001-020

www.aukcnidum.cz

 128. AUKCE OSTRAVA - 16.12.2018

ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU KATALOGY TEXT - PDF PRODEJ NA AUKCI
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20

100

1

 

neurčeno

"Démoni"

 

kombinovaná technika, tužka, uhel, tempera, kvaš na papíře, signováno vpravo dole tužkou, nepřečteno, datováno 2006. Na několika místech na papíře stopy po pomačkání.

 

84 x 54 (90 x 61) cm

 

8 000 Kč

 

 

Tentýž autor jako u položky č. 2 tohoto katalogu.

Velký list - téměř o rozměru A2 (84,1 x 59,4 cm) - cca plocha 8 listů velkého sešitu.

      128. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

2

 

neurčeno

"Ikaros"

 

černá tužka a uhel na papíře, signováno vlevo dole - neurčeno, datováno 2006.

 

87 x 61 (96 x 70) cm

 

9 000 Kč

 

 

Tentýž autor jako u položky č. 1 tohoto katalogu.

Velký list - rozměr větší než A2 (84,1 x 59,4 cm) - cca plocha 8 listů velkého sešitu.

      128. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

3

 

Tkaczyk Bedřich Augustin

"Zasněžené chalupy"

 

mistrovský olej na sololitu, signováno vpravo dole B.A.T. (Bedřich Augustin Tkaczyk), kolem poloviny minulého století.

 

31,5 x 61 (34,5 x 64,5) cm

 

3 900 Kč

 

 

 

Tkaczyk Bedřich Augustin (1910-1975)

Tkaczyk (Tkačík) Bedřich Augustin

Malíř, grafik, studoval na UPŠ v Praze a na Kunstgewerbe ve Vídni, jako malíř působil v Ostravě, zastoupen ve sbírkách GVUO, vynikající malíř Severní Moravy, měl velmi ztížené možnosti účasti na výstavách, z politických důvodů se tento skvělý malíř nestal malířem evropské třídy, podle našeho názoru jde spolu s Wünschem o nejlepšího malíře Severní Moravy ve 20. století.

(Lexikon českých výtvarníků)

(7. 2. 1910 Brzezinka, Polsko - 1. 6. 1979 Ostrava)

      128. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

4

 

neurčeno

"Postavy ve žlutém"

 

olej na kartonu, signováno vlevo dole, neurčeno, druhá polovina minulého století.

 

69 x 48 (73 x 53) cm

 

5 000 Kč

 

 

      128. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

5

 

Pitner František

"Dva kašpárci"

 

kombinovaná technika - olej na sololitu, barvený modurit, dřevěné dětské kostky a barevné korálky, signováno F. PITNER, datováno 1996. Jeden Kašpárek má ulomenou špičku nosu.

 

31 x 26 39,5 x 34) cm

 

500 Kč

 

 

Pitner František (1955-)
Výtvarník - malíř a grafik. Jeho obrazy jsou pozitivní, veselé a inspirativní. Důraz klade na barevnost.
Vystudoval Pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích a Pedagogickou fakultu UK Praha, soukromě studoval malbu v ateliéru prof. Jan Urbance v Telči. Současná tvorba zahrnuje volnou kresbu a ilustrace včetně časopisecké ilustrace, která byla publikována v časopise "Sedmička". Dále se věnuje volné malbě a to především tempeře a akrylu. V neposlední řadě pracuje s dřevěnou malovanou plastikou v interiéru a volnou keramikou. V uplynulých letech uspořádal řadu samostatných výstav – např. v Panském domě v Telči, v Galerii Pod schodama (Jihlava), v Muzeu Vysočiny (Jihlava). Dále pak vystavoval v Soběslavi, Dačicích nebo v Kamenici nad Lipou. Nedílnou součástí jeho působení v Telči se stal i folkový festival s názvem Folkové prázdniny, během kterého byla jeho díla též k vidění.

 

       
      128. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

 

 

100

6

 

Janeček Ota

"PF 1980 Jan Werich"

 

barevná suchá jehla, signováno vpravo dole tužkou OTA JANEČEK, číslováno 42/100, v dolní části pod dedikací tužkou podpis JANA WERICHA a opět autora. Rámováno, paspartováno.

 

Výřez 20,5 x 12,5 (43,5 x 32,5) cm

 

3 500 Kč

 

 

 

Janeček Ota (1919-1996)

Jeden z nejlepších českých malířů a sochařů 20. století, kreslíř, grafik, ilustrátor, pedagog, věnoval se scénografii, tvorbě plastik, loutek, známek, studoval na UMPRUM v Praze u Kysely, Nováka, na ČVUT u Blažíčka a C. Boudy, člen SVU Mánes, SČUG Hollar, skupiny UB, kolem sta výstav, zastoupení v galeriích po celém světě.

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků)

(15.8.1919 Pardubičky, Pardubice - 1.7.1996 Praha)

      128. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

7

 

Jančálek Cyril

"Furiant - jízda s koňským povozem na polní cestě"

 

mistrovský olej na plátně, signováno vlevo dole JANČÁLEK, první polovina minulého století, rámováno v hladké liště.

 

71 x 75 (81 x 84) cm

 

2 500 Kč

 

 

Skvělá práce výborně zachycující pohyb koní.

Reprezentativní.

 

Jančálek Cyril (1891-1954)

Malíř, žák Uprky a později Pirnera na akademii v Praze, v letech 1918 - 1925 působil jako učitel kreslení na Slovensku.

(Slovník Chagall)

(1.1.1891 Týnec , okres Břeclav - 7.1.1954)

 

       
      128. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

8

 

Čapek Josef

"Hrající si děti - na pískovišti"

 

barevná zinkografie, signováno v desce JOSEF ČAPEK, datováno1927 - 35. Adjustováno v široké paspartě a rámku.

 

Výřez 26 x 36 (54 x 63) cm

 

5 000 Kč

 

 

 

Čapek Josef (1887-1945)

malíř, knižní grafik, kreslíř, ilustrátor, spisovatel, novinář, scénograf, redaktor, zemřel v koncentračním táboře Bergen-Belsen, studia na UMPRUM v Praze a v Paříži, člen Skupiny výtvarných umělců, SVU Mánes, Tvrdošíjní, Umělecká beseda, dlouhý výčet jeho děl a výstav doma i v zahraničí, zastoupen ve sbírkách Moravské galerie v Brně, Galerie umění v Karlových Varech, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Východočeské galerie v Pardubicích, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem

(Toman, Lexikon českých výtvarníků (Lexicon of the CVA), abART)

(23.3.1887 Hronov nad Metují - duben 1945 Bergen-Belsen, Německo)

 

       
      128. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

9

 

Čapek Josef

"Hrající si děti - v zahradě"

 

barevná zinkografie, signováno v desce JOSEF ČAPEK, datováno1934 - 35. Adjustováno v široké paspartě a rámku.

 

Výřez 23 x 39 (55 x 63) cm

 

5 000 Kč

 

 

 

Čapek Josef (1887-1945)

malíř, knižní grafik, kreslíř, ilustrátor, spisovatel, novinář, scénograf, redaktor, zemřel v koncentračním táboře Bergen-Belsen, studia na UMPRUM v Praze a v Paříži, člen Skupiny výtvarných umělců, SVU Mánes, Tvrdošíjní, Umělecká beseda, dlouhý výčet jeho děl a výstav doma i v zahraničí, zastoupen ve sbírkách Moravské galerie v Brně, Galerie umění v Karlových Varech, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Východočeské galerie v Pardubicích, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem

(Toman, Lexikon českých výtvarníků (Lexicon of the CVA), abART)

(23.3.1887 Hronov nad Metují - duben 1945 Bergen-Belsen, Německo)

 

       
      128. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

10

 

Ullmann Josef

"Stromy v zimě"

 

olej na malířské lepence, signováno vpravo dole Ullmann, počátek minulého století.

 

26 x 32 (34,5 x 40) cm

 

12 000 Kč

 

 

 

Ullmann Josef (1870-1922)

Vynikající malíř, studia v Mnichově, pražská akademie u Julia Mařáka a Maxmiliána Pirnera, spolu s Kalvodou a Kavanem jeden z hlavních představitelů Mařákovy krajinářské školy, člen SVU Mánes, zastoupen v Národní galerii, několik monografií o tomto malíři. Na sklonku války dospěl do vrcholného tvůrčího období. Po roce 1918 uplatňoval v malbě impresionistické prvky.

(Toman, Lexikon českých výtvarníků)

(13.6.1870 Nekmíř, Plzeň - 31.5.1922 Praha)

 

       
      128. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

11

 

Kopie Dürerova autoportrétu

 

kresba tužkou, vpravo nahoře text psaný tuší, vlevo a vpravo červená vodotisková razítka. Jedná se o kopii kresby Albrechta Dürera z roku 1484, kdy mu bylo třináct let. Rámováno v širokém jasně červeném rámu.

 

60 x 50 (74 x 64) cm

 

9 000 Kč

 

 

      128. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

12

 

Bílek František

"Maria - Tebou dána nová krev srdci člověka"

 

slepotisk na ručním papíře, signováno tužkou vpravo dole F. BÍLEK, dílo z roku 1905. List také zařazen ve sbírkách Galerie hlavního města Prahy. Adjustováno v paspartě a rámku.

 

Výřez 22 x 15,5 (48 x 40) cm

 

2 500 Kč

 

 

 

Bílek František (1872-1941)

Sochař, řezbář a keramik, grafik, kreslíř, ilustrátor, autor návrhů knižních vazeb i různých druhů užitého umění, také dobrý architekt, představitel epochy symbolismu a secese, studoval na AVU Praha u prof. M. Pirnera, v letech 1891 - 1892 získal soukromé stipendium na Akademii Colarossi v Paříži, člen SVU Mánes, SČUG Hollar, v Lexikonu dlouhý výčet výstav, zastoupen v National Gallery of Art, Washington D.C., USA, v Národní galerii v Praze, Galerii výtvarného umění v Ostravě, Galerii hlavního města Prahy. Narodil se a v mládí žil v Chýnově, po roce 1902 se s manželkou přestěhoval do Prahy, kde žil až do okupace v roce 1939, potom se vrátil do Chýnova. V roce 1911 si nechal podle svého návrhu postavit vilu nedaleko Hradčan, do ní umístila Galerie hl. města Praha stálou expozici věnovanou Bílkovi

(Lexikon českých výtvarníků, Toman, abArt, www.villabilekcentre.cz, http://www.sanquis.cz/index1.php?linkID=art3236

http://www.sanquis.cz/index1.php?linkID=art3236)

(6.11.1872 Chýnov, Tábor - 13.10.1941 Chýnov, Tábor)

 

     
      128. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

13

 

Lhoták Kamil

"Freres Lissac"

 

litografie, signováno vpravo dole tužkou KAMIL LHOTÁK, datováno 1948. Na několika místech papír nese stopy pokrčení. Adjustováno v paspartě a rámku.

 

Tisková plocha 22,5 x 31 (35 x 41) cm

 

12 500 Kč

 

 

 

Lhoták Kamil (1912-1990)

Malíř, grafik, ilustrátor, spisovatel, kostýmní návrhář, autodidakt, před válkou studoval na filozofické fakultě Univerzity Karlovy, člen Skupiny 42, Umělecké besedy, SČUG Hollar, řada výstav samostatných i kolektivních, zastoupen ve sbírkách GHM Praha, GVU Ostrava, GVU Cheb, SGVU Litoměřice, Krajské galerie Hradec Králové, GU Karlovy Vary, GVU Olomouc, NG Praha, MG Brno, Středočeské galerie Praha, VČG Pardubice, galerie Hluboká nad Vltavou, Liberec, Louny, Roudnice nad Labem. Vynikající a význačný český malíř, grafik a ilustrátor 20. století.

(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA, Nová encyklopedie českého výtvarného umění)

(25.7.1912 Praha - 22.10.1990 Praha)

 

       
      128. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

14

 

Nowak Willi

"Koupání"

 

barevná litografie, signováno tužkou vpravo dole Willi NOWAK, první polovina minulého století. Papír nese stopy pomačkání a několik téměř neznatelných zažloutlých skvrn. Adjustováno v paspartě a rámku.

 

Výřez 29 x 34,5 (42 x 46,5) cm

 

3 500 Kč

 

 

 

Nowak Willi (1886-1977)

Nowak Vilém

Malíř, grafik, studoval na akademii u Thieleho, často pobýval v zahraničí, zejména v Mnichově, člen SVU Mánes, Osmy, již v letech 1907-1908 vystavoval se skupinou Osma, v letech 1929 - 1930 profesor na pražské akademii, v roce 1950 spoluzakladatel Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě, jeho žáky byli např. Boštík, Jiroudek, Nemes, zastoupen v řadě evropských galerií, včetně Národní galerie Praha, řada monografií, národní umělec, jeden z nejvýraznějších představitelů moderního malířství 20. století u nás.

(Toman, Slovník Chagall, abART)

(3.10.1886 Mníšek pod Brdy - 20.10.1977 Praha)

      128. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

15

 

Vaic Josef

"Hlavy dvou koní"

 

mistrovský lept na ručním papíře, signováno tužkou vpravo dole JOSEF VAIC, první polovina minulého století, rámováno.

 

Tisková plocha 33 x 28 (53 x 43) cm

 

600 Kč

 

 

 

Vaic Josef (1884-1961)

Malíř, grafik a kreslíř, studia v Holandsku v Amsterodamu u prof. Neuhause, Haagu a Paříži, vydáván v Curychu, Paříži, Amsterodamu atd., vynikající malíř Prahy, jeho grafiky jsou propracovány až na úroveň fotografie, mimořádný zjev našeho umění, grafik evropské úrovně, zastoupen v řadě evropských galerií, jeden z nejlepších z našich i evropských grafiků.

(Toman, Slovník Chagall)

(8.12.1884 Milavče, Domažlice - 15.5.1961 Praha)

       
      128. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

16

 

Gauguin Paul

"Titre pour Le Sourire"

 

dřevoryt, pozdější otisk ze štočku vytvořeného Paulem Gauguinem při jeho druhém pobytu na Tahiti, nesignováno, vlevo dole značeno slepotiskovým razítkem KPVU - Klub přátel výtvarného umění. Adjustováno v široké paspartě a rámku.

 

Tisková plocha 10 x 15 (42 x 48,5) cm

 

4 000 Kč

 

 

Jedenáct dřevořezových štočků objevil v roce 1910 v plotě jednoho domu na Tahiti M.R. Štefánik (slovenský cestovatel a spoluzakladatel ČSR) a přivezl do Paříže. První registrovaný tisk provedl před první světovou válkou F.T. Šimon v Paříži. Od roku 1951 jsou štočky ve správě Národní galerie.

Grafika byla určená pro časopis Úsměv - Le Sourire, který Gauguin vydával od roku 1899 na Tahiti.

 

Gauguin Paul (1848-1903)

Francouzský malíř, grafik a řezbář, jeden z nejslavnějších a nejdražších na světě, z počátku byl ovlivněn impresionismem, později sám ovlivnil umělecké směry 20. století zejména fauvismus a expresionismus.

(Malá čsl. encyklopedie)

      128. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

 

100

17

 

Gauguin Paul

"Titre pour Le Sourire"

 

dřevoryt, pozdější otisk ze štočku vytvořeného Paulem Gauguinem při jeho druhém pobytu na Tahiti, signováno vlevo dole v desce monogramem GP, značeno slepotiskovým razítkem KPVU - Klub přátel výtvarného umění. Adjustováno v široké paspartě a rámku.

 

Tisková plocha 10 x 14,8 (42,5 x 48,5) cm

 

4 000 Kč

 

 

Jedenáct dřevořezových štočků objevil v roce 1910 v plotě jednoho domu na Tahiti M.R. Štefánik (slovenský cestovatel a spoluzakladatel ČSR) a přivezl do Paříže. První registrovaný tisk provedl před první světovou válkou F.T. Šimon v Paříži. Od roku 1951 jsou štočky ve správě Národní galerie.

Grafika byla určená pro časopis Úsměv - Le Sourire, který Gauguin vydával od roku 1899 na Tahiti.

 

Gauguin Paul (1848-1903)

Francouzský malíř, grafik a řezbář, jeden z nejslavnějších a nejdražších na světě, z počátku byl ovlivněn impresionismem, později sám ovlivnil umělecké směry 20. století zejména fauvismus a expresionismus.

(Malá čsl. encyklopedie)

       
      128. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

 

100

18

 

Bílek František

"Živé památce Jana Amose Komenského - Komenský a bratří"

 

dvoubarevný dřevoryt, signováno vlevo dole v desce monogramem FB (František Bílek), vydala Umělecká beseda svým členům na rok 1915.

 

Tisková plocha 49 x 39 (62 x 49,5) cm

 

800 Kč

 

 

 

Bílek František (1872-1941)

Sochař, řezbář a keramik, grafik, kreslíř, ilustrátor, autor návrhů knižních vazeb i různých druhů užitého umění, také dobrý architekt, představitel epochy symbolismu a secese, studoval na AVU Praha u prof. M. Pirnera, v letech 1891 - 1892 získal soukromé stipendium na Akademii Colarossi v Paříži, člen SVU Mánes, SČUG Hollar, v Lexikonu dlouhý výčet výstav, zastoupen v National Gallery of Art, Washington D.C., USA, v Národní galerii v Praze, Galerii výtvarného umění v Ostravě, Galerii hlavního města Prahy. Narodil se a v mládí žil v Chýnově, po roce 1902 se s manželkou přestěhoval do Prahy, kde žil až do okupace v roce 1939, potom se vrátil do Chýnova. V roce 1911 si nechal podle svého návrhu postavit vilu nedaleko Hradčan, do ní umístila Galerie hl. města Praha stálou expozici věnovanou Bílkovi

(Lexikon českých výtvarníků, Toman, abArt, www.villabilekcentre.cz, http://www.sanquis.cz/index1.php?linkID=art3236

http://www.sanquis.cz/index1.php?linkID=art3236)

(6.11.1872 Chýnov, Tábor - 13.10.1941 Chýnov, Tábor)

       
      128. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

19

 

Obrovský Jakub

"Alegorie podzimu"

 

barevná litografie, signováno vpravo dole tužkou J. OBROVSKÝ, datováno 1944.

 

35 x 26 (50 x 39) cm

 

1 400 Kč

 

 

 

Obrovský Jakub (1892-1949)

Malíř, grafik a sochař první poloviny 20. století, malíř figuralista, žák a později profesor na pražské akademii a rektor akademie, člen JUV, SVUM, člen Societé Nationale des Beaux Arts v Paříži, zastoupen v Národní galerii, podílel se na výzdobě Obecního domu i řady bank.

(23.12.1882 Bystrc u Brna – 31.3.1949 Praha)

 

       
      128. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

 

 

100

20

 

Jaroněk Alois

Plakát "Umělecké dílny A. Jaroňka v Rožnově"

 

barevný grafický tisk, signováno vlevo dole v desce monogramem AJ, v obraze nad signaturou je zakomponovaný znak Jaroňkových dílen. Tiskl J. Richter v Příboře, počátek minulého století. V jednom místě papír natržen, rámováno.

 

70 x 57,5 (73 x 60) cm

 

3 500 Kč

 

 

 

Jaroněk Alois (1870-1944)

Textilní výtvarník, keramik, architekt, řada studijních cest po Evropě, v roce 1909 založil s bratrem Bohumírem keramickou a gobelínovou dílnu v Rožnově pod Radhoštěm. Jeho tvorba vyšla z lidového umění.

(Toman)

(16.6.1870 Zlín - 31.10.1944 Rožnov pod Radhoštěm)

      128. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE