ZPĚT NA OBSAH Katalogu 128. aukce KONANÉ 16. 12. 2018 v Brně 

JMENNÝ SEZNAM________

Arnegger Alois … 138

 

Baron … 59

 

Benka Martin … 84

 

Beran Aljo … 127

 

Bílek František … 12, 18

 

Blažíček Oldřich … 210

 

Boettinger Hugo … 233

 

Bubeníček Ota … 280

 

Cion V. … 47

 

Čapek Josef … 8, 9

 

Černovická Luisa … 124

 

Černý J.… 82

 

Černý Karel … 277

 

Čmerda Lumír … 278

 

Dobeš Antonín … 54

 

Drha Josef … 43

 

Dryák Ladislav … 171, 172, 173

 

Držkovic Valentin … 44

 

Dürer Albrecht, kopie … 11

 

Fiala Václav … 274

 

Fischerová - Kvěchová Marie … 60

 

Foltýn František, připsáno … 140

 

Freitag … 53

 

Führich Joseph … 213

 

G. Demange … 257

 

Gauguin Paul … 16, 17

 

Grumlík … 58

 

Grus Jaroslav … 135, 208

 

Hans von Aachen - připsáno … 100

 

Hladký Jan … 50

 

Holárek Emil … 201

 

Husáriková Jindra … 266

 

Hýžová Jaroslava … 215

 

Chr. De Wit … 162

 

Jančálek Cyril … 7

 

Janeček Ota … 6

 

Jaroněk Alois … 20

 

Javůrek Milan … 126

 

Jeřábek Jaroslav … 268

 

Jindřich Vl. … 52

 

Jiřincová Ludmila … 206

 

Kirchner Otto … 211

 

Klívar … 174

 

Koganowsky Jakob … 90

 

Kolářský Zdeněk … 258

 

Kousal Josef … 49

 

Kratochvíl J.  … 263

 

Kremlička Rudolf … 204

 

Kristin Vladimír … 212

 

Krkoška  … 122

 

Křížek Václav … 81

 

Kulhánek Oldřich … 177, 178, 179

 

Kutálek Jan … 149, 150

 

Laghi Václav … 255

 

Lhoták Kamil … 13

 

Maiotto Domenico … 170

 

Mangin Charles … 93

 

Marková Cecílie … 265

 

Mašek A.V. … 166

 

Mašek V. … 86

 

Menšík Stanislav … 267

 

Mervart Augustin … 139

 

Molenaer Jan Miense … 270

 

monogramista F.Š.  … 133

 

Moravec Alois … 83

 

Mrkvička Otakar … 276

 

Mück Otto … 167

 

Načeradský Jiří … 275

 

Neprakta - Winter Jiří … 96

 

nesignováno … 89, 161, 163, 168, 176, 217, 272

 

neurčeno … 2, 4, 48, 51, 57, 87, 88, 92, 95, 125, 137, 164, 175, 200

 

Novický Josef … 56

 

Nowak Willi … 14

 

Obrovský Jakub … 19

 

Otipka Jindřich … 41

 

Paasch Adele … 80

 

Pezellen Tina … 207, 218, 219

 

Piotrowski Antoni … 261

 

Pitner František … 5

 

Procházka Josef … 269

 

Procházka M. … 128, 136

 

Procházka O. … 134

 

Reynek Bohuslav … 180

 

Salichová Helena … 131

 

Saudek Kája … 98, 99, 202, 273

 

Sedláček Jan … 165

 

Schwandner … 91

 

Singer Emil … 169

 

Sládek Jan … 216

 

Straub Wolfgang … 190

 

Svolinský Karel … 209

 

Šimon Tavík František … 262

 

Špillar Jaroslav … 85

 

Štěpán Bohumil … 214

 

Švabinský Max … 279

 

Tichý František … 205

 

Tkaczyk Bedřich Augustin … 3, 129

 

Toman František Sylva … 42

 

Toyen - Čermínová Marie … 203

 

Ullmann Josef … 10

 

Urban Vladislav … 71

 

Vaic Josef … 15

 

Vasarely Victor … 97

 

Veris - Zamazal Jaroslav … 94

 

Vernet Joseph, okruh … 271

 

Veselý … 264

 

Weinberger Martin … 155

 

Weiser J. … 55

 

Wiesner Richard … 220

 

Wikgren Erik … 147

 

Wünsche Vilém … 45, 121, 123, 130

 

Zacharovič M.P. … 132

 

Zápeca Karel … 46

 

JMENNÝ SEZNAM

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE