201-220

www.aukcnidum.cz

 128. AUKCE OSTRAVA - 16.12.2018

NA HLAVNÍ STRANU KATALOGY TEXT - PDF PRODEJ NA AUKCI

ZPĚT NA OBSAH 128. AUKCE

201 202 203 204 205
206 207 208 209 210
211 212 213 214 215
216 217 218 219 220

100

201

 

 

Holárek Emil

"Biblická scéna"

 

mistrovská galerijní kombinovaná technika - tuš, akvarel, kvaš, značeno pozůstalostním razítkem, rámováno, zaskleno, krásná sběratelská položka.

 

Ve výřezu 22 x 22 (39,5 x 38,5) cm

 

5 500 Kč

 

 

 

(1867-1919)

 

   

128. aukce Ostrava TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

 

 

100

202

 

Saudek Kája

"Jezdci z Arizony - obálka"

 

ofsetolito, signováno v desce, nedatováno, obálka k Bob Hurikán, Jezdci z Arizony, Pacific Expres, Praha 1969, rámováno, pod sklem.

 

Ve výřezu 28,5 x 19 (42,5 x 32,5) cm

 

1 350 Kč

 

 

Saudek Kája (1935-2015)

Malíř, ilustrátor, kreslíř, autor komiksů, věnoval se kresbě, malbě, plakátové tvorbě, časopisecké ilustraci a literární činnosti, patří mezi přední osobnosti kresleného komiksu u nás od druhé poloviny šedesátých let, uspořádal přes 300 samostatných výstav u nás i v zahraničí.

(Slovník Chagall)

(13.5.1935 Praha - 26.6.2015 Praha - Motol)

 

 

   

128. aukce Ostrava TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

100

203

 

Toyen - Čermínová Marie

"Máchův Máj"

 

ofset, nesignováno, nedatováno, ilustrace ke knize Karel Hynek Mácha "Máj", Družstevní práce, Praha 1936, rámováno, zaskleno.

 

24 x 17,5 (44 x 34) cm

 

1 350 Kč

 

 

Toyen - Čermínová Marie (1902-1980)

Čermínová Marie

Malířka, grafička, ilustrátorka, studia na uměleckoprůmyslové škole v Praze u Dítěte a v Paříži, členka Skupiny surrealistů v ČSR, členství dále v Devětsil, SVU Mánes, Bretonova surrealistická skupina, do roku 1942 vystavovala se Štýrským v Paříži, některé z posledních výstav věnovaných této malířce - 2004 v Galerii Art Světlany a Luboše Jelínkových v Chrudimi, 2003 v Galerii "V" v Podivíně, 1998 ve Výtvarném centru Chagall v Ostravě nebo zastoupení na kolektivních výstavách v Galerii české plastiky v Praze 2004, jedna z nejlepších českých malířek, představitelka surrealismu v celoevropském měřítku.

(Toman, Lexikon českých výtvarníků, abART)

(21.9.1902 Praha - 9.11.1980 Paříž)

 

 

   

128. aukce Ostrava TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

100

204

 

Kremlička Rudolf

"Portrét dívky"

 

litografie, signováno tužkou monogramem, nedatováno, dvacátá - třicátá léta minulého století, rámováno, zaskleno.

 

Ve výřezu 17,5 x 12,5 (37,5 x 32,5) cm

 

1 350 Kč

 

 

Kremlička Rudolf (1886-1932)

Malíř, kreslíř, grafik, studium na pražské akademii u Hanuše Schwaigera, Vlaho Bukovace, Bohumíra Roubalíka, studijní cesty zejména do Holandska a Paříže, člen spolků Spolek výtvarných umělců Mánes (SVU Mánes), Tvrdošíjní, Umělecký svaz Hagen ve Vídni, Secese z Mánesa, Umělecká beseda (UB), nespočet výstav a zastoupení v galeriích, široké zastoupení v Národní galerii Praha, řada monografií.

Vynikající český malíř patřící mezi velikány našeho malířství, jeho akty jsou pověstné, své impresionistické obrazy tvořil i ve Francii a Holandsku.

(Toman, abART)

(19.6.1886 Kolín - 3.6.1932 Praha)

 

 

   

128. aukce Ostrava TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

100

205

 

Tichý František

"Harlekýn"

 

mistrovská kresba tužkou a uhlem, signováno Tichý, datováno 1938, konzultováno s Dr. Janou Orlíkovou.

 

24,5 x 19 (505 x 43) cm

 

45 000 Kč

 

 

Tichý František (1896-1961)

Vynikající český malíř, kreslíř a grafik, jeho práce patří k tomu nejlepšímu z českého malířství 20. století, studium na pražské akademii u Obrovského a Krattnera, odchod do Francie, řada výstav u nás i ve světě, široké zastoupení v Národní Galerii i v řadě světových galerií, zasloužilý umělec v roce 1961, řada monografií o tomto slavném malíři, např. monografie "Tichý František - Grafické dílo" od Františka Dvořáka.

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků (Lexicon of the CVA), abART)

(24.3.1896 Praha - 7.10.1961 Praha)

 

 

   

128. aukce Ostrava TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

100

206

 

Jiřincová Ludmila

"Čarovná zahrada - Dívčí akt"

 

litografie, nesignováno, nedatováno, frontispis ke knize Čarovná zahrada, Deset příběhů o lásce, Evropský literární klub, Praha 1943, rámováno, zaskleno.

 

Ve výřezu 21 x 12,5 (40,5 x 31) cm

 

1 350 Kč

 

 

Jiřincová Ludmila (1912-1994)

Skvělá malířka, kreslířka, grafička a ilustrátorka, studia na soukromé škole Rudolfa Vejrycha, na keramické škole v Bechyni a na AVU v Praze u T.F. Šimona, členka SČUG Hollar, kolem sta výstav po celém světě, řada ocenění.

(Toman, Slovník Chagall)

(9.5.1912 Praha - 22.1.1994 Praha)

 

 

   

128. aukce Ostrava TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

100

207

 

Pezellen Tina

"Matka s dětmi ve městě"

 

mistrovská galerijní kresba tužkou a uhlem, signováno monogramem, datováno 1926, kresba vrcholné německé exprese, rámováno, zaskleno,

 

48,5 x 32 (59 x 42,5) cm

 

15 000 Kč

 

 

Pezellen Tina (1897-1979)

Bauer-Pezellen Tina

Vynikající expresionistická malířka a ilustrátorka, uváděna ve světových katalozích, v devadesátých letech bylo její dílo významným objevem, v roce 2000 byla uspořádána výstava jejích prací na německém velvyslanectví v Praze.

Narodila se v rodině důstojníka c. a. k. armády. Rodina se krátce po narození Tiny přestěhovala do Jindřichova Hradce, kde pak malířka strávila dětství. Studovala ve vídeňské grafické škole, navštěvovala Kunstgewerbeschule ve Vídni, ve studiích pokračovala na akademii v Mnichově. V roce 1937 se odstěhovala s manželem Siegbertem Bauerem do Výmaru (Zdroj viz níže /*/)

(/*/ https://jindrichohradecky.denik.cz/kultura_region/jh_tina_bauer20070509.html)

(1897 Kotor v Dalmácii - 1979 Německo)

 

 

   

128. aukce Ostrava TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

100

208

 

Grus Jaroslav

"Lodičky u břehu"

 

krásná barevná litografie, signováno tužkou, nedatováno, rámováno, zaskleno.

 

Ve výřezu 32 x 42 (54 x 61,5) cm

 

3 500 Kč

 

 

Grus Jaroslav (1891-1983)

malíř, grafik, ilustrátor, pedagog, studium na akademii v Praze u Schwaigera, maloval pod vlivem imprese, člen SVU Mánes, zakládající člen Skupiny 58, řada výstav a vyznamenání, zastoupen v Národní galerii Praha, národní umělec

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků)

(13.8.1891 Pardubice - 13.10.1983 Praha)

 

 

   

128. aukce Ostrava TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

100

209

 

Svolinský Karel

"Alegorie svobody - dívka v šátku"

 

litografie v převažujících národních barvách, signováno v desce, datováno 1942.

 

44,5 x 34,5 (65,5 x 55,5) cm

 

3 500 Kč

 

 

Svolinský Karel (1896-1986)

Skvělý malíř, kreslíř, grafik a ilustrátor, scénograf, kostýmní výtvarník, pedagog, autor bankovek i celé řady poštovních známek, vyučil se řezbářem u Ziky a Lišky, později studoval plastiku u B. Kafky, grafiku a malbu u F. Kysely, již v roce 1925 získal Grand Prix v Paříži, znovu Grand Prix a zlatou medaili na světové výstavě v Paříži 1937, Grand Premio na výstavě v Miláně 1940, Národní cenu v roce 1942, člen SVU Mánes, bohaté zastoupení v Národní galerii, GVU Ostrava, zastoupení v galeriích po celé Evropě, řada monografií.

(Toman, Lexikon českých výtvarníků, Slovník Chagall)

(14.1.1896 Svatý Kopeček, Olomouc - 16.9.1986 Praha)

 

 

   

128. aukce Ostrava TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

100

210

 

Blažíček Oldřich

"Krásná zima na kraji vesnice"

 

mistrovský olej na plátně lepeném na malířské lepence, signováno, nedatováno, kolem roku 1925.

 

35 x 50 (57,5 x 71,5) cm

 

79 000 Kč

 

 

Typicky českou zimní atmosféru představuje potok s vrbou

 

Blažíček Oldřich (1887-1953)

Malíř, studia nejprve na VŠUP, později na AVU v Praze ve speciálce Hanuše Schweigera, v roce 1913 získal Hlávkovo stipendium na cestu do Itálie. Od roku 1921 působil jako profesor na ČVUT v Praze, byl členem SVU Mánes. Krajinářská tvorba neprávem poněkud zastínila jeho malby architektonických interiérů. Zastoupen v Národní galerii Praha.

(Toman, Slovník Chagall)

(5.1.1887 Slavkovice u Nového Města na Moravě - 3.5.1953 Praha)

 

 

   

128. aukce Ostrava TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

100

211

 

Kirchner Otto

"Kuřák fajfky"

 

mistrovský olej na dřevěné desce, signováno vpravo nahoře Otto Kirchner München, nedatováno, mimořádný luxusní rám drobně poškozen.

 

24 x 18 (42 x 36,5) cm

 

5 000 Kč

 

 

Skvělá vánoční nabídka

 

(1887-1960)

 

   

128. aukce Ostrava TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

 

 

100

212

 

Kristin Vladimír

"Na kraji vesnice"

 

mistrovský olej na plátně podloženém kartonem, signováno, nedatováno, luxusní ručně řezaný rám francouzského typu, v paspartě, pod sklem.

 

Ve výřezu 52 x 41 (78,5 x 68,5) cm

 

25 000 Kč

 

 

 

Kristin Vladimír (1894-1970)

Významný malíř ostravského regionu, ilustrátor, scénograf, grafik, malíř, studoval ve Vídni, člen MSVU, SVU Mánes, Skupiny výtvarných umělců v Brně, v literatuře rozsáhlý výčet výstav, zastoupen v Národní Galerii Praha, v ostravské GVU a dalších, velké spektrum výstav, cenná jsou zejména jeho panoramata Ostravy a Prahy, spolu s Tkaczykem, Salichovou a Wünschem patří k nejlepším malířům ostravského regionu vůbec.

(Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků, abART)

(25.7.1894 Moravská Ostrava - 13.11.1970 Ostrava)

 

 

   

128. aukce Ostrava TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

100

213

 

Führich Joseph

"Josef a Marie z cyklu Biblické obrazy 1847"

 

lept, vlevo dole tiskem JOSEPH FÜHRICH, nerámováno, uloženo v paspartě.

 

Ve výřezu 35 x 46,5 (49,5 x 60) cm

 

300 Kč

 

 

 

(1800-1876)

 

   

128. aukce Ostrava TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

 

 

100

214

 

Štěpán Bohumil

"Člověk a pes"

 

kresba perem a tuší a koláž, nesignováno, výborná práce jednoho z nejlepších kreslířů, malířů a hlavně karikaturistů minulého století, umělecká adjustace, sběratelsky vzácné.

 

Ve výřezu 15,5 x 19 (41,5 x 31,5) cm

 

7 500 Kč

 

 

Získáno přímo z rodiny autora.

 

Štěpán Bohumil (1913-1985)

Malíř, grafik, ilustrátor, karikaturista, studoval v Praze na soukromé grafické škole profesora Rottera a u profesora Jana Ivana Kulce na Ukrajinské akademii. Pracoval jako výtvarník pro nakladatelství Melantrich, zabýval se užitou a knižní grafikou, kresbou a koláží, fotomontáží, figurální malbou, plakátovou tvorbou. Publikoval v různých časopisech - Dikobraz, Literární noviny, Kultura, Plamen, Výtvarná práce. Od roku 1969 žil v Mnichově, kde se věnoval především ilustraci.

(Slovník Chagall, abART)

(12.4.1913 Křivoklát, Rakovník - 1.3.1985 Mnichov, Německo)

 

 

   

128. aukce Ostrava TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

100

215

 

Hýžová Jaroslava

"Na návsi u rybníka"

 

mistrovský olej na sololitu, signováno, datováno 1943, poškozený rám.

 

44 x 54,5 (58,5 x 69,5) cm

 

6 500 Kč

 

 

 

Hýžová Jaroslava (1915-1992)

Malířka, grafička, ilustrátorka, studium na Sychrově malířské akademii zřízené při spolku Mánes v Praze u Vojtěcha Tittelbacha a Josefa Lieslera, členka SČSVU, žila a tvořila na Valašsku, v letech 1935 - 1942 působila na 22 školách Valašska a Hané, známá a ceněná malířka z Valašského Meziříčí, dlouhý výčet výstav na Moravě. Svými vrstevníky byla nazývaná "Česká Madam Rouault" - přezdívka, kterou si za specifické malířské výrazové prostředky a pracovní zarputilost vysloužila Jaroslava Hýžová již v dobách studia u Tittelbacha.

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků)

(21.5.1915 Prostřední Bečva – 4.3.1992 Valašské Meziříčí)

 

 

   

128. aukce Ostrava TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

100

216

 

Sládek Jan

"Ostravská ulice"

 

barevný dřevoryt, signováno tužkou, nedatováno, nerámováno, v paspartě.

 

Ve výřezu 24 x 16 (40 x 30) cm

 

250 Kč

 

 

 

Sládek Jan (1906-1982)

Malíř, grafik, scénograf, kostýmní výtvarník, pedagog, soukromá studia u prof. Ungermanna, pedagogicky působil na Škole umění ve Zlíně a na DAMU, katedra scénického výtvarnictví, grafik a výtvarník divadla v Ostravě, vydal cyklus z prostředí železáren, řada výstav, významný umělec regionu 20. století.

(Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků)

(20. 5. 1906 Ostrava-Kunčice - 30. 7. 1982 Praha)

 

 

   

128. aukce Ostrava TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

100

217

 

nesignováno

"Abraham a Agar - Sára přivádí Abrahamovi svou otrokyni Hagar"

 

rytina, nesignováno, nerámováno, uloženo v paspartě.

 

Ve výřezu 13,5 x 8,5 (29 x 21) cm

 

150 Kč

 

 

 

   

128. aukce Ostrava TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

218

 

Pezellen Tina

"Chlapec v modrém obleku"

 

mistrovská galerijní kombinovaná technika - kresba tužkou a uhlem, kolorovaná akvarelem, signováno vpravo dole TINA PEZELLEN, datováno 1924. Rámováno, paspartováno, pod sklem.

 

Výřez 40 x 26,5 (61 x 48) cm

 

16 000 Kč

 

 

Skvělá práce vynikající německé expresionistky, která žila v ČSR. Vzácné.

 

Pezellen Tina (1897-1979)

Bauer-Pezellen Tina

Vynikající expresionistická malířka a ilustrátorka, uváděna ve světových katalozích, v devadesátých letech bylo její dílo významným objevem, v roce 2000 byla uspořádána výstava jejích prací na německém velvyslanectví v Praze.

Narodila se v rodině důstojníka c. a. k. armády. Rodina se krátce po narození Tiny přestěhovala do Jindřichova Hradce, kde pak malířka strávila dětství. Studovala ve vídeňské grafické škole, navštěvovala Kunstgewerbeschule ve Vídni, ve studiích pokračovala na akademii v Mnichově. V roce 1937 se odstěhovala s manželem Siegbertem Bauerem do Výmaru (Zdroj viz níže /*/)

(/*/ https://jindrichohradecky.denik.cz/kultura_region/jh_tina_bauer20070509.html)

(1897 Kotor v Dalmácii - 1979 Německo)

 

 

   

128. aukce Ostrava TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

100

219

 

Pezellen Tina

"Děti"

 

černobílá litografie, signováno tužkou vpravo dole TINA PEZELLEN, datováno 1922, vlevo dole text. Rámováno, paspartováno, pod sklem.

 

Výřez 28,5 x 33 (45 x 51,5) cm

 

7 500 Kč

 

 

Skvělá práce vynikající německé expresionistky, která žila v ČSR. Ojedinělý výskyt.

 

Pezellen Tina (1897-1979)

Bauer-Pezellen Tina

Vynikající expresionistická malířka a ilustrátorka, uváděna ve světových katalozích, v devadesátých letech bylo její dílo významným objevem, v roce 2000 byla uspořádána výstava jejích prací na německém velvyslanectví v Praze.

Narodila se v rodině důstojníka c. a. k. armády. Rodina se krátce po narození Tiny přestěhovala do Jindřichova Hradce, kde pak malířka strávila dětství. Studovala ve vídeňské grafické škole, navštěvovala Kunstgewerbeschule ve Vídni, ve studiích pokračovala na akademii v Mnichově. V roce 1937 se odstěhovala s manželem Siegbertem Bauerem do Výmaru (Zdroj viz níže /*/)

(/*/ https://jindrichohradecky.denik.cz/kultura_region/jh_tina_bauer20070509.html)

(1897 Kotor v Dalmácii - 1979 Německo)

 

 

   

128. aukce Ostrava TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

100

220

 

Wiesner Richard

"Dívka a černé slunce"

 

velký olej na plátně, signováno vpravo dole R. WIESNER, datováno 1962, vzadu autorský štítek a razítko ČFVU Praha.

 

78 x 95 (124 x 102) cm

 

95 000 Kč

 

 

Monumentální, vysoce reprezentativní a galerijní práce

 

Wiesner Richard (1900-1972)

Malíř, pedagog, absolvent akademie v Praze u Obrovského a Nechleby, jako stipendista byl dva roky v Paříži, člen SVU Mánes, Svazu čs. výtvarných umělců, Svazu českých výtvarných umělců, Skupiny 58, od roku 1971 národní umělec, významný český malíř 20. století, zastoupen v Galerii umění v Karlových Varech, Galerii výtvarného umění v Ostravě, Vlastivědném muzeu v Šumperku, Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem, vystavoval s SVU Mánes, na zlínských salonech, v roce 1937 na Světové výstavě v Paříži, v Benátkách, Finsku, Libanonu, Maďarsku, NSR, New Yorku, Polsku, Sýrii, Tunisu, na mnoha místech v Československu. Mezi jeho nejznámější díla náleží sgrafito v hlavní hale nádraží v Praze-Smíchov (1958) a výzdoba stropu vestibulu Karolina v Praze - strop kryjí dřevěné desky vyzdobené symboly věd (1948), viz KAROLINUM - historické sídlo Univerzity Karlovy http://www.cuni.cz/UK-1436.html.

(Toman, Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků, abART)

(6.7.1900 Ruda nad Moravou, Šumperk - 6.11.1972 Praha)

 

 

   

128. aukce Ostrava TOP 201-220

 

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE