081-100

www.aukcnidum.cz

 128. AUKCE OSTRAVA - 16.12.2018

NA HLAVNÍ STRANU KATALOGY TEXT - PDF PRODEJ NA AUKCI

ZPĚT NA OBSAH 128. AUKCE

81 82 83 84 85
86 87 88 89 90
91 92 93 94 95
96 97 98 99 100

100

81

 

Křížek Václav

"Ležící ženský akt"

 

kombinovaná technika, akvarel a barevné křídy, nesignováno, práce Václava Křížka, vzadu autorský papírový štítek. Adjustováno v paspartě, rámováno. Výborná práce výborného autora.

 

Výřez 27,5 x 43 (51,5 x 67) cm

 

9 000 Kč

 

 

 

Křížek Václav (1920-1981)

Malíř, grafik, studoval ve večerních kurzech u J. Bendy a F. Tichého na UMPRUM v Praze, Rottrovu školu kreslení a soukromě u V. Špály a V. Sychry, zastoupen ve Středočeské galerii, v GHMP v Praze, Galeria Fondului Plastic Constanta v Bukurešti, Galerie Uměleckoprůmyslové školy v Leningradě, Národní galerie v Londýně a jinde.

(Slovník Chagall)

(27.7.1920 Praha - 17.5.1981)

 

  

   

 

 

  

   

128. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

82

 

Černý J.

"Postavy před zasněženou chalupou"

 

mistrovský olej na malířské lepence, signatura špatně čitelná, datováno 1906, kvalitní černý rám holandského typu.

 

29 x 42 (44 x 57) cm

 

9 000 Kč

 

 

Patrně scenérie z Ruska.

 

  

   

 

 

  

   

128. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

83

 

Moravec Alois

"Rybář na břehu řeky, v pozadí zřícenina hradu Rábí"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole A. MORAVEC, datováno 1930, dále uvedeno Rábí. Obraz rámován v dřevěném vyřezávaném rámu.

 

80 x 110 (131 x 101) cm

 

22 000 Kč

 

 

Majitel slevil z původně uvedené ceny 28 000 Kč na letáku až po vytištění letáku.

 

Moravec Alois (1899-1987)

skvělý malíř, grafik, spisovatel, pedagog, studia na UMPRUM u Kysely, Dítěte, Hofbauera a na pražské akademii v grafické speciálce u Švabinského, člen Umělecké besedy, SČUG HOLLAR a dalších, zlatá medaile ze světové výstavy v Paříži 1937, cena České akademie věd a umění 1949, zasloužilý umělec, velká řada výstav, jen literatura o tomto významném umělci zabírá ve Slovníku Chagall celostránkový sloupec.

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků, abART)

(5.1.1899 Chyšky, Písek - 6.3.1987 Praha)

 

  

   

 

 

  

   

128. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

84

 

Benka Martin

"Námestie v Hodoníne"

 

mistrovský akvarel na papíře, signováno vlevo dole M BENKA, dle posudku odbornice na Benkovo dílo PhDr. Kataríny Bajcurové lze obraz zařadit do období soukromého malířova studia u Al. Kalvody do období 1910 - 1914.

 

Výřez 19 x 27 (44 x 54) cm

 

88 000 Kč

 

 

Souhrnné zhodnocení z výše citovaného posudku: "po vykonaní umeleckohistorickej, vizuálnej a komparatívnej analýzy možno posudzovaný akvarel na základe maliarskeho štýlu, rukopisu a tematiky atribuovať Martinovi Benkovi a datovať do obdobia záveru kalvodovských štúdií (okolo 1914) - ide o žánrovú momentku, na ktorej stvárnil trh na hodonínskom námestí. Aj toto miestopisné určenie väzby ku konkrétnemu miestu činí tento drobný akvarel unikátnym dielkom."

Dokumentace

Znalecký posudek vypracovala PhDr. Katarína Bajcurová, CSc

 

Benka Martin (1881-1971)

významný slovenský malíř, grafik a ilustrátor, pedagog, pod jeho vlivem tvořili slovenští současníci Alexy, Bazovský, Ondreička, studoval soukromou malířskou školu u Kalvody, studijně cestoval po Itálii a Francii, byl členem Sdružení výtvarných umělců moravských, zastoupen v galeriích po celém světě, množství výstav doma i v zahraničí, na bienále v Benátkách v roce 1934 byl jeho obraz nejúspěšnější z celé československé kolekce, již v roce 1935 o něm vyšla první monografie, v roce 1937 získal stříbrnou medaili na světové výstavě v Paříži, národní umělec, krátce pobýval na Slovácku, maloval v Kosticích, Týnci, Lanžhotě, Ratíškovicích, Rohatci, práce z této doby 1915-1916 byly vystaveny v Břeclavi

(Toman, Slovník Chagall, abART)

(21.9.1888 Kiripolec, Kostoliště (Malacky) - 28.6.1971 Malacky)

 

  

   

 

 

  

   

128. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

85

 

Špillar Jaroslav

"Předjaří - jarní slunko"

 

velký mistrovský olej na plátně, signováno vlevo dole JAROSLAV ŠPILLAR, datováno 1903. Krásná ukázka Špillarovy tvorby figurální i krajinářské.

 

97 x 77 (117 x 98) cm

 

240 000 Kč

 

 

 

Špillar Jaroslav (1869-1917)

žák Ženíška a Schikanedera, pražská akademie u Pirnera, v letech 1896 - 1900 člen SVU Mánes, proslul jako malíř Chodska, široké zastoupení v Národní galerii Praha, velký počet výstav, mimořádně významný malíř. Starší bratr Karla Špillara.

(Toman, Lexikon českých výtvarníků)

(1869 Plzeň - 30.11.1917 Dobřany)

 

  

   

 

 

  

   

128. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

86

 

Mašek V.

"Žena v kožuchu"

 

mistrovský olej na plátně, signováno vlevo dole V. MAŠEK, konec 19. století.

 

77 x 44 (96 x 64) cm

 

88 000 Kč

 

 

  

   

 

 

  

   

128. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

87

 

neurčeno

"Alegorie hojnosti"

 

velký olej na plátně, vpravo dole značeno červeným písmenem X, dle majitele se jedná o benátskou malbu, 19. století.

 

100 x 132 (115 x 149) cm

 

80 000 Kč

 

 

Reprezentativní práce galerijní úrovně. Výborná adjustace, kvalitní celek.

Párový k obrazu pol. 88

 

  

   

 

 

  

   

128. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

88

 

neurčeno

"Alegorie krásy"

 

velký olej na plátně, vpravo dole značeno červeným písmenem X, dle majitele se jedná o benátskou malbu, 19. století. Při horním okraji na jednom místě plátno podlepeno.

 

100 x 132 (115 x 149) cm

 

80 000 Kč

 

 

Reprezentativní práce galerijní úrovně. Výborná adjustace, kvalitní celek.

Párový k obrazu pol. 87.

 

  

 

 

  

   

128. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

89

 

nesignováno

"Hráč karet"

 

olej na plátně, nesignováno, dle majitele se jedná o obraz z konce 18. století.

 

65 x 85 (82 x 104) cm

 

39 000 Kč

 

 

  

   

128. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

90

 

Koganowsky Jakob

"Koňský povoz v ulici v podvečerním osvětlení"

 

velký mistrovský galerijní olej na plátně, signováno vpravo dole J. KOGANOWSKY, nedatováno, původní rám.

 

95 x 110 (114 x 131) cm

 

25 000 Kč

 

 

Vysoce reprezentativní práce.

 

Koganowsky Jakob (1874-1926)

Rakouský malíř židovského původu. Základy malířství získal ještě v Oděse, ve studiu pokračoval na Akademie der bildenden Künste Wien a na Akademie der Bildenden Künste München. Po ukončení studia se usadil ve Vídni.

(4.2.1874 Kyjev, Ukrajina -15.3.1926 Vídeň)

 

  

 

 

 

  

   

128. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

91

 

Schwandner

"Surrealistická kompozice v antických ruinách"

 

mimořádně velký olej na plátně, signováno vpravo dole SCHWANDNER, datováno 1991, širší tmavohnědý rám.

 

94 x 189 (115 x 204) cm

 

9 000 Kč

 

 

  

   

 

 

  

   

128. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

92

 

neurčeno

"Moderní barevná abstrakce"

 

velký reprezentativní olej na plátně, signováno vpravo nahoře značkou (ligaturou), neurčeno, patrně 1997, moderní velmi kvalitní práce, na rámu se na více místech odlupuje barva. Samotná malba je v pořádku.

 

90,5 x 118,5 (100,5 x 128,5) cm

 

7 500 Kč

 

 

  

   

 

 

  

   

128. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

93

 

Mangin Charles

"Luxusní květinové zátiší s kyticemi ve vázách a s jablky"

 

olej na sololitu, signováno vpravo dole C. MANGIN, vzadu pečeť Antyki GALERIA u ADAMA KRAKOW ADAM MACIUB, mimořádně kvalitní velká reprezentativní práce

 

84,5 x 122,5 (94,5 x 132) cm

 

15 000 Kč

 

 

Jedno z nejhezčích velkých květinových zátiší na našich aukcích.

 

Mangin Charles (1892-1977)
Narození i úmrtí Antwerpy, Belgie
Belgický malíř zejména zátiší, ale i krajin a portrétů, studoval na Akademii v Antwerpách u P. Van Der Ouderaa.
 

  

 

 

 

  

   

128. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

 

 

100

94

 

Veris - Zamazal Jaroslav

"Elegantní černovláska s obnaženým poprsím"

 

olej na tvrzené malířské lepence, signováno vpravo dole J VERIS, nedatováno, mistrovská práce výborného malíře, ručně řezaný rám, obrazu by prospělo odborné vyčištění.

 

61 x 50 (75 x 65) cm

 

25 000 Kč

 

 

 

Veris - Zamazal Jaroslav (1900-1983)

Veris Jaroslav

Malíř, sochař, scénograf, ilustrátor, rodným jménem Zamazal, studium na pražské akademii u Preislera, Nechleby, dále studia ve Vídni a Paříži, pracoval v dílnách v Louvru, tvořil dlouho v Paříži, často maloval v Posázaví, patřil mezi nejlepší evropské malíře období ART DECO, zastoupen v Národní galerii Praha a dalších evropských galeriích, během druhé světové války byl vězněn v koncentračním táboře.

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků, abART, web "Valašské Athény")

(10.7.1900 Vsetín - 28.10.1983 Praha)

 

  

   

 

 

  

   

128. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

95

 

neurčeno

"Dívka a anděl"

 

velký mimořádně zajímavý olej na plátně, ukázka starého umění s rozsáhlým německým textem a datací 1686-1691 - datum narození a úmrtí dívenky, práce z přelomu 17. a 18. století, kolem roku 1691-1720. Přibližně před sto lety rentolováno na nové plátno.

 

111 x 87 (135,5 x 111,5) cm

 

150 000 Kč

 

 

Kvalita portrétu dívky je vynikající, anděl byl domalován později po dívenčině smrti.

Unikátní sběratelská položka, zámecká galerijní práce.

 

  

 

  

   

128. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

96

 

Neprakta - Winter Jiří

"Žena by neměla mít více milenců, jeden pak spoléhá na druhého"

 

mistrovská kresba tuší, signováno, nedatováno, jeden ze 35 000 kreslených vtipů světového rekordmana v počtu kreslených vtipů.

 

21 x 26 (22,5 x 27,5) cm

 

13 500 Kč

 

 

 

Winter Jiří - Neprakta (1924-2011)

Winter Jiří

Kreslíř, grafik, malíř, karikaturista, mistrovství Neprakty lze srovnat s mistrovstvím Lady, za zmínku stojí, že u tohoto skvělého umělce se neopakuje ani jeden obličej, navíc jeho zvířata, historické kostýmy, zbraně, oblečení jsou vždy přesně zachyceny z hlediska názvu a doby, je to neuvěřitelná preciznost, zapsán v Guinnessově knize rekordů se svými 35 000 kreslenými vtipy.

V naší pražské provozovně jsme v prosinci 2004 uspořádali prodejní výstavu jeho prací, původně v rozsahu 202 kusů, z nich bylo během prvních čtrnácti dnů prodáno cca 100 kreseb. Vystavené kresby jsou publikovány v tištěném katalogu Nepraktových kreseb.

(abART)

(12.7.1924 Praha - 30.10.2011 Praha)

  

   

128. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

97

 

Vasarely Victor

"Cube"

 

serigrafie, signováno tužkou, číslováno 113/250, volný list, nerámováno.

 

83 x 73 cm

 

19 000 Kč

 

 

Velmi poutavé.

 

Vasarely Victor (1906-1997)

Vásárhelyi Gyozo

Malíř a grafik, průkopník kinetismu a op artu, ovlivnil dekorativní umění, reklamní a propagační tvorbu. Maďar tvořící ve Francii, narozen v Pešti (Pécs) - páté největší město v Maďarsku, nachází se poblíž hranic s Chorvatskem, dětství strávil na Slovensku, v roce 1918 se rodiče přestěhovali do Maďarska. Studia zahájil na lékařské fakultě, po dvou letech přestoupil na studium malířství a moderního umění na soukromé škole Podolini-Volkmann Academy, potom žák László Moholy-Nagy na Bauhausu. Po roce 1930 se přestěhoval do Paříže, v roce 1938 namaloval svůj první op artový obraz Zebra, v roce 1942 si založil vlastní ateliér v Saint-Céré, v roce 1945 si otevřel nový v Arcueil na předměstí Paříže, jeho poslední ateliér byl na Annet-sur-Marne.

(Malá československá encyklopedie, http://en.wikipedia.org, http://www.artmuseum.cz)

(9. 4.1906 Pécs, Maďarsko - 15. 3.1997 Paříž, Francie)

 

  

   

 

 

  

   

128. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

98

 

Saudek Kája

"PF 1975 Kája Saudek"

 

ušlechtilý tisk - litografie, značeno slepotiskovým razítkem se signaturou, číslováno 35/100, vzadu razítko Original art Merchandise a razítko s číslováním a datováním 2013, umělecká adjustace, rámováno, pod sklem.

 

17,5 x 12,5 (34 x 30) cm

 

4 000 Kč

 

 

Saudek Kája (1935-2015)

Malíř, ilustrátor, kreslíř, autor komiksů, věnoval se kresbě, malbě, plakátové tvorbě, časopisecké ilustraci a literární činnosti, patří mezi přední osobnosti kresleného komiksu u nás od druhé poloviny šedesátých let, uspořádal přes 300 samostatných výstav u nás i v zahraničí.

(Slovník Chagall)

(13.5.1935 Praha - 26.6.2015 Praha - Motol)

 

  

   

 

 

  

   

128. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

99

 

Saudek Kája

"Čtyři vraždy stačí…"

 

ušlechtilý tisk - litografie, signováno v desce, dále slepotiskové razítko se signaturou, datováno 2013, číslováno 24/100 SI, vzadu razítko Original Art Merchandise, rámováno, pod sklem.

 

19,5 x 14 (32,5 x 33) cm

 

4 000 Kč

 

 

Saudek Kája (1935-2015)

Malíř, ilustrátor, kreslíř, autor komiksů, věnoval se kresbě, malbě, plakátové tvorbě, časopisecké ilustraci a literární činnosti, patří mezi přední osobnosti kresleného komiksu u nás od druhé poloviny šedesátých let, uspořádal přes 300 samostatných výstav u nás i v zahraničí.

(Slovník Chagall)

(13.5.1935 Praha - 26.6.2015 Praha - Motol)

 

  

   

 

 

  

   

128. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

100

100

 

Hans von Aachen - připsáno

"Portrét bratra Rudolfa II."

 

velký olej na plátně, majitel připisuje tuto práci Hansi von Aachenovi, portrétovaným je patrně arcivévoda Arnošt, císařův mladší bratr. Řada starších restaurátorských zásahů před 100 a více lety včetně rentoláže.

 

126 x 104 (139 x 119) cm

 

1 250 000 Kč

 

 

SAMOSTATNÁ AUKCE VE 12.00 hod

Případný kupec si může dohodnout přiměřenou dobu na konzultaci s vlastním znalcem

 

  

 

 

  

 

 

  

   

128. aukce Ostrava TOP 081-100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE