001-020

www.aukcnidum.cz

 129. AUKCE OSTRAVA - 2.6.2019

ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU KATALOGY TEXT - PDF PRODEJ NA AUKCI
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20

100

1

 

Drha Josef

"Z Ostravska"

 

olej-tempera na kartonu, signováno vpravo dole J. DRHA, vzadu autorovo razítko, rámováno, zaskleno.

 

41 x 59 (49 x 68) cm

 

1 900 Kč

 

Práce umělecké a dokumentační hodnoty.

 

Drha Josef (1912-2009)

malíř a grafik, studia na Masarykově vyšší lidové univerzitě v Ostravě, dále soukromě u Wünsche a Obšila, člen Moravskoslezských výtvarných umělců, SČSVU, SČVU, SVUT Ostrava, ČFVU, SCA, zastoupen ve sbírkách Národní galerie Praha, Ministerstva kultury, Galerie výtvarného umění v Ostravě atd., dlouhý výčet výstav individuelních i kolektivních, zastoupen mimo jiné v roce 1993 na výstavě Les Peintres Tcheques v Paříži, významný český malíř a přední malíř ostravského regionu.

(3. 3. 1912 Ostrava-Hulváky - 22. 12. 2009 Ostrava)

 

     
      129. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

2

 

Wünsche Vilém

"Horníci v rubání"

 

mistrovská litografie, signováno vlevo dole tužkou V. WÜNSCHE, vydal Lito Oborný Ostrava, zaskleno.

 

Ve výřezu 58,5 x 43,5 (72,5 x 52,5) cm

 

2 500 Kč

 

 

Výborná práce známého malíře hornických motivů.

 

Wünsche Vilém (1900-1984)

Malíř, kreslíř, ilustrátor, studia v Praze na UPŠ a na AVU u prof. Švabinského, stipendium v Paříži, 1931 čestný studijní rok na AVU Praha, výstavy v Ostravě, Praze, Lodži a řadě měst ostravsko-karvinského regionu, v roce 1995 zastoupen na výstavě Regionální umění ve sbírkách GVU v Ostravě, národní umělec, vynikající malíř sociálních motivů, jeden z nejvýznamnějších malířů ostravsko-karvinského regionu.

(1.12.1900 Šenov - 3.5.1984 Šenov)

 

       
      129. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

3

 

Galbavý Rudolf

"Z Vítkovických oceláren"

 

akryl na tvrzené malířské desce, nesignováno.

 

46 x 65 (58,5 x 78,5) cm

 

3 500 Kč

 

 

Zajímavá práce s námětem výrobního procesu od výborného žijícího malíře.

 

Galbavý Rudolf (1951-)

Autodidakt, je fascinován průmyslovou a městskou krajinou, kterou podává v idylicky snové poloze, podobně jako Zrzavý nachází v surové průmyslové realitě poezii, tohle dokáže jen málo umělců. Několik výstav v regionu, zastoupen v soukromých sbírkách.

(nar. 1951 Vracov na Jižní Moravě)

      129. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

4

 

Šavel Vladimír (?)

"Bývalý důl Klement Gottwald - Hrdlovka"

 

mistrovský olej na plátně, signum nenalezeno, vzadu na plátně uveden název a na blind rámu jméno ŠAVEL.

 

60 x 114 (62 x 116) cm

 

6 000 Kč

 

Kromě nesporné galerijní hodnoty i hodnota dokumentační.

 

      129. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

 

100

5

 

Kutíková - Kavánková Františka

"Zátiší s hornickými symboly"

 

olej na plátně lepeném na tvrzené malířské desce, signováno vpravo dole F. KUTÍKOVÁ - KAVÁNKOVÁ, datováno 1954, ručně řezaný rám.

 

41 x 32,5 (54 x 46) cm

 

3 500 Kč

 

 

Kutíková -Kavánková Františka (1910-1978)

Kafuňková - Kavánková Františka

Malířka, studovala u l. Kleinmondové-Janovské, vystavovala s SVU Myslbek, působila v Čáslavi. Rozená Kavánková, provdaná Kafuňková, prvním manželem byl primář chirurgie v Čáslavi umučený nacisty za lékařskou pomoc odbojářům. Obrazy podepisovala Kafuňková -Kavánková. Později se znovu provdala a obrazy pak nesly signaturu Kutíková - Kavánková. Malovala květinová zátiší, portréty, figurální kompozice. Pro kostel v Čáslavi vytvořila obraz svaté Terezie. Její obraz Slunečnice je v majetku České spořitelny, pobočka Čáslav a spolu s dalšími obrazy je publikován na internetových stránkách Galerie České spořitelny. (www.galerieceskesporitelny.cz/zatisi-a-malba-kvetin-19-stoleti)

Františka Kutíková -Kavánková je uvedena v seznamu osobností spojených s Čáslaví.

(17.2.1910 Praha - 11.12.1978)

 

       
      129. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

6

 

Drha Josef

"Chalupy v podhorské krajině"

 

olej na lepence, signováno vpravo dole J. DRHA, kvalitní práce významného ostravského malíře. Adjustováno v paspartě, rámováno, zaskleno.

 

Ve výřezu 24 x 29 (46 x 51,5) cm

 

1 900 Kč

 

 

Drha Josef (1912-2009)

malíř a grafik, studia na Masarykově vyšší lidové univerzitě v Ostravě, dále soukromě u Wünsche a Obšila, člen Moravskoslezských výtvarných umělců, SČSVU, SČVU, SVUT Ostrava, ČFVU, SCA, zastoupen ve sbírkách Národní galerie Praha, Ministerstva kultury, Galerie výtvarného umění v Ostravě atd., dlouhý výčet výstav individuelních i kolektivních, zastoupen mimo jiné v roce 1993 na výstavě Les Peintres Tcheques v Paříži, významný český malíř a přední malíř ostravského regionu.

(3. 3. 1912 Ostrava-Hulváky - 22. 12. 2009 Ostrava)

 

       
      129. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

7

 

Bártek

"Vysokohorská krajina s vodní plochou"

 

olej a kvaš na lepence, signováno vpravo dole BÁRTEK, tradičně mistrovská práce tohoto blíže neurčeného autora. Adjustováno v paspartě, rámováno, zaskleno.

 

Ve výřezu 22,5 x 28 (44 x 50,5) cm

 

1 900 Kč

 

 

       
      129. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

 

 

100

8

 

Bártek

"Horský potok"

 

olej a kvaš na lepence, signováno vpravo dole BÁRTEK, tradičně mistrovská práce tohoto blíže neurčeného autora. Adjustováno v paspartě, rámováno, zaskleno.

 

Ve výřezu 28 x 21,5 (52,5 x 41) cm

 

1 900 Kč

 

 

       
      129. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

 

 

100

9

 

Drha Josef

"Hornatá krajina s továrními komíny v pozadí"

 

olej na lepence, signováno vpravo dole J. DRHA, adjustováno v paspartě, rámováno, zaskleno.

 

Ve výřezu 14,5 x 36 (34,5 x 55,5) cm

 

1 800 Kč

 

 

Drha Josef (1912-2009)

malíř a grafik, studia na Masarykově vyšší lidové univerzitě v Ostravě, dále soukromě u Wünsche a Obšila, člen Moravskoslezských výtvarných umělců, SČSVU, SČVU, SVUT Ostrava, ČFVU, SCA, zastoupen ve sbírkách Národní galerie Praha, Ministerstva kultury, Galerie výtvarného umění v Ostravě atd., dlouhý výčet výstav individuelních i kolektivních, zastoupen mimo jiné v roce 1993 na výstavě Les Peintres Tcheques v Paříži, významný český malíř a přední malíř ostravského regionu.

(3. 3. 1912 Ostrava-Hulváky - 22. 12. 2009 Ostrava)

 

       
      129. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

10

 

Holas Otto

"Chalupy a rozkvetlé stromy ve stráni"

 

velký mistrovský olej na malířské lepence, signováno vpravo dole OTA HOLAS, datováno 1978, svou velikostí reprezentativní práce, rámováno, zaskleno.

 

70,5 x 99,5 (84 x 114) cm

 

5 000 Kč

 

 

Holas Otto (1910-1990)

Holas Ota

Malíř, kreslíř, grafik, v roce 1943 byl na základě předložených prací přijat do Syndikátu českých výtvarných umělců v Praze, později studoval na AVU v Praze u Jakuba Obrovského a Karla Mináře, člen Moravskoslezského sdružení výtvarných umělců, dlouhý výčet výstav v Lexikonu.

(5.2.1910 Hranice - 3.3.1990 Ostrava)

 

       
      129. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

11

 

Drha Josef

"Předjaří na kraji vesnice"

 

olej na lepence, signováno vpravo dole J. DRHA, adjustováno v paspartě, rámováno, zaskleno.

 

Ve výřezu 18 x 38 (39 x 55,5) cm

 

1 800 Kč

 

 

Drha Josef (1912-2009)

malíř a grafik, studia na Masarykově vyšší lidové univerzitě v Ostravě, dále soukromě u Wünsche a Obšila, člen Moravskoslezských výtvarných umělců, SČSVU, SČVU, SVUT Ostrava, ČFVU, SCA, zastoupen ve sbírkách Národní galerie Praha, Ministerstva kultury, Galerie výtvarného umění v Ostravě atd., dlouhý výčet výstav individuelních i kolektivních, zastoupen mimo jiné v roce 1993 na výstavě Les Peintres Tcheques v Paříži, významný český malíř a přední malíř ostravského regionu.

(3. 3. 1912 Ostrava-Hulváky - 22. 12. 2009 Ostrava)

 

       
      129. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

12

 

Baran Otakar

"Močály Těrlické přehrady"

 

akvarel, signováno vpravo dole O. BARAN, vzadu štítek s názvem a jménem autora. Adjustováno v paspartě, rámováno, zaskleno.

 

Ve výřezu 22,5 x 64 (42 x 84) cm

 

900 Kč

 

 

Baran Otakar (1905-1986)

Baran Otto

Malíř, absolvent Akademie výtvarných umění v Krakově, věnoval se akvarelu a kvaš akvarelu, člen Moravskoslezského svazu německých výtvarných umělců, se kterými vystavoval v Praze, náměty čerpal v Karviné a okolí, z Beskyd a Pobeskydí, maloval také v Polsku, Bulharsku, Rakousku. Člen ostravského spolku KUNSTRING v meziválečném Československu. Otec malíře Edgara Barana.

(31.12.1905 Heřmanice, Ostrava - 20.11.1986 Praha)

 

     
      129. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

13

 

Němec Karel

"Stavy I"

 

mistrovský černobílý dřevoryt, signováno vpravo dole tužkou i v desce K. NĚMEC, devět profesí sedlákem počínaje a čertem konče, rámováno, zaskleno.

 

39,5 x 49,5 (41 x 51) cm

 

800 Kč

 

 

Tento grafický list je zastoupen mimo jiné i ve sbírkách Moravské galerie v Brně (http://sbirky.moravska-galerie.cz/dielo/CZE:MG.C_9595)

 

Němec Karel (1879-1960)

Malíř, grafik, loutkář, ilustrátor, ruský legionář, studium na Kalvodově krajinářské škole u Aloise Kalvody a na Akademii výtvarných umění u Hanuše Schwaigera, znamenitý malíř, grafik a kreslíř, mistr dřevorytu, řada knižních ilustrací, účastnil se výstav SVU Mánes, jehož byl členem.

(25.10.1879 Nové Město na Moravě - 17.6.1960 Nové Město na Moravě)

 

     
      129. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

14

 

Němec Karel

"Stavy II"

 

mistrovský černobílý dřevoryt, vpravo dole signováno tužkou K. NĚMEC, devět profesí porodní bábou počínaje a sv. Petrem konče, rámováno, zaskleno. Vlevo nahoře mimo tiskovou plochu přehrnutý papír.

 

39,5 x 49,5 (41 x 51) cm

 

800 Kč

 

 

Tento grafický list je zastoupen mimo jiné i ve sbírkách Moravské galerie v Brně (http://sbirky.moravska-galerie.cz/dielo/CZE:MG.C_674)

 

Němec Karel (1879-1960)

Malíř, grafik, loutkář, ilustrátor, ruský legionář, studium na Kalvodově krajinářské škole u Aloise Kalvody a na Akademii výtvarných umění u Hanuše Schwaigera, znamenitý malíř, grafik a kreslíř, mistr dřevorytu, řada knižních ilustrací, účastnil se výstav SVU Mánes, jehož byl členem.

(25.10.1879 Nové Město na Moravě - 17.6.1960 Nové Město na Moravě)

 

     
      129. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

15

 

Němec Karel

"Stavy III"

 

mistrovský černobílý dřevoryt, vpravo dole signováno tužkou K. NĚMEC, devět profesí hudcem počínaje a andělem konče, rámováno, zaskleno.

 

39,5 x 49,5 (41 x 51) cm

 

800 Kč

 

 

Tento grafický list je zastoupen mimo jiné i ve sbírkách Moravské galerie v Brně (http://sbirky.moravska-galerie.cz/dielo/CZE:MG.C_9594).

 

Němec Karel (1879-1960)

Malíř, grafik, loutkář, ilustrátor, ruský legionář, studium na Kalvodově krajinářské škole u Aloise Kalvody a na Akademii výtvarných umění u Hanuše Schwaigera, znamenitý malíř, grafik a kreslíř, mistr dřevorytu, řada knižních ilustrací, účastnil se výstav SVU Mánes, jehož byl členem.

(25.10.1879 Nové Město na Moravě - 17.6.1960 Nové Město na Moravě)

 

     
      129. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

16

 

Pospíšil Bohumil

"Vysokohorské jezero"

 

olej na malířské lepence, signováno vlevo dole BOH. POSPÍŠIL, datace čtena 1951, rámováno v širokém dobovém rámu, zaskleno.

 

51 x 61 (67 x 77) cm

 

900 Kč

 

 

Pospíšil Bohumil (1914-1996)

Pospíšil Boža

Publicista, kreslíř, malíř krajnář.

 

       
      129. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

17

 

Kolář Jiří

"Plakát k MS v kopané, Španělsko 1982"

 

ofsetolitografie, signováno vpravo dole J. KOLÁŘ, datováno 1981, rámováno, zaskleno.

 

93 x 58 (95,5 x 60,5) cm

 

3 000 Kč

 

 

Kolář Jiří (1914-2002)

Malíř, kreslíř, kolážista, básník, překladatel, český umělec světového jména, vyučen truhlářem, absolvoval soukromá studia. Od 1980 žil a tvořil v Paříži. V roce 1996 se konala výstava ve Výtvarném centru Chagall v Ostravě, vystavoval spolu s Bělou Kolářovou. Zastoupen snad ve všech významných galeriích na celém světě, patří k nejvýznamnějším českým uměleckým osobnostem, patrně světově nejznámější český výtvarník 20. století

(24.9.1914 Protivín, Písek - 11.8.2002 Praha)

      129. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

18

 

Gabánková - Laníková Antonie

"Kytice pivoněk ve džbáně"

 

pastel, signováno vlevo dole ANT. LANÍKOVÁ, datováno 1943, zaskleno, poškozený rám.

 

69 x 60,5 (78 x 69,5) cm

 

1 800 Kč

 

 

Gabánková - Laníková Antonie (1924-?)

Grafička, malířka, studovala na AVU v Praze, působila v Ostravě, zastoupena ve sbírce na ZŠ Jiřího z Poděbrad v Ostravě. Profesionálně pracovala a vystavovala s manželem Josefem Gabánkem. Po vojenské invazi v roce 1968 emigrovali s celou rodinou do Kanady, kde pokračovali ve výtvarné činnosti, vystavovali v Kanadě a USA. Dcera Maria (1951) je rovněž malířka.

(nar. 10.3.1924 Brušperk u Ostravy - ?)

 

       
      129. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

19

 

Němec Karel

"Faust"

 

mistrovský barevný dřevoryt, vpravo dole signováno tužkou K. NĚMEC, vlevo dole tužkou uveden název, rámováno, zaskleno.

 

40 x 30 (41,5 x 31,5) cm

 

650 Kč

 

 

Tento grafický list je zastoupen mimo jiné i ve sbírkách Moravské galerie v Brně (http://sbirky.moravska-galerie.cz/dielo/CZE:MG.C_9576).

 

Němec Karel (1879-1960)

Malíř, grafik, loutkář, ilustrátor, ruský legionář, studium na Kalvodově krajinářské škole u Aloise Kalvody a na Akademii výtvarných umění u Hanuše Schwaigera, znamenitý malíř, grafik a kreslíř, mistr dřevorytu, řada knižních ilustrací, účastnil se výstav SVU Mánes, jehož byl členem.

(25.10.1879 Nové Město na Moravě - 17.6.1960 Nové Město na Moravě)

 

     
      129. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

100

20

 

Wünsche Vilém

"Návrh na plakát - Spojení / spolupráce různých profesí"

 

kombinovaná technika - pastel, kresba uhlem, akvarel, kvaš, signováno vpravo V. WÜNSCHE, rámováno, zaskleno.

 

56 x 80 (62,5 x 87,5) cm

 

1 500 Kč

 

 

Wünsche Vilém (1900-1984)

Malíř, kreslíř, ilustrátor, studia v Praze na UPŠ a na AVU u prof. Švabinského, stipendium v Paříži, 1931 čestný studijní rok na AVU Praha, výstavy v Ostravě, Praze, Lodži a řadě měst ostravsko-karvinského regionu, v roce 1995 zastoupen na výstavě Regionální umění ve sbírkách GVU v Ostravě, národní umělec, vynikající malíř sociálních motivů, jeden z nejvýznamnějších malířů ostravsko-karvinského regionu.

(1.12.1900 Šenov - 3.5.1984 Šenov)

 

       
      129. aukce Ostrava TOP 001-020  

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE