AAA - ČLEN

 

 

 

 

 

   

 

ANTIKVITY ART AUKCE  

VSTUP * společnost AAA *  upozorněníKONTAKTTermíny, KATALOGY, prodeje * MÍSTO ProhlídkY A AUKCE


     

 

104. AUKCE........... BRNO 17.3.2019 ......KATALOg

  

katalog pro mobilní zařízení

 

 

 

Informujte se v našich prodejnách o dostupnosti děl z minulých aukcí

 

 

 

 
     
   
     
     

 

   

 

 

Limity na jednotlivé položky do aukce přijímáme běžným způsobem,

výše zálohy bude sjednána individuálně, dražit lze po předchozí domluvě i telefonicky

  

 
 

 

Může se stát, že při otevření katalogu se Vám stránka, případně některé fotografie, nezobrazí, i když by již měly být dostupné.   ….. většina počítačů si totiž „pamatuje“ předcházející stav a ne vždy „ztrácí čas“ opětovným načítáním stránek, které má ve své paměti uložené .

..

Možné řešení:

  • Umístění kurzoru na obrazovce

  • klepnutí na pravé tlačítko myši  -  rozevře se nabídkový seznam

  • výběr vhodného slova z nabízených: aktualizovat - znovu načíst - znovu načíst rám - obnovit - refresh - kombinace slov s podobným významem donutí počítač načíst stránku znovu

 

 

TOP

 

 

VÝSTAVY

 

 

 

  

 

26. 5. – 17. 6. 2018, Jílová 2, 639 00 Brno. Připomínáme si sto let od založení Československa

 

Společnost AAA – ANTIKVITY ART AUKCE v rámci Festivalu RE:PUBLIKA a ve spolupráci s Asociací starožitníků ČR

pořádá ve svých prostorách prodejní výstavu

 

Umění mladé republiky

 

 

 

 

Ve čtvrtek 14. 6. 2018 od 18:00 se uskuteční přednáška „Interiér mezi buržoazií a rudými prapory“. Soudní znalec, historik umění a restaurátor Mgr. Radek Ryšánek bude na konkrétních příkladech uvádět dilema, kterému v meziválečném období čelila rezidenční architektura, kdy na jedné straně stály silně levicové teorie o minimalistickém bydlení a na druhé straně vznikala až absurdně nákladná sídla moderní velkoburžoazie.

Mgr. Radek Ryšánek (1975) je restaurátor a soudní znalec v oboru výtvarného umění, restaurování historického mobiliáře a uměleckořemeslných předmětů ze dřeva. Studoval na Škole uměleckých řemesel v Brně, obor restaurování a konzervování dřeva a nábytku, dále vystudoval FF MU v Brně obor Dějiny umění a Evropská etnologie. Vyučoval dějiny uměleckého řemesla a praktická cvičení pro obor restaurování nábytku na VOŠ restaurátorské v Brně.Přednáší na Ústavu nábytku Dřevařské a lesnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně a pro O.S. Eruditio Publica.

Mezi jeho restaurátorské realizace patří např. interiér vily Dr. Lásky v Brně, spolupracoval při restaurování dřevěných prvků v interiéru i exteriéru Jurkovičovy vily, účastnil se obnovy interiéru Národní kulturní památky hradu a pevnosti Špilberk. Již několik let organizuje Slavkovské restaurování na Národní kulturní památce zámku Slavkov – Austerlitz.

Vstup na přednášku je volný. Rezervace místa je možná na info@aukcnidum.cz. Případné dotazy směřujte rovněž na tuto e-mailovou adresu a/nebo telefon 602 755 594 – Ing. Petra Youngová.

 
 

 

Otevírací doba je oproti běžné otevírací době po dobu trvání výstavy rozšířena:

Pondělí – pátek               9:00 – 17:00        čtvrtky do 19:00 (31. 5., 7. 6. a 14. 6. 2018)

Víkendy – otevřeno po předchozí telefonické domluvě

V průběhu přednášky a následné diskuse bude po celou dobu otevřeno.

 

V pondělí 4. 6. 2018 od 18:00 se uskutečnila přednáška „Československá Mona Lisa Jana Zrzavého a prestiž mladé republiky.“ Přednášejícím byl Prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc. z Československého ústavu zahraničního. Zmíněný obraz Jana Zrzavého, považovaný za jeden z nejlepších neoklasicistních portrétů na světě, je spolu s přípravnou kresbou vystaven v místě konání přednášky a to po celou dobu konání prodejní výstavy „Umění mladé republiky“. Prof. Ivo Barteček v rámci přednášky zasadil vznik tohoto jedinečného díla do širších souvislostí, kdy vzájemné působení kultivované politiky a umění přispělo v krátkém čase k významnému růstu prestiže mladé republiky.

 

 

 

 

Prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc. je historik, iberoamerikanista, editor a cestovatel. Od počátku devadesátých let působí jako vysokoškolský učitel. V letech 1998 – 2004 vykonával funkci vedoucího Katedry historie FF UP, od roku 2003 do roku 2010 funkci děkana Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve dvou volebních obdobích. V letech 2012 – 2014 byl děkanem Fakulty logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Dlouhodobě se zabývá tématem českých krajanů v cizině.

 

 

     
 

 

 
 

 

 
     
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
         

 

 

 

 
         
 

TOP

 

 

 

 

 
     

 


 

 

Lexikon českých výtvarníků

Lexicon of the CVA je zkratka používaná v textech našich katalogů, je převzata z názvu lexikonu publikovaného na CD-ROM. Jedná se o lexikon českých výtvarníků narozených ve XX. století, který vydává

Společnost pro současné umění - SCA - Society for Contemporary Arts

Společnost od roku 1996 zpracovává informace z oblasti výtvarného umění v ČR, výsledkem je digitální archiv LEXIKON ČESKÝCH VÝTVARNÍKŮ

 

 

 

 

Slovník Chagall

je termín používaný v textech našich katalogů pro tištěnou publikaci

Slovník českých a slovenských výtvarných umělců

který od roku 1998 vydává Výtvarné centrum Chagall z Ostravy.

Slovník rozdělen do XXI dílů.

V roce 2009 byl vydán XX. díl zahrnující umělce s příjmením Vil - Vz.

V únoru 2010 byl na pultech poslední XXI. díl.

 

 
 

 
 

profesionální fotografické práce   -   professional photographic works

 
     
 

 
     
 

 
     

mailto:info@aukcnidum.cz

 15.03.2019

TOP