ANTIKVITY ART AUKCE

Vstup * Společnost AAA *  UPOZORNĚNÍ KontaktTermíny, katalogy, prodeje * Místo prohlídky a aukce

 
 

 1. Aukční řád je vystaven v místě konání aukce a je rovněž k dispozici při odebrání aukčního čísla.

 2. Aukční číslo je možno vyzvednout oproti složení zálohy ve výši Kč 500,-. Záloha bude vrácena po zapravení všech závazků.

 3. K dosaženým cenám se připočítává 15% aukční provize (v této platbě je zahrnuta DPH i případný autorský poplatek). Při platbě kreditními kartami se připočítávají dodatečná 3%.

 4. Aukční katalog opravňuje k volnému vstupu na aukci. Účast není omezena (s výjimkou případů uvedených v aukčním řádu), přednost vstupu a místo v hlavním sále však mají zajištěno držitelé aukčních čísel.

 5. Vzhledem k dostatečné době možnosti osobní prohlídky dražených předmětů nelze po příklepu akceptovat reklamace.

 6. Ačkoliv byly předměty znalecky prohlédnuty, nelze údaje v katalogu považovat za právní ručení. Má se obecně za to, že se účastník aukce osobně v průběhu předaukční výstavy seznámil se stavem předmětu. 

 7. Svojí účastí v aukci souhlasí účastník aukce bez výhrad s podmínkami aukce.

 8. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pořadí vyvolávaných předmětů, jejich vyjmutí z aukce nebo na opravu vyvolávací ceny před zahájením aukce. Vyhrazeno je rovněž vyhlášení technických přestávek v průběhu aukce.

 9. Aukci řídí licitátor, jehož rozhodnutí je konečné. Příklepem licitátora je uzavřena kupní smlouva.

10. Bez viditelného zvednutí aukčního čísla nelze nabídku účastníka aukce akceptovat. Přednost mají účastníci přítomní v sále před písemnými limity.

11. Předměty s vyvolávací cenou nad 1.000.000 Kč budou v souladu se zákonem č. 26/2000 sb. draženy v samostatné aukci.

12.  Zákon č. 26/2000 sb.nám rovněž ukládá za povinnost identifikovat aktivní účastníky aukce. Prosíme Vás proto, pokud máte zájem aktivně se zúčastnit aukce, o vyplnění formuláře, který získáte v místě konání aukce. V případě Vašeho zájmu Vám pro další aukce vystavíme klientskou kartu.

 
  TOP