161-180

www.aukcnidum.cz

 128. AUKCE OSTRAVA - 16.12.2018

NA HLAVNÍ STRANU KATALOGY TEXT - PDF PRODEJ NA AUKCI

ZPĚT NA OBSAH 128. AUKCE

161 162 163 164 165
166 167 168 169 170
171 172 173 174 175
176 177 178 179 180

100

161

 

nesignováno

"Spící andílek"

 

skvělá mědirytina, nesignováno, neznačeno, 19. století

 

22,5 x 29,5 (26,5 x 33,5) cm

 

2 900 Kč

 

 

 

    128. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

100

162

 

Chr. De Wit

"Vrba u cesty"

 

olej na plátně, signováno vpravo dole Chr. DE Wit, blíže neurčeno, nerámováno.

 

50 x 40,5 cm

 

5 000 Kč

 

 

 

    128. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

163

 

nesignováno

"Statky pod horami"

 

olej na plátně, signum nenalezeno, 19. století. Na několika místech plátno mírně poškozeno - krakeláž, odlouplá barva.

 

59 x 84 (74,5 x 99) cm

 

5 000 Kč

 

 

Rakouská krajinářská škola.

 

    128. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

164

 

neurčeno

"Krajina s pasákem a kravami"

 

olej na plátně, dle původního majitele má být signum vlevo dole, ale v této části byl obraz retušován a signum nenalezeno, štukovaný rám.

 

51 x 77 (69 x 95,5) cm

 

4 500 Kč

 

 

Dle posudku PhDr. Marka Perůtky je obraz zařazen do druhé poloviny až konce 19. století.

 

Dokumentace

Přiložen znalecký posudek PhDr. Marka Perůtky

    128. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

165

 

Sedláček Jan

"Olomouc - pohled na katedrálu sv. Václava"

 

barevné pastely na kartonu, signováno tužkou vpravo dole J. SEDLÁČEK, druhá polovina minulého století.

 

46 x 64 (73 x 90) cm

 

2 500 Kč

 

 

Sedláček Jan (1925-1996)

Člen svazu českých výtvarných umělců a zasloužilý umělec. V letech 1945−1949 studia na škole umění ve Zlíně např. u profesorů Hofmana, Hrocha a Kavana. Doménou jeho malby byla moravská krajina a Olomouc.

(10.9.1925 Olomouc - 27.1.1996 Olomouc)

    128. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

100

166

 

Mašek A.V.

"Antonín Dvořák píše dopis"

 

bravurní kresba tužkou na papíře, signováno vlevo dole A.V. Mašek 52. Utržený pravý dolní roh.

 

58,5 x 44,5 (80,5 x 60,5) cm

 

4 500 Kč

 

 

 

    128. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

167

 

Mück Otto

"U potoka v zimě"

 

kombinovaná technika, tempera kvaš na papíře, signováno vpravo dole Otto Mück, datováno 1932.

 

41 x 31 (53,5 x 43)

 

4 500 Kč

 

 

    128. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

168

 

nesignováno

"Krejčovské míry - návod"

 

černobílá litografie, nesignováno, neznačeno. Konec 19. století. Samotný list poškozen, stopy po pomačkání papíru, na několika místech natrženo.

 

Výřez33 x 47,5 (47 x 61) cm

 

1 900 Kč

 

 

    128. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

169

 

Singer Emil

"Karlův most"

 

lept, signováno vpravo dole tužkou EMIL SINGER a stejně tak v desce vlevo dole, první polovina minulého století.

 

Tisková plocha 32,5 x 23,5 (49,5 x 36) cm

 

900 Kč

 

 

Singer Emil (1881-1942)

Malíř, grafik židovského původu. V mládí vyrůstal v Brně, asi ve dvaceti letech přesídlil do Vídně. Umělecky zůstal ve spojení s Brnem. V roce 1942 byl transportován z Terezína do koncentračního tábora Treblinka, pravděpodobně zahynul již během transportu.

(https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/124118-emil-singer/)

(28. 12. 1872 Kyjov - 1942)

 

    128. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

100

170

 

Maiotto Domenico

"Muž počítající mince"

 

mědirytina, autor Domenico Maiotto, vyryl Antonio Capellan, vytiskl Wagner, uprostřed italský text, konec 18. století.

 

Tisková plocha 23 x 31 (45,5 x 52) cm

 

2 500 Kč

 

 

    128. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

171

 

Dryák Ladislav

"Oráč s koňmi"

 

kombinovaná technika - akvarel s kresbou černou tuší, signováno vpravo dole L. Dryák, druhá polovina minulého století. Volný list.

 

32 x 28,5 cm

 

1 500 Kč

 

 

Dryák Ladislav (1930-)

Malíř, grafik, sochař. Po studiích figurální kresby na Umělecké škole v Praze začal v roce 1954 pracovat jako výtvarník divadla v Českém Těšíně. Počátkem 60. let minulého století (1964) musel z divadla odejít z důvodu svých nepoddajných protikomunistických postojů, což mělo za následek spoustu osobních i pracovních omezení. Krátkou dobu pracoval jako svobodný umělec. Poté, až do roku 1969, působil jako grafik v Kovoně Karviná. Jeho angažmá v boji za prosazení myšlenek Pražského jara vedlo k nucené emigraci do Spolkové republiky Německo. Usadil se v Solingenu, kde v nelehkých podmínkách přistěhovalce začal budovat svůj ateliér, v němž tvořil a sporadicky tvoří dodnes.

(Prospekt autorské výstavy "Ladislav Dryák, Z tvorby, malba, grafika, socha, Velká galerie Těšínského divadla, 27.8. - 15.9.2016")

(Nar. 12.7.1930 Dolní Sklenov, okres Frýdek Místek)

 

    128. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

100

172

 

Dryák Ladislav

"Tři hudebnice"

 

tempera na papíře, signováno vlevo dole L. DRYÁK, druhá polovina minulého století. Volný list.

 

38 x 28,5 cm

 

1 500 Kč

 

 

Dryák Ladislav (1930-)

Malíř, grafik, sochař. Po studiích figurální kresby na Umělecké škole v Praze začal v roce 1954 pracovat jako výtvarník divadla v Českém Těšíně. Počátkem 60. let minulého století (1964) musel z divadla odejít z důvodu svých nepoddajných protikomunistických postojů, což mělo za následek spoustu osobních i pracovních omezení. Krátkou dobu pracoval jako svobodný umělec. Poté, až do roku 1969, působil jako grafik v Kovoně Karviná. Jeho angažmá v boji za prosazení myšlenek Pražského jara vedlo k nucené emigraci do Spolkové republiky Německo. Usadil se v Solingenu, kde v nelehkých podmínkách přistěhovalce začal budovat svůj ateliér, v němž tvořil a sporadicky tvoří dodnes.

(Prospekt autorské výstavy "Ladislav Dryák, Z tvorby, malba, grafika, socha, Velká galerie Těšínského divadla, 27.8. - 15.9.2016")

(Nar. 12.7.1930 Dolní Sklenov, okres Frýdek Místek)

 

    128. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

100

173

 

Dryák Ladislav

"Žně"

 

kombinovaná technika - kresba barevnou tuší a tempera na papíře, signováno vpravo dole L. DRYÁK, druhá polovina minulého století. Volný list.

 

28,5 x 37,5 cm

 

1 500 Kč

 

 

Dryák Ladislav (1930-)

Malíř, grafik, sochař. Po studiích figurální kresby na Umělecké škole v Praze začal v roce 1954 pracovat jako výtvarník divadla v Českém Těšíně. Počátkem 60. let minulého století (1964) musel z divadla odejít z důvodu svých nepoddajných protikomunistických postojů, což mělo za následek spoustu osobních i pracovních omezení. Krátkou dobu pracoval jako svobodný umělec. Poté, až do roku 1969, působil jako grafik v Kovoně Karviná. Jeho angažmá v boji za prosazení myšlenek Pražského jara vedlo k nucené emigraci do Spolkové republiky Německo. Usadil se v Solingenu, kde v nelehkých podmínkách přistěhovalce začal budovat svůj ateliér, v němž tvořil a sporadicky tvoří dodnes.

(Prospekt autorské výstavy "Ladislav Dryák, Z tvorby, malba, grafika, socha, Velká galerie Těšínského divadla, 27.8. - 15.9.2016")

(Nar. 12.7.1930 Dolní Sklenov, okres Frýdek Místek)

 

    128. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

100

174

 

Klívar

"Chaloupka v zasněžené horské krajině"

 

olej na sololitu, signováno vpravo dole KLÍVAR, datováno 1938. Rám francouzského typu, zlaté barvy.

 

49 x 69 (67 x 88) cm

 

4 500 Kč

 

    128. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

175

 

neurčeno

"Dáma s hlavou koně"

 

barevná litografie, signováno tužkou dole uprostřed, neurčeno, datováno 1986, číslováno 18/150.

 

tisková plocha 32,5 x 24,5 (50,5 x 40,5) cm

 

900 Kč

 

 

    128. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

176

 

nesignováno

"Alegorie léta"

 

kombinovaná technika, barevná výšivka a akvarel, nesignováno, druhá polovina 19. století.

 

64,5 x 49 (73 x 57) cm

 

1 500 Kč

 

 

    128. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

177

 

Kulhánek Oldřich

"Poesie I."

 

lept, signováno vpravo dole OLDŘICH KULHÁNEK, datováno 1983, vlevo dole název díla.

 

tisková plocha 14,5 x 10,5 (36,5 x 29) cm

 

1 500 Kč

 

 

Kulhánek Oldřich (1940-2013)

Grafik, malíř, ilustrátor, autor našich papírových bankovek, studium SOŠV Praha u prof. Tondla, VŠUP Praha u prof. Svolinského. Byl politicky vězněn, v sedmdesátých letech byl jeho cyklus tužkových kreseb vyvezen a stal se majetkem světové galerie CENTRE GEORGES POMPIDOU v Paříži. Autor zastoupen ve světových galeriích, výstavy po celém světě, více než deset ocenění a vyznamenání. Z obšírného výčtu výstav doma i v zahraničí, jmenujme např. Brno, České Budějovice, Cheb, Jihlava, Most, Olomouc, Opava, Orlová, Praha, ze zahraničí Belgie, Finsko, Francie, Holandsko, Itálie, Jugoslávie, Norsko, Slovensko, SRN, Velká Británie, USA.

(Slovník Chagall)

(26.2.1940 Praha - 28.1.2013 Praha)

 

    128. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

100

178

 

Kulhánek Oldřich

"Poesie II."

 

lept, signováno vpravo dole OLDŘICH KULHÁNEK, datováno 1983, vlevo dole název díla.

 

Tisková plocha 15 x 10,5 (36,5 x 29) cm

 

1 500 Kč

 

 

Kulhánek Oldřich (1940-2013)

Grafik, malíř, ilustrátor, autor našich papírových bankovek, studium SOŠV Praha u prof. Tondla, VŠUP Praha u prof. Svolinského. Byl politicky vězněn, v sedmdesátých letech byl jeho cyklus tužkových kreseb vyvezen a stal se majetkem světové galerie CENTRE GEORGES POMPIDOU v Paříži. Autor zastoupen ve světových galeriích, výstavy po celém světě, více než deset ocenění a vyznamenání. Z obšírného výčtu výstav doma i v zahraničí, jmenujme např. Brno, České Budějovice, Cheb, Jihlava, Most, Olomouc, Opava, Orlová, Praha, ze zahraničí Belgie, Finsko, Francie, Holandsko, Itálie, Jugoslávie, Norsko, Slovensko, SRN, Velká Británie, USA.

(Slovník Chagall)

(26.2.1940 Praha - 28.1.2013 Praha)

 

    128. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

100

179

 

Kulhánek Oldřich

"Poesie III."

 

lept, signováno vpravo dole OLDŘICH KULHÁNEK, datováno 1983, vlevo dole název díla.

 

tisková plocha 15 x 10,5 (36,5 x 29) cm

 

1 500 Kč

 

 

Kulhánek Oldřich (1940-2013)

Grafik, malíř, ilustrátor, autor našich papírových bankovek, studium SOŠV Praha u prof. Tondla, VŠUP Praha u prof. Svolinského. Byl politicky vězněn, v sedmdesátých letech byl jeho cyklus tužkových kreseb vyvezen a stal se majetkem světové galerie CENTRE GEORGES POMPIDOU v Paříži. Autor zastoupen ve světových galeriích, výstavy po celém světě, více než deset ocenění a vyznamenání. Z obšírného výčtu výstav doma i v zahraničí, jmenujme např. Brno, České Budějovice, Cheb, Jihlava, Most, Olomouc, Opava, Orlová, Praha, ze zahraničí Belgie, Finsko, Francie, Holandsko, Itálie, Jugoslávie, Norsko, Slovensko, SRN, Velká Británie, USA.

(Slovník Chagall)

(26.2.1940 Praha - 28.1.2013 Praha)

 

    128. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

100

180

 

Reynek Bohuslav

Bibliofilie "Večer nad rytinou Bohuslava Reynka"

 

Marie Glabazňová - Večer, z nepublikované sbírky veršů "Pocta Bohuslavu Reynkovi", přiložena rytina Bohuslava Reynka, číslovaná 4/10, nesignovaná, připravil Josef Glivický v Prostějově, na ručním lise vytiskl v květnu 1979 Josef Cipra v Kladně.

 

Tisková plocha 12 x 8,3, celý list po rozložení 19 x 14,3, bibliofilie 19,5 x 13 cm

 

5 000 Kč

 

 

Reynek Bohuslav (1892-1971)

Malíř, grafik, básník, překladatel, krátce studoval zemědělství na ČVUT v Praze, malířsky se vzdělával soukromě, po roce 1915 se intenzivně věnoval vlastní básnické tvorbě a překladatelství, spolupracoval s nakladatelem J. Florianem ze Staré Říše na edici Dobré dílo, ve dvacátých a třicátých letech se často vracel do Grenoblu ve Francii, kde každoročně vystavoval. V roce 1926 se oženil s francouzskou básnířkou Suzanne Renaudovou, v roce 1947 přeložil a ilustroval její básnickou sbírku Dveře v přítmí. Od roku 1936 žil s rodinou trvale na rodném statku v Petrkově u Havlíčkova Brodu, v roce 1944 byl s rodinou vystěhován, přístřeší až do konce války nalezl u Floriánovy rodiny ve Staré Říši, po únoru 1948 byl jeho statek zestátněn a Reynek na něm mohl pracovat jako zemědělský dělník, jeho nejhodnotnější část grafické tvorby vznikla v padesátých a šedesátých letech, kdy vystavoval jen sporadicky. V šedesátých letech byl jeho dům poutním místem pro mladé umělce, silně ovlivnil generaci básníků devadesátých let, část jeho básnické tvorby byla zhudebněna.

(Slovník Chagall, Lexicon of the CVA, Wikipedie, www.zslipa.hbnet.cz - stránky Reynkovy základní školy, www.velikani.cz, další související odkazy na www)

(31.5.1892 Petrkov, Havlíčkův Brod - 28.9.1971 Petrkov)

 

 
    128. aukce Ostrava TOP 161-180  

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE