261-280   

www.aukcnidum.cz

 128. AUKCE OSTRAVA - 16.12.2018

NA HLAVNÍ STRANU KATALOGY TEXT - PDF PRODEJ NA AUKCI

ZPĚT NA OBSAH 128. AUKCE

261 262 263 264 265
266 267 268 269 270
271 272 273 274 275
276 277 278 279 280

100

261

 

Piotrowski Antoni (?)

"Zimní scenérie s figurální stafáží"

 

mistrovský olej na dřevěné desce, signováno vpravo dole, A. Piotrowski (?), datováno PARIS 1897. Rámováno v krásném luxusním a reprezentativním širokém zlaceném rámu.

 

12,5 x 33 (38 x 57) cm

 

33 000 Kč

 

 

Majitelé jsou přesvědčeni, že se jedná o práci polského malíře Antonia Piotrowského. Výborná nabídka.

 

Piotrowski Antoni (1853-1924)

Od roku 1869 studuval malířství u profesora Wojciecha Gersema ve Varšavě. Mezi lety 1875 -1877 studoval v Mnichově s Wilhelmem Lindenschmithem mladším, od 1877 do 1879 s polským jmenovcem Janem Matejkem na Akademii výtvarných umění v Krakově

 

     

 

  128. aukce Ostrava TOP 261-280  

 

 

 

 

 

 

 

100

262

 

Šimon Tavík František

"Portrét Václava Hollara"

 

mistrovský barevný dřevořez, signováno vpravo dole tužkou T. F. ŠIMON, vlevo dole vodotiskové razítko s monogramem autora a číslem 4. V soupise Seznam grafických prací T.F. Šimona od Arthura Novaka pod číslem N418, list z roku 1925.

 

Tisková plocha 29 x 25 (49 x 42) cm

 

7 900 Kč

 

 

Sběratelsky cenná grafická práce, vyskytuje se sporadicky.

 

Šimon Tavík František (1877-1972)

Grafik, kreslíř, malíř, pedagog, člen SVU Mánes, nositel řádu Čestné legie, profesor na několika akademiích, studia na pražské akademii u Pirnera. Tvořil převážně v Paříži, již v roce 1898 se zúčastnil výstavy spolku Mánes v Topičově saloně, v roce 1900 a 1902 kolektivních výstav spolku Nanes ve Vídni a Berlíně atd.- dlouhý výčet v Tomanovi a v Lexiconu, zastoupení: Galerie výtvarného umění v Ostravě, Východočeská galerie v Pardubicích, Národní galerie v Praze, Galerie hlavního města Prahy v Praze, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, ve světových galeriích.

Pseudonym Tavík pochází z rodného příjmení jeho matky (Tavíková).

(Toman, Lexikon českých výtvarníků, www.tfsimon.com)

(13.5.1877 Železnice u Jičína - 19.12.1942 Praha)

 

     

 

  128. aukce Ostrava TOP 261-280  

 

 

 

 

 

100

263

 

Kratochvíl J.

"Čtyřnozí přátelé"

 

půvabný olej na malířské lepence, signováno vpravo dole, čteno J KRATOCHVÍL, první polovina minulého století, rámováno.

 

25 x 19 (33,5 x 27) cm

 

3 900 Kč

 

 

     

 

  128. aukce Ostrava TOP 261-280  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

264

 

Veselý

"Abstraktní motiv"

 

velký mistrovský olej na plátně, signováno vpravo dole VESELÝ, datováno 1967. Krásná ukázka českého informelu. Rámováno v hladké úzké liště.

 

64,5 x 92 (66 x 92) cm

 

25 000 Kč

 

 

Vysoká galerijní hodnota. Skvělá reprezentace české malířské reality šedesátých let minulého století.

 

 

  128. aukce Ostrava TOP 261-280  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

265

 

Marková Cecílie

"Souznění duší"

 

olej na plátně, nesignováno, práce CECÍLIE MARKOVÉ, datováno 19.10.1975. Obraz publikován v časopise Revolver Revue 1998.

 

60 x 95 (72,5 x 107,5) cm

 

99 000 Kč

 

 

Reprezentativní.

Oleje této autorky jsou prakticky nedostupné a dosahují vysokých cen, dobrá investice.

 

Marková Cecílie (1911-1998)

Vyučila se modistkou, později pracovala jako vedoucí v prodejně oděvů. Díky svému manželovi se setkala se spiritismem a návštěvy spiritistických seancí jí daly podnět k vlastní tvorbě.

Svou tvorbu rozvíjela zcela autonomně. Během svého života vytvořila značné množství imaginativních děl, z nichž většinu rozdala. Poprvé vystavovala v roce 1950 v Kyjově na výstavě lidové tvořivosti. Od té doby byla její neobyčejně působivá díla představena na celé řadě samostatných i společných výstav u nás i v zahraničí (Brno, Praha, Ostrava, Olomouc, Litoměřice, Bratislava, Gdaňsk, Řím, Helsinky, Mainz, Amsterdam). Její tvorbu vlastní Collection de l´art brut Lausanne ve Švýcarsku, Slovenská národní galerie v Bratislavě, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Městské muzeum Nová Paka, Národopisné muzeum v Praze, Muzeum umění Olomouc. Ostravská televize natočila v roce 1971 krátký film k autorčiným šedesátinám, v roce 1995 vznikl v Poetické galerii Praha dokument s názvem Jiné světy Cecilie Markové. V únoru 2008 byla zahájena samostatná výstava jejích děl s názvem „Podobenství duší“ v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích (kurátor Arsén Pohribný), později byla její tvorba zařazena Alenou Nádvorníkovou do výstavy České art brut v chebské galerii a Muzeu umění Olomouc.

(Slovník Chagall, http://www.olmuart.cz/cecilie-markova-podobenstvi-dusi  561/, http://www.outsiderartcz.eu/autori/markova.htm)

(20.9.1911 Kyjov - 21.9.1998 Kyjov)

 

 

  128. aukce Ostrava TOP 261-280  

 

 

 

 

 

100

266

 

Husáriková Jindra

"Setkání"

 

mistrovská kombinovaná technika - olej, kvaš na kartonu, signováno vlevo dole J.HUSÁRIKOVÁ, datováno vzadu 1987, vzadu dále název díla, výborná adjustace.

 

Ve výřezu 24 x 24,5 (46 x 45) cm

 

16 000 Kč

 

 

Pochází ze sbírky moderního umění ze Severní Moravy.

Současný majitel při koupi zaplatil za tuto práci 22 000 Kč.

 

Husáriková Jindra (1931-1986)

Malířka, grafička, keramička, studovala na VŠUP v Praze, věnovala se se především malbě.

V roce 2008 otevřel její syn Petr v Karlových Varech Galerii Jindry Husárikové.

(Slovník Chagall, abART, deník PRÁVO ze dne 18.4.2016)

(14.4.1931 Trmice, Ústí nad Labem -16.4.2016)

 

   

 

  128. aukce Ostrava TOP 261-280  

 

 

 

 

 

100

267

 

Menšík Stanislav

"Sv. František z Assisi obklopen ptáky"

 

mimořádný mistrovský linoryt kolorovaný akvarelem, vpravo dole signováno tužkou ST. MENŠÍK a v desce monogramem STM, datováno tužkou i v desce 1946. Adjustováno v paspartě, rámováno, pod sklem.

 

Tisková plocha 42 x 27,5 (62 x 46,5) cm

 

7 000 Kč

 

 

 

Menšík Stanislav (1912-1970)

malíř, grafik, narozen na Svatém Kopečku u Olomouce, malířství studoval soukromě u profesora Alfonse Muchy, od roku 1938 se účastnil členských výstav S.O.V. v Brně, Olomouci, Ostravě, Prostějově.

(Toman, Slovník Chagall)

(9.11.1912 Sv. Kopeček u Olomouce - 16.6.1970 Olomouc)

 

     

 

  128. aukce Ostrava TOP 261-280  

 

 

 

 

 

100

268

 

Jeřábek Jaroslav

"Kopání brambor"

 

velký mistrovský olej na plátně, signováno vpravo dole J. JEŘÁBEK, datováno 1963, vzadu papírový autorský štítek s informacemi o obraze. Luxusní ozdobný rám francouzského typu.

 

76 x 88 (95 x 108,5) cm

 

69 000 Kč

 

 

Jedinečný obraz mimořádné galerijní úrovně. Spolu s obrazem LOPOTA od Rabase jde o bezkonkurenční vyjádření dřiny. Může být ozdobou kterékoliv galerie.

 

Jeřábek Jaroslav (1936-)

Malíř, grafik, pedagog, studoval na SUPŠ v Uherském Hradišti a na AVU v Praze u profesora Sychry, maloval figurální kompozice a krajiny především z Valašska.

(Slovník Chagall, Valašské Athény (http://www.divadloschod.cz/val.atheny/))

(nar. 27.3.1936 Valašské Příkazy, Vsetín)

 

   

 

  128. aukce Ostrava TOP 261-280  

 

 

 

 

 

100

269

 

Procházka Josef

"Na kraji lesa"

 

mistrovský olej na kartonu, signováno vpravo dole JOS. PROCHÁZKA, kolem poloviny minulého století.

 

22 x 32 (30 x 39,5) cm

 

12 000 Kč

 

 

 

Procházka Josef (1909-1984)

Malíř krajinář, studia na pražské akademii u Otakara Nejedlého, řada výstav, hodně jeho obrazů putovalo do zahraničí, práce tohoto malíře patří v malbě krajin k tomu nejlepšímu, co je ve 20. století k dispozici v české krajinářské malbě.

(Toman, Slovník Chagall)

(30.1.1909 Horní Kruty, Kolín - 1984 Praha)

 

     

 

  128. aukce Ostrava TOP 261-280  

 

 

 

 

 

100

270

 

Molenaer Jan Miense

"Venkovská slavnost"

 

mistrovský olej na dřevěné desce, signováno vpravo dole J. M. MOLENAER, pravděpodobně první polovina 17.století. Odborně restaurováno a čištěno. Rámováno v luxusním dekorativním holandském rámu, na rámu kovový štítek se jménem autora.

 

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA

 

560 000 Kč

 

 

Dorothea Pechová v Laboratorní zprávě konstatuje: "...výše uvedené dílo lze zařadit s největší pravděpodobností do první poloviny 17. století".

Skvělá adjustace, výborný celek.

Dokumentace

Odborný posudek akad. mal. Dobroslava Halaty z roku 1997,

Laboratorní zpráva Dorothei Pechové z roku 2009.

 

Molenaer Jan Miense (1610-1668)

Holandský žánrový malíř.

 

 

   

 

  128. aukce Ostrava TOP 261-280  

 

 

 

 

 

 

 

100

271

 

Vernet Joseph, okruh

"Život na pobřeží"

 

mistrovský olej na plátně, nesignováno, mohlo by se jednat o práci z okruhu Clauda Josepha Verneta. Polovina 18. století. Rámováno v luxusním vyřezávaném rámu. Na několika místech drobná krakeláž a nepatrné promáčknutí u pravého okraje.

 

50,5 x 70,5 (67 x 83,5) cm

 

150 000 Kč

 

 

 

Vernet Claude Joseph (1714-1789)

Joseph Vernet

Francouzský malíř. První malířské vzdělání získal od svého otce Antoine Verneta (1683-1753), zručného dekorativního malíře, kterému od svých čtrnácti let vypomáhal. Tato práce ho ale přestala bavit a aby se zdokonalil, rozhodl se odjet do Říma. Během cesty na něj udělalo dojem otevřené moře v Marseille. Po příjezdu začal studovat u Bernardina Fergioniho, který se specializoval na malbu moře. V Římě strávil následujících dvacet let, postupem času poutal čím dál větší pozornost v uměleckých kruzích. Maloval přístavy, lodě, bouře, ale také otevřenou prosluněnou krajinu. V roce 1753 byl povolán do Paříže - královským příkazem dostal úkol namalovat sérii francouzských přístavů. Ta ho nejvíce proslavila, nyní je vystavena v Louvre v Musée National de la Marine. Od roku 1746 až do své smrti významně přispívat na nejrůznější výstavy, později se stal čestným členem akademie. Dnes je Joseph Vernet považován za největšího evropského malíře maríny 18. století, jeho díla jsou ozdobou nejprestižnějších evropských sbírek. Tomu odpovídají i ceny Vernetových děl, na mezinárodním uměleckém trhu překročily hranici jednoho milionů dolarů. Úspěšnými malíři byli také jeho nejmladší syn Antoine Charles Horace Vernet (1758–1835), vnuk Horace Emile Jean Vernet (1789-1863) či další členové rodiny.

(14. srpna 1714 Avignon - 3. prosince 1789 Louvre)

 

 

  128. aukce Ostrava TOP 261-280  

 

 

 

 

 

100

272

 

nesignováno

"Zátiší s láhví, hroznovým vínem, dýmkou a novinami"

 

kombinovaná technika, koláž, olej na plátně fixovaném na malířské lepence, nesignováno. První polovina minulého století, vpravo dole drobná perforace, rámováno.

 

35 x 49,5 (46 x 61) cm

 

4 500 Kč

 

 

 

  128. aukce Ostrava TOP 261-280  

 

 

 

 

 

 

 

 

100

273

 

Saudek Kája

"America First"

 

barevná litografie, signováno vlevo v desce SAUDEK, vpravo dole značeno slepotiskovým razítkem KÁJA SAUDEK ORIGINAL ART, tužkou číslováno 32/100. Vzadu razítko s informacemi o díle a datací 2013.

 

12,5 x 17 (24 x 31) cm

 

4 000 Kč

 

 

 

Saudek Kája (1935-2015)

Malíř, ilustrátor, kreslíř, autor komiksů, věnoval se kresbě, malbě, plakátové tvorbě, časopisecké ilustraci a literární činnosti, patří mezi přední osobnosti kresleného komiksu u nás od druhé poloviny šedesátých let, uspořádal přes 300 samostatných výstav u nás i v zahraničí.

(Slovník Chagall)

(13.5.1935 Praha - 26.6.2015 Praha - Motol)

     

 

  128. aukce Ostrava TOP 261-280  

 

 

 

 

 

100

274

 

Fiala Václav

"Přijel cirkus"

 

barevná litografie, signováno vpravo dole tužkou V. FIALA a v levém dolním rohu monogramem VF, kolem poloviny minulého století. Adjustováno v paspartě, rámováno.

 

Tisková plocha 32 x 44 (66 x 73) cm

 

3 200 Kč

 

 

 

Fiala Václav (1896-1980)

Malíř, grafik, ilustrátor, absolvent Akademie v Petrohradě, dále u Švabinského na AVU v Praze, ilustroval řadu knih především historických, v letech 1956-60 byl předseda SČUG Hollar, delší čas tvořil a vystavoval v Rusku.

(Toman, Slovník Chagall)

(15.7.1896 Praha - 25.6.1980 Praha)

   

 

  128. aukce Ostrava TOP 261-280  

 

 

 

 

 

100

275

 

Načeradský Jiří

"Krasavice smaragdové"

 

mistrovský a galerijní olej na plátně, signováno vpravo dole NAČERADSKÝ, datováno 2008. Vzadu na blind rámu uveden název obrazu.

 

60 x 60 (61 x 61) cm

 

45 000 Kč

 

 

 

Načeradský Jiří (1939-2014)

Malíř, kreslíř, studoval v malířské speciálce u profesora Rady na AVU v Praze, kde později působil jako pedagog, od roku 1991 profesor monumentální malby, představitel nové generace šedesátých let navazující na tradici moderní české grotesky, zastoupen v řadě galerií, včetně Národní galerie Praha, Centre GEORGES POMPIDOU v Paříži, ve sbírce Medy Mládkové atd., výstavy po celém světě.

(Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků)

(9.9.1939 Sedlec - 16.4.2014 Praha)

 

  128. aukce Ostrava TOP 261-280  

 

 

 

 

 

100

276

 

Mrkvička Otakar

"Přítelkyně - dámy v cukrárně"

 

kombinovaná technika - kresba tuší a uhlem, signováno vpravo dole monogramem OM, datováno 1951. Adjustováno v paspartě a úzkém šroubovicovém rámku.

 

Ve výřezu 27 x 20,5 (43,5 x 37,5) cm

 

17 000 Kč

 

 

 

Mrkvička Otakar (1898-1957)

Malíř, kreslíř, ilustrátor, karikaturista, novinář, scénograf, studium na UPŠ Praha u Dítěte a Brunnera, dále na akademii v Praze u Loukoty.

(Slovník Chagall, Lexikon českých výtvarníků (Lexicon of the CVA))

(19.12.1898 Příbram - 20.11.1957 Praha)

     

 

  128. aukce Ostrava TOP 261-280  

 

 

 

 

 

100

277

 

Černý Karel

"Oslava konce války"

 

mistrovská kombinovaná technika - olej, tempera, kvaš na kartonu, signováno vpravo dole K. ČERNÝ Š, datováno 1945. Adjustováno v úzké paspartě, rámováno, pod sklem.

 

29 x 40,5 (41,5 x 51) cm

 

75 000 Kč

 

 

 

Černý Karel (1910-1960)

Malíř, grafik, studia na Ukrajinské akademii v Praze u Jana Ivana Kulece a na akademii v Praze u Jakuba Obrovského, vynikající český moderní malíř, zastoupen v řadě galerií, včetně Národní galerie Praha a GVU Ostrava, v Lexikonu dlouhý výčet výstav a literatury o tomto umělci. Z úcty k matce připojoval ke jménu iniciálu Š (Šiková, dívčí jméno matky).

(Lexikon českých výtvarníků (Lexicon of the CVA), abART)

(19.2.1910 Brno - 18.10.1960 Praha)

 

  128. aukce Ostrava TOP 261-280  

 

 

 

 

 

100

278

 

Čmerda Lumír

"Bída"

 

domalovaný dřevořez, signováno vpravo dole ČMERDA, datováno 1962, vlevo dole tužkou: Bída, čtvrtý list z cyklu "Blues o tom, co nenávidím", číslováno 1/10, rámováno, adjustováno v paspartě, pod sklem. Práce vysoké galerijní hodnoty.

 

53 x 40 (87 x 65) cm

 

7 500 Kč

 

 

 

Čmerda Lumír (1930-)

Sochař, keramik, grafik, narozen v Plzni, studoval na Husově teologické fakultě v Praze.

(Slovník Chagall)

   

 

  128. aukce Ostrava TOP 261-280  

 

 

 

 

 

 

100

279

 

Švabinský Max

"Svatá trojice"

 

originální mistrovská kresba tužkou a uhlem, signováno vlevo dole M. ŠVABINSKÝ, datováno 1949, vpravo nahoře dedikace "Sestře Fr. Matyášové k Ježíšku 1949", krásná kresba v luxusní adjustaci, na trhu vzácné, ojedinělá sběratelská i umělecká rarita.

 

Ve výřezu 32 x 24 (60,5 x 50,5) cm

 

39 000 Kč

 

 

JEDNÁ SE O KRESBU, NE O GRAFICKÝ LIST

 

Švabinský Max (1873-1962)

Švabinský Maxmilian

Kreslíř, malíř, grafik, ilustrátor, profesor a rektor na AVU v Praze, studia na akademii v Praze u Pirnera, člen SVU Mánes, SVUM, zakládající člen SČUG Hollar, člen vídeňského Hagenbundu a Société nationale des Beaux-Arts v Paříži, od roku 1923 rytíř Řádu čestné legie. Navrhoval také bankovky, poštovní známky, vitráže, gobelíny. Autor portrétů, krajinomaleb, erotických scén, plakátů, ex libris. V roce 1945 vyhlášen národním umělcem.

(Toman, Lexikon českých výtvarníků, Slovník Chagall, abART)

(17.9.1873 Kroměříž - 10.2.1962 Praha)

 

 

  128. aukce Ostrava TOP 261-280  

 

 

 

 

 

100

280

 

Bubeníček Ota

"Česká krajina s chalupami v zimě"

 

olej na tvrzené malířské lepence, signováno vpravo dole O. BUBENÍČEK, nedatováno, kolem roku 1920, zaskleno.

 

44 x 58 (56,5 x 70) cm

 

19 000 Kč

 

 

 

Bubeníček Ota (1871-1962)

Malíř, loutkář, maloval krajiny z Valašska, Tater a Krkonoš, studia na pražské akademii u Mařáka a Slavíčka, dále v Mnichově a Paříži, výstavy v Mnichově, Londýně, Benátkách, Topičově salonu a další, zastoupen v Národní galerii Praha, GHMP, VČG Pardubice, MU Olomouc, AJG Hluboká. Jeden z nejznámějších představitelů Mařákovy krajinářské školy.

(Toman, Slovník Chagall, abART)

(31.10.1871 Uhříněves, Praha - 10.9.1962 Mladá Vožice, Tábor)

     

 

  128. aukce Ostrava TOP 261-280  

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE