121-140

www.aukcnidum.cz

 128. AUKCE OSTRAVA - 16.12.2018

NA HLAVNÍ STRANU KATALOGY TEXT - PDF PRODEJ NA AUKCI

ZPĚT NA OBSAH 128. AUKCE

121 122 123 124 125
126 127 128 129 130
131 132 133 134 135
136 137 138 139 140

100

121

 

Wünsche Vilém

"Sto let školy v Šenově 1856 - 1956"

 

barevná litografie, signováno tužkou, zaskleno.

 

41 x 59 (49 x 67,5) cm

 

900 Kč

 

 

Wünsche Vilém (1900-1984)

Malíř, kreslíř, ilustrátor, studia v Praze na UPŠ a na AVU u prof. Švabinského, stipendium v Paříži, 1931 čestný studijní rok na AVU Praha, výstavy v Ostravě, Praze, Lodži a řadě měst ostravsko-karvinského regionu, v roce 1995 zastoupen na výstavě Regionální umění ve sbírkách GVU v Ostravě, národní umělec, vynikající malíř sociálních motivů, jeden z nejvýznamnějších malířů ostravsko-karvinského regionu.

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků, Regionální umění ve sbírkách GVUO v Ostravě)

(1.12.1900 Šenov - 3.5.1984 Šenov)

 

      128. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

122

 

Krkoška

"Slunečný zimní den na vesnici"

 

mistrovská kombinovaná technika - tuš, akvarel, kvaš, tempera, signováno vpravo dole KRKOŠKA..., datováno 9.7.1964.

 

30,5 x 48,5 (51,5 x 65,5) cm

 

900 Kč

 

 

      128. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

123

 

Wünsche Vilém

"Sto let školy v Šenově 1856 - 1956"

 

barevná litografie, signováno tužkou, zaskleno, lehce poškozený rám.

 

Ve výřezu 35,5 x 47,5 (54 x 66,5) cm

 

1 500 Kč

 

 

Wünsche Vilém (1900-1984)

Malíř, kreslíř, ilustrátor, studia v Praze na UPŠ a na AVU u prof. Švabinského, stipendium v Paříži, 1931 čestný studijní rok na AVU Praha, výstavy v Ostravě, Praze, Lodži a řadě měst ostravsko-karvinského regionu, v roce 1995 zastoupen na výstavě Regionální umění ve sbírkách GVU v Ostravě, národní umělec, vynikající malíř sociálních motivů, jeden z nejvýznamnějších malířů ostravsko-karvinského regionu.

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků, Regionální umění ve sbírkách GVUO v Ostravě)

(1.12.1900 Šenov - 3.5.1984 Šenov)

 

      128. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

124

 

Černovická Luisa

"Honosná kytice slunečnic ve váze"

 

mistrovský olej na plátně, signováno vpravo dole LUISA ČERNOVICKÁ, nedatováno, luxusní ručně řezaný rám francouzského typu, kvalitní reprezentativní práce známé malířky květin a květinových zátiší.

 

75,5 x 65,5 (93,5 x 83,5) cm

 

12 000 Kč

 

 

Černovická Luisa (1903-?)

Malířka, studia na Škole uměleckých řemesel v Brně v malířské speciálce u Süssera, v sochařské speciálce u Jana Lichtága, potom u Rudolfa Vejrycha na Ukrajinské akademii v Praze. Známá a uznávaná malířka květinových zátiší.

Manželka malíře, spisovatele, redaktora Josefa M. Černovického (1906-1991).

(Toman, Slovník Chagall, abART, http://georges.webnode.cz/produkty/)

(1.1.1903 Ronov u Velkého Meziříčí, část obce Ořechov - 2008 ?)

 

       
      128. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

125

 

neurčeno

"Svatá rodina"

 

mistrovský olej na plátně, druhá polovina 18. století, patrně Střední Evropa, nevhodný rám z minulého století. Odpovídajícím rámem by se celek významně pozvedl.

 

68 x 54 (82 x 68) cm

 

49 000 Kč

 

 

Původně byl obraz navrhován na Kulturní památku ČR, nakonec se komise rozhodla udělit povolení k prodeji a vývozu. Důvodem byl názor několika členů komise, že se může jednat o benátskou práci z 18. století, čímž by nebyla splněna podmínka významu pro českou kulturu, příslušné materiály jsou k dispozici

 

 
       
      128. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

126

 

 

Javůrek Milan

"Zima na vesnici v Beskydech - Postavy na cestě"

 

mistrovský olej na plátně, signováno vpravo dole M JAVŮREK, nedatováno.

 

60 x 90 (78,5 x 90) cm

 

5 500 Kč

 

Krásná zimní scenérie

 

Javůrek Milan (1924-1992)

Malíř v Ostravě, základy malířství získal u Jana Obšila a svého otce Cyrila Javůrka, později studoval u Josefa Lubojackého, člen ČFVU. Věnoval se krajinářské tvorbě, maloval především Ostravsko, Valašsko a Jesenicko, maloval i v Jugoslávii, Francii a Baltu, vystavoval se Sdružením výtvarných umělců Jaroněk. O jeho životě a díle vznikl v roce 1987 dokument v Čs. Televizi Ostrava

 

       
      128. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

127

 

Beran Aljo

"Ostravské symboly - důlní šachta a haldy"

 

mistrovský galerijní olej na plátně, signováno vpravo dole BERAN, nedatováno. Adjustováno v úzké tmavé liště.

 

60 x 80,5 (63 x 84) cm

 

18 000 Kč

 

 

Beran Aljo (1907-1919)

Malíř, grafik, ilustrátor, pedagog, architekt, studoval na VUT v Brně obor architektura, poté na UPŠ v Praze u Jaroslava Bendy, Karla Špillara a Václava Štecha, podnikl řadu studijních cest po Evropě a Turecku v předválečné době i po roce 1945, byl docentem a vedoucím Katedry výtvarné výchovy FF Univerzity Palackého v Olomouci, navrhl znak Univerzity Palackého, svými grafikami vyzdobil četné bibliofilie, během dlouhých let se účastnil většiny kolektivních výstav a výstavních akcí v Olomouci a Ostravě.

(Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků, abART)

(15.4.1907 Podgórze u Krakova, Polsko - 22.10.1990 Olomouc)

 

      128. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

128

 

Procházka M.

"Dřevěnice v zimě"

 

olej na tvrzené malířské lepence, signováno vpravo dole M. PROCHÁZKA, datováno 1944.

 

49,5 x 67,5 (61 x 79) cm

 

2 500 Kč

 

 

Obraz navozuje příjemnou zimní náladu. Prospělo by mu vyčištění a vhodnější rám

 

       
      128. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

129

 

Tkaczyk Bedřich Augustin

"Kování koně v zimě za chalupou - Venkovská žánrová scéna"

 

mistrovský galerijní olej na kartonu, signováno vpravo dole TKACZYK, datace čtena 1945, skvělá práce vynikajícího malíře, v okrajích u rámu drobné poškození kartonu.

 

64,5 x 86 (82 x 103,5) cm

 

7 000 Kč

 

 

 

Tkaczyk Bedřich Augustin (1910-1979)

Tkaczyk (Tkačík) Bedřich Augustin

Malíř, grafik, studoval na UPŠ v Praze a na Kunstgewerbe ve Vídni, jako malíř působil v Ostravě, zastoupen ve sbírkách GVUO, vynikající malíř Severní Moravy, měl velmi ztížené možnosti účasti na výstavách, z politických důvodů se tento skvělý malíř nestal malířem evropské třídy, podle našeho názoru jde spolu s Wünschem o nejlepšího malíře Severní Moravy ve 20. století.

(Lexikon českých výtvarníků)

(7. 2. 1910 Brzezinka, Polsko - 1. 6. 1979 Ostrava)

 

       
      128. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

130

 

Wünsche Vilém

"Panova píšťala"

 

mistrovský olej na plátně, signováno vpravo dole WÜNSCHE, datováno pod rámem 1923.

 

45,5 x 35,5 (67 x 56,5) cm

 

30 000 Kč

 

 

Ne příliš často bývají v nabídce Wünscheho díla s náměty jinými než sociálně - pracovními, byť něžně zpracovanými, jako například v položce 45 tohoto aukčního katalogu. Zde citově podbarvené dílo mladého umělce, jiné než díla z prostředí chlapské dřiny.

 

Wünsche Vilém (1900-1984)

Malíř, kreslíř, ilustrátor, studia v Praze na UPŠ a na AVU u prof. Švabinského, stipendium v Paříži, 1931 čestný studijní rok na AVU Praha, výstavy v Ostravě, Praze, Lodži a řadě měst ostravsko-karvinského regionu, v roce 1995 zastoupen na výstavě Regionální umění ve sbírkách GVU v Ostravě, národní umělec, vynikající malíř sociálních motivů, jeden z nejvýznamnějších malířů ostravsko-karvinského regionu.

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků, Regionální umění ve sbírkách GVUO v Ostravě)

(1.12.1900 Šenov - 3.5.1984 Šenov)

 

       
      128. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

131

 

Salichová Helena

"Děti při hře v parku"

 

mistrovský olej na tvrzené malířské lepence, signováno vpravo dole H. SALICHOVÁ, datováno 1971.

 

62 x 122 (65 x 126) cm

 

20 000 Kč  

 

Reprezentativní práce. 

 

Salichová Helena (1895-1975)

Salichová - Hálová Helena

Moravská malířka, grafička, ilustrátorka, spisovatelka, studia na akademii v Praze u Hynaise, Bukovace, Nechleby, Krattnera, žila v Polance nad Odrou, řada výstav, zastoupena v galeriích, včetně Národní galerie, jedna z našich nejlepších malířek 20. století. V roce 2009 vyšla monografie o životě a díle Heleny Salichové v rozsahu 400 stran a 1680 reprodukcí, autor Petr Pavliňák. Manželka malíře Antonína Hály (1895-1952).

(Slovník Chagall, Toman)

(25. dubna 1895 Kyjovice – 2. července 1975 Ostrava)

 

   
      128. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

132

 

Zacharovič M.P.

"Sedící ženský akt"

 

olej na malířské lepence, vlevo dole signováno monogramem v azbuce M.Z., datováno 1982, na zadní straně azbukou jméno ZACHAROVIČ, nerámováno.

 

55 x 35 cm

 

4 800 Kč

 

 

      128. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

133

 

monogramista F.Š.

"Krajinná partie s vodou"

 

olej na plátně, vlevo dole signováno monogramem F.Š., špatně čitelně datováno, kolem poloviny minulého století.

 

19,5 x 30 (29 x 40) cm

 

1 200 Kč

 

 

       
      128. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

134

 

Procházka O.

"Zimní krajina"

 

olej na plátně lepeném na kartonu, signováno vlevo dole PROCHÁZKA, datace čtena 1934.

 

29,5 x 39 (34,5 x 43,5) cm

 

1 000 Kč

 

 

       
      128. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

135

 

Grus Jaroslav

"Cesta vesnicí"

 

olej na tvrzené malířské lepence, signováno vpravo dole J. GRUS, nedatováno, mimořádná barevnost.

 

44 x 56 (59 x 71) cm

 

9 000 Kč

 

 

Grus Jaroslav (1891-1983)

malíř, grafik, ilustrátor, pedagog, studium na akademii v Praze u Schwaigera, maloval pod vlivem imprese, člen SVU Mánes, zakládající člen Skupiny 58, řada výstav a vyznamenání, zastoupen v Národní galerii Praha, národní umělec

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků)

(13.8.1891 Pardubice - 13.10.1983 Praha)

 

       
      128. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

136

 

Procházka M. (Milan)

"Léto v horské krajině"

 

olej na tvrzené malířské lepence, signováno vlevo dole M. PROCHÁZKA, datace čtena 1939.

 

41,5 x 56 (49,5 x 63,5) cm

 

900 Kč

 

 

       
      128. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

137

 

neurčeno

"Dřevorubec na kraji lesa"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole, nepřečteno.

 

59,5 x 78,5 (69,5 x 88,5) cm

 

3 500 Kč

 

 Zajímavá krajinářská práce.

 

       
      128. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

138

 

Arnegger Alois

"Světlo v krajině s vodou"

 

mistrovský olej na plátně, signováno vlevo dole A. ARNEGGER, nedatováno, krásná práce rakouské krajinářské školy.

 

42 x 52 (56,5 x 67) cm

 

15 000 Kč

 

Skvělá nabídka. 

 

Arnegger Alois (1879-1963)

Rakouský malíř, studium na vídeňské Akademie der bildenden Künste (Akademie výtvarných umění). Maloval především alpskou krajinu v různých ročních obdobích. Ve dvacátých letech maloval také scenérie ze Středomoří, k oblíbeným místům patřily Neapol, San Remo, Capri. Ve zvláštní oblibě měl hru světla na vrcholech hor v kontrastu s bílou barvou zasněžených strání.

(9.3.1879 Vídeň - 11.8.1963 Vídeň)

 

       
      128. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

139

 

Mervart Augustin

"Dům nad mořskou zátokou"

 

mistrovský olej na malířské lepence, signováno vlevo dole AUG. MERVART, datováno 1929, krásná práce jednoho z nejlepších krajinářů z Moravy, luxusní ručně řezaný rám drobně poškozený, zaskleno.

 

33 x 39 (44 x 49,5) cm

 

12 000 Kč

 

 

Mervart Augustin (1889-1968)

Malíř, sochař, významný moravský krajinář, studoval sochařství u profesorů F. Hrachovce, A. Balána, základy malířství získal u B. Jaroňka, žil a tvořil v Přerově, člen SVU Mánes, od roku 1910 se účastnil všech členských výstav, více než 30 výstav u nás i ve světě, Kodaň, New York, atd., zastoupen v mnoha galeriích, včetně galerie Národní, jeden z nejlepších moravských malířů.

(Toman, Slovník Chagall, abART)

(30.12.1889 Krásno nad Bečvou, Valašské Meziříčí - 15.6.1968 Přerov)

 

       
      128. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

100

140

 

Foltýn František, připsáno

"Abstrakce - průnik barev"

 

mistrovská kombinovaná technika - olej, tempera, nesignováno, nedatováno, skvělá moderní práce.

 

44 x 50 (54,5 x 60,5) cm

 

45 000 Kč

 

 

Foltýn František

Malíř, kreslíř, studium na UPŠ v Praze u Dítěte a Hofbauera, absolvent pražské akademie, Académie Julien a Académie Grande - Chaumiére v Paříži, po první světové válce se věnoval krajinomalbě na Východním Slovensku a Podkarpatské Rusi, od roku 1924 tvořil převážně v Paříži, kde měl v roce 1930 soubornou výstavu a byl zakladatelem modernistické skupiny "Abstraction - Création", po válce žil v Brně, jeho abstraktní kompozice jsou proslulé po celé Evropě, národní umělec, špičkový český malíř - modernista.

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků)

(9.6.1891 Hradec Králové - 8.6.1976 Brno)

 

     
      128. aukce Ostrava TOP 041-060  

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE