041-060

www.aukcnidum.cz

 128. AUKCE OSTRAVA - 16.12.2018

NA HLAVNÍ STRANU KATALOGY TEXT - PDF PRODEJ NA AUKCI

ZPĚT NA OBSAH 128. AUKCE

41 42 43 44 45
46 47 48 49 50
51 52 53 54 55
56 57 58 59 60

100

41

 

Otipka Jindřich

"Kytice ve váze"

 

mistrovský olej na kartonu, signováno vlevo nahoře J. OTIPKA, datováno 1958.

 

62,5 x 47 (70,5 x 55) cm

 

4 000 Kč

 

 

 

Otipka Jindřich (1921-1986)

Malíř, grafik, studium na Vysoké škole uměleckoprůmyslové u Jana Baucha a Emila Filly, v šedesátých letech se zabýval kubismem, v sedmdesátých letech se vrátil k realismu. Jeho pojetím a barevností jej lze zařadit do okruhu následovníků Václava Špály, zastoupen v řadě galerií.

(Slovník Chagall, abART)

(3.4.1921 Neplachovice - 8.4.1986 Ostrava)

 

       
      128. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

42

 

Toman František Sylva

"Rackové v bouři"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole TOMAN, pod signaturou název díla, určení místa patrně pod rámem, původní kvalitní adjustace.

 

49 x 61 (63,5 x 75,5) cm

 

3 500 Kč

 

 

 

Toman František Sylva (1886-1942)
Narozen 1886 v Prostějově, malíř na Žižkově. Absolvoval tkalcovskou školu. Věnoval se plenérové i žánrové malbě včetně malby pražských motivů. Zemřel v roce 1942 v Praze.
(Toman - zde jako František Toman)

 

       
      128. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

 

100

43

 

Drha Josef

"Honosná kytice - jiřiny a mečíky"

 

mistrovský olej na tvrzené malířské desce, signováno vpravo dole J. DRHA, datováno 1984, kvalitní adjustace.

 

70 x 50 (85 x 63) cm

 

3 900 Kč

 

 

 

Drha Josef (1912-2009)

malíř a grafik, studia na Masarykově vyšší lidové univerzitě v Ostravě, dále soukromě u Wünsche a Obšila, člen Moravskoslezských výtvarných umělců, SČSVU, SČVU, SVUT Ostrava, ČFVU, SCA, zastoupen ve sbírkách Národní galerie Praha, Ministerstva kultury, Galerie výtvarného umění v Ostravě atd., dlouhý výčet výstav individuelních i kolektivních, zastoupen mimo jiné v roce 1993 na výstavě Les Peintres Tcheques v Paříži, významný český malíř a přední malíř ostravského regionu.

(Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků (Lexicon of the CVA))

(3. 3. 1912 Ostrava-Hulváky - 22. 12. 2009 Ostrava)

 

       
      128. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

44

 

Držkovic Valentin

"U rádia"

 

mistrovský figurální olej na kartonu, signováno vlevo dole V. DRŽKOVIC, vzadu cedulka z výstavy s barevnou reprodukcí.

 

22 x 30 (32 x 40) cm

 

5 500 Kč

 

 

 

Držkovic Valentin (1888-1969

Významný moravský malíř, grafik, kněz, pedagog, vystudoval bohosloveckou fakultu, v letech 1912 - 1920 studia na vídeňské akademii u profesora Jettmara, dále studia v Berlíně a Paříži, dlouhou dobu tvořil v Paříži, kde byl členem SOCIÉTE des ARTISTES INDÉPENDANS, od roku 1936 žil v Třebovicích, později v Opavě. Úspěšné výstavy ve Vídni 1919 - Künstlerhaus, 1920 - Secession, na jaře 1925 v Paříži v Salon des Independants, 1921 Norimberk, 1926, 1927, 1931 Paříž, 1938 New York, 1925 Vídeň, Baden-Baden, Karlsruhe, Bretaň, dalších více než padesát výstav doma i v zahraničí, zastoupen v Národní galerii Praha.

(Slovník Chagall, Toman)

(10.2.1888 Velká Polom - 27.10.1969 Opava)

 

     
      128. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

45

 

Wünsche Vilém

"Sběračky klásků"

 

mistrovský olej na plátně, signováno vpravo dole V. WÜNSCHE, datováno 1934, původní široký rám bronzové barvy.

 

62,5 x 60,5 (81 x 78,5) cm

 

29 000 Kč

 

 

 

Wünsche Vilém (1900-1984)

Malíř, kreslíř, ilustrátor, studia v Praze na UPŠ a na AVU u prof. Švabinského, stipendium v Paříži, 1931 čestný studijní rok na AVU Praha, výstavy v Ostravě, Praze, Lodži a řadě měst ostravsko-karvinského regionu, v roce 1995 zastoupen na výstavě Regionální umění ve sbírkách GVU v Ostravě, národní umělec, vynikající malíř sociálních motivů, jeden z nejvýznamnějších malířů ostravsko-karvinského regionu.

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků, Regionální umění ve sbírkách GVUO v Ostravě)

(1.12.1900 Šenov - 3.5.1984 Šenov)

 

       
      128. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

46

 

Zápeca Karel

"Vysoké Tatry - Mengušovská dolina"

 

velký reprezentativní olej na plátně, signováno vpravo dole K. ZÁPECA, datace čtena 1953, široký umělecký ručně řezaný rám.

 

68 x 110 (88 x 129) cm

 

4 500 Kč

 

 

 

Zápeca Karel (1893-1975)

Malíř, pedagog, narozen v Luhačovicích, studoval na Akademii v Petrohradě u profesora Solověva, sám byl později profesorem v Omsku, Krasnojarsku a Malmyži, legionář, od roku 1924 tvořil v Luhačovicích, celá řada výstav obrazů z vlasti, Ruska, Sibiře apod.

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků)

(21.7.1893 Luhačovice - 20.9.1975 Luhačovice)

      128. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

47

 

Cion V.

"Kytice růží ve váze"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole V. CION, nedatováno, plátno na několika místech odřené, ručně řezaný rám poškozený.

 

49,5 x 65 (64 x 79) cm

 

900 Kč

 

 

 

Cion - Cionová

Malířka květinových zátiší v Moravské Ostravě. O jejím životě nejsou dostupné téměř žádné informace, kromě té, že emigrovala do Kanady, kde pokračovala v malbě a kde také zemřela.

      128. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

 

100

48

 

neurčeno

"Chalupa v letní podhorské krajině"

 

olej na malířské lepence, signováno vpravo dole, nepřečteno, ručně řezaný rám lehce poškozený.

 

50 x 70,5 (65,5 x 86) cm

 

1 500 Kč

 

 

       
      128. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

49

 

Kousal Josef

"Kytice zahradních květin v bílé váze"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole KOUSAL, datováno 1954, vzadu štítek se jménem autora, kvalitní umělecký rám.

 

58 x 43 (68,5 x 53,5) cm

 

4 500 Kč

 

 

 

Kousal Josef (1902-1980)
Malíř, pedagog, narozen v Praze, zemřel ve Zlíně, studoval u profesorů Loukoty a Švabinského na AVU v Praze, od roku 1939 byl profesorem ve Škole umění ve Zlíně, pak na SUPŠ v Uherském Hradišti, v roce 1959 se stal vedoucím katedry výtvarné výchovy na Pedagogickém institutu v Gottwaldově (Zlíně), vystavoval na Zlínských salonech.

 

     
      128. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

 

100

50

 

Hladký Jan

"Z Paříže"

 

olej na plátně, signováno vlevo dole HLADKÝ, datováno 2004, vzadu štítek ostravské galerie "S" a štítek Sdružení výtvarníků Praha, ozdobný rám.

 

40,5 x 50,5 (52 x 62) cm

 

2 800 Kč

 

 

Hladký Jan (1931-)
Malíř - krajinář, povoláním vývojový konstruktér a pedagog věnující se malbě zátiší a květin, v 70. letech se zabýval art protisem, ale i restaurátorskou prac. Člen Svazu výtvarných umělců.
Narozen 27. 7. 1931 v Dubňanech. Vystudoval čtyři vysoké školy. Jako vývojový konstruktér pracoval v Letu Kunovice, následně na Střední průmyslové škole letecké v Uherském Hradišti vyučoval cca 26 let stavbu letadel, posléze přešel do Železáren Veselí nad Moravou a pak se stal Aero technikem Letu Kunovice.
Z webové prezentace autora: „Malovat mě neučil nikdo, je to výsledek samostatného studia, píle, pracovitosti, mnohých zklamání, neúspěchů, pochval, kritik, neuznání, závistí, i přátelského povzbuzení. Vzorem byla pro mě příroda a mé srdce.“

(http://www.hladkyjan.cz/)

 

 

   
      128. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

51

 

neurčeno

"Na kraji vesnice"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole, nepřečteno, umělecký rám.

 

24 x 37 (37,5 x 49,5) cm

 

900 Kč

 

 

       
      128. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

52

 

Jindřich Vl.

"Kytice růží"

 

olej na plátně, signováno vlevo dole VL. JINDŘICH, datováno 1999.

 

50 x 30 (54,5 x 34,5) cm

 

900 Kč

 

 

       
      128. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

53

 

Freitag

"Kytice pomněnek ve váze"

 

olej na sololitu, signováno vpravo dole FREITAG, datováno 1932, rámováno ve staré liště zlaté barvy "vavřínový věnec".

 

30,5 x 30,5 (35,5 x 35,5) cm

 

900 Kč

 

 

       
      128. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

54

 

Dobeš Antonín

"Rákosí"

 

olej na tvrzené malířské lepence, signováno vlevo dole A DOBEŠ, nedatováno, vzadu štítek Díla, kvalitní komorní práce.

 

22 x 20 (35 x 33) cm

 

1 200 Kč

 

 

 

Dobeš Antonín (1926-1999)

Malíř, grafik, žák Boudy, Lidického a Smetany, působil v Ostravě.

(Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků (Lexicon of the CVA))

(1.3.1926 Hnúšťa, Rimavská Sobota - 1999)

 

     
      128. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

55

 

Weiser J.

"Podzim ve vysokých horách"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole J. WEISER, datováno 1954, kvalitní umělecký rám.

 

69,5 x 59 (84 x 73) cm

 

2 500 Kč

 

 

       
      128. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

56

 

Novický Josef

"Přes pole na Javorový"

 

olej na tvrzené malířské desce, signováno vlevo dole NOVICKÝ JOS, nedatováno, vzadu štítek z ostravské galerie.

 

67 x 85 (81 x 99) cm

 

3 500 Kč

 

 

 

Novický Josef (1927-)

Sochař, grafik, malíř, zastoupen v Muzeu Beskyd. Pracoval v propagaci třineckých železáren, po odchodu do předčasného důchodu v roce 1982 se jeho samostatná tvůrčí činnost plně rozvinula. Vystavoval v Třinci, Ostravě, Frýdku-Místku, samostatnou výstavu měl v roce 1992 v Londýně. S ukázkami svých prací se často vrací do rodných Václavovic. Více viz na stránce http://www.obrazyzkroniky.cz/clanky/vaclavovice  -osobnosti/malir-josef-novicky.html

(www.obrazyzkroniky.cz/clanky/vaclavovice  -osobnosti/)

(nar. 20.5.1927 Václavovice, okres Ostrava-město (dříve Frýdek-Místek)

 

     
      128. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

57

 

neurčeno

"Divoká kytice ve váze"

 

olej na tvrzené malířské desce, špachtle, signováno vpravo dole - nepřečteno, zajímavá moderní práce.

 

50,5 x 70 (53 x 72,5) cm

 

1 900 Kč

 

 

      128. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

58

 

Grumlík

"Tokající tetřev na kraji lesa"

 

olej na kartonu, signováno vpravo dole GRUMLÍK, nedatováno.

 

49 x 33,5 (57 x 42) cm

 

1 900 Kč

 

 

       
      128. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

59

 

Baron

"Ve víru tance"

 

mistrovský akvarel, signováno vpravo dole BARON, datováno 1917, rám, pasparta, sklo.

 

35,5 x 44 (55 x 62,5) cm

 

1 500 Kč

 

 

       
      128. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

60

 

Fischerová - Kvěchová Marie

"Loudění"

 

mistrovský akvarel, signováno monogramem MFK, datováno 1972, zaskleno.

 

50 x 40 (57 x 46,5) cm

 

9 500 Kč

 

 

 

Fischerová - Kvěchová Marie (1892-1984)

Malířka, ilustrátorka, kreslířka, studovala u profesora Schikanedera, dále rok u profesora Nandina v Paříži, mimořádně významná ilustrátorka a malířka námětů ze života dětí. Její ilustrace Babičky B. Němcové, Karafiátových Broučků a další patří mezi skvosty české ilustrační tvorby. V roce 1918 vytvořila obrazový doprovod k Československé státní hymně a k Prodané nevěstě, vydala také soubor dvaceti pěti studií lidových krojů a další skvělé práce. Většina prací této ryze české malířky byla vydávána na pohlednicích, reprodukcích, leporelech apod., v roce 1925 získala Zlatou medaili v Paříži.

Rozsáhlost tvorby Marie Fischerové - Kvěchové dokládá i zmínka o soukromé sbírce více než 650 různých pohlednic s reprodukcemi kreseb této autorky. Sběratelka za sbírku obdržela v roce 1988 v pražském Klubu sběratelů kuriozit ocenění "Pozoruhodná sbírka MFK." Nyní je sbírka umístěna v pardubickém muzeu a neustále se rozrůstá (z příspěvku sběratelky paní Květuše Veselé publikovaném na http://www.filokartie.cz/?cla=340)

V březnu 2011 jsme dostali mail

... je to radost si při prohlížení katalogu znovu zavzpomínat na její práce i na setkání s ní při štaflích. Jsem šťastna, že se její tvorba těší tak velkému zájmu, je znovu vydávaná, vyhledávaná a sbíraná ... Květuše Veselá

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků (Lexicon of the CVA))

(24.3.1892 Kutná Hora - 2.6.1984 Černošice)

      128. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE