AAA - ČLEN

 

ANTIKVITY ART AUKCE

Vstup Společnost AAA Aukce Kde Akce Upozornění Kontakt

 
 
   

 

Přednáška BRNO

 

 

PAŘÍŽ, ČEŠTÍ UMĚLCI A JAN ZRZAVÝ

Přednáška Prof. PhDr. Ivo Bartečka, CSc.

v sídle společnosti AAA s.r.o., Jílová 2 Brno

25. června 2020

 

AAA s.r.o. Jílová 2 v Brně ve spolupráci s Asociací starožitníků ČR

uspořádala přednášku

PAŘÍŽ, ČEŠTÍ UMĚLCI A JAN ZRZAVÝ

25. 6. 2020 od 17.00

Přednášející: Prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc., ČESKOSLOVENSKÝ ÚSTAV ZAHRANIČNÍ

Paříž přelomu století byla neopakovatelným místem uměleckého kvasu. Sem směřovaly osobnosti české výtvarné scény. Paříž po vzniku Československa vábila díky mimořádně vstřícným československo-francouzským vztahům. Mezi osobnosti, které zvolily Paříž za místo svého pobytu a tvoření, patří i Jan Zrzavý.

 

 

Výstava BRNO

 

Obnovená prodejní výstava neznámých prací Jana Zrzavého

v sídle společnosti AAA s.r.o., Jílová 2 Brno

15. 6.-15. 7. 2020

 

Soubor více než 100 kreseb jednoho z našich nejlepších malířů vůbec – Mistra Jana Zrzavého. Kresby dokumentují jak umělecký vývoj Jana Zrzavého v čase, tak vývoj jeho práce na jednotlivých dílech, jež jsou známá z galerií. Zastoupeny jsou autonomní kresby, přípravné kresby k význačným dílům a kresby, které byly použity jako ilustrace či posloužily jako předloha k ilustracím z téměř všech tvůrčích období Jana Zrzavého. Tento mimořádný soubor kreseb získal na 44. Veletrhu ANTIQUE Hlavní cenu odborné veletržní komise. Vystavené kresby doplňuje i několik grafik včetně zkušebních tisků. Níže následuje sdělení o již realizované fázi výstavy Jana Zrzavého včetně krátké fotodokumentace.

 

 
   
TOP

 

Výstava BRNO

 

Prodejní výstava neznámých prací Jana Zrzavého

v sídle společnosti AAA s.r.o., Jílová 2 Brno

17.12.2019 - 32.1.2020

 

Jan Zrzavý: Neznámé práce – II. část

Výjimečný soubor kreseb, který získal na 44. Veletrhu ANTIQUE (11/2019) Hlavní cenu odborné veletržní komise.

 

Výstava

 

17. 12. 2019 – 31. 1. 2020,

Jílová 2, Brno,

otevřeno po-pá 13.00-17.00

 

 

Ve dnech 24. 12. 2019 – 5. 1. 2020,

jakož i mimo běžnou otevírací dobu,

je možno si domluvit individuální prohlídku

na +420 602 755 594.

 

 

Celkem je k vidění více než 100 kreseb a několik grafik včetně zkušebních tisků. Jedná se o II. část neznámých prací, jejichž první část naše společnost představila veřejnosti v roce 2000 na velké výstavě cca 650 kreseb v Dejvické galerii Vincence Kramáře v Praze. K tehdejší výstavě byl vydán stejnojmenný katalog obsahující nejen reprodukce vystavovaných prací, ale i řadu materiálů ze soukromého archivu včetně fotografií a osobní korespondence Jana Zrzavého. Velkou část tohoto souboru následně získala Národní galerie darem do svého vlastnictví. 

 

Část prací, které Vám představujeme nyní, byly vystaveny i na první výstavě v roce 2000 a jsou publikovány v Katalogu neznámých prací Jana Zrzavého. Druhá část představovaných kreseb je v letošním roce vystavována a nabízena poprvé. Jedná se o výjimečný soubor, ve kterém jsou zastoupeny autonomní kresby, přípravné kresby k význačným dílům a kresby, které byly použity jako ilustrace či posloužily jako předloha k ilustracím. Zastoupena jsou téměř všechna tvůrčí období Jana Zrzavého.

 

Mezi nejlepší vystavované práce bezpochyby patří mimořádně velká kresba uhlem „Ostravské haldy“, 54 x 73,5 cm (s rámem 114 x 134 cm), signovaná monogramem JZ a datovaná 1951. Jan Zrzavý poprvé objevil krásu ostravské industriální krajiny počátkem 30. let. K tomuto tématu se vrátil opět počátkem 50. let, kdy v roce 1950 vytvořil nejznámější z Ostravských hald – temperu na plátně (78 x 105 cm), jež je majetkem Národní galerie v Praze. Datace kresby z oceněného souboru dokládá, že se nejedná o studii, ale o samostatné umělecké dílo.

 

Unikátní je i studie k jednomu z nejdůležitějších témat Jana Zrzavého - „Poslední večeře“ o velikosti 11,5 x 13,5 cm (s rámem 31 x 30,5 cm), kresba tuší a perem na papíře.  Kresba „Čtyři bohové na lovu“, v unikátní adjustaci, je sice variantou k stejnojmennému dílu (tužka, akvarel) ve vlastnictví Národní galerie v Praze, ale i sama o sobě je výjimečným uměleckým dílem.

 

Samostatnou kapitolou je Zrzavého ilustrační tvorba. Knihy pro něj byly doslova nedílnou součástí života. Zrzavého cílem bylo pomocí ilustrací pozdvihnout zážitek z četby na novou, vyšší úroveň. Jak již bylo řečeno výše i tato část jeho práce je na výstavě zastoupena. K vidění jsou například ilustrace ke knize „Islandský rybář“ od Pierra Lotiho, který v tomto románu zpracoval drsný život bretaňských rybářů pravidelně opouštějících své domovy, aby se vydali za obstaráním obživy do divokých vod kolem Islandu. Kniha je na výstavě rovněž k nahlédnutí.

 

Jan Zrzavý je pro naší společnost doslova srdcovou záležitostí. Je to autor, u kterého máme pocit, že díky práci se stovkami jeho kreseb, se nám podařilo nakouknout takříkajíc „pod pokličku“ a alespoň trochu porozumět jeho přístupu k umělecké tvorbě. Je to autor, jehož obdivujeme a u něhož jsme přesvědčeni o jeho nezastupitelnosti nejen na české výtvarné scéně, ale i na té evropské a světové. Touto výstavou navazujeme na velmi úspěšnou Výstavu jednoho obrazu „Československé Mony Lisy – Portrétu paní Pavly Osuské“ Jana Zrzavého, který je považován za jeden z nejkrásnějších neoklasicistních světových portrétů. Tato výstava se uskutečnila počátkem listopadu tohoto roku v Obecním domě v Praze. Velký zájem veřejnosti a médií o tuto třídenní výstavu v nás jen potvrdil přesvědčení, že náš obdiv k tomuto mimořádnému umělci s námi sdílí nejen několik sběratelů, ale i široká veřejnost, a že zájem o jeho práci je výjimečný i tím jak Jan Zrzavý oslovuje doslova všechny generace. Obraz „Československá Mona Lisa – Portrét paní Osuské“ a jeho přípravná kresba, která je sama o sobě mimořádným uměleckým dílem, nyní nebudou na výstavě v Brně vystaveny, naše společnost i nadále zastupuje majitele při případném zájmu o zakoupení tohoto ojedinělého díla.

  

Pevně věříme, že i tato prodejní výstava přispěje k dalšímu poznávání širokého rozsahu mimořádného talentu Jana Zrzavého.

 

 

 

 

 
 
   
 
 
     
TOP

 

 

Výstava PRAHA

 

VÝSTAVA JEDNOHO OBRAZU

OBECNÍ DŮM, PRAHA, GRÉGRŮV SÁL

6. – 8. LISTOPADU 2019

     

 

 

 

JAN ZRZAVÝ

 

ČESKOSLOVENSKÁ MONA LISA

PORTRÉT PANÍ PAVLY OSUSKÉ (Paříž 1926)

 

 

VÝSTAVA JEDNOHO OBRAZU

 

6. – 8. LISTOPADU 2019

OBECNÍ DŮM, PRAHA

GRÉGRŮV SÁL

 

 

 

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

6. 11. 2019 od 17:00

 

otevřeno

6.11. od 14:00 do 19:00

7.11. od 10:00 do 18:00

8.11. od 10:00 do 19:00

 

vstup zdarma

 

       
   
TOP