001-020 www.aukcnidum.cz

 133. AUKCE OSTRAVA - 5.12.2021___NEDĚLE__11 hod  

 
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20

100

1

 

Vorlová - Vlčková Zdeňka (1872-1954)

"Dívka ve svatebním hanáckém kroji s modlitební knihou"

 

akvarel, signováno vlevo dole Z.VORLOVA VLČKOVA, datováno špatně čitelně 1904 (?), vzadu stejnou rukou znovu totéž. Rám, pasparta, sklo.

 

42 x 18,5 (58 x 34) cm

 

2 500 Kč

 

 

"Pantlík nebo pantlék - krásná pokrývka hlavy, podobná královské koruně. Zdobil hlavu nevěsty a družiček. ... Skládá se z lepeného pásu válcovitě zatočeného a vzadu otevřeného, vysokého asi 25 cm. ...Horní okraj je vrouben hustě smyčkami z červených širokých stuh, které jsou vzadu spuštěny a sahají až po pas Hanaček. Spotřeba stuhy na Pantlík je asi 30 až 40 metrů stuhy (čtyřicet loktů). ..."

Více: https://kosir-kostelec.webnode.cz/hanacky-kroj/zensky-kroj/

 

Vorlová - Vlčková Zdeňka

Malířka, etnografka, sběratelka, ilustrátorka, pedagožka. Rodinné prostředí učitele, profesora a školního inspektora Antonína Vorla ji umožnilo na svou dobu široké výtvarné vzdělání:

Paříž 1913, École de la Grande Chaumičre, Lucien Simon a Émile René Ménard,

Mnichov 1894-1897, Damen-Akademie des Münchner Künstlerinnen-Vereins (Dámská akademie), Ludwig Schmid-Reutte, Vídeň 1888-1892, K.k. Kunstgewerbeschule des k.k. Österreichischen Museums für Kunst und Industrie (1867-1919, Uměleckoprůmyslová škola), Karl Karger,

Praha 1921, Akademie výtvarných umění, Franz Thiele, Praha 1928, Soukromá malířská škola Rudolfa Vejrycha, Rudolf Vejrych.

V roce 1898 získala diplom profesorky kreslení na středních školách, stala se tak první Češkou a první ženou v Rakousko-Uhersku s touto aprobací. Krátce učila, později podnikla řadu studijních pobytů po Horácku, Moravském Slovácku, Slovensku, po Evropě. Zanechala po sobě bohatou škálu obrazů a kreseb portrétních, figurálních, květinových, zátiší, krajinných, ale i náčrtů k lidovým písním. Velká část její tvorby se týká rodného města Velkého Meziříčí a jeho okolí.

(3.4.1872 Velké Meziříčí, Žďár nad Sázavou - 28.10.1954 Praha)

 

        
TOP 001-020          

 

 

 

 

 

100

2

 

monogramista AF

"Slovácká krojovaná žena při modlitbě"

 

akvarel, signováno vpravo dole monogramem AF. Rámováno, paspartováno, pod sklem.

 

Výřez 38 x 26 (60 x 47) cm

 

2 500 Kč

 

 

          
TOP 001-020          

 

 

 

 

 

100

3

 

Tittelbach Vojtěch (1900-1971)

"Žena s dítětem v krajině"

 

lavírovaná kresba tuší, signováno vlevo dole V. TITTELBACH. Rámováno, paspartováno, pod sklem.

 

Výřez 20 x 27,5 (45 x 61) cm

 

9 600 Kč

 

 

 

Tittelbach Vojtěch

Malíř, kreslíř, ilustrátor, pedagog, studium v Praze na UPŠ u prof. E. Dítěte a Bendy a na AVU u prof. M. Švabinského, člen Umělecké besedy, SVU Mánes, Skupiny 58. Zastoupen ve sbírkách Galerie výtvarného umění v Ostravě, Galerie umění v Karlových Varech, Galerie výtvarného umění Cheb. V devadesátých letech byly jeho práce vystavovány na tématických výstavách, např. Novozákonní motivy v českém umění 20. století

(30. 7. 1900 Mutějovice (Rakovník) - 16. 9. 1971 Praha)

 

TOP 001-020          

 

 

 

 

 

100

4

 

neurčeno

"Podzimní orání s volky"

 

kresba uhlem a bělobou, signováno vpravo dole, nepřečteno, datováno 1956. Rám, pasparta, pod sklem.

 

31 x 46,5 (61,5 x 82) cm

 

3 500 Kč

 

 

TOP 001-020          

 

 

 

 

 

100

5

 

Popelková K.

"Dostaveníčko malých trampů s kytarou a pejskem"

 

barevná kombinovaná technika, signováno vpravo dole K. POPELKOVÁ, nedatováno. Rámováno, pod sklem.

 

41 x 28,5 (44 x 31,5) cm

 

900 Kč

 

 

TOP 001-020          

 

 

 

 

 

100

6

 

Popelková K.

"Mladý tramp s kytarou a pejskem"

 

kombinovaná technika, signováno vlevo uprostřed K. POPELKOVÁ, nedatováno. Rámováno, pod sklem.

 

41 x 28,5 (44 x 31,5) cm

 

900 Kč

 

 

TOP 001-020          

 

 

 

 

 

100

7

 

Schwartz

"Ulice se sloupy elektrického vedení"

 

olej na malířské lepence, značeno špatně čitelně vpravo dole - signatura čtena SCHWARTZ, datace částečně kryta rámem.

 

49 x 64 (58 x 73) cm

  

2 500 Kč

 

 

TOP 001-020          

 

 

 

 

 

100

8

 

Galbavý Rudolf (1951-)

"Vánoční nálada"

 

olej na malířské desce, signováno dole uprostřed R. GALBAVÝ, datováno 2021.

 

70 x 50 (77 x 56,5) cm

 

5 400 Kč

 

 

 

Galbavý Rudolf

Autodidakt, je fascinován průmyslovou a městskou krajinou, kterou podává v idylicky snové poloze, podobně jako Zrzavý nachází v surové průmyslové realitě poezii, tohle dokáže jen málo umělců. Několik výstav v regionu, zastoupen v soukromých sbírkách.

(nar. 1951 Vracov na Jižní Moravě)

 

TOP 001-020          

 

 

 

 

 

100

9

 

Wagner Fr. J.

"Zimní nálada kolem stavení u jezu"

 

olej na malířské desce, signováno vpravo dole FR. J. WAGNER, nedatováno, minulé století.

 

37 x 50 (47 x 60) cm

 

1 400 Kč

 

 

TOP 001-020          

 

 

 

 

 

100

10

 

Rubens Peter Paul - kopie (1577-1640)

"Satyr a tygřice"

 

rozměrný olej na plátně, vynikající kopie Rubensova obrazu. Satyr und Tigerin - originál z let cca 1618 - 1620 velikosti 223 x 148 cm se nachází v uměleckých sbírkách v Drážďanech (Staatliche Kunstsammlungen Dresden). Kopie cca z počátku 20. století.

 

229 x 163 (253 x 184,5) cm

 

19 000 Kč

 

 

K obrazu je přiložena fotografie textu psaného v německém jazyce. Text je datovaný ve Vídni 2. března 1934, podepsaný neznámou osobou. K dispozici je volný překlad v češtině. V textu jsou uváděny jiné varianty zpracování daného motivu, jejich umístění. Obraz je vhodný pro špičkovou galerii, zdůrazní i důležitost i movitost firmy, nebo hotelu, který si tuto krásnou kopii ponechá pro reprezentativní výzdobu.

 

TOP 001-020          

 

 

 

 

 

100

11

 

Otipka Jindřich (1921-1986)

"Zátiší s kyticí gladiol, hruškami a jablky"

 

velký kubizující olej na sololitu, signováno vlevo dole J. OTIPKA.

 

82,5 x 49,5 (92,5 x 60) cm

 

2 900 Kč

 

 

 

Otipka Jindřich

Malíř, grafik, studium na Vysoké škole uměleckoprůmyslové u Jana Baucha a Emila Filly, v šedesátých letech se zabýval kubismem, v sedmdesátých letech se vrátil k realismu. Jeho pojetím a barevností jej lze zařadit do okruhu následovníků Václava Špály, zastoupen v řadě galerií.

(3.4.1921 Neplachovice - 8.4.1986 Ostrava)

 

TOP 001-020          

 

 

 

 

 

100

12

 

Otipka Jindřich (1921-1986)

"Beskydská krajina"

 

velký kubizující olej na tvrzené malířské lepence, signováno vpravo dole J. OTIPKA.

 

33,5 x 99 (40 x 105,5) cm

 

2 500 Kč

 

 

Kvalitní práce moderního krajinářství, sbírkový kus.

 

Otipka Jindřich

Malíř, grafik, studium na Vysoké škole uměleckoprůmyslové u Jana Baucha a Emila Filly, v šedesátých letech se zabýval kubismem, v sedmdesátých letech se vrátil k realismu. Jeho pojetím a barevností jej lze zařadit do okruhu následovníků Václava Špály, zastoupen v řadě galerií.

(3.4.1921 Neplachovice - 8.4.1986 Ostrava)

 

TOP 001-020          

 

 

 

 

 

100

13

 

 

Wíšo Jaromír (1909-1992)

"Dva ležící ženské akty"

 

lavírovaná štětcová malba tuší, nesignováno, kolem poloviny minulého století. Vzadu razítko: Z pozůstalosti akademického malíře Jaromíra Wiša. Rámováno, paspartováno, pod sklem.

 

Výřez 41,5 x 56 (55 x 69) cm

 

3 500 Kč

 

 

 

Wíšo Jaromír

Malíř, právník. V malířství samouk, později studium u Karla Holana. Člen skupin Nezávislí, JUV, Skupina výtvarných umělců a dalších. Jeho obrazy jsou zastoupeny v Národní Galerii i ve všech sbírkách velkých českých galerií a sbírkách v zahraničí. Ve třicátých a čtyřicátých letech obesílal Zlínské salony. Patřil k prvním signatářům Charty 77.

(11. 1. 1909 Praha – 26. 4. 1992 Praha)

 

TOP 001-020          

 

 

 

 

 

100

14

 

Marešová

"Chlapec v zeleném kabátku a červených kalhotách"

 

kombinovaná technika - akvarel, tuš, tempera, signováno vlevo dole MAREŠOVÁ, datováno 1930. Adjustováno v paspartě, rámováno, pod sklem.

 

26,5 x 18,5 (53 x 42) cm

 

900 Kč

 

 

TOP 001-020          

 

 

 

 

 

100

15

 

Otipka Jindřich (1921-1986)

"Čtvercové zátiší"

 

olej na tvrzené malířské desce, signováno vlevo dole J. OTIPKA, vzadu štítek Díla s původním názvem. Špatně čitelná datace - šedesátá léta. Adjustováno v kvalitním rámu.

 

56,5 x 53 (72 x 71) cm

 

3 500 Kč

 

 

Výborná sběratelská položka

 

Otipka Jindřich

Malíř, grafik, studium na Vysoké škole uměleckoprůmyslové u Jana Baucha a Emila Filly, v šedesátých letech se zabýval kubismem, v sedmdesátých letech se vrátil k realismu. Jeho pojetím a barevností jej lze zařadit do okruhu následovníků Václava Špály, zastoupen v řadě galerií.

(3.4.1921 Neplachovice - 8.4.1986 Ostrava)

 

TOP 001-020          

 

 

 

 

 

100

16

 

neurčeno

"Koňský povoz na Karlově mostě v Praze"

 

kombinovaná technika - akvarel, kvaš, signováno vpravo dole - neurčeno, datováno 1943, rámováno, v paspartě, pod sklem.

 

Výřez 20,5 x 32,5 (37 x 49) cm

 

1 400 Kč

 

 

Výborná komorní práce.

 

TOP 001-020          

 

 

 

 

 

100

17

 

Pařízek Jan (1941-2012)

"Ženský akt s číší vína"

 

kresba uhlem, signováno vpravo dole PAŘÍZEK, datováno 1997, rámováno, pod sklem.

 

60 x 42 (64 x 46,5) cm

 

1 200 Kč

 

 

 

Pařízek Jan

Malíř, kreslíř a grafik, studoval propagační malbu a grafiku na SPŠ stavební v Ostravě, dále na SUPŠ v Brně u prof. A. Zamazala a O. Zeminy. Pracoval jako propagační výtvarník v řadě podniků na Ostravsku. Vynikající malíř hudebních motivů a ženských postav.

(20.7.1941 Praha - 2012)

 

TOP 001-020          

 

 

 

 

 

100

18

 

Toman

"Zátiší s kytičkou sněženek"

 

komorní olej na tvrzené malířské lepence, signováno vlevo dole TOMAN, datováno 1957, rámováno.

 

29,5 x 23,5 (50 x 43,5) cm

 

2 500 Kč

 

 

TOP 001-020          

 

 

 

 

 

100

19

 

neurčeno

"Zrcadlení s kyticí slaměnek"

 

kombinovaná technika - olej, tempera na tvrzeném kartonu, signováno, nepřečteno, nedatováno, kvalitní adjustace, zaskleno.

 

20 x 70 (39 x 89) cm

 

1 000 Kč

 

 

TOP 001-020          

 

 

 

 

 

100

20

 

Hudeček František

"Letní krajina s cestou"

 

kresba uhlem, signováno vlevo dole FR. HUDEČEK, datováno 1951, rámováno, paspartováno, zaskleno.

 

30,5 x 43,5 (50 x 63) cm

 

4 500 Kč

 

 

TOP 001-020          

 

 

 

 

 

Katalogy, telefonní spojení a další informace na www.aukcnidum.cz  kontakt info@aukcnidum.cz

STRÁNKY SPOLEČNOSTI AAA s.r.o. Jílová 2, Brno  -  ANTIKVITY ART AUKCE