Lodži a řadě měst ostravsko-karvinského regionu, v roce 1995 zastoupen na výstavě Regionální umění ve sbírkách GVU v Ostravě, národní umělec, vynikající malíř sociálních motivů, jeden z nejvýznamnějších malířů ostravsko-karvinského regionu.

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků, Regionální umění ve sbírkách GVUO v Ostravě)

(1.12.1900 Šenov - 3.5.1984 Šenov)

 

     

 

  127. aukce Ostrava TOP 261-280  

 

 

 

 

 

100

267

 

Kaskeline Friedrich

"Galantní scéna - Dva kavalíři a dáma na houpačce"

 

siluetní vystřihovánka z černého papíru nalepeného na kontrastním papíru, vpravo dole signováno F. KASKELINE, rámováno, zaskleno, v této kvalitě ojedinělé.

 

26,5 x 33,5 cm

 

200 Kč

 

 

Krásná ukázka této zobrazovací techniky, práce skutečného mistra.

 

Kaskeline Friedrich (1863-?)

Kaskeline Fred

Je známý právě svými brilantními siluetními "vystřihovánkami", pro něž je v němčině zavedený termín Scherenschnitte, v angličtině pak Cut-Paper Pictures. Vystudoval na Akademii výtvarných umění ve Vídni. Byl rovněž známým ilustrátorem a karikaturistou. Ve Vídni pracoval pro satirický časopis Glühlichter, pracoval i pro anglické časopisy Graphic a Daily Graphic. V roce 1895 nakreslil karikaturu Bismarcka, která byla publikována v časopise Glühlichter, za což byl tento satiristický časopis odsouzen pro urážku majestátu.

(1863 Praha - pravděpodobně Berlín po roce 1931)

 

     

 

  127. aukce Ostrava TOP 261-280  

 

 

 

 

 

100

268

 

Pařízek Jan

"Dívka a květy"

 

kresba uhlem a tužkou, signováno v kresbě monogramem JP a pod kresbou PAŘÍZEK, datováno 2012, bravurní kresba, rámováno, zaskleno.

 

30 x 21 (32 x 23) cm

 

500 Kč

 

 

Párová k položkám 269 a 270

 

Pařízek Jan (1941-2012)

Významný ostravský malíř, kreslíř a grafik, studoval propagační malbu a grafiku na SPŠ stavební v Ostravě, dále na SUPŠ v Brně u prof. A. Zamazala a O. Zeminy, pracoval jako propagační výtvarník v řadě podniků na Ostravsku, vynikající malíř hudebních motivů a ženských postav, více než 20 výstav, zastoupen v řadě galerií u nás i v zahraničí.

(Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků, www.signaturymaliru.cz)

(20.7.1941 Praha - 2012)

 

     

 

  127. aukce Ostrava TOP 261-280  

 

 

 

 

 

100

269

 

Pařízek Jan

"Dívka s hodinami"

 

kresba uhlem a tužkou, signováno v kresbě monogramem JP a pod kresbou PAŘÍZEK, datováno 2012, bravurní kresba, rámováno, zaskleno.

 

30 x 21 (32 x 23) cm

 

500 Kč

 

 

Párová k položkám 268 a 270

 

Pařízek Jan (1941-2012)

Významný ostravský malíř, kreslíř a grafik, studoval propagační malbu a grafiku na SPŠ stavební v Ostravě, dále na SUPŠ v Brně u prof. A. Zamazala a O. Zeminy, pracoval jako propagační výtvarník v řadě podniků na Ostravsku, vynikající malíř hudebních motivů a ženských postav, více než 20 výstav, zastoupen v řadě galerií u nás i v zahraničí.

(Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků, www.signaturymaliru.cz)

(20.7.1941 Praha - 2012)

 

     

 

  127. aukce Ostrava TOP 261-280  

 

 

 

 

 

100

270

 

Pařízek Jan

"Dívka a jablko"

 

kresba uhlem a tužkou, signováno v kresbě monogramem JP a pod kresbou PAŘÍZEK, datováno 2012, bravurní kresba, rámováno, zaskleno.

 

30 x 21 (32 x 23) cm

 

500 Kč

 

 

Párová k položkám 268 a 269

 

Pařízek Jan (1941-2012)

Významný ostravský malíř, kreslíř a grafik, studoval propagační malbu a grafiku na SPŠ stavební v Ostravě, dále na SUPŠ v Brně u prof. A. Zamazala a O. Zeminy, pracoval jako propagační výtvarník v řadě podniků na Ostravsku, vynikající malíř hudebních motivů a ženských postav, více než 20 výstav, zastoupen v řadě galerií u nás i v zahraničí.

(Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků, www.signaturymaliru.cz)

(20.7.1941 Praha - 2012)

 

     

 

  127. aukce Ostrava TOP 261-280  

 

 

 

 

 

100

271

 

neurčeno

"Kytice polního kvítí ve váze"

 

miniaturní olej - tempera na tvrzené malířské destičce, signováno, nepřečteno, odpovídající kvalitní dřevěný rámek.

 

9,6 x 9,6 (14 x 14) cm

 

100 Kč

 

 

 

  127. aukce Ostrava TOP 261-280  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

272

 

Raszka Pavel

"Bohatá kytice šeříků ve váze"

 

olej na tvrzené malířské destičce, signováno vpravo dole RASZKA, nedatováno, odpovídající kvalitní adjustace.

 

13 x 10,5 (19,5 x 16,5) cm

 

200 Kč

 

 

 

Raszka Pavel (1907-1979)

Malíř z rodu Raszků, jeho otec i strýc byli výbornými malíři, studoval ve Francii staré techniky malby, trvale se usadil v Beskydech, od 13 let pracoval u svého strýce, slezského malíře Josefa Raszky, dále vedl více než dva roky ateliéry profesora Sokiranského v Petřvaldě.

(Toman, Slovník Chagall)

(23.4.1907 Místek, Frýdek-Místek - 1979)

 

  127. aukce Ostrava TOP 261-280  

 

 

 

 

 

100

273

 

neurčeno

"Statek ve vysokohorské krajině"

 

komorní olej na tvrzené lepence, signováno vpravo dole, nepřečteno, nedatováno, široký zdobný rámek stříbrné barvy.

 

 

850 Kč

 

 

 

  127. aukce Ostrava TOP 261-280  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

274

 

Přibylková Anita

"Čtyři roční období - Jaro - Léto - Podzim - Zima"

 

4x olej na kartonu, signováno, datováno 1988, vzadu uvedeny názvy příslušného období, jednotná adjustace ve zlatých rámcích.

 

Rozměry každého obrázku 20 x 20 (25 x 25) cm

 

800 Kč

 

 

Cena za všechny čtyři kusy

 

Přibylková Anita (1944-)

Pochází ze Štenberka na Olomoucku, vystudovala užitou grafiku na umělecko-průmyslové škole v Brně. Jako výtvarnice a grafička začínala v Železárnách a drátovnách Bohumín, poté působila jako grafička v Krajském úřadu zdraví. V roce 1990 započala svou učitelskou dráhu, 24 let vyučovala výtvarný obor na ZUŠ Edvarda Runda v Ostravě, deset let učila odborné kreslení a písmo na umělecko-průmyslové škole v Zábřehu. Od roku 2015 vede výtvarnou dílnu pro děti v Rodinném a komunitním centru Chaloupka v Ostravě.

("Barevná a společná. Výstava, jaká tu ještě nebyla.", časopis Pěstounovi, 12/2017 ,

"Výstava prací dětí z chaloupky", str. 9, Slezkoostravské noviny, 11/2017)

 

 

  127. aukce Ostrava TOP 261-280  

 

 

 

 

 

 

100

275

 

Štubňa Ivan

"Čs. hliadka na V. Komárniku"

 

linoryt, signováno vpravo dole I. ŠTUBŇA, datováno 1955, adjustováno v paspartě, rámováno pod sklem.

 

Ve výřezu 20,5 x 24,5 (43 x 31) cm

 

200 Kč

 

 

 

Štubňa Ivan (1926-1994)

Grafik, malíř, studoval na Učitelské akademii v Banské Bystrici a na Slovenské vysoké škole technické v Bratislavě. Působil v Martine. Ve výtvarné tvorbě navázal na národní tradice slovenského výtvarného umění. Mimo jiné zastoupen v Moravské galerii v Brně.

(abART, wikipédia, http://www.nedbalka.sk/stala-expozicia/zoznam-autorov/ivan-stubna

https://www.webumenia.sk/autori)

(6.6.1926 Hiadeľ, Slovensko - 20.5.1994 Martin, Slovensko)

 

     

 

  127. aukce Ostrava TOP 261-280  

 

 

 

 

 

100

276

 

neurčeno

"Strážní věž"

 

kresba barevnými pastelkami, signováno a datováno vpravo dole, nepřečteno, rámováno, zaskleno.

 

30 x 21 (44,5 x 35) cm

 

500 Kč

 

 

     

 

  127. aukce Ostrava TOP 261-280  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

277

 

neurčeno

"Odpočinek v parku"

 

mistrovský akvarel a pastel, signováno monogramem vlevo dole, datováno 1961, zaskleno, rámováno.

 

27 x 33 (34 x 45) cm

 

1 900 Kč

 

 

     

 

  127. aukce Ostrava TOP 261-280  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

278

 

Procházka Lubomír

"Jarní kytička"

 

olej na sololitu, signatura částečně pod rámem, vzadu štítek Díla s názvem obrazu a oválným razítkem ČFVU.

 

34,5 x 24 (45 x 34,5) cm

 

900 Kč

 

 

Procházka Lubomír (1922-2012)

Malíř, operní pěvec, v letech 1943 až 1944 totálně nasazen v Německu, malbu studoval soukromě, základy získal během studia gymnázia u malíře K. Materny a S. Vonáska, jeho tvorbu výrazně ovlivnil impresionismus a malíři A. Fišárek, B. Dvorský a F. Jiroudek.

(Slovník Chagall, http://www.divadelni-noviny.cz/lubomir-prochazka-nekrolog, http://moravskoslezsky.denik.cz/kultura_region/odesel-operni-pevec-a-malir-lubomir-prochazka-20120809.html)

(nar. 30.4.1922 Praha - 5.8.2012 Ostrava)

 

     

 

  127. aukce Ostrava TOP 261-280  

 

 

 

 

 

100

279

 

Sum Miloš

"Krajina pod mrakem"

 

mistrovská kombinovaná technika - pastel, akvarel, vzadu autorský štítek, bravurně zvládnutá krajina.

 

Ve výřezu 24 x 30 (38,5 x 43,5) cm

 

500 Kč

 

 

 

Sum Miloš (1896-1966)

Přerovský cukrář, malíř a grafik, legionář, tvůrce ex libris, soukromé studium u Bohumila Krse. V první světové válce se v roce 1916 dostal do ruského zajetí, v roce 1917 byl zařazen do československého vojska v Rusku. V legiích kreslil a přivezl sebou více než 100 kreseb z války. V grafice se zaměřoval hlavně na litografii a linoleořezbu.

(Toman, Slovník Chagall)

(4.10.1896 Litomyšl - 1.3.1966 Přerov)

 

     

 

  127. aukce Ostrava TOP 261-280  

 

 

 

 

 

100

280

 

neurčeno

"Horská krajina s nedokončeným mostem"

 

olej na plátně lepeném na malířské lepence, signováno vpravo dole špatně čitelně, datováno 1923, krajinářská práce s dokumentační hodnotou, obraz potřebuje vyčištění.

 

27,5 x 33 (34 x 39) cm

 

600 Kč

 

 

     

 

  127. aukce Ostrava TOP 261-280  

 

 

 

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE